Колко време отнема извършването на международни преводи?

Post Picture
Post Picture

Publication date

 

За все повече организации управлението на международни преводи е важна част от осъществяването на бизнес дейност. И бизнесите, които са в състояние да правят трансгранични плащания по най-бързия, най-евтиния възможен начин, може да се окаже, че получават важно предимство пред конкуренцията.

Въпреки това далеч не е лесно да се знае точно колко време ще отнеме обработката на международен трансфер. Има много различни и подвижни фактори, които правят целия процес сложен и понякога незавиден за бизнеса. 

 

За щастие има начин международните преводи да бъдат направени по-лесни за управление. Като се запознаете с начина на работа на международните трансфери, можете да развиете по-добра представа за това колко време ще отнеме всеки от тях. И накрая може да спестите за себе си и за Вашия бизнес време и пари в процеса.

 

Какво е SEPA плащане и колко време отнема?

Да започнем с един от най-важните и влиятелни видове плащания в Европа. SEPA е инициатива, чиято цел е да подобри изживяването при разплащанията в Европа, като установи единен пазар изключително за плащания, деноминирани в евро. SEPA се прилага спрямо кредитни преводи, директни дебити и картови плащания в участващите европейските държави, като премахва необходимостта от отделни национални платежни системи.

 

Сравнени с традиционните трансгранични транзакции, SEPA плащанията предлагат по-кратки срокове за разплащане. Повечето SEPA трансакции се обработват в рамките на един работен ден (макар че може да отнемат до четири в изключителни случаи), подпомагайки ефективно управлението на паричните потоци и давайки възможност за навременна оптимизация на оборотния капитал. 

 

Какво е SWIFT плащане и колко време отнема?

Продължавайки напред, нека поговорим за SWIFT плащанията. 

 

За разлика от SEPA, която се ограничава до евро, SWIFT извършва дейност в огромен брой различни валути по цял свят.

 

Сроковете за разплащане за SWIFT плащания могат да варират заради фактори, като държава по местоназначение, банки посредници и процеси за нормативно съответствие. Независимо от името SWIFT плащанията са по-бавни от SEPA и принципно трябват няколко работни дни за извършване на разплащането. Този период може да бъде по-дълъг, ако искането се прави на официален празник или през почивните дни.

 

Колко време отнема извършването на преводи в чужда валута?

Превеждане на пари с традиционните банки 

Така ние знаем какво са плащанията по SEPA и SWIFT и знаем, че последното почти винаги се прави от една валута в друга и може да отнеме до пет дни, когато се обработва чрез традиционна банка.

 

В този момент може би си мислите, че този дълъг обрат се компенсира с по-ниски разходи за трансакциите. Само ако беше толкова просто! В действителност паричните преводи, извършвани между различни валути чрез традиционните банки, вървят с множество различни такси, включително комисиона за издаване, комисиона за обмен и комисиона за увеличена скорост, плюс таксите, начислявани от издаващата банка и получаващата банка.

 

Независимо от това не се притеснявайте! Съществува алтернатива на традиционните банки. Такава, която предлага по-бързо изпълнение, по-голяма видимост и конкурентни цени.

 

Превеждане на пари с iBanFirst

За разлика от традиционните банки iBanFirst предлага цял пакет различни скорости на плащане , така че можете да изберете най-добрата възможност за Вас и Вашия бизнес.

 

Всъщност iBanFirst Ви позволява да контролирате скоростта и цената на Вашите плащания (в зависимост от валутата на сметката, банката и държавата на бенефициента). 

 

Различната бързина на сетълмент, които предлагаме:

 

  • Незабавен. Плащанията между сметки в iBanFirst са мигновени и безплатни
  • Брутен сетълмент в реално време (RTGS). Тези плащания се получават от банката на бенефициера в рамките на по-малко от час в нормално работно време (Бележка: Плащането може да не бъде заверено веднага по сметката на бенефициера в зависимост от времето за обработка на банката.)
  • Експресен. Плащанията принципно се заверяват по банковата сметка на бенефициера в срок от 24 часа
  • Стандартен. Плащанията принципно се заверяват по банковата сметка на бенефициера в срок от два до три работни дни.

Как се проследява международен превод

Струва си да помните, че паричните преводи не са основна банкова дейност. Нещо повече паричните преводи между банки принципно включват няколко банки посредници. Всички тези фактори обясняват защо преводите на различни валути чрез традиционните банки често е бавен и неотзивчив процес. 

 

С iBanFirst, Вие ще имате достъп до тракер на плащания, което означава, че можете да сте информирани за Вашето плащане в реално време.

 

И за доби по-голяма прозрачност е възможно и да установите кои банки начисляват такси по време на процеса и колко начисляват!

Максимално увеличаване на Вашия контрол върху международните преводи

 

За бизнесите няма начин да се правят мигновени и безплатни преводи в различни валути. Но това не означава, че не можете да намерите решения, които са по-бързи, по-евтини и предоставят по-голяма видимост от предлаганите от традиционните банки.

Алтернативните партньори, като iBanFirst, осигуряват прозрачни, сигурни, международни парични преводи, проследяване на международни плащания на ниска цена и, преди всичко, по-кратки периоди за превод от традиционните банки . Какво повече да научите? Поискайте да говорите с експерт днес

категории