5 essentiële vaardigheden voor de succesvolle CFO van de toekomst

Post Picture
Post Picture

Publication date

Als CFO voelt u zich de laatste tijd misschien overweldigd. Alsof wispelturige bedrijfsomstandigheden nog niet genoeg waren, is uw rol geëvolueerd van het rapporteren van financiële overzichten naar het fungeren als een cruciale groeimotor voor het bedrijf.

 

"CFO's zijn geëvolueerd van het rapporteren van cijfers naar het ondersteunen van het bedrijf bij het nemen van beter geïnformeerde beslissingen", aldus Chris Martinez, Finance Analytics Manager bij The Kraft Heinz Company

 

Gezien deze evolutie vraagt u zich misschien af of uw financiële vaardigheden binnenkort niet achterhaald zullen zijn.

 

Het goede nieuws is dat u gelijke tred kunt houden met deze veranderingen door een aantal nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. We zetten ze voor u op een rij.

 

 

CFO-vaardigheid één: het vertalen van gegevens 

Het accepteren van de uitdagingen die tegenwoordig horen bij de rol van CFO begint met het beheersen van het vertalen van gegevens.

 

Moderne CFO's moeten gegevens en analyses gebruiken om strategische besluitvorming te voeden. Ze moeten zich verdiepen in hun gegevens, investeren in tools die hen helpen er wijs uit te worden en uitblinken in de kunst van financiële storytelling.

 

Martinez legt speciale nadruk op die laatste vaardigheid.

"Denk altijd aan uw rol als storyteller en houd rekening met uw publiek," adviseert hij. "Wie zijn ze, wat zijn hun doelstellingen en hoe kan uw verhaal hen vooruit helpen? Wees beknopt, duidelijk en breng zinvolle inzichten."

Kirk Kappelhoff, Directeur Strategic Finance bij Drivetrain, sluit zich hierbij aan. "Noem nooit een getal zonder een verhaal te vertellen en vertel nooit een verhaal zonder een getal te noemen. De kunst om dat verhaal te vertellen zit hem in het begrijpen van uw gegevens, het anticiperen op vragen en het simpel houden."

 

Hij noemt een voorbeeld van hoe uitleg eenvoudig kan worden gehouden in een complexe omgeving.

"In elke sector zit complexiteit, maar 90% van het verhaal kan worden vereenvoudigd. In de SaaS-sector kunnen we het bijvoorbeeld vereenvoudigen tot drie items: Nieuwe ARR, Uitbreiding ARR en Churn ARR," zegt hij. "Door elk van deze afzonderlijk uit te leggen, trekt een CFO de aandacht van zijn niet-financiële publiek en laat hij tegelijkertijd zien dat er goed over zijn plan is nagedacht."

Hieronder vindt u een aantal stappen die het analyseren van gegevens en het communiceren van inzichten eenvoudiger maken:

 

 • Neem verantwoordelijkheid - Werk samen met uw technische teams om inzicht te krijgen in gegevensstructuren en infrastructuurkeuzes. Zo zult u zien welke verbeterpunten uw analyses meer context kunnen geven.
 • Proactief modelleren - Proactieve bedrijfsprognoses maken om potentiële uitdagingen beter te begrijpen, kansen te identificeren en betere beslissingen te nemen.
 • Investeer - Kies voor tools die realtime, nauwkeurige en bruikbare inzichten bieden, ondersteund door visuele dashboards die cijfers tot leven brengen.
 • Leer - Leer de taal van uw publiek. Creëer begrijpelijke, overtuigende verhalen die aansluiten op zakelijke doelstellingen. Gebruik LLM's zoals ChatGPT om ingewikkeld jargon te vertalen naar alledaagse taal

 

Conclusie: De moderne CFO moet bruikbare inzichten verspreiden door data-analyse te gebruiken en makkelijk te begrijpen verhalen op te stellen voor een positieve impact.

 

 

CFO-vaardigheid twee: Samenwerking en communicatie

Een moderne CFO zit niet in een ivoren toren. In plaats daarvan moet hij relaties opbouwen met mensen in business units om de drijvende krachten achter groei te begrijpen en belanghebbenden te beïnvloeden.

 

We kunnen geen goed verhaal vertellen zonder de achtergrond van de gegevens te begrijpen. Relaties binnen bedrijven geven context, iets wat cruciaal is bij het opbouwen van een overtuigend groeibeeld.

 

Hieronder volgen enkele voorbeelden van cruciale relaties waaraan elke moderne CFO moet bouwen:

 

 • Technologisch - Een CFO moet begrijpen hoe zijn gegevens binnenkomen en in welke formaten. Kan het bedrijf ongestructureerde gegevensopslag ondersteunen? Kunnen uw tools dergelijke gegevens naar inzichten omzetten? Deze vragen zullen u helpen om uw workflows voor gegevensanalyse te verbeteren.
 • Sales - Wat vragen uw klanten en hoe verandert hun gedrag? Bieden uw concurrenten een beter product? Sales helpt u inzicht te krijgen in externe bedreigingen voor de omzet, zodat u groeiscenario's nauwkeurig kunt modelleren.
 • Customer succes/service - Wie zijn uw beste klanten en hoe succesvol zijn uw upsell/cross-sell workflows? CS-teams geven u de context achter de huidige omzetgegevens.
 • Debiteuren en crediteuren - Debiteuren- en crediteurenefficiëntie geeft de kracht van uw relaties met klanten en leveranciers aan. Hoe beter deze relaties, hoe meer u erop kunt vertrouwen in turbulente tijden.

 Conclusie: Cijfers zijn fantastisch, maar een moderne CFO moet verder kijken en hun context begrijpen. Zo kan hij inzichten leveren die beter zijn afgestemd op de bedrijfsrealiteit.

 

 

CFO-vaardigheid drie: Visionair leiderschap

Naast het ontwikkelen van zijn relationele vaardigheden moet de moderne CFO zijn financiën klaarstomen voor de toekomst door zijn afdeling op de juiste manier te structureren. Om dit doel te bereiken, moet u kunnen vertrouwen op een combinatie van technologie en mensen met de juiste vaardigheden.

 

Technologie kan echter een bedreiging vormen voor mensen die op een financiële afdeling werken. Kappelhoff biedt een nieuwe manier om de instemming van teamleden te waarborgen en een datagestuurde mindset op te bouwen. "Als ik als kind nieuw speelgoed kreeg, werd dat het speelgoed dat ik overal mee naartoe nam, aan iedereen liet zien en waar ik altijd mee speelde," zegt hij.

 

"Als leden van de financiële afdeling een glimmend nieuw financieel speeltje hebben om mee te spelen, zal het minder lijken op een taak die gedaan moet worden en meer op een taak die "zij" mogen doen. Als het team het gevoel heeft dat er in hun rol wordt geïnvesteerd, zullen ze op hun beurt meer in het bedrijf willen investeren, vooral met tools die taken zonder echte meerwaarde efficiënter maken of waarmee medewerkers sneller tot de analyse kunnen komen.”

 

Martinez is van mening dat CFO's het voortouw moeten nemen en hun team moeten aanmoedigen om zich voortdurend bij te scholen. "(CFO's moeten) het continu leren en ontwikkelen van data analytics en aanverwante technologieën binnen de financiële afdeling aanmoedigen," zegt hij. "Er bestaan geweldige cursussen over Advanced ChatGPT for Finance in platforms zoals Maven, bijvoorbeeld, of over het nieuwe hot topic Python in Excel in LinkedIn Learning."

 

Kappelhoff benadrukt het creëren van een datagestuurde mindset en biedt hiervoor een praktische workflow.

 

"De CFO identificeert vijf tot tien belangrijke operationele metingen die, als ze verbeterd zouden worden, een betere organisatie zouden creëren, legt uit wat de metingen vertegenwoordigen, wat de waarde is voor de organisatie en wat de doelwaarde van die metingen is", zegt hij. "Elke maand mailt de CFO de voortgangsrapportage van deze metingen naar de belangrijkste belanghebbenden en medewerkers, en geeft erkenning waar nodig."

Dit proces stemt financiële medewerkers af op de doelstellingen van de organisatie terwijl ze betrokken blijven bij de gegevens van het bedrijf.

 

Conclusie: Een CFO moet zijn team de weg voorwaarts wijzen, het leren vertrouwen te hebben in technologie en gegevens en deze tegelijkertijd afstemmen op de bedrijfsdoelen.

 

 

CFO-vaardigheid vier: Risicobeheer

CFO's hebben risico's altijd bekeken aan de hand van getallen als cashflowtekorten en werkkapitaalprognoses. Ze moeten hun horizon verbreden.

 

Kappelhoff noemt bijvoorbeeld een risico dat de meeste CFO's niet snel in overweging nemen.

"De grootste en meest complexe uitdaging van de CFO is het aantrekken en vasthouden van talent", zegt hij. "De CFO vecht tegen de concurrerende belangen van het verlagen van de personeelskosten en het voldoende betalen van mensen om ze tevreden te houden."

"Er is hier geen 'juist' antwoord en de beste manier om hiermee om te gaan is door regelmatig een gesprek aan te gaan met uw teamleden en hen het gevoel te geven dat ze gewaardeerd worden op niet-meetbare manieren."

 

Hieronder volgen enkele voorbeelden van risico's waar moderne CFO's tegenaan lopen en hoe hun impact breder is dan de cijfers op een jaarrekening:

 

 • Naleving - Niet-naleving gaat verder dan boetes. Het heeft een negatieve invloed op het handelsmerk, wat leidt tot lagere inkomsten.
 • Ethiek - Bedrijven jagen agressief op groei en dit kan bij RevOps en Sales leiden tot agressieve omzetverantwoording. CFO's moeten dit risico communiceren vanuit een ethisch standpunt en de impact ervan op het vertrouwen van klanten.
 • M&A - M&A-doelen (fusies en overnames) brengen altijd risico's met zich mee en CFO's moeten op gegevens vertrouwen om ze te ontcijferen.
 • Valutarisico - Hoewel valutarisico's invloed kunnen hebben op de cash flow en prognoses, reikt hun impact verder. Ze beïnvloeden ook hoe goed producten wereldwijd concurreren, evenals strategische beslissingen zoals marktexpansie, prijsstelling en inkoop.

 

Conclusie: Een CFO moet verder kijken dan financiële overzichten en de kwalitatieve impact van zijn rol afwegen in een wereld waar de onzekerheid toeneemt.

 

 

CFO-vaardigheid vijf: Wendbaarheid

Als de moderne bedrijfsomgeving voortdurend verandert, moet een CFO zich daaraan aanpassen door wendbaarheid bij zichzelf en zijn afdeling te ontwikkelen. Het screenen van nieuwe medewerkers op de juiste vaardigheden is één onderdeel van het ontwikkelen van wendbaarheid, zoals Martinez en Kappelhoff eerder hebben uitgelegd.

 

CFO's moeten echter verder gaan en technologie volledig omarmen, omdat technologie snellere besluitvorming mogelijk maakt en tijd helpt besparen in operationele financiën. Martinez benadrukt het belang om technologische keuzes te baseren op praktische gebruikssituaties.

 

"Laat praktijkvoorbeelden en casestudy's zien van hoe technologie de rol van financiële professionals heeft uitgebreid," adviseert hij. "Dit zal ze (de technologiekeuzes) efficiënter en strategischer maken."

Succesvolle moderne CFO's moeten de emotionele intelligentie hebben om een evenwicht te vinden tussen technologische adoptie en de angst dat technologie mensen zal vervangen. Kappelhoffs punt over aanpassingsvermogen is in dit verband relevant.

 

Conclusie: Een CFO moet wendbaarheid opbouwen in de financiële afdeling, technologie gebruiken die dit doel ondersteunt en de emotionele rijpheid hebben om de angst voor menselijke overbodigheid weg te nemen.

 

 

Hoe zal het u vergaan?

Deze vereisten lijken misschien te veel gevraagd van een CFO, maar het goede nieuws is dat ze allemaal in het verlengde liggen van uw aangeboren vermogen om cijfers en gegevens te begrijpen.

 

Door technologie te combineren met menselijke vaardigheden kunt u uw financiële afdeling toekomstbestendig maken en, bij uitbreiding, bedrijfsrisico's voor uw bedrijf verminderen.

 

 

Topics