Какво е банка посредник?

Post Picture
Post Picture

Publication date

Питали ли сте защо Вашите международни парични преводи отнемат повече от очакваното? Отговорът може да е в ролята на банките посредници.

Когато изпращате пари в чужбина, много често не става дума за директен превод от една банка към друга. Вместо това средствата минават през една или повече банки посредници, преди да достигнат сметката на получателя. Тези банки посредници играят важна роля за улесняването на трансграничните транзакции, но тяхното участие може да доведе и до забавяния и допълнителни такси.

Разбирането на ролята на банките посредници е от съществено значение за всяко дружество, което редовно изпраща или получава пари по международен път. В тази статия ще проучим какво са банките посредници, как работят, и въздействието, което имат върху скоростта и цената на международните преводи.

 

 

Какво е банка посредник?

Преводът е много по-прост, когато изпращате международен банков превод и както изпращащата, така и получаващата банка имат установени банкови взаимоотношения . Двете банки имат създадени сметки, които могат да улеснят прехвърлянето чрез съществуващите протоколи, като SWIFT.

 

Банките посредници действат като свръзка за финансовите институции в различни държави. Когато изпращащата институция и получаващата институция нямат съществуващи банкови взаимоотношения, те ще използват банка посредник. Банката посредник е в състояние да прехвърля средства между двете банки и цялата трансакция ще бъде изпълнена от трите банки, работейки заедно.

 

Как работят банките посредници?

Банките посредници получават нареждания от банката на изпращача и след това прехвърлят средствата по сметката на получателя. И изпращащата, и получаващата банка трябва да имат взаимоотношения с банката посредник. Например, когато те нямат, може да се включи допълнителен посредник.

 

За да дадем пример, да кажем, че Джо живее в Обединеното кралство и прави международен бизнес. Той банкира с Първа банка. Той трябва да плати на продавач, дружеството ABC, в Съединените американски щати. Дружеството ABC банкира с Втора банка.

 

Intermediary-bank-test

 

Първа банка в Обединеното кралство няма взаимоотношения с Втора банка в САЩ. Поради това, Първа банка ще използва банка посредник. Банката посредник ще има сметки и в Първа банка, и във Втора банка. Това е взаимоотношението, което позволява осъществяването на трансакцията.

 

Банката посредник ще разчита на SWIFT, глобалната система за обмен на съобщения, използвана за международно прехвърляне на средства. Първа банка ще изпрати инструкции по SWIFT на банката посредник, която след това ще депозира средствата по сметка на Втора банка. Джо не трябва да знае нищо за банката посредник: Първа банка ще се погрижи за това за него.

 

Когато се използва банка посредник, отнема повече време на средствата да стигнат до своето местоназначение.

 

Каква е разликата между банки посредници и кореспондентски банки?

В допълнение към банките посредници, понякога се използва изразът „банка кореспондент“. В някои части на света, като ЕС, няма разлика между банка посредник и банка кореспондент. Има обаче някои ключови разлики в други части на света.

 

Банката кореспондент принципно предоставя услуги на банка в друга държава. Услугите могат да включват повече от международни банкови преводи. Двете банки ще сключат договор, позволяващ на банката кореспондент да може също така да извършва бизнес трансакции и да събира документи от името на другата банка. Банките кореспонденти често са особено важни за по-малките банки, които може да не са в състояние да поемат обмени на валута самостоятелно или имат ограничени бизнес взаимоотношения с други банки.

 

В държавите, в които има разлика между банка кореспондент и банка посредник, банката посредник извършва дейност в по-ограничено качество. Главната ѝ функция е да улеснява международните финансови трансакции.

 

Ако изпращащите и получаващите банки нямата установени взаимоотношения, те могат да използват мрежата на SWIFT, за да намерят банка кореспондент или банка посредник.

 

Какви такси се свързват с банките посредници?

 

В допълнение към това, че отнема повече време, банките посредници ще начислят такси. Нарежданията по SWIFT съдържат код, който идентифицира кой ще заплати таксите. Кодовете са следните:

 

OUR (НАШ): Изпращачът плаща всички такси по трансакцията

 

BEN (БЕН): Получателят плаща всички такси по трансакцията

 

SHA (СПОД): Разходите се поделят между изпращача и получателя

 

Когато изпращачът плати всички такси по трансакцията, получателят получава сумата в пълния изпратен размер. Когато получателят заплати таксите, те се приспадат от сумата на превода.

 

Таксите за посредника са в диапазона от $15 до $30 на трансакция. Ако изпращачът трябва да преведе 400 щатски долара и се съгласи да плати таксите за трансакцията, общата цена би могла да бъде 430 щатски долара. Ако таксите се плащат от получателя, получената сума би била 370 щатски долара. Таксите се сумират, особено за хора и фирми, изпращащи много международни преводи и още повече, ако транзакцията трябва да премине през множество посредници.

 

Отключете безпроблемни плащания с iBanFirst

 

Разбирането на плюсовете и минусите на международните платежни системи, баките посредници и свързани с тях разходи може да бъде доста трудна задача. Овладяването обаче на тези сложности може значително да облагодетелства Вашия бизнес. То може да Ви спести и ценно време и трудно заработени пари, като Ви даде конкурентно предимство и силни глобални взаимоотношения с клиенти и продавачи.

 

Поради тази причина е от съществено значение подборът на партньор, който може да осигури най-бързите и най-ефективни от гледна точка на разходите маршрути за плащането за Вашия бизнес, докато Ви напътства сред сложностите на чуждестранните валутни пазари.

 

Тук, в iBanFirst, правим точно това и още. Ние съчетаваме свръхмодерна технология с експертността на нашите валутни специалисти, за да Ви помогнем ефективно да съберете, конвертирате и изпратите средства в над 140 държави.

 

Любопитни ли сте да научите повече? Обърнете се към нашите експерти днес.

 

 

категории