Могат ли да бъдат отменяни международни преводи?

Post Picture
Post Picture

Publication date

Банковите преводи са известни като водещия метод за много трансгранични плащания. Те също така са процес от много стъпки, в който трябва да се уверите, че познавате получателя и имате точната информация за банковата сметка. Ако в който и да е момент, сте допуснали грешка или подозирате, че може да сте жертва на измама, може да изпаднете в паника и да се чудите как може да бъдат отменени международни банкови преводи?

 

Извършването на трансгранично плащане по банков път може да отнеме часове или дни, но на теория, след като парите бъдат „пуснати“ и постъпят по сметката на получателя, те не могат да бъдат „дръпнати обратно“. Има обаче някои стъпки, които можете да предприемете, за да отмените банков превод, ако той все още е в процес на изпълнение, в зависимост от начина, по който е изпратен преводът. 

 

Как работят международните банкови преводи

Международните банкови преводи са по-сложни от вътрешните, тъй като те свързват две различни банкови системи и (в някои случаи) две различни валути. В ЕС, международните банкови преводи могат да бъда улеснени чрез SWIFT или SEPA.

 

SWIFT, или Обществото за световна междубанкова финансова телекомуникация (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), е мрежа за обмен на съобщения, която изпраща данни за сметки през сигурни и криптирани канали. SWIFT не държи средства, нито управлява сметки, а предоставя опростен процес за повече от 11 000 финансови институции, чрез който да изпращат и получават средства. SWIFT има верификация преди плащане, за да потвърди данните за сметката в реално време, което може да намали потенциалните грешки в номерата на сметките или измамна дейност.

 

SWIFT трансакциите могат да минават през множество посредници (като банки кореспонденти) и са предмет на обменни валутни курсове. Всичко това отнема време: въпреки че банковите преводи се възприемат като бърз процес за вътрешни плащания, те могат да отнемат няколко дни за международни преводи.

 

Единната зона за плащания в евро, или SEPA, предоставя интегриране на плащания в евро. Тя включва 27-те държави — членки на ЕС, четирите държави — членки на Европейската асоциация за свободна търговия, и Обединеното кралство. SEPA прави трансграничните плащания в евро много ефективни, до голяма степен като обикновен вътрешен банков превод. Плащанията могат да се изпращат в рамките на един работен ден или мигновено.

 

Процесът по оспорване или анулиране на международен банков превод

След като получателят е получил средствата, нещата стават по-сложни и шансовете за успех на анулирането намаляват. Резултатът често разчита на сътрудничество от страна на банката на получателя и желанието на съответния получател да върне парите.

 

И така, какъв е процесът по отмяна на SWIFT превод? Ако SWIFT плащане е все още в процес на изпълнение, Вие имате варианти, които да проучите.

 

В случаи на измамни плащания можете да предприемете действие, като инициирате уведомление за анулиране. SWIFT позволява спиране на плащания и възстановяване на средства от изпращача. Тази интервенция се случва в рамките на мрежата SWIFT, като ефективно се спира всякакво последващо обработване на плащането.

 

Ако не става дума за измама, отмяната на SWIFT плащане е все така възможно. Лекотата и ефективността на процеса обаче може да се различава в зависимост от банката, с която работите.

 

А сега, какво ще кажете за отмяна на SEPA превод? По принцип SEPA преводите се считат за необратими, след като веднъж бъдат започнати. Съществуват изключения от това правило, като случаи на измама или неточно изпълнение на превода, като изпращане на дубликати или възникване на технически грешки. Съгласно правилника на Европейския платежен съвет исканията за отмяна поради технически грешки трябва да бъдат подадени в срок от 10 работни дни, а при измамни преводи — в срок от 13 месеца.

 

iBanFirst — надежден партньор за Вашите трансгранични плащания

В iBanFirst не просто Ви даваме възможност да събирате, конвертирате и изпращате ефективно парични средства в повече от 140 държави; ние също сме напълно запознати със сложностите и предизвикателствата, които вървят заедно с управлението на трансгранични трансакции. Разбираме, че отмяната на плащания може да бъде малко объркваща особено с оглед на малкия времеви период за предприемане на действия. Поради това за нас е приоритет да бъдем точно там с Вас, водейки Ви през всяка стъпка от процеса.

 

Страхотната новина е, че ако работите със Swift и SEPA плащания, които все още са в рамките на iBanFirst, възможността да бъдат анулирани съществува винаги. А за ситуациите, които излизат извън този обхват, няма нужда да се притеснявате. Нашият екип от специалисти по плащанията е само на едно бързо обаждане от Вас. Те са тук не просто за да Ви предоставят информацията, която търсите, но и за да предприемат действия от Ваше име, помагайки Ви да решите всеки проблем, който може да възникне.

 

Интересно ли Ви е да научите повече за това как можем да Ви помогнем да се ориентирате в сложните дебри на валутните плащания? Чувствайте се свободни да говорите с нашите експерти тук.

категории