Пълно ръководство за трансгранични плащания

Post Picture
Post Picture

Publication date

През последните няколко години бизнесите погледнаха извън техните национални граници в преследване на нови възможности за облекчаване на смущенията във веригите за доставки и за надхвърляне на собствените им очаквания за ръст, изграждайки по-голяма устойчивост в една променяща се икономика. Данните показват, че този нов международен фокус ще се запази.

Овладяването на трансграничните плащания е съществено изискване за всякакви бизнеси, които се стремят да се разширят международно в нашата глобализирана икономика.

 

Проучване на бизнесите от 2022 г. на Mastercard показва, че

 

 • 65 % от бизнесите заявяват, че пандемията е открила нови опции за взаимоотношенията с международните доставчици; 
 • 59 % казват, че са били в състояние да намерят по-конкурентни доставчици на чуждестранните пазари; 
 • 46 % казват, че отношенията с трансграничните доставчици са намалили нивото им на риск от бизнес операции; 
 • 63 % казват, че сега „винаги“ гледат глобално, за да наемат продавачи и доставчици.

Тенденциите в трансграничните плащания илюстрират този нов глобален фокус. През 2022 г. трансграничните плащания се очаква да достигнат 156 трилиона щатски долара, увеличение с почти 25 % от 2018 г., като междуфирмените (B2B) плащания представляват над 90 % от общата сума. За бизнесите днес оптимизирането и опростяването на процеса на трансграничните плащания е съществен за максималното увеличение на печалбите и ускоряването на растежа.  

 

Така че какво точно са трансграничните плащания? 

Трансгранично плащане е просто всяка финансова трансакция, при която платецът и получателят на плащането са в различни държави и/или юрисдикции. За бизнесите трансграничните плащания биха могли да попаднат в една от следните категории: 

 

 • Плащане към физически лица като изпълнители или лица на свободна професия; 
 • Плащания между бизнеси като продавачи и доставчици; 
 • Плащания към чуждестранни правителства за данъци и такси.

 

Как работят трансграничните плащания 

Методи за трансгранични плащания 

 

  За  Против 

Кредитни карти 

 • Лесно използване 

 • Високи такси
 • Не е подходящо за плащания в големи размери 

Банкови преводи (от банка към банка) 

 • ·       Подходящо за управление на парични потоци с по-големи плащания 
 • ·       Може да доставя средства в други валути освен местна валута 
 • ·       Много сигурно 
 • ·       Обичайно предлага по-добра видимост от началото до края 
 • ·       Налично в повече държави в сравнение с ACH плащанията 
 • ·       Средствата се доставят за само 24 часа 
 • Високи такси (до 50$) 
 • Може да бъде забавено, ако се използват банки посредници (без директно SWIFT споразумение между банката на платеца и банката на получателя) 
 
Агрегатори/врати за плащания (PayPal, например) 
 • Лесно използване 
 • Добро за масови плащания
 • Поддържа множество валути  
 • Различни/сложни такси за трансакции 
 • Потенциални лимити на трансакциите
 • Може да не бъдат приети от всички платци 
Проверки на хартия 
 • Лесно използване 
 • Евтино за платеца 
 • Бавно 
 • Висок риск от измама
 • Налага тежести на получателя

 

Трансграничните плащания имат една поразителна особеност, по-специално те дават възможност да се извършват плащания в една валута и да се получават в друга, често в местната валута на получателя. Това обичайно се случва по един от следните два начина: 

 

 • Директни трансгранични плащания от банка към банка 

Когато става дума за придвижване на средства през държавни граници, най-директният подход е директните плащания от банка към банка. Ето как работят те: изпращачът започва, като нарежда на неговата местна банка да прехвърли средствата, които след това се предават безпроблемно по сметката на получателя. Основното изискване за този метод е, че и изпращащите, и получаващите банки имат установени отношения. Този процес без усложнения осигуряват гладък ефективен превод 

 

 • Трансгранични плащания чрез използването на банка посредник 

Навигирането из лабиринтите на международните трансакции не винаги е просто. Когато няма директни банкови отношения, банка посредник може да встъпи, за да запълни празнотата. Този метод включва допълнителен пласт: след започването банката изпраща средствата, те се препредават към посредническа финансова институция, която след това препраща плащането към получаващата банка. Тази добавен стъпка въвежда мярка за забавяне във времето и води до допълнителни такси, като все пак гарантира, че трансакцията може да продължи дори при липсата на директни връзки. 

 

Понякога предизвикателството може да бъде дори по-голямо, особено когато участващите валути са по-редки. Представете си, че трябва да извършите плащане в евро, което трябва да бъде получено в ирански риал — този сценарий може да изисква преминаване през множество банки посредници. Тази взаимосвързана мрежа от посредници, макар и необходима за благоприятстването на трансакцията, усложнява нещата, като удължава процеса, въвеждайки забавяния и натрупвайки допълнителни такси. В тези сложни ситуации подсилването на мрежите от банки посредници става стратегическа необходимост. 

 

Вижте нашето ръководство, ако искате да научите за международните платежни системи и тяхното функциониране в повече подробности. 

 

Процесът на трансграничните плащания 

Процесът на плащане за вътрешни и международни плащания е като цяло еднакъв. Когато обаче плащането включва две различни валути, има някои разлики, които си струва да се споменат.

 

Подгответе се за плащане 

Всяка държава има своите собствени изисквания за изпращане на трансгранични плащания. Знаете ли например, че в Китай се изисква телефонният номер на получателя на плащането, а в Украйна — данъчен идентификационен номер. В зависимост от това закъде е насочено плащането, може да се наложи платецът да предостави сорт кода на получателя, неговия IBAN или BIC/SWIFT код. Платците трябва да разполагат с цялата необходима информация преди започване на плащането.

  
 

Насочване и обработване

След като детайлите за плащането бъдат въведени в платежното нареждане, те тръгват по пътя към финансовата институция за оценка — за одобрение или евентуален отказ. При традиционното банкиране нещата може да се усложнят, когато трябва да се включат повече от две банки. А най-често е именно така, когато стават дума за глобални плащания.

 
 

Одобряване на плащания и уреждане на финанси

Когато бъде дадена зелена светлина за одобрение, това е моментът, в който плащането се обръща във валутата на получателя по действащите обменни курсове. Чуждестранната институция поема окончателното плащане и в зависимост от метода на плащане и изискванията за конвертиране определя приложимите придружаващи такси. 
 

 Проследяване и хармонизиране

Екипът за задължения проследява окончателното плащане и го уравнява по същия начин, по който би го направил с вътрешно плащане. Липсата обаче на стандартизиран комуникационен мост между банките, платците, получателите и финансовите институции може да хвърли сянка върху навременните уведомления. Забавянията или отказите може да се получат инкогнито, оставяйки засегнатите страни в очакване.

 

Какви са предизвикателствата на трансграничните плащания?

Глобализацията прави овладяването на трансграничните плащания задължителен елемент от бизнеса за всички организации, независимо колко са големи. Постигането на това обаче не е лишено от предизвикателства.  

 

 1. Ограничен достъп 

Не всяко кътче на света има ВИП пропуск за широко разпространената система за разплащания, наречена банкова система SWIFT. Въпреки че границите на трансграничните трансакции се разширяват, остават валути, които все още са извън обхвата. Това означава, че доставчиците може да не са в състояние да получат плащане в своята местна валута.  

 

 1. Сложна структура на таксите 

Различните методи за плащане имат различни структури на таксите и в много случаи — едно плащане може да доведе до натрупването на множество такси по време на пътя на трансакцията. Таксите за намаляване на риска, таксите за конвертиране на валута и таксите за преместване се прилагат към различните видове трансгранични плащания. В случая на банковите преводи таксите лесно могат да достигнат 50 щатски долара. За бизнеси, които правят голям брой плащания с банкови преводи всеки месец, това лесно може да се превърне в голяма сметка.  

 

Липса на прозрачност и видимост 

Представете си, че Ви бъде дадена карта на съкровище без никакви ориентири. Това е усещането, през което минават много платци по трансгранични плащания при непрозрачните структури на таксите. И сякаш това не е достатъчно, самият път, по който се извършва плащането, често е забулен в мистерия. Платците могат лесно да проследят напредъка на всяко плащане или да генерират пътека за проследяване през всяка от допирните точки по пътя.  

 

 1. Скорост на плащането 

Може да живеем в епохата на мигновените съобщения и инстантното кафе, но все пак... не толкова мигновени трансгранични плащания. В зависимост от избрания метод платците може да се наложи да почакат 5–10 дни, преди средствата им да се появят, което може да застраши отношенията с доставчиците и да усложни процеса на съгласуване.  

 

 1. Риск от обменния курс 

Глобалните трансакции често включват конвертиране на валути, оставяйки платците изложени на колебания в обменните валутни курсове. Относителната стойност на две валути може да се промени между момента, в който фактурата бъде издадена, и момента в който плащането бъде уредено. Именно тази непредсказуемост затруднява ефективното управление на валутната експозиция.  

 

Риск от измама

Измамите при плащания засягат 70 % от бизнесите, а опитите за измама са се увеличи след пандемията. Въпреки че причините за това не са ясни, експертите по сигурността смятат, че преминаването към дистанционна работа е довело до повече уязвимости поради необезопасените мрежи, устройства и файлове.  

 

 1. Нормативна уредба и нормативно съответствие 

Придвижването на пари между държави и юрисдикции изисква видимост на местните законови и подзаконови нормативни актове и спазване на същите. Ръчното им управление отнема време и усилия за вътрешните екипи. Да не говорим, че последиците могат да бъдат и много скъпи при настъпване на нарушения. 

 

 1. Обособени, ръчни процеси 

Много методи за трансгранични плащания не се интегрират лесно в стандартните бизнес решения като ERP платформи и счетоводен софтуер. Това забавя дейностите по осчетоводяване и съгласуване и затруднява автоматизирането и разширяването на процеса на плащане. Липсата на интеграция и автоматизация може да забави бизнеса растежа и да остави платежния процес предразположен към грешка.  

 

Оптимизиране на трансграничния платежен процес 

Настоящото състояние на трансграничните плащания за съжаление е изпълнено с времеемки и неефективни задачи, удължени периоди на сетълмент и тежестта на скъпи и непредвидени такси. Не смятате ли, че е крайно време за промяна? Бизнесите могат и следва да предприемат стъпки за оптимизиране, опростяване и ускоряване на техните глобални плащания.  

 

 •  Договаряне на валутата на плащане 

Някои организации смятат, че плащането в нещо, различно от основната валута, като евро или щатски долари, ги излага на риск. Те не знаят, че в много случаи заплащането на доставчиците в тяхната местна валута дава възможност за договаряне на по-добри условия на плащане и отстъпки чрез избягването на такси за конвертиране на валута. Не забравяйте, че гъвкавостта да плащат в различни валути дава на предприятията стратегическо предимство и подобрява способността им умело да договарят и безпроблемно да извършват трансгранични плащания.

 
 

 • Бъдете в течение на валутните обменни курсове 

Валутният риск е съществен проблем за организациите, които разчитат на трансграничните плащания, за да извършват дейност. Бидейки информирани за валутните пазари и гарантирайки си изгодни курсове, Вие можете да се осигурите хеджиране срещу колебания в курсовете и да защитите Вашите маржове. Водещите платформи за разплащания предлагат гъвкави решения за хеджиране, за да се сведе до минимум излагането на валутен риск.  

 
 

 • Партньор с глобална платформа за плащания 

 

Ако Вашето дружество често извършва международни трансакции, би било умен ход да обмислите приемането на помощ, която да улесни и направи по-ефективни ежедневните Ви операции. Вместо да разчитате единствено на традиционните банки, партнирането със специалист по трансгранични плащания може да предложи редица ползи.

 

Не само ще имате достъп до по-конкурентни обменни курсове, но и ще се ползвате от по-бързо и гладко плащане, базирано на най-съвременна технология. Което е най-важно, ще получите достъп до експерти, които познават особеностите на глобалните плащания и валутния обмен. Доверете ни се, тази комбинация не само би подобрила ефективността на бизнеса, но и ще донесе усещане за оперативно спокойствие.

 

Избор на решение за междуфирмени трансгранични плащания 

 

С разширяването на бизнеса на нови глобални пазари сложността на трансграничните плащания може да причини няколко главоболия: въздействие върху паричния поток, излагане на организацията на ненужен риск, затрудняване на взаимоотношенията с доставчиците и дори възпрепятстване на растежа, ако трябва да посочим само някои от тях.  

 

Намирането на правилния партньор за глобални междуфирмени плащания премахва тези сложности, като освобождава време и ресурси, за да се фокусирате върху други области на управлението и разрастването на Вашия бизнес.  

 

В наши дни Финтех пространството предлага всякакви видове решения за трансгранични плащания. Но не винаги е лесно да се ориентирате сред многообразието от възможности за намирането на тази, която има функционалностите, нужни на Вашия екип, за да извършва дейност ефективно. Нека погледнем някои ключови въпроси, които да имате предвид, когато преценявате тези решения за трансгранични плащания.

 

Какви държави и валути са налични?  

Повечето решения за глобални плащания работят в рамките на основните пазари и валути. Ако имате връзки в развиващите се пазари, уверете се, че платформата Ви поддържа тези държави и валути.  

 

Можете ли да управлявате няколко валутни сметки? 

Най-надеждните решения ви позволяват да откривате и управлявате множество депозитни сметки при поискване (DDA) във валутите, от които се нуждаете, за да оптимизирате и ускорите насочването и съгласуването на плащанията. Търсете централизирано управление на сметки и способност за свързване на външни сметки за пълен 360-градусов изглед към Вашите корпоративни сметки.  

 

Можете ли да хеджирате валутния риск? 

Най-съвременните решения не само предоставят видимост в реално време на обменните курсове, но и Ви позволяват да заключите обменни курсове за определен период от време, така че да се тревожите по-малко за въздействието на колебанията на обменните курсове върху Вашите финанси.

 

Има ли гъвкави възможности за плащане, така че да можете да контролирате и скоростта и цената? 

Ефективното управление на паричните потоци зависи наличието на множество възможности за плащане, така че Вашият финансов екип да може да балансира между скоростта на плащане и разходите. Търсете решения, които съчетават максимален контрол върху сроковете за плащане с пълната прозрачност на таксите.  

 

Има ли пълна видимост и надеждно проследяване на плащанията?  

Потърсете решение, което Ви позволява да проследявате плащанията в реално време, така че да не се налага да ги преследвате. Вие искате и видимост към банките посредници и свързаните такси, които се натрупват по пътя. Най-добрите решения Ви позволяват да споделяте проследяването на плащанията в реално време с Вашите търговски партньори, за да изградите доверие и да съкратите свързаните с плащанията запитвания. 

 

Какви протоколи за сигурност са въведени? 

Не бихте искали да откриете, че сте възложили надеждите си на грешния партньор. Уверете се, че Вашият партньор за трансгранични плащания е напълно лицензиран и отговаря на всички финансови регулации — проверете за членство в SWIFT и сертифициране по SEPA. На ниво сметки потърсете характеристики за сигурност като еднократни пароли и двуфакторно удостоверяване. В крайна сметка сигурността на Вашите трансгранични плащания следва да бъде основната Ви грижа.

 

В края на деня най-доброто решение за трансграничните плащания е това, което отговаря на Вашите бизнес нужди и се интегрира плавно с Вашите процеси. Ако забележите, че му лисват ключови функции или за Вашия екип е трудно да го използва, е безопасно да допуснете, че възприемането му би било лошо.  

 

Искате ли да преминете на следващо ниво при трансграничните си плащания? iBanFirst ви помага. Платформата ни е разработена с оглед на вашите уникални нужди и предлага най-съвременни технологии, съчетани с опита на най-добрите ни специалисти в областта на валутните операции. С iBanFirst Вие можете ефективно да работите с пари в над 140 държави и да защитите Вашия бизнес от покачванията и спадовете на валутния пазар.

 

Свържете се днес, за да научите как iBanFirst може да Ви помогне да повишите нивото на трансграничните си плащания с лекота. 

категории