Трябва ли да плащате на търговските партньори в тяхната валута?

Post Picture
Post Picture

Publication date

Ако правите бизнес с чуждестранни компании и трябва да извършвате банкови преводи в чуждестранна валута, няма съмнение, че вече сте си задали този въпрос: „Трябва ли да платя в долари или във валутата на моя търговски партньор?“ В света на международната търговия този въпрос възниква редовно. Сред многото аспекти, за които трябва да помислите, е въпросът как да се справите с обмяната на валута.

 

Когато става въпрос за международни плащания при B2B (междуфирмени плащания) , използването на долари изглежда е обичайна практика по света. В крайна сметка доларът отдавна е доминираща валута или резервна валута и представлява сигурна стойност, да не говорим, че се приема почти навсякъде. В резултат на това мнозина често погрешно приемат, че чуждестранните доставчици са доволни да им се плаща в долари.

 

Някои компании със сметки в щатски долари също са убедени, че като плащат в долари, те елиминират валутния риск от своя страна и прехвърлят сложния въпрос за това как да се справят с обмена на своите чуждестранни търговски партньори. По този начин Вашата компания прехвърля риска от валутния обмен към Вашите търговски партньори и тяхната местна банка. Това ще има своята цена. В края на краищата, освен ако Вашите доставчици не притежават също сметки в долари, те в крайна сметка ще трябва да обменят Вашите долари в собствената си валута и ще трябва да се справят с проблема с обмяната на валутата

 

Тъй като обменните курсове са променливи, съществува риск те да се променят между датата, на която сте сключили трансакцията, и датата на вальора. За да преодолеят тази несигурност и да противодействат на този риск, Вашите търговски партньори ще „подплатят“ своите фактури, за да гарантират печалбите си в случай на обезценяване на долара. Освен това Вашите търговски партньори знаят, че техните банки ще добавят трансакционни такси за получаване и обработка на плащания в чуждестранна валута. Те ще добавят марж, за да компенсират и тези разходи за обмен. Така че истинският въпрос е как да управлявате разходите за валутен обмен във Ваша полза?

 

Запомнете

Независимо дали тези допълнителни разходи са изрично описани във фактурите на Вашите доставчици, можете да сте сигурни, че те Ви карат да ги поемате. Като помолите Вашите търговски партньори да изготвят своите фактури в долари, както и в тяхната собствена валута, можете да имате повече представа за това как те защитават себе си.

 

Може да се изненадате да откриете, че плащането в местната валута на Вашия търговски партньор може да има значителни предимства. Всъщност това може да улесни живота Ви, както и техния, и ето защо:

 

1. По-малко такси

Като плащате на търговските си партньори директно в тяхната валута, Вие заключвате стойността на договора и ги освобождавате от неудобството да се справят с обменните такси. Това спестява на Вашите търговски партньори добавянето на тези допълнителни разходи за покриване на възможни колебания на обменния курс и Ви позволява да договорите конкурентни обменни курсове и по-добри такси за трансакции. Всъщност проучване на Aite Group отбеляза, че 60 % от вносителите на средния пазар в САЩ получават средно отстъпки от 1 % до 2 %, когато плащат на своите чуждестранни доставчици в техните валутиОбръщайки се към финансова институция като iBanFirst, можете да получите същите финансови услуги, които големите мултинационални компании получават от традиционните банки, и да имате достъп до обменни курсове в реално време, което Ви позволява да спестите пари наред с другото.

 

2. Повече контрол

Ако плащате на търговските си партньори в долари и те нямат сметки в тази валута, Вашите пари ще бъдат преобразувани по курс, посочен или от Вашата банка, или от получаващата банка. Това означава, че нито Вие, нито Вашият търговски партньор ще имате сигурност или контрол върху прилагания обменен курс. Освен това Вашата банка може да няма капацитета да конвертира директно във валутата на търговския Ви партньор и ще трябва да прибегне до използване на банка посредник. Като вземете предвид обмяната на валута предварително, Вие имате повече видимост за резултата. Да контролирате валутния риск означава, че можете да прилагате инструменти и стратегии за управление на валутния рискХеджирането е един от тях. Има много видове решения за хеджиране на валута и Вашата банка или доставчик на платежни услуги (PSP) може да Ви помогне да прецените кое решение отговаря най-добре на Вашите нужди.

 

3. По-добри отношения с клиентите

Като приемате да извършвате обмяната на валута, Вие правите услуга на своите търговски партньори: процесът на плащане е по-гладък, купувачите знаят точната цена предварително и доставчиците не трябва да мислят за изчисляване как да получат точната сума. Опростяването на финансовия аспект на бизнес отношенията може да даде на Вашата компания конкурентно предимство и може да допринесе много за насърчаване на добрите дългосрочни отношения с клиентите.

 

Може ли Вашата банка да Ви помогне?

Не всички банки са подходящи да извършват трансгранични плащания в чуждестранни валути. Някои не приемат да извършват обмяна на валута между по-рядко срещани валути и задължително трябва да използват валута посредник, както и банка посредник. Ето някои въпроси, които трябва да си зададете: моята банка поддържа ли валутата на моя търговски партньор? Има ли моята банка специалисти, които могат да ми помогнат да изготвя стратегии за международни плащания? Предоставя ли моята банка решения за хеджиране? В някои случаи доставчиците на платежни услуги, специализирани в трансгранични плащания, са по-добре подготвени да отговорят на нуждите от чуждестранната валута и могат да предложат по-добри услуги от традиционните банки.

 

И накрая, вашата компания може да помисли и за начина, по който обработва международните си плащания. Когато дойде време международната компания да плати, има няколко начина за оптимизиране на трансграничните плащания, така че да имате повече свобода за инвестиране в растеж. От избора на обменни курсове в реално време до приемането на стратегии за хеджиране има няколко начина, по които можете да ограничите разходите, за да изградите силна стратегия.

 

 

 

 

категории