De rol en verantwoordelijkheden van de moderne CFO

Post Picture
Post Picture

Publication date

Hoe kunt u zich aanpassen aan de veranderende rol en nieuwe verantwoordelijkheden van de CFO? In deze gids gaan we dieper in op de 4 rollen van een CFO, de grootste uitdagingen voor CFO's en best practices.

 

Al deze veranderingen bijhouden klinkt duizelingwekkend. De vraag is: hoe kunt u ze het hoofd bieden en uzelf opstellen voor succes?

 

In dit artikel geven we een overzicht van wat MKB's van hun CFO's verwachten en met welke uitdagingen de rol van CFO wordt geconfronteerd. Tot slot geven we zeven best practices die u zullen positioneren als strategisch leider in uw bedrijf.

 

 

De vier rollen van een moderne MKB CFO

 

Moderne MKB's vragen meer van hun CFO's dan vroeger. Als CFO van een MKB verwacht uw bedrijf waarschijnlijk dat u aan de volgende vier rollen voldoet:

 

 • Fungeren als een facilitator van bedrijfscontinuïteit
 • Inzicht bieden in een onzekere toekomst
 • Strategisch adviseur zijn
 • Leiden van bedrijfstransformatie

 

Laten we dieper ingaan op hoe u deze rollen met succes kunt vervullen.

 

Fungeren als een facilitator van bedrijfscontinuïteit

De rol van CFO verandert misschien, maar de oude taken blijven bestaan. Chris Martinez, Finance Analytics Manager bij The Kraft Heinz Company, noemt er een paar.

 

"Bedrijven verwachten nog steeds van hun CFO's dat ze oude of traditionele taken uitvoeren die fundamenteel zijn voor de financiële gezondheid en operationele efficiëntie van de organisatie," zegt hij. "Een CFO moet het werkkapitaal van het bedrijf beheren, nauwkeurige financiële overzichten opstellen, het budget van de organisatie opstellen en beheren en werken aan het optimaliseren van de uitgaven."

 

Kirk Kappelhoff, Director Strategic Finance bij Drivetrain, wijst erop dat CFO's niet elke taak zelf hoeven uit te voeren. "Het wegsnijden van de meer traditionele financiële taken van de CFO-rol resulteerde in een nieuwe rol: die van Controller," zegt hij.

 

"Deze [traditionele] taken vallen nog steeds onder de CFO, maar worden gedelegeerd aan de Controller die ze actief beheert."

 

Aleksandar Stojanovic, CEO en oprichter van Fiscallion, een adviesbureau voor CFO's en FP&A, zegt dat traditionele CFO-taken voor bedrijven nog steeds van grote waarde zijn.

"Regelmatige financiële audits en het gebruik van digitale tools voor financiële rapportage kunnen processen stroomlijnen en zorgen voor compliance en financiële nauwkeurigheid", zegt hij.

"In mijn vorige functie implementeerde ik een dynamisch cashflowbewakingssysteem. Dit was van cruciaal belang in een periode van snelle groei, omdat het ons in staat stelde weloverwogen beslissingen te nemen over investeringen en operationele uitgaven."

 

Conclusie: Ondanks de strategische verschuiving die plaatsvindt in de CFO-functie, kunt u met traditionele CFO-taken nog steeds een positieve impact hebben.

 

 

Inzicht bieden in een onzekere toekomst

MKB-markten veranderen voortdurend en onverwacht. Stojanovic haalt een voorbeeld aan dat veel CFO's waarschijnlijk al eens hebben meegemaakt. "Tijdens de COVID-19 pandemie heb ik een strategische ommezwaai geleid, waarbij we onze focus hebben verlegd naar meer veerkrachtige marktsegmenten."

 

"Dit hield in dat we markttrends moesten analyseren en onze financiële strategie daarop moesten afstemmen," legt hij uit. Op de vraag wat CFO's kunnen doen om dergelijke incidenten het hoofd te bieden, antwoordt Stojanovic dat het van cruciaal belang is om nieuwe markttrends in de gaten te houden.

"Het regelmatig bijwerken van financiële modellen en prognoses op basis van actuele marktgegevens is essentieel", zegt hij.

Kappelhoff gaat dieper in op deze constatering. "Het uitsplitsen van veranderingen op macroniveau in hapklare brokken dient als een soort vuurtoren die de CFO leidt op het pad van meetgegevens die ertoe doen", zegt hij.

 

"Granuleer het. Splits een macroverandering op in microstukjes en analyseer de drijvende krachten achter de macroverandering op microniveau. Het standpunt van Malcolm Gladwell dat 80% van een bepaalde activiteit kan worden toegeschreven aan 20% van de drijfveren is vandaag de dag nog steeds waar."

 

Christoph Ott, CFO bij Dizmo, gelooft dat CFO's een gevoel van rust in hun bedrijf kunnen brengen in onzekere tijden.

"CFO's kunnen actief bruggen bouwen tussen afdelingen om naadloze communicatie en zichtbaarheid van middelen te bevorderen," zegt hij.

"Deze samenwerking wordt met name cruciaal in een defensief economisch klimaat en zorgt ervoor dat afdelingen worden ondersteund en samenwerken voor optimale bedrijfsresultaten."

 

Conclusie: Veranderende omstandigheden helpen de CFO om zich te positioneren als een betrouwbare gids. Scenarioplanning, gegevensgestuurde besluitvorming en stresstests van het bedrijf in normale tijden zullen helpen om u voor te bereiden op moeilijke tijden.

 

Strategisch adviseur zijn

 

Storytelling is een essentiële vaardigheid voor de moderne CFO. Als CFO moet u verder kijken dan de cijfers aan de oppervlakte en vertalen wat ze betekenen voor uw bedrijf. Deze inzichten helpen CEO's om het bedrijf vooruit te helpen.

 

Ott verklaart zich nader. "De strategische betrokkenheid van de CFO bij de besluitvorming over investeringsprioriteiten en bezuinigingen is van het grootste belang.

"Door nauw samen te werken met de CEO en een sterke band op te bouwen met leiders in de hele organisatie, is efficiënte besluitvorming mogelijk."

Door samen te werken met de CEO krijgt u meer inzicht in de context achter uitbreidingsplannen en kunt u het bedrijfsrisico hierop afstemmen. Dit soort samenwerking zal u ook helpen om het risico-beloningsprofiel van een kans te analyseren.

 

U kunt bijvoorbeeld internationaal goederen inkopen tegen lage prijzen, maar bureaucratische processen kunnen de winst in de toekomst in gevaar brengen. Hubert Roth, Algemeen Directeur van Mecheltron GmbH & Co. KG, een klant van iBanfirst, geeft een voorbeeld.

 

"China biedt een enorme verscheidenheid aan leveringsbronnen en verkoopmogelijkheden," zegt hij. "Maar het grootste probleem bij het inkopen van goederen is wanneer er kwaliteitsproblemen optreden."

 

"De exporteur moet de goederen via de juiste kanalen opnieuw invoeren en aanzienlijke invoerrechten betalen," legt hij uit. "Daar komen nog transportkosten bij. Dit betekent vaak dat het [het retourneren van goederen] niet de moeite waard is. In geval van twijfel blijft u dus zitten met defecte goederen."

 

Een vooruitdenkende CFO kan de impact van defecte producten op de nettowinst en de kosten van het openen van een internationaal kantoor om de productkwaliteit te bewaken in kaart brengen en een nauwkeurig beeld schetsen van de beste manier om vooruit te gaan.

 

Conclusie: CFO's moeten strategische inzichten bieden met verhalen, niet alleen rapportages maken.

 

Leiden van bedrijfstransformatie 

"CFO's moeten prioriteit geven aan investeringen in technologieën die zowel directe efficiëntiewinst als strategische waarde op de lange termijn bieden," zegt Stojanovic. "Het is belangrijk om het budget in evenwicht te houden tussen quick wins en grote digitale initiatieven."

 

Hij noemt een voorbeeld van hoe hij in een vorige functie hielp bij digitale transformatie. "Ik heb een digitaal transformatieproject geleid waarbij we ons facturatiesysteem hebben gedigitaliseerd. Dit verbeterde niet alleen de efficiëntie, maar zorgde ook voor betere gegevensanalyse met het oog op financiële besluitvorming."

 

Martinez wijst erop dat transformatie naast technologische keuzes ook een 'menselijk' aspect bevat. "Ik denk dat CFO's prioriteit moeten geven aan investeringen in opleidings- en ontwikkelingsprogramma's om de digitale vaardigheden van het financiële team en andere medewerkers te verbeteren", zegt hij.

 

"Dit zorgt ervoor dat het team goed is uitgerust om efficiënt om te gaan met nieuwe digitale tools en technologieën."

 

Kappelhoff breidt dit punt uit.

"De CFO die luistert naar zijn medewerkers is de CFO die weet wat het juiste moment is om digitaal te gaan", zegt hij.

"Vertelt uw team u dat ze overwerkt zijn? Dan is het tijd om digitaal te gaan. Welke tool is geschikt voor mijn organisatie? Vraag het aan uw team."

 

Ott is van mening dat CFO's het voortouw moeten nemen in de samenwerking om initiatieven voor digitale transformatie beter te begrijpen.

 

"CFO's zijn sleutelfiguren in het leiden van digitalisering en het effectief implementeren van nieuwe technologieën op verschillende afdelingen," zegt hij. "Daarnaast is het bevorderen van samenwerking tussen afdelingen, met name Finance en IT, essentieel voor een soepele integratie van nieuwe technologie."

 

Conclusie: CFO's moeten verder denken dan finance en kijken naar de voordelen van technologische transformatie voor hun bedrijf.

 

De uitdagingen voor CFO's van MKB's

MKB's verwachten van hun CFO's dat ze de vier rollen vervullen die we net hebben besproken, maar welke uitdagingen staan hen in de weg?

 

Recente rapporten uit de sector geven de volgende factoren aan als belangrijkste uitdagingen voor CFO's:

 

 • Economische onzekerheid
 • Het vinden van een evenwicht tussen innovatie en budgetten
 • Bijblijven met rolveranderingen en verwachtingen

 

Laten we dieper ingaan op wat CFO's 's nachts wakker houdt.

 

Economische onzekerheid

Een afbeelding die de grootste zorgen voor CFO's van MKB's weergeeft. Stijgende rentetarieven, veranderende eisen van klanten, verstoringen in de toeleveringsketen, volatiele energieprijzen, incasso's, stijgende dollar- en valutakoersen en inflatie zijn hun grootste zorgen.

 

De belangrijkste factoren die volgens CFO's een invloed hebben op de toekomstige groei van bedrijven. Met dank aan: Datarails

 

Uit het 2023 SMB CFO Sentiment Report van Datarails blijkt dat een onzeker macro-economisch beeld CFO-strategieën bemoeilijkt. Vooral de stijgende FX-tarieven zijn een reden tot bezorgdheid, alsook de stijgende rentetarieven.

 

Als we kijken naar het brede scala van deze zorgen (van verstoringen in de toeleveringsketen tot energieprijzen), zien we hoe veelzijdig het werkterrein van de moderne CFO is.

 

Het is moeilijk om door deze omstandigheden te navigeren, maar vertrouw op de inzichten uit het vorige hoofdstuk om uw bedrijf te positioneren voor succes.

 

Een evenwicht vinden tussen innovatie en budgetten

Een afbeelding uit het verslag van EY toont langetermijnprioriteiten van CFO's die geconfronteerd worden met budgetbeperkingen op de korte termijn. Deze uitdaging ligt bij CFO's op het gebied van ESG-programma's, technologie en digitale innovatie, veerkracht van de toeleveringsketen, portefeuilleoptimalisatie en talent.

 

 

Langetermijnprioriteiten van CFO's die geconfronteerd worden met bezuinigingen op de korte termijn. Met dank aan: EY

 

Bijna elke CFO begrijpt hoe belangrijk het is om zijn bedrijf klaar te stomen voor de toekomst. De programma's die zulke veranderingen stimuleren botsen echter met de budgetbeperkingen van het bedrijf.

 

Het 2023 Global EY DNA of the CFO Report van EY belichtte een aantal van deze conflicten.

 

Langetermijnprioriteiten van CFO's die geconfronteerd worden met bezuinigingen op de korte termijn. Met dank aan: EY

 

Belangrijk is dat technologie en digitale innovatie geconfronteerd worden met het op één na hoogste aantal beperkingen, ondanks het feit dat elk bedrijf het belang ervan inziet.

 

De les voor CFO's is om innovatieprogramma's te rangschikken op basis van belangrijkheid en urgentie.

 

Zo is het toewijzen van middelen aan het beheer van valutarisico's van cruciaal belang om de winst veilig te stellen wanneer er zaken worden gedaan in meerdere regio's en valuta. CFO's moeten dit voordeel afwegen tegen andere initiatieven (zoals automatisering van de crediteurenadministratie) om een evenwicht te vinden tussen innovatie en budgetbeperkingen.

 

Bijblijven met rolveranderingen en verwachtingen

Volgens het verslag van EY bevinden CFO's van MKB's zich op een vreemde plek. De rol van CFO heeft meer potentieel om bedrijven te beïnvloeden dan vroeger, maar het is moeilijk geworden om er doorheen te navigeren.

 

Een afbeelding uit het verslag van EY die laat zien hoe complex het is geworden om de weg naar een CFO-rol te vinden. 66% van de CFO's denkt dat bedrijven bereid zijn om mensen zonder financiële ervaring aan te stellen als CFO. 72% denkt dat de weg naar de CFO-functie de afgelopen 3 jaar veel moeilijker is geworden. 76% zegt dat strategisch inzicht een must is voor aspirant-CFO's. 76% gelooft dat aspirant-CFO's een netwerk van contacten moeten opbouwen in de C-suite en de Raad van Bestuur.

 

CFO-paden worden steeds complexer. Met dank aan: EY

 

De eerste opmerking in die grafiek is leerzaam. Bedrijven hebben meer aan CFO's die gegevens kunnen interpreteren dan aan mensen die rapportages kunnen maken, wat waarschijnlijk verklaart waarom een gebrek aan uitgebreide financiële ervaring geen dealbreaker is.

 

Zoals Kappelhoff al eerder aangaf, verwachten bedrijven dat Controllers die traditionele taken op zich nemen. Moderne CFO's moeten zich datagericht opstellen om zichzelf te presenteren als een volwaardige strategische partner voor hun bedrijf.

 

 

7 best practices voor moderne CFO's

Wat moet u nu doen op basis van al deze informatie? Welke processen kunt u volgen om u aan te passen aan de verwachtingen van het bedrijf en uitdagingen aan te gaan?

 

Hieronder vindt u zeven best practices voor de moderne CFO:

 

 • Bereid u voor op volatiliteit
 • Omarm technologie
 • Herzie uw KPI's
 • Stimuleer samenwerking
 • Structureer uw financiële afdeling met het oog de toekomst
 • Creëer een datagestuurde mindset
 • Stem Finance af op CX

Laten we deze best practices eens nader bekijken.

 

Bereid u voor op volatiliteit

Als economische volatiliteit een reden is tot bezorgdheid, omarm deze dan.

 

U kunt kiezen uit een gevarieerd aanbod van financiële producten om de risico's op valutaschommelingen te beperken. Werk samen met een betrouwbare FX-specialist die u kan helpen bij het evalueren van de voordelen, kosten en bijbehorende risico's, waarbij uw bedrijfsdoelen voorop blijven staan.

 

Stojanovic raadt aan om internationale markten te bestuderen, vooral opkomende markten die veel volatiliteit kennen. "Werken in een volatiele markt in Zuidoost-Azië heeft me het belang geleerd van flexibele financiële planning en de noodzaak van robuuste noodplannen," zegt hij.

"Voortdurend bijleren over onderwerpen als valutarisico's en wereldwijde economische trends zijn essentieel om flexibel te blijven."

Omarm technologie

Technologie is een troef voor Finance en speelt een cruciale rol in de manier waarop u uw financiële afdeling structureert. Stel uw team in staat om technologische opties te onderzoeken en leer ze hoe ze slimmer kunnen werken in plaats van harder.

 

Charley Hochet, CFO van Docshipper en klant van iBanFirst, getuigt van de transformerende impact van technologie in finance.

 

Zijn ervaring onderstreept dat de integratie van iBanFirst niet alleen internationale betalingen heeft gestroomlijnd, het proces eenvoudiger en sneller heeft gemaakt en de kosten voor Docshipper heeft verlaagd, maar ook een aanzienlijk concurrentievoordeel heeft opgeleverd.

 

"We kunnen onze klanten factureren in hun lokale valuta. Het maakt voor hen echt een verschil om te weten dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over wisselkoersen," vertelt hij.

Omdat technologie haar impact uitbreidt van internationale betalingen naar domeinen als boekhouding en facturering, bestaat er bij sommige mensen misschien twijfel uit angst dat technologie hen misschien zal vervangen. Benadruk de noodzaak om met de tijd mee te gaan en stimuleer een perspectief waarin technologie niet als een bedreiging wordt gezien, maar als een waardevol hulpmiddel om hun vaardigheden te verbeteren en te verfijnen. Help ze bijvoorbeeld om de voordelen van ChatGPT voor financiële teams te ontdekken.

 

Vooruitstrevende CFO's nemen het voortouw door technologie te gebruiken om routinetaken te versnellen, waardoor hun teams tijd vrijmaken om zich te richten op belangrijkere taken.

 

Herzie uw KPI's

Financiële KPI-planning is een essentiële taak, dus zorg ervoor dat uw KPI's:

 

 • relevant zijn voor uw bedrijf
 • periodiek worden beoordeeld door uw team
 • opgenomen zijn in een intuïtief dashboard
 • zoveel mogelijk in real-time worden bijgewerkt
 • rekening houden met internationale context (bijvoorbeeld FX-budgettarieven)

 

Stimuleer samenwerking

Bedrijven verwachten van CFO's dat ze een strategische bijdrage leveren. Samenwerking is de beste manier om een beter perspectief op uw bedrijf te krijgen. Martinez benadrukt de bevordering van digitale transformatie-initiatieven als een voorbeeld van samenwerking die verandering stimuleert.

 

"Werk samen met IT en andere afdelingen om een digitale strategie te ontwikkelen die is afgestemd op de financiële doelstellingen van het bedrijf", zegt hij.

 

"Dit houdt in dat we moeten begrijpen hoe digitale initiatieven kunnen zorgen voor inkomstengroei, kostenbesparingen en meer efficiëntie."

 

Een dergelijke samenwerking helpt om een evenwicht te vinden tussen technologische investeringen en budgetbeperkingen.

 

Structureer uw financiële afdeling met het oog op de toekomst

De structuur van uw financiële afdeling moet de veranderende realiteit weerspiegelen. Technologie is nu een troef, maar u moet er wel de juiste vaardigheden voor inzetten.

 

Enkele manieren om dit doel te bereiken:

 

 • Verken automatiseringsopties in operationele finance.
 • Geef prioriteit aan vaardigheden in gegevensanalyse in strategische functies zoals FP&A
 • Herzie uw afdelingsstructuur regelmatig om de effectiviteit te garanderen
 • Volg de juiste financiële influencers om op de hoogte te blijven van moderne trends

 

Creëer een datagestuurde mindset

CFO's en financiële afdelingen wegen routinematig de voor- en nadelen af van verschillende mogelijke projecten. Gegevens omarmen en gebruiken om de besluitvorming te sturen is essentieel.

 

"CFO's moeten financiële modellen en rendementsanalyses (ROI) maken voor projecten," zegt Martinez. "Dit helpt bij het beoordelen van de financiële levensvatbaarheid van deze initiatieven en het bepalen van hun potentiële impact op het bedrijfsresultaat."

 

"Pleit voor een cultuur die digitale innovatie omarmt," vervolgt hij. "Dit houdt in dat de toepassing van digitale hulpmiddelen en praktijken in de hele organisatie wordt aangemoedigd en dat een omgeving wordt bevorderd waarin digitale transformatie wordt gezien als een belangrijke motor voor toekomstig succes."

 

Nogmaals, samenwerking met IT- en technische afdelingen zal u helpen begrijpen hoe uw bedrijf gegevens opslaat en welke analyses uw infrastructuur ondersteunt.

 

Als u dit begrijpt, kunt u prioriteiten stellen bij de juiste digitale investeringen, waardoor uw team over betere gegevens beschikt en u betere inzichten krijgt.

 

Stem Finance af op CX

Bedrijven hebben finance lang gezien als een backofficefunctie, maar deze visie is snel aan het veranderen. CFO's die hun bedrijf strategisch advies willen geven, moeten hun afdelingen op dit doel afstemmen.

 

CX, of Customer Experience, is een geweldige leidraad voor uw team. Moedig uw team aan om de behoeften van de klant te begrijpen en oriënteer uw klantgerichte financiële teams, zoals de debiteurenadministratie, op CX.

 

Investeringen in technologie kunnen bijvoorbeeld verkoop en debiteurenadministratie op elkaar afstemmen, waardoor veelvoorkomende factureringsfouten die tot geschillen leiden, worden voorkomen. Uw debiteurenteam heeft op zijn beurt meer tijd om complexe problemen aan te pakken die een persoonlijke aanpak vereisen.

 

Het resultaat is een memorabele klantervaring die sterke klantrelaties opbouwt.

 

 

Hoe gaat u zich aanpassen aan de veranderende rol van CFO?

 

Finance en de rol van de CFO hebben altijd veranderingen gekend. Kappelhoff zegt dat de beste manier om vooruit te gaan is om verandering met hart en ziel te omarmen.

 

"De geschiedenis vertelt een verhaal niet alleen over verandering, maar over verandering in een steeds hoger tempo," zegt hij.

"Toon me een leider met aanpassingsvermogen en ik toon u een succesvolle CFO."

"Elke dag komen er nieuwe meetgegevens uit, bedrijven groeien en sterven van de ene dag op de andere. De CFO die bevlogen en gedreven blijft in een veranderende omgeving zal ook de CFO zijn die geen burn-out krijgt."

Topics