Какво представлява договорът за гъвкав форуърд (ДГФ)?

Post Picture
Post Picture

Publication date

Сред различните решения, които помагат на дружествата да се защитят от нестабилността на валутния пазар, са форуърдните договори. Договорите за гъвкав форуърд (ДГФ) са валутни договори, които позволяват на договарящата страна да фиксира курса „купува“ или „продава“ за дадена валутна двойка в определен момент, между две определени дати, в определен размер. Освен това и също така в зависимост от дейността на договарящата страна тя може да обменя пълната или частична(и) сума(и) във всеки един момент по време на срока на договора по предварително договорения курс.

 

Защитете маржовете на печалбата, контролирайте валутния риск, спечелете гъвкавостmargins, control currency exchange risk, gain flexibility

Дружествата използват договори за гъвкав форуърд за хеджиране и управление на валутния риск, когато трябва да извършат или получат поредица от плащания на несигурни дати или за все още неопределени суми. В течение на договорения период може да се използва или целият гъвкав форуърд, или само част от него за извършване на едно или повече плащания в чуждестранна валута или за превръщане на едно или повече получени плащания по гарантиран обменен курс. 

 

Случаи на използване за гъвкави форуърди:

 • Вие сте вносител и искате да контролирате разходите, свързани с вашите покупки, в една или повече чуждестранни валути.
 • Вие сте износител и искате да обезпечите цената на вашите продажби в чуждестранна валута.
 • Вие не сте сигурен относно датите на сетълмент с вашите клиенти и партньори по доставките.
 • Искате един обменен курс за няколко форуърдни валутни сделки.

Характеристики на договора за гъвкав форуърд

  Характеристика Насока
  СИГУРНОСТ Хеджирате маржа си на печалба, като се възползвате от гарантиран обменен курс за бъдещите плащания в чуждестранна валута
  ГЪВКАВОСТ Възползвате се от резерва си в чуждестранна валута и гъвкавостта, която предоставя, в съответствие с датите на падеж на вашите фактури
  Купуване на валута Всяка от 25-те валути, предлагани от iBanFirst,
без EUR
  Продажба на валута само EUR only
  Номинална сума на валутата Купуване на валута
  Минимална сума 15,000€
  Дата на сетълмент От 1 до 12 месеца
  Дата, в която започва Променлива в зависимост от валутната двойка; първата възможна дата за приемане се изчислява автоматично и се показва в платформата
  Период на приемане От началото на периода на приемане до датата на сетълмент
 Минимална приета сума 1,500€
 Минимална или
максимална приета сума
Няма

 

Рискове

 • В случаите, когато стойността на закупената валута намалява, може да има пропусната възможност, тъй като гарантираният форуърден обменен курс не може да се променя.
 • Гъвкавият обмен на валута е твърд ангажимент, така че не е предназначен да покрива несигурни сделки като котировки, покани за участие в търг и т.н.

 Пример за илюстриране на това как работят гъвкавите форуърди

Container-holder

 

Вие сте вносител, намиращ се в Европа, и на 15 януари Вие и Вашият установен в САЩ доставчик се споразумявате за общото количество стоки, които трябва да бъдат закупени за текущата година.

Очаквате да закупите продукти на обща стойност от 450 000 $. На този етап обаче нямате ясна представа относно количеството необходими продукти или датата, на която ще направите поръчките си, така че не сте сигурен за разбивката на плащанията, които трябва да бъдат фактурирани.

За да избегнете валутните рискове и да обезпечите своя марж на печалба, особено предвид факта, че не можете да промените продажната цена на съответните стоки, бихте искали да закупите от iBanFirst договор за гъвкав форуърд, с който се гарантира, че можете да превръщате EUR в USD в няколко момента през цялата година по фиксиран обменен курс
.

 

Свързвате се с мениджъра на Вашия акаунт в iBanFirst и се договаряте да закупите договор за гъвкав форуърд със следните характеристики:

 

 • Купуване на валута: USD
 • Продажба на валута: EUR
 • Номинален размер: 450 000$
 • Дата на сетълмент: 15 декември
 • Начало на периода на приемане: 1 февруари
 • Период на приемане: от 1 февруари до 15 декември 
 • Договорен гарантиран курс: 1 EUR = 1,2500 $Capture d’écran 2023-07-07 à 17.51.58

Жизнен цикъл на гъвкавия форуърд


Capture d’écran 2023-07-07 à 18.04.25

 

15 януари
Купувате от iBanFirst договор за гъвкав форуърд. Номиналната стойност е 450 000 $, по отношение на еврото, с гарантиран курс 1 € = 1,2500 $, който трябва да се използва до 15 декември. 

 

Capture d’écran 2023-07-07 à 18.03.57

 

3 април 
Извършвате плащане по фактура на стойност 260 000 $, по гарантиран курс
1 € = 1,2500 $, с равностойност 208 000 €.

 

Ако бяхте използвали спот курса за деня (1 € = 1,1000 $), сумата, която бихте изхарчили, щеше да достигне 236 363 €. Така че на теория положителният валутен ефект от използването на Вашия договор за гъвкав форуърд възлиза на 28 363 €.

 

 

Capture d’écran 2023-07-07 à 18.04.08

 

15 юли
Извършвате плащане по фактура на стойност 130 000 $, по гарантиран курс 1 € = 1,2500 $, с равностойност 104 000 €.

 

Ако бяхте използвали спот курса за деня (1 € = 1,3000$), сумата, която бихте изхарчили, щеше да достигне 100 000€. Така че на теория отрицателният валутен ефект от използването на Вашия договор за гъвкав форуърд възлиза на 4 000 €.

 

 

Capture d’écran 2023-07-07 à 18.04.46

 

15 декември
Извършвате плащане по фактура на стойност 60 000 $, по гарантиран курс 1 € = 1,2500 $, с равностойност 48 000 €.

 

Ако бяхте използвали спот курса за деня (1 € = 1,2000 $), изхарчената сумата би била 50 000 €. Така че на теория положителният валутен ефект от използването на Вашия договор за гъвкав форуърд възлиза на 2 000€.

 

Заключение

През цялата година успяхте да се възползвате от един и същ обменен курс и да хеджирате валутните си рискове. На 15 януари знаехте, че ще са Ви необходими 360 000 €, за да покриете разходите за вашия установен в САЩ доставчик. Поради това успяхте да планирате общите разходи за вашите фактури в щатски долари и да фиксирате подходящ марж на печалба за продажбите си, без да се притеснявате за колебанията на валутната двойка EUR/USD.

 

категории