iBanFirst Блог

Вашата дестинация за практични съвети, прозрения и

последни новини, за да пренесете бизнеса си отвъд границите.

Абонирайте се за нашия месечен бюлетин

Избрани статии

Clock Icon

Международни платежни системи: ориентация в SWIFT, SEPA и отвъд тях

Clock Icon

Пълно ръководство за трансгранични плащания

Clock Icon

Най-добрите доставчици на услуги по ТРЗ през 2024 г

Clock Icon

Как да проследявате международните плащания

Как да приложите стратегия за валутно хеджиране в 4 стъпки
Clock Icon
Какво е EORI номер и имате ли нужда от такъв?
Clock Icon
Какво представляват „извънборсовите“ деривати?
Как да се предпазите от нестабилност на валутния пазар?
Clock Icon
Какво представлява договорът за динамичен форуърд?
Clock Icon
Какво представлява договорът за гъвкав форуърд (ДГФ)?
Clock Icon
Борба срещу валутните рискове чрез хеджиране
Clock Icon
Развийте своето МСП като използвате обменни курсове в реално време
Финансови директори на МСП: Прогнозиране на валутните курсове
Clock Icon
януари 2023 - Месечен икономически бюлетин