iBanFirst Блог

Вашата дестинация за практични съвети, прозрения и

последни новини, за да пренесете бизнеса си отвъд границите.

Абонирайте се за нашия месечен бюлетин

Избрани статии

Clock Icon

Какво влияние оказват колебанията на валутните курсове върху малките и средните предприятия

Clock Icon

4 решаващи съвета за намаляване на валутния риск за бизнеса

Clock Icon

5 критични грешки при управлението на валутния риск, които бизнесите трябва да избягват

Clock Icon

Международни платежни системи: ориентация в SWIFT, SEPA и отвъд тях

Clock Icon
Какво влияние оказват колебанията на валутните курсове върху малките и средните предприятия
Clock Icon
4 решаващи съвета за намаляване на валутния риск за бизнеса
Clock Icon
5 критични грешки при управлението на валутния риск, които бизнесите трябва да избягват
Как да хеджирате валутния риск?
Как да приложите стратегия за валутно хеджиране в 4 стъпки
Clock Icon
Какво представляват „извънборсовите“ деривати?
Как да се предпазите от нестабилност на валутния пазар?
Clock Icon
Какво представлява договорът за динамичен форуърд?
Clock Icon
Какво представлява договорът за гъвкав форуърд (ДГФ)?
Clock Icon
Борба срещу валутните рискове чрез хеджиране