Девалвация на валутата, на каква цена?

Post Picture
Post Picture

Publication date

 

Докато девалвацията на валутата е добре познат инструмент на паричната политика, не всеки е наясно с нейните най-очевидни ефекти. Открийте основните причини, поради които дадена държава или валутна зона може да прибегне до девалвация и какви могат да бъдат основните последици от подобен инструмент.

 

Девалвацията се описва като умишлено намаляване на стойността на една валута спрямо други. Това е инструмент, използван от паричния орган или централната банка на определена държава или валутна зона.

Въпреки че девалвацията на дадена валута предлага определени предимства за засегнатата страна, като например ценово по-конкурентен износ, тя не е лишена от риск.

Но какви са основните рискове? И каква е разликата между девалвацията на валутата и обезценяването на валутата?

 

Девалвацията и обезценяването едно и също нещо ли са?

За разлика от девалвацията на валутата, обезценяването не е умишлено. По-скоро обезценяването се отнася до спад в стойността на валутата поради неблагоприятно икономическо развитие, което обикновено може да се наблюдава чрез проследяване на икономически показатели. То е резултат от явления, които просто са извън контрола на съответната държава или паричен орган.

От друга страна, девалвацията е инструмент на паричната политика, умишлено използван в системи с фиксиран или полуфиксиран обменен курс. При такива режими обменният курс е фиксиран към референтен или някаква ос, обикновено съставени от валута, кошница от валути или стока, като злато например.

При режими на плаващ (или гъвкав) обменен курс стойността на дадена валута се колебае свободно в съответствие с търсенето и предлагането на валутния пазар и намесата е ограничена.

 

Защо една държава може да избере да девалвира валутата си? 

Има много причини за девалвацията на валутата. Като инструмент основната цел е да се намали търговският дефицит чрез насърчаване на износа. Друг пряк ефект от девалвацията на валутата е, че понякога води до повишаване на заплатите.

Всъщност девалвацията на дадена валута може да има няколко предимства: 

 • По-конкурентоспособен износ
  По-слабата валута води до спад в цените на изнасяните продукти. Количеството продукти, продавани в чужбина, се увеличава, тъй като тези продукти стават по-достъпни за по-голям брой потребители в чужбина.
 • По-нисък търговски дефицит
  Тъй като изнасяните продукти стават по-евтини, чуждестранното търсене на тези продукти се увеличава. Обемът на вносните продукти, които сега са по-скъпи, намалява, заедно с търговския дефицит на страната.
 • Увеличения на заплатите
  Тъй като девалвацията води до повишаване на цените на вносните продукти, заплатите често се увеличават, за да се подобри покупателната способност на потребителите и да се ограничи въздействието на инфлацията.

 

Знаете ли, че? 

През 1967 г. британското правителство реши да девалвира британския паунд, след това обвързан с щатския долар, в съответствие с преобладаващия тогава режим на фиксиран обменен курс. Кабинетът на Харолд Уилсън, който първоначално не е склонен да предприеме подобни действия, в крайна сметка се поддава на натиска, причинен от нарастващия търговски дефицит и лошите икономически резултати на Обединеното кралство. В резултат на това между 1966 г. и 1968 г. годишният ръст на БВП на Обединеното кралство се покачва от 1,6 % на 5,4 %, а инфлацията достига 4,65 %.
 

Кои са основните недостатъци на девалвацията? 

Девалвацията на валутата може да доведе до значителни недостатъци, вариращи от по-скъп внос до по-висока инфлация, както и спад в покупателната способност на местните потребители. Това може също да доведе до по-малко ефективни и по-малко конкурентоспособни местни индустрии в средносрочен план.

Въпреки своите предимства девалвацията има и ясни недостатъци:

 • По-скъп внос
  Цената на вноса се увеличава, което води до увеличаване на потреблението на местни продукти, но като цяло покупателната способност на потребителите намалява.
 • Нарастващата инфлация
  Комбинацията от по-скъп внос и повишено чуждестранно търсене на износ води до инфлационен натиск. Като цяло вътрешното потребление може да намалее.
 • Местни индустрии с намалена конкурентност
  Местните индустрии се подкрепят от по-високите цени на вносните продукти. Тъй като има по-малко външна конкуренция, някои отрасли вероятно ще станат по-малко продуктивни и по-малко ефективни в средносрочен план.

 

Знаете ли, че? 

През 1998 г. нарастващите лихвени проценти в Русия и увеличеното изтичане на капитал породиха страхове от девалвация на рублата и неизпълнение на дълга на страната. През август същата година руските пазари на акции, облигации и валута се сринаха. За да ограничи щетите, правителството предприе редица мерки, включително девалвация на рублата. В резултат инфлацията достигна 27,6 % през 1998 г., преди да се покачи до 85,7 % през 1999 г.

Девалвацията, за разлика от обезценяването, е доброволно намаляване на стойността на една валута спрямо други. Това е добре познат инструмент на паричната политика, но размерът на нейните предимства и недостатъци понякога се премълчава.

Основното предимство на девалвацията е да направи износа на дадена страна или валутна зона по-конкурентоспособен, тъй като в резултат става по-евтин за закупуване. Това може да увеличи външното търсене и да намали търговския дефицит. Китай, например, е явен привърженик на девалвацията на валутата поради тази причина. Обратно, девалвацията оскъпява вносните продукти и стимулира инфлацията. Покупателната способност и вътрешното потребление може да пострадат.

Важно е да се отбележи, че девалвацията е техника, възприета от централните банки или паричните власти в режими на фиксиран или полуфиксиран обменен курс. При режими на плаващ (или гъвкав) обменен курс тези институции са склонни да ограничават своята намеса, тъй като стойността на техните валути се колебае на валутния пазар в съответствие с търсенето и предлагането.

категории