De vijf factoren die de euro kunnen doen ontsporen

Post Picture
Post Picture

Publication date

De algemene stijging van de euro ten opzichte van zijn belangrijkste tegenhangers vorige week mag niet misleiden. De eenheidsmunt zal de komende maanden verder dalen, vooral ten opzichte van de veilige havens (USD, JPY en in mindere mate ten opzichte van de CHF als gevolg van herhaalde interventies door de Zwitserse Nationale Bank). Hier volgen de vijf factoren die de euro op korte en middellange termijn kunnen benadelen:

 

1. Het onvermogen van de Europese leiders om tot een overeenkomst te komen 

De euro kreeg vorige week welkome steun bij de presentatie van het Frans-Duitse voorstel voor een gecoördineerde Europese herstelstrategie. Het doel is dat de Europese Commissie 500 miljard euro ophaalt op de financiële markten, die vervolgens worden verdeeld onder de lidstaten van de eurozone die het zwaarst door het coronavirus werden getroffen. De vindingrijkheid van dit systeem is gebaseerd op het feit dat de extra schuld naar aanleiding van het coronavirus niet in de nationale rekeningen zal worden opgenomen (wat de schuld/bbp-ratio van veel landen zou verhogen). Dit ambitieuze voorstel zal echter nog de instemming van de “gierige vier” (Nederland, Denemarken, Zweden en Oostenrijk) moeten krijgen. Alles wijst erop dat het initiatief zal worden getorpedeerd en niet zal slagen. Met andere woorden, het vooruitzicht op een echt gecoördineerd herstel in Europa vervaagt, wat betekent dat het herstel op het oude continent waarschijnlijk geleidelijker zal zijn dan in de Verenigde Staten.

2. De groeiende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China

De verbale escalatie tussen Peking en Washington is een ernstige risicoaversiefactor voor de valutamarkt die met name in het voordeel zou kunnen uitspelen van de Japanse yen (JPY), die dient als barometer om de stand van de onderhandelingen tussen de twee grootmachten te beoordelen. In één week tijd hebben de regering Trump en het Amerikaanse congres opnieuw kritiek geuit op de manier waarop China de coronaviruscrisis heeft aangepakt. Ze hebben eveneens opgeroepen tot een internationaal onderzoek naar de crisis en ze hebben ermee gedreigd dat Chinese bedrijven niet langer op de Amerikaanse beurs genoteerd zouden kunnen worden, en ze hebben Peking nogmaals met de vinger gewezen voor de niet-naleving van de verbintenissen om Amerikaanse producten te kopen in overeenstemming met de handelsovereenkomst van afgelopen januari. President Trump, die voor een nieuwe termijn gaat, heeft begrepen dat de groei van het anti-Chinese sentiment bij een groot deel van de bevolking een van de belangrijkste factoren om de presidentsverkiezingen te winnen is. We kunnen er daarom van uitgaan dat de zomer ons herinnert aan de ergste afleveringen van de handelsoorlog van 2018-19.

3. Het risico op een tweede golf van het coronavirus 

De versoepeling van de lockdown betekent niet het einde van de pandemie. De voorbeelden van Singapore, Zuid-Korea en China, waar een nieuwe lockdownzone voor meer dan 100 miljoen mensen werd ingesteld, geven duidelijk aan dat een tweede golf van het coronavirus waarschijnlijk is. Alle landen zullen zeker niet op dezelfde manier reageren. Frankrijk is bereid om opnieuw een deel van zijn bevolking onder lockdown te plaatsen, terwijl deze optie door de Amerikaanse president Donald Trump categoriek wordt afgewezen. De enige zekerheid die we hebben, is dat de reactie van de valutamarkt onmiskenbaar zal zijn. Dit zou de stromen doen toenemen naar de veilige havens, zoals de Amerikaanse dollar (USD) en de Japanse yen (JPY), ten koste van de euro.

4. Het vergeten risico van een harde Brexit

Op de valutamarkt is het zo dat het risico dat altijd zorgt voor de sterkste wisselkoersbewegingen, het risico is dat door de marktdeelnemers wordt verwaarloosd. Een van de grootste risico’s dat wordt vergeten, is dat van een harde Brexit. De spanningen tussen Brussel en Londen namen vorige week toe, terwijl de deadline van eind juni voor het Verenigd Koninkrijk om te vragen om verlenging van de overgangsperiode, nadert. De hoofdonderhandelaar van de EU heeft zijn Britse tegenhanger een duidelijke brief gestuurd waarin hij kritiek op de voortgang van de onderhandelingen heeft geuit. De kans op een vertrek aan het einde van 2020 uit de EU zonder overeenkomst is hoog in het licht van de omslachtige omstandigheden. Dit zou voor beide partijen een verlies-verlies-situatie zijn.

5. De technische analyse pleit voor een daling

De EUR/USD-koers heeft de afgelopen weken de psychologische drempel van 1,10 niet kunnen overschrijden, een belangrijke grens sinds april. De technische signalen, zoals de voortschrijdende gemiddelden, vertonen een baissetendens en duiden op een terugkeer naar de onderkant van het bereik waarin de EUR/USD-koers zich sinds het begin van de coronaviruscrisis beweegt. Ons vooruitzicht op 1,06 is nog steeds geldig.

Economische kalender :
DATUM VALUTA GEBEURTENIS
25 mei EUR

BBP Index van het bedrijfsklimaat van het IFO in Duitsland

27 mei EUR

De Europese Commissie moet de technische details van haar op Europees niveau gecoördineerde herstelplan presenteren (met inbegrip van het preferente financiële instrument)

28 mei USD

Vraag naar duurzame consumptiegoederen

29 mei USD Index van het consumentenvertrouwen van de University of Michigan

 

Topics