Най-добрите доставчици на услуги по ТРЗ през 2024 г

Post Picture
Post Picture

Publication date

Това е въпросът, който си задават всички! Какво е глобална система за ТРЗ и защо може да Ви е необходима такава?

Нека обясним. 

Доставчиците на международни услуги по ТРЗ помагат на бизнесите да плащат заплати на своите служители в много държави. Най-добрите глобални доставчици на услуги по ТРЗ улесняват издаването на плащания към глобално разпределена работна сила, включително служители на пълен работен ден и външни изпълнители. 

 

Тъй като обаче законите в областта на заетостта и трудовото право се различава значително в различните държави, започването на международна услуга по ТРЗ може да бъде сложно, скъпо и рисковано начинание. Ето защо много бизнеси си партнират с трето лице доставчик, за да бъде свършена работата добре — и в съответствие със закона.

 

Макар че всеки бизнес ще поиска уникален набор от изисквания от своя доставчик на услуги по ТРЗ, има няколко основни характеристики, които всяка услуга следва да предлага:

 

  • Точно удържане на данъци в юрисдикциите, в които се извършва стопанската дейност
  • Внедрено спазване на приложимите данъчни, трудови и свързаните със заетостта закони
  • Гъвкави, ясни услуги за включване, които водят до дългосрочен успех
  • Характеристики, които отговарят на нуждите от наемане на хора, т.е. служители, изпълнители или и двете. 

 

Следният списък представя някои от най-добрите доставчици на международни услуги по ТРЗ. Всеки бизнес ще има различни нужди, така че тези платформи представляват най-популярните възможности, въз основа на редица различни условия. 

 

Преди да започнете да оценявате Вашите възможности, бъдете сигурни, че имате готов списък с изисквания:

 

  • На колко служители или изпълнители ще плащате и колко често? 
  • Кои характеристики на международното изплащане на заплати са най-ценни за Вашия бизнес? 
  • Каква степен на поддръжка за нормативно съответствие Ви необходима от Вашата международна услуга за заплати? 
  • Имате ли нужда от други интегрирани функции за човешки ресурси, като например управление на служители?
  • Как планирате да управлявате риска от обмен на валути? 

 

Като имате предвид тези критерии, прочетете и прегледайте най-популярните международни доставчици в изплащането на заплати през 2023 г.

 

Papaya Global: Международно управление на човешки ресурси и ТРЗ през една платформа

img-Papaya-4

Papaya Global предлага цялостно решение за управление на международни човешки ресурси (ЧР) и ТРЗ от 2016 г,.

 

Най-добър за: Малки и средни бизнеси до големи предприятия.

 

Какво предлага: Papaya Global поддържа набиране на персонал, въвеждане на новоназначени служители и ТРЗ в над 160 държави. 

 

Предимства на Papaya Global: Работата с Papaya Global означава достъп до платформа за човешки ресурси и ТРЗ, която обединява всичко в едно. Нормативното съответствие е част от опита

 

Ако не искате да създавате местни юридическо лица във всяка държава, в която имате служители, можете да посочите Papaya Global като официален работодател (EOR) срещу конкурентна цена на служител. Платформата предлага и разумно ценово ниво за ТРЗ за международен изпълнител. 

 

Недостатъци: Услугите по ТРЗ се възлагат на външните доставчици, които след това се фасилитират през Papaya. Някои потребители са отбелязали, че оборотът на доставчика може временно да засегне операциите

 

 

ADP Global Payroll: Осигуряване на съответствие

img-ADP

Основана през 1949 г., ADP е най-признатата марка за ТРЗ в света. Международният ѝ пакет от продукти, ADP Global Payroll, предоставя услуги по ТРЗ в над 140 държави. 

 

Най-добър за: Малки и средни бизнеси до големи предприятия, в зависимост от избраното решение.

 

Как да покриете критериите за ADP Global Payroll: ADP Global Payroll предлага две решения в зависимост от изискванията за ниво на обслужване: ADP Celergo и ADP GlobalView Payroll.

 

ADP Celergo е най-добро за дружества със служители в поне три държави и до 1000 служители на държава. ADP придоби Celergo през 2018 г., като то бе обслужвало дотогава глобалния пазар на човешки ресурси от 2003 г.

 

ADP GlobalView Payroll поддържа мултинационални бизнеси, извършващи дейност в до 42 държави. Бизнесите се нуждаят от поне 1000 служители в една държава, за да отговарят на условията за техните решения.

 

Предимства на ADP Global Payroll: Съответствието с международните данъчни закони е в основния фокус на екипите за управление на рисковете. Партньорството с ADP Global Payroll предлага някои от най-високите нива на осигуряване в бранша, тъй като те предоставят експертност в нормативното съответствие на местно ниво в повече от 140 държави. 

 

Недостатъци: ADP предоставя решения на ниво предприятие за международно ТРЗ. По-малките бизнеси и новосъздадените предприятия може да не отговорят на праговите изисквания на ADP. Също така цената на служител е по-висока в сравнение с алтернативните доставчици на услуги. 

 

Globalization Partners: Опростено глобално наемане и управление на служители

img-GP

Създадена през 2012 г., Globalization Partners е глобален лидер в SaaS за предприятия повече от десет години. 

 

Най-добър за: Големи предприятия.

 

Какво предлага: Globalization Partners обхваща цялостно, вътрешно за страната решение за администриране на човешки ресурси. Това означава, че наемането на работа, въвеждането на новоназначени служители и управлението на служители се извършват изцяло в рамките на платформата им. 

 

Предимства на Globalization Partners: Платформата дава възможност на големите предприятия да централизират усилията по международно наемане на служители в рамките на своите централни управления. Globalization Partners е създадена в 187 държави, което може да позволи наемането на работа да се случва много по-бързо отколкото при конкуренцията.

 

Недостатъци: Globalization Partners предлага по-висока цена в сравнение с повечето доставчици, прегледани в този списък. Разходите може да са окажат твърде големи за малките и средните бизнеси.

Remote: Достъпно ТРЗ за международни изпълнители 

img-Remote

Ако планирате да наемете глобална работна ръка основно от изпълнители, тогава Remote (2019) би могло да е Вашето решение за ТРЗ. 

 

Най-добър за: Малки и средни бизнеси до малки предприятия.

Какво предлага: Платформата Remote помага на бизнесите да наемат и плащат на работници в над 178 държави. Тя осигурява спазване на данъчните и свързаните със заетостта закони на всяко място и опростява глобалното обработване на ТРЗ в един единен изглед. 

 

Предимства на Remote: Remote предлага някои от най-конкурентните ставки за EOR (за служител и за изпълнител) от посочените в този обзор услуги. Предлага справедливо и прозрачно ценообразуване без скрити такси или изненади. 

 

Гъвкавостта също е приоритет. Remote не задължава клиентите си към минимален ангажимент на служителите.

 

Недостатъци: Ако търсите бърз достъп до ценообразуване за глобални услуги по ТРЗ (за служители и изпълнители), следва да отбележите, че Remote е основана на квоти. (ТРЗ за изпълнители е $29 месечно на потребител.)

 

Също така в замяна на конкурентната му ставка някои характеристики на клиентското обслужване може да са по-ограничени в сравнение с други доставчици. Някои потребителски отзиви отбелязват, че поддръжката по имейл е единственият наличен канал в момента. 

 

 

Oyster: Премахване на границите за дистанционна работна сила

img-Oyster

Бидейки сравнително нова, SaaS платформата (2019 г.), Oyster предоставя глобални услуги по ТРЗ и наемане на служители на пълен работен ден и по договор в над 180 държави. 

 

Най-добър за: Новосъздадени предприятия и малки и средни бизнеси.

 

Какво предлага: Oyster може да издава чекове за плащане в над 120 валути. Ръководство за данъчно нормативно съответствие е налично за всички над 180 държави, включително защитни механизми за местните трудови закони. Предлагат се услуги като EOR. 

 

Предимства на Oyster: Платформата обединява всички разходи за ТРЗ за служители и изпълнители в една фактура, което опростява глобалното управление на ТРЗ. В платформата е вградено и управление на разходите. 

 

От Oyster са създали няколко полезни ресурса за наемане на екипи, които се разширяват в нови държави за пръв път. Техните ръководства и доклади за международно наемане на служители предоставят информация от първа ръка за културните норми, очакванията за заплата, изискванията за облаги и други критични знания за бързорастящи, глобализиращи се бизнеси. 

 

Недостатъци: Ако Ви е необходимо да наемате, въвеждате в екипа и плащате на изпълнители, Oyster може да не е най-доброто решение, освен ако не желаете да пожертвате някои характеристики за по-ниска цена. Орязана версия на платформата само за изпълнители е налична срещу по-ниска месечна цена на потребителr. 

 

Deel: Достъпна глобална платформа за ТРЗ  

img-deel

От 2018 г. Deel предлага глобални услуги за нормативно съответствие, ТРЗ и човешки ресурси за разширяване на бизнеса в над 150 държави. 

 

Най-добър за: Новосъздадени предприятия и малки и средни бизнеси.

 

Какво предлага: Бизнесите могат с лекота да наемат служители и изпълнители както чрез платформата на Deel, така и чрез нейната услуга като EOR. Това е един от най-достъпните налични глобални доставчици на ТРЗ, което го прави привлекателна опция за разрастване на бизнесите.

 

Предимства на Deel: Автоматичното ТРЗ и фактуриране пести време с Deel. Освен това изброява над седем метода за теглене на средства за изпълнители и над десет за клиенти, като всеки помага на международните работници да получават плащания по предпочитания от тях метод. 

 

Deel притежава юридически лица в 90 от над 150-те държави, където то извършва дейност. Много глобални доставчици на услуги по ТРЗ възлагат на подизпълнител своите вътрешни за страната продукти и услуги. Едно от най-големите им конкурентни предимства е предлагането на директен опит вътре в страната на приемлива цена. 

 

Недостатъци: Отзивите на потребителите за обслужването на клиентите на Deel са смесени. Някои съобщават за отличен опит с поддръжката, докато други са я счели за техен най-голям недостатък. Тези отзиви изглежда се различават според държавата, в която е било необходимо обслужването на клиенти

 

Избиране на най-добрите инструменти за ТРЗ и финанси за Вашия разширяващ се бизнес

 

Разширяването на Вашия екип и услуги в други държави може да бъде осъществено лесно. Като съчетаете правилната технология и удобствата за услуги, можете да очаквате да намалите административните режийни, да правите навременни плащания и да осигурите съответствие с местните данъчни и трудови закони. 

 

Много доставчици на услуги по ТРЗ обаче не споменават един важен аспект, когато изброяват техните характеристики: управлението на разходите, свързани с валутния обмен при международното ТРЗ.

 

Международното ТРЗ включва плащания за обработване за служители, намиращи се в различни държави, често с различни валути. Трансграничните плащания са предмет на непредвидими колебания в обменните курсове, което може да окаже значително въздействие върху Вашите бюджети за ТРЗ и парични потоци. Тук е мястото за поява на iBanFirst.

 

iBanFirst дава на бизнесите достъп в реално време до конкурентни обменни курсове и решения за управление на валутния риск. 

 

Докато бизнесът Ви расте, не позволявайте на колебанията на волатилните обменни курсове да поглъщат Вашите трудно заработени пари. iBanFirst дава възможност за предсказуеми парични потоци и бюджети за ТРЗ, като хеджира ставките Ви за до 24 месеца. Какво повече да научите? Поискайте да говорите с експерт днес. 

категории