ChatGPT voor financiële teams: Gebruikscases, voordelen en risico's

Post Picture
Post Picture

Publication date

AI zorgt ongetwijfeld al enige tijd voor opschudding. Het is echter interessant om te zien dat financiële teams binnen organisaties vaak enigszins perplex lijken te staan en/of onzeker zijn over wat de opkomst van tools als ChatGPT echt betekent voor een financiële afdeling. Kunnen deze geavanceerde AI-modellen financiële teams echt helpen bij het stroomlijnen van hun activiteiten? Kunnen ze routinetaken automatiseren, gegevens sneller analyseren en beter geïnformeerde besluitvorming bevorderen?

 

Het antwoord is, zo lijkt het, bevestigend - maar niet zonder voorbehoud. In dit artikel gaan we dieper in op de nuances en praktische aspecten van deze AI-tool, geven we een aantal handige aanwijzingen en belichten we mogelijke valkuilen bij het gebruik van AI.

 

 

Wat is ChatGPT?

ChatGPT, of Chat Generative Pre-trained Transformer, is een AI-chatbot gebouwd op een groot taalmodel (Large Language Model of LLM). De bot, die in november 2022 door OpenAI werd gelanceerd, helpt gebruikers bij het uitvoeren van taken met complexe datasets. ChatGPT is gebouwd op een LLM en biedt dus een betere uitvoer naarmate het meer gegevens verbruikt.

 

Enkele voorbeelden van taken waarvoor u ChatGPT kunt gebruiken zijn:

 

 • Samenvatten van grote hoeveelheden gegevens om verslagen te maken.
 • Code genereren voor Excel-macro's.
 • SOP-documenten maken van vooraf opgenomen video's.
 • Vereenvoudigen van complex jargon in verslagen voor een breed publiek.

 

Kan ChatGPT worden gebruikt in een financiële afdeling?

 

ChatGPT kan betrouwbaar worden gebruikt om eenvoudige financiële workflows te automatiseren als een menselijke professional de uitvoer regelmatig controleert. "ChatGPT is een uitstekend voorbeeld van de waardevolle bijdrage die AI kan leveren, maar zoals het nu is, heeft het enkele beperkingen voor praktisch gebruik in een financiële afdeling," zegt Mark D. McDonald, Senior Director Analyst bij Gartner.

 

"ChatGPT gebruiken om een financiële manager te helpen bij het genereren van softwarecode of SQL-instructies is bijvoorbeeld prima, maar ChatGPT vragen stellen over de financiën van de organisatie heeft geen zin. Dat komt omdat algoritmes zoals ChatGPT alleen vragen kunnen beantwoorden waarvoor ze getraind zijn. Zonder de gedetailleerde gegevens van de organisatie van een CFO is het niet in staat om accurate feedback te geven."

 

Daarnaast fungeert ChatGPT als een efficiënte zoekmachine, die niet alleen het "blue-sky thinking" en brainstormsessies vergemakkelijkt, maar ook de mogelijkheid biedt om uitgebreide gegevenssets te doorzoeken en uitgebreid onderzoek te compileren, wat de productiviteit kan verhogen en het besluitvormingsproces kan versnellen. Nogmaals, menselijk kritisch denken blijft essentieel.

 

 

Conclusie: ChatGPT kan besluitvorming versnellen en de productiviteit verhogen door repetitieve handmatige taken over te nemen. Toch is het belangrijk om te onthouden dat menselijk oordeel essentieel is voor zowel de training als het toezicht op het hulpmiddel.

 

Hoe zal ChatGPT financiële afdelingen beïnvloeden?

 

Ondanks zijn beperkingen helpt ChatGPT financiële teams om routinetaken met weinig impact te automatiseren. Hierdoor komt er meer tijd vrij om zich te richten op belangrijkere taken, zoals het aanpakken van knelpunten in de cashflow of het verbeteren van de budgetefficiëntie.

 

Maar vormt ChatGPT een bedreiging voor financiële jobs? McDonald denkt van niet. "In plaats van automatisering in een financiële functie te zien als een manier om het aantal medewerkers te verminderen, moet u het zien als een manier om de reikwijdte te vergroten van wat er kan worden bereikt met hetzelfde aantal medewerkers."

 

Hij waarschuwt dat financiële professionals niettemin geavanceerde technologie moeten omarmen. "Het zal mensen vervangen die geen AI gebruiken omdat dat de meest productieve manier wordt om zaken te doen."

 

7 manieren waarop financiële teams ChatGPT vandaag kunnen gebruiken

 

Benieuwd hoe u ChatGPT kunt gebruiken in uw dagelijkse werk? ChatGPT kan op zeven manieren worden ingezet door financiële teams in kleine tot middelgrote bedrijven. We zetten ze voor u op een rij.

 

 1. 1. Analyseren van eenvoudige financiële gegevens

U kunt ChatGPT gebruiken om snel grote gestructureerde datasets samen te vatten in plaats van formules in te voeren in een spreadsheet. Opmerking: ChatGPT zal moeite ondervinden om ongestructureerde gegevens nauwkeurig samen te vatten.

 

U kunt bijvoorbeeld vertrouwen op de samenvatting die de bot maakt van financiële gegevens die onder kopteksten zijn gerangschikt. ChatGPT zal echter moeite hebben om gegevens samen te vatten als u het een lijst met getallen geeft en het vraagt om er patronen in te vinden.

 

Prompt: Mijn dataset bevat onkostengegevens voor alle werknemers op vier afdelingen. Kunt u mij op basis van deze gegevens vertellen welke afdeling de meeste uitgaven registreerde? En wat is de gemiddelde waarde van elke kostenpost voor alle afdelingen?

 

 1. 2. Genereren van tekstverslagen op basis van getallen

Financiële rapportages zijn cruciaal voor het succes van een organisatie, maar het schrijven ervan is tijdrovend. ChatGPT kan u helpen gegevens samen te vatten in gemakkelijk leesbare tekst voor een maximale impact.

 

Prompt: Maak een gedetailleerd verslag van de gegevens in deze tabellen. Dit verslag moet een analyse bevatten van trends in deze datasets alsook opmerkingen erover.

 

 1. 3. Zoeken naar specifieke gegevens

ChatGPT kan specifieke gegevens ophalen uit grote datasets door middel van een eenvoudige opdracht. U kunt bijvoorbeeld de financiële overzichten van een concurrent uploaden en ChatGPT vragen om te zoeken naar Q4-inkomsten.

 

Label uw datasets want de bot kan geen ongestructureerde gegevens verwerken, zoals we eerder hebben uitgelegd.

 

U kunt zelfs meerdere datasets uploaden en Chat GPT om visualisatiesuggesties vragen.

Let op: ChatGPT kan zelf geen visualisaties maken. U kunt de bot echter wel vragen om visualisatie-ideeën, codefragmenten en hulp bij het oplossen van problemen.

 

Prompt: Dit zijn de financiële gegevens van Acme Corp en Widget Inc van het afgelopen jaar. Wat was de totale omzet van Acme Corp in Q4? Wat was de totale omzet van Widget Inc. in Q4? Stel een grafiek voor die de trends in de inkomsten van beide bedrijven in het afgelopen jaar het best weergeeft.

 

 1. 4. Samenvatten van marktnieuws

 

Als u een lijst met of nieuwsberichten bijhoudt, kan ChatGPT de laatste ontwikkelingen en trends in een paar seconden samenvatten. U kunt ze opnemen in dagelijkse briefings of verslagen voor het senior management.

 

ChatGPT heeft geen toegang tot externe links. De beste manier om de bot nieuws voor u te laten samenvatten is door de tekst uit uw eigen bronnen te plakken en de bot te vragen een korte samenvatting te maken.

 

Prompt: Maak een samenvatting van 200 woorden van de volgende tekst in gemakkelijk te begrijpen taal: <<plak tekst van bron>>

 

 1. 5. Schrijven van code voor macro's

Excel is een geweldig hulpmiddel voor het ordenen en analyseren van grote datasets. Het schrijven van macro's is echter tijdrovend en het oplossen van fouten neemt weken in beslag. ChatGPT kan deze knelpunten snel wegwerken en zelfs fouten in de code oplossen.

 

Prompt: Schrijf een Excel-macro die de waarde van cel B2 verandert in 0. Stel vervolgens de waarde van cel A2 in op de waarde die de gebruiker invoert in een dialoogvenster. <<stappen beschrijven >>

 

Prompt: Los dit stukje Excel-macrocode op dat deze fout genereert <<foutmelding plakken.>>

 

 1. 6. Opstellen van standaard werkprocedures (SOP's)

Het maken van SOP's is tijdrovend en kost ervaren medewerkers tijd die ze niet kunnen besteden aan essentiële taken. Sommige workflows zijn zo complex dat het maken van een SOP een project op zich wordt dat tijd kost.

 

U kunt ChatGPT gebruiken om snel een SOP te maken. Neem een video op, zet de video om naar tekst met AI-notitiesoftware en upload dat transcript naar ChatGPT.

 

U kunt bijvoorbeeld uzelf opnemen terwijl u factuurgegevens bijwerkt in uw debiteurensoftware en verschillende scenario's doorlopen om gebruikssituaties te illustreren. ChatGPT zet uw transcript in een paar seconden om in een SOP.

 

Prompt: Maak een stapsgewijze SOP voor het bijwerken van factuurgegevens op basis van dit transcript <<transcript plakken.>>

 

U kunt zelfs een gesprek met iemand opnemen en ideeën omzetten in een SOP. Als uw CFO bijvoorbeeld verschillende gegevens in uw verslagen wil zien, vraag hem dan wat hij precies wil zien, schrijf uw gesprek uit en laat ChatGPT de rest doen.

 

Prompt: Maak een SOP voor het maken van verslagen op basis van dit gesprek <<plak transcript.>>

 

 1. 7. Vereenvoudigen van financiële toelichtingen

Niet-financieel personeel leest regelmatig financiële verslagen. Het uitleggen van complexe financiële termen in begrijpelijke taal is essentieel voor het maken van boeiende verslagen.

 

ChatGPT kan u helpen om complexe termen snel uit te leggen.

 

Prompt: Leg NCW uit in een taal die iemand met weinig financiële kennis begrijpt.

 

 

De beperkingen en risico's van ChatGPT voor een financiële afdeling

 

ChatGPT heeft een aantal duidelijke voordelen voor financiële professionals, maar u moet zich wel bewust zijn van de beperkingen voordat u het gebruikt.

 

Generatieve kenmerken kunnen te ver gaan

ChatGPT heeft constant menselijk toezicht nodig omdat het kan gaan "hallucineren" en feiten kan verzinnen. De bot is een generatieve AI: hij creëert output uit bestaande gegevens.

 

Helaas begrijpt ChatGPT niet wat een slechte en een goede generatie is. Het vertrouwt op zijn menselijke operators om uitvoer te corrigeren en verder te leren.

Geen toegang tot de meest recente gegevens

ChatGPT baseert zich op gegevens die openbaar beschikbaar waren tot 2021 om aannames op te bouwen. Dit betekent dat het geen toegang heeft tot de meest recente gegevens. 

 

U kunt het bijvoorbeeld niet gebruiken om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op de valutamarkt.

 

Gevoelig voor vooroordelen

Zoals elke AI-bot baseert ChatGPT zich op bestaande gegevens om tot conclusies te komen. Dit maakt het gevoelig voor vooroordelen binnen die gegevens, wat mogelijk leidt tot onjuiste resultaten. Als u het bijvoorbeeld gebruikt om de verzekeringsaanvragen van twee aanvragers te evalueren, dan bestaat de kans dat ChatGPT hun etniciteit of ras overwaardeert bij het berekenen van premies.

 

Grenzen aan integratie

Iedereen kan zijn systemen aansluiten op OpenAI's API en ChatGPT integreren in zijn software. ChatGPT werkt momenteel echter niet met de meeste financiële platforms.

 

Dit gebrek aan integratie vermindert uw mogelijkheden om taken te automatiseren, en u zult dan misschien merken dat het gebruik van ChatGPT de workflowtijden niet significant verkort.

 

Gegevensbeveiliging

OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, ligt onder vuur vanwege zijn datapraktijken. Het bedrijf wordt beschuldigd van misleidende praktijken op het gebied van gegevensbeveiliging, het lekken van gegevens over gebruikersgesprekken en het stelen van gegevens van andere bedrijven om zijn LLM op te bouwen.

 

Financiële professionals denken dus best twee keer na voordat ze de bot gebruiken om een analyse uit te voeren met vertrouwelijke gegevens. Het maskeren van gegevens en het verwijderen van identificatoren is een goed begin, maar garandeert geen anonimiteit.

 

Bespreek dus het gebruik van ChatGPT met de leidinggevenden van uw bedrijf voordat u het in uw workflows opneemt.

 

De toekomst van generatieve AI: wat financiële teams moeten weten

 

AI zal steeds krachtiger worden naarmate het leervermogen ervan toeneemt. Hieronder leest u wat financiële teams moeten weten over de toekomst van generatieve AI.

 

Voorspellende analyses

 

Voorspellende analyse is lang beschouwd als een heilige graal in de AI-wereld. Hoewel het idee van een machine die ongestructureerde gegevens kraakt en inzichten voorspelt aantrekkelijk is, is dit nog lang geen werkelijkheid.

 

De extreme afhankelijkheid van gegevens belemmert de creativiteit van AI. Simpel gezegd weet AI niets buiten de gegevens die het krijgt toegediend en dit maakt het onbetrouwbaar als het gaat om randgevallen of onwaarschijnlijke gevallen - een cruciaal onderdeel van voorspellende analyses.

 

De snelle schaal waarop AI zich ontwikkelt is echter hoopgevend. Bedrijven maken bijvoorbeeld steeds meer gebruik van synthetische gegevensbronnen die geëxtrapoleerd zijn uit echte gegevens om AI te trainen en rekening te houden met randgevallen.

 

De concurrentie zal groeien

 

ChatGPT is een pionier. Het is echter niet de enige AI-bot. De financiële wereld werd op 30 maart 2023 wakker met Bloomberg GPT, een bot die is opgeleid voor financiële zaken.

 

Bloomberg beweert dat zijn bot beter presteert dan bestaande LLM's, waaronder ChatGPT, en benadrukte zijn vaardigheden in het uitvoeren van sentimentanalyse en nieuwsclassificatie.

 

Bloomberg GPT beperkt zich tot institutionele financiering, maar ChatGPT zal waarschijnlijk te maken krijgen met vergelijkbare concurrentie binnen verschillende sectoren. Of ChatGPT zijn voordeel als generalistische tool zal behouden, zal alleen de tijd leren.

 

Meer automatisering

 

Vooruitgang op het gebied van AI zal leiden tot meer automatisering in financiële afdelingen. Menselijke input zal echter van essentieel belang blijven naarmate AI workflows uitbreidt. AI-assistenten zullen bijvoorbeeld bestaande taken zoals het opstellen van contracten en het nakijken van het grootboek versnellen.

 

Risicomanagement zal ook efficiënter worden dankzij de snelle analysemogelijkheden van AI, iets wat alleen maar beter zal worden naarmate de technologie zich verder ontwikkelt. Er zullen meer geavanceerde geautomatiseerde analyse use cases ontstaan, die financiële teams helpen om diepgaande inzichten in hun bedrijf te bieden.

 

 

ChatGPT en AI zullen blijven bestaan

 

Van het genereren van rapporten tot het vertalen van financieel jargon, generatieve AI-modellen veranderen de financiële wereld al op veel manieren.

 

In plaats van bang te zijn voor deze verandering, ligt hier voor financiële managers een kans om de productiviteit te verbeteren en snellere besluitvorming mogelijk te maken. Ze kunnen het potentieel ervan benutten door grondig te bekijken hoe deze nieuwe tools het beste kunnen worden geïntegreerd in de taken van hun afdeling. En door praktijkervaring op te doen en workflows aan te passen met een realistische kijk op de beperkingen van de technologie.

 

Uiteindelijk kan AI, nu financiële teams onder toenemende druk staan om zich te ontwikkelen van louter cijferaars tot proactieve zakelijke partners, de game-changer zijn die de last verlicht en de weg vrijmaakt voor een efficiëntere, datagestuurde en strategische toekomst.

Veelgestelde vragen

 1.  
 2. 1. Kan ChatGPT worden gebruikt door financiële teams?

CChatGPT kan worden gebruikt in een financiële afdeling, maar alleen met een uitgebreid menselijk toezicht op de uitvoer.

 

 1. 2. Hoe kan ChatGPT worden gebruikt in een financiële afdeling?

ChatGPT kan worden gebruikt om:

 

 • eenvoudige financiële gegevens te analyseren
 • tekstrapportages te genereren op basis van getallen
 • specifieke gegevens en visualisaties op te zoeken
 • marktnieuws samen te vatten
 • code te schrijven voor macro's
 • standaard werkprocedures (SOP's) op te stellen
 • financiële uitleg te vereenvoudigen

 

 1. 3. Welke invloed heeft ChatGPT op een financiële afdeling?

ChatGPT vereenvoudigt het routinematig uitvoeren van taken en kan besluitvorming versnellen. Het geeft financiële teams meer tijd om zich te richten op waardevollere activiteiten, zoals strategieontwikkeling en business partnering.

 

 

Topics