Het beperken van valutarisico's: 4 belangrijke tips voor MKB's

Post Picture
Post Picture

Publication date

Tegenwoordig is bijna elke MKB’er een internationaal bedrijf. Misschien vraagt u zich dus wel af hoe u FX-risico's kunt beperken. Wisselkoersen schommelen voortdurend. Ze proberen bij te houden is dus vrij zinloos. 

 

Gelukkig bestaan er enkele beproefde tactieken om uw FX-risico te beheren.

Voordat we deze tactieken gaan bespreken, zetten we graag even de verschillende soorten FX-risico's waar u mee te maken krijgt op een rij:

 

 • Het transactierisico - Verwijst naar het risico dat gepaard gaat met het uitvoeren van zakelijke transacties in verschillende valuta en dat voortvloeit uit het tijdsverloop tussen het akkoord gaan met een transactie en de daadwerkelijke afhandeling ervan.
 • Het conversierisico - Verwijst naar het risico dat bedrijven lopen met dochterondernemingen en activiteiten in het buitenland. Bij het consolideren van jaarrekeningen kan de omrekening van de resultaten van dochterondernemingen van hun respectieve lokale valuta naar de rapporteringsvaluta van de moedermaatschappij winst of verlies opleveren als gevolg van wisselkoersschommelingen.
 • Het economisch risico - Verwijst naar het risico dat de marktwaarde en kasstromen van een bedrijf worden beïnvloed door onvermijdelijke schommelingen in wisselkoersen. Dit type risico ontstaat meestal door verschuivingen in macro-economische omstandigheden, zoals geopolitieke instabiliteit en overheidsregels.

Het is belangrijk om inzicht te krijgen in deze FX-risicocategorieën, maar denk er ook aan om uw FX-beleid te herzien. Aleksandar Stojanovic, CEO en oprichter van Fiscallion, een adviesbureau dat zich richt op strategisch financieel leiderschap, zegt dat het kwantificeren van de blootstelling van cruciaal belang is.

 

"Stel een uitgebreide lijst samen van alle in vreemde valuta uitgedrukte activa, passiva, inkomsten en uitgaven", zegt hij. "Gebruik historische gegevens en toekomstgerichte prognoses om de potentiële impact van FX op kasstromen en jaarrekeningen in te schatten."

 

Stojanovic raadt ook aan om een gevoeligheidsanalyse uit te voeren om de invloed van de volatiliteit van wisselkoersen op de kasstroom te meten.

 

Zodra u deze basisprincipes op orde hebt, zullen de onderstaande tactieken u helpen om valutarisico's te beperken.

 

Tactiek #1 om FX-risico's te beperken - Valutastromen matchen

 

Als we het hebben over valutarisicobeheer, zijn matching en netting veelgebruikte termen. Misschien vraagt u zich wel af wat ze precies betekenen.

 

Matching en netting verwijzen naar dezelfde tactiek om complementaire FX-workflows op elkaar af te stemmen om FX-blootstelling te verminderen. Die definitie is een hele mond vol. We leggen deze begrippen dus even uit aan de hand van een voorbeeld.

 

Stel dat uw bedrijf in de EU 1 miljoen dollar moet overmaken naar zijn Amerikaanse dochteronderneming. Maar de dochteronderneming moet USD 1,5 miljoen terugboeken naar de EU-vestiging.

img-1-4-Critical-Foreign-2

 

"Netting" van deze valutastromen geeft ons een netto kasinstroom van USD 500.000 naar de EU-unit.

 

In plaats van twee FX-transacties uit te voeren, wordt één transactie uitgevoerd waarbij de Amerikaanse unit USD 500.000 overboekt naar de EU. Zo daalt uw nettoblootstelling aan valuta tot USD 500.000.

img-1-4-Critical-Foreign-2

Als deze regeling plaatsvond tussen uw bedrijf en een derde partij, dan is dat een "matching" transactie.

 

Hier volgen een paar praktische voorbeelden van het gebruik van matching en netting voor meer dan twee valutastromen:

 

Netting van drie valutastromen naar twee

img-34-4-Critical-Foreign-2

Netting van vier valutastromen naar drieimg-5-4-Critical-Foreign-2

Rol bij multi-leg valutastromen het kleinste transactiebedrag door naar de andere legs. Op deze manier verlaagt u uw FX-blootstelling met dat bedrag en kunt u netto stromen, ongeacht hoeveel legs een transactie heeft.

 

Vergeet niet dat matching en netting alleen werken als alle transacties dicht bij elkaar plaatsvinden en allemaal in dezelfde valuta worden uitgevoerd.

 

Als de tegengestelde stromen in ons voorbeeld van twee partijen bijvoorbeeld drie maanden na elkaar plaatsvinden, wordt netting onmogelijk. Ze liggen immers te ver uit elkaar en zijn niet nauwkeurig te verantwoorden.

 

Tactiek #2 om FX-risico's te beperken - FX-bescherming in contracten

 

Als uw bedrijf langdurige leveranciers- of klantencontracten heeft afgesloten met internationale entiteiten, is het verstandig om clausules op te nemen over het terugwinnen van inkomsten.

 

"Neem specifieke clausules op in uw contracten over hoe valutaschommelingen worden beheerd", zegt Stojanovic. "Definieer de basisvaluta en stel wisselkoerslimieten of aanpassingsmechanismen in."

 

Als de wisselkoers van een valutapaar een afgesproken drempel overschrijdt, compenseert de ene partij de andere voor eventuele verliezen. Laten we naar een voorbeeld kijken.

 

 • Bedrijf A (gevestigd in China) stemt ermee in om goederen te leveren aan bedrijf B (gevestigd in de EU)
 • EUR/CNY-koers - 7.8412.
 • Bedrijf B stemt ermee in om bedrijf A CNY 392.060 (EUR 50.000) te betalen per zending.

 

Stel nu dat de EUR/CNY-koers naar 7,998 gaat (een stijging van 2%).

 

 • Bedrijf B betaalt EUR 50,000.
 • Bedrijf A ontvangt 399.900 CNY (een overschrijding van 7.840 CNY).

 

In dit geval had bedrijf B geld kunnen besparen door minder EUR over te maken, aangezien de wisselkoers steeg. Tegen de nieuwe wisselkoers zou bedrijf B EUR 49.019 hebben moeten overmaken. In feite heeft bedrijf B EUR 980 extra betaald aan bedrijf A.

 

Een wisselkoersbeschermingsclausule van 1% zou bedrijf B op de volgende manier hebben geholpen:

 

 • Bedrijf B maakt de oorspronkelijke EUR 50.000 over voor alle wisselkoersbewegingen binnen een afwijking van 1% van de oorspronkelijke wisselkoers van 7,8412.
 • Dit creëert een wisselkoersboven- en -ondergrens van respectievelijk 7,9196 en 7,7635.
 • Deze koersen zijn de maximale en minimale koersen die bedrijf B aan bedrijf A zal betalen.
 • Als de koersen stijgen, betaalt bedrijf B minimaal (CNY 392.060/ 7,9196) EUR 49.505.
 • Als de koersen dalen, betaalt bedrijf B maximaal (CNY 392.060/ 7,7635) EUR 50.500.

 

img-7-4-Critical-Foreign-2

Deze regeling beschermt de down- en upside van bedrijf B. In dit voorbeeld absorbeert bedrijf B het wisselkoersrisico door zijn leverancier een vast bedrag te garanderen.

 

In het bovenstaande voorbeeld bent u degene die de wisselkoersrisico's draagt binnen een gedefinieerde bandbreedte. U kunt deze situatie omdraaien en de verantwoordelijkheid nemen voor wisselkoersschommelingen buiten die bandbreedte en uw leverancier de wisselkoersrisico's binnen die bandbreedte laten dragen.

 

Een mogelijke reden hiervoor is dat bewegingen buiten de gedefinieerde band minder waarschijnlijk zijn. Het nadeel is dat als deze bewegingen zich toch voordoen, u een aanzienlijke financiële last zult dragen. Als uw leverancier sterk afhankelijk is van uw bestellingen, overweeg dan om deze regeling te treffen.

 

In ons voorbeeld zou bedrijf A dus een drempel van 1% instellen op de bewegingen van de EUR, waardoor de stijgingen en dalingen worden beperkt. Bedrijf B zou hoe dan ook EUR 50.000 betalen en alleen extra kosten maken als de EUR/CNY-koers de drempel van 1% doorbreekt.

 

Stojanovic zegt dat het voor een CFO van een MKB van cruciaal belang is om deze opties te onderzoeken. Of het nu gaat om het delen van winsten of verliezen uit valutaschommelingen of het vaststellen van drempels, u moet samenwerken met uw tegenpartijen om uw FX-blootstelling te verminderen.

 

"Spreek regelmatige intervallen af om de contractvoorwaarden te herzien en mogelijk aan te passen op basis van de omstandigheden op de valutamarkt", zegt hij. "Dit zorgt ervoor dat het contract na verloop van tijd eerlijk en relevant blijft."

 

Voor dergelijke regelingen is sterke juridische ondersteuning nodig, die voor kleinere bedrijven misschien niet toegankelijk is.

Daarom onderhandelen grote bedrijven onderling over dergelijke overeenkomsten.

 

Als u echter een sterke relatie heeft met uw tegenpartij, kunt u deze tactiek in de praktijk brengen.

 

Tactiek #3 om FX-risico's te beperken - Transacties in lokale valuta

De beste manier voor een MKB om valutarisico's te minimaliseren is misschien wel om zoveel mogelijk in lokale valuta te handelen. Als u bijvoorbeeld meerdere klanten in de Verenigde Staten heeft, accepteer dan USD op een lokale Amerikaanse rekening.

 

Als het merendeel van uw leveranciers in Bulgarije gevestigd zijn, open dan een lokale rekening en betaal ze in BGN.

Maak bulkbetalingen over van deze rekeningen naar uw eigen valuta. Zo beperkt u de impact van wisselkoersschommelingen.

 

Bijvoorbeeld, in plaats van 100 individuele betalingen te ontvangen van uw klanten in USD en deze om te zetten naar EUR, kunt u ze bundelen in één overboeking. Dit betekent dat u valutarisico's loopt op één transactie in plaats van op 100.

 

Terwijl het transactievolume hetzelfde blijft, kunt u één wisselkoers vastzetten en uw cashflow nauwkeurig voorspellen. Daarnaast kunt u een bulkbetaling overmaken naar een lokale rekening om uw leveranciers mee te betalen, zodat ze zeker de juiste bedragen in hun lokale valuta ontvangen.

 

U kunt de kosten van leveranciers vastleggen, zodat u eenvoudig kunt budgetteren en zelfs betere tarieven kunt scoren voor een bulktransactie.

 

Misschien denkt u nu dat het openen van lokale rekeningen in verschillende rechtsgebieden een uitdaging is voor een MKB. Dankzij technologische oplossingen zoals de valutarekeningen van iBanFirst kunt u een rekening openen in een valuta naar keuze en meteen beginnen met transacties.

 

Transacties in lokale valuta zijn een goede manier om het FX-risico te verminderen, maar Stojanovic wijst erop dat deze tactiek niet altijd werkt.

 

"Er kan nog steeds sprake zijn van indirecte blootstelling door kosten of investeringen in de toeleveringsketen," zegt hij. "Bovendien zijn transacties in lokale valuta in sommige markten niet altijd haalbaar vanwege wettelijke beperkingen of beperkte liquiditeit."

 

Als CFO is het cruciaal om deze factoren af te wegen en uw valutastrategie af te stemmen op het algehele risicobeheer en de bedrijfsdoelstellingen van uw MKB.

 

Tactiek #4 om FX-risico's te beperken - Gebruik hulpmiddelen voor het beheer van financiële FX-risico's

 

De eerder besproken methoden kunnen effectief zijn, maar ze hebben bepaalde beperkingen en zijn afhankelijk van een aantal factoren. Matching en netting zijn bijvoorbeeld alleen haalbaar als u nauw getimede maar tegengestelde FX-stromen heeft en uw financiële team groot genoeg is om het extra werk dat dit met zich meebrengt aan te kunnen. Ook zijn contractuele FX beschermingsovereenkomsten afhankelijk van de bereidheid van uw leveranciers en klanten om te onderhandelen. Hoewel rekeningen in lokale valuta het risico verminderen, garanderen ze op zichzelf geen gunstige wisselkoersen.

 

Om het FX risico onder controle te houden, is het overwegen van financiële FX risicobeheerinstrumenten vaak een effectievere keuze.

 

Toch schrikken veel kleine bedrijven terug voor FX-derivaten, in de overtuiging dat ze te complex zijn en beter geschikt zijn voor grotere bedrijven. In werkelijkheid bestaat er een scala aan financiële instrumenten, van de meest eenvoudige tot de meest complexe. Uiteindelijk gaat het erom de aanpak en tools te vinden waar u zich prettig bij voelt en ervoor te zorgen dat uw FX-partner u ondersteunt bij het effectief evalueren van uw opties.

 

Om risico's effectief te beperken, kunt u overwegen om de volgende instrumenten op de markten te gebruiken:

 

Vaste Termijncontracten 

Met vaste termijncontracten kunt u een specifieke hoeveelheid vreemde valuta kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde koers op een bepaalde datum in de toekomst. Ze bieden bescherming tegen ongunstige valutaschommelingen en vergemakkelijken het kasbeheer en de budgetteringsprocessen.

Het is echter belangrijk om te weten dat wanneer u een termijncontract afsluit, u verplicht bent om de valuta te kopen of verkopen tegen de overeengekomen wisselkoers, ongeacht de heersende marktkoers op de vervaldatum van het contract.

 

Flexibele termijncontracten

Flexibele termijncontracten bieden meer flexibiliteit doordat u een wisselkoers kunt vastleggen voor een bepaalde hoeveelheid valuta en deze op elk moment binnen een bepaalde periode kunt gebruiken. Deze flexibiliteit is vooral handig voor bedrijven met verschillende transactietijden. Net als bij vaste termijncontracten bent u gebonden aan de vooraf bepaalde wisselkoers, ongeacht de marktbewegingen.

 

FX Opties

Deze producten geven u het recht, maar niet de plicht, om een valuta in te wisselen voor een andere valuta tegen een vooraf bepaalde koers op een toekomstige datum. Eenvoudiger gezegd, u heeft de keuze om uw optie uit te oefenen of te weigeren op de vervaldatum van het contract, afhankelijk van het feit of de marktrente bijvoorbeeld gunstiger is dan de optiekoers. Aan deze grotere flexibiliteit hangt echter een hoger prijskaartje.

 

"Raadpleeg financiële adviseurs of experts in kasbeheer die gespecialiseerd zijn in FX-risicobeheer," adviseert Stojanovic. "Ze kunnen advies op maat geven en u wegwijs maken in de complexiteit van verschillende financiële oplossingen."

 

"Bouw relaties op met banken, financiële adviseurs en andere partners die uw inspanningen voor FX-risicobeheer kunnen ondersteunen," voegt hij eraan toe. "Een sterk netwerk kan waardevolle inzichten en hulpmiddelen opleveren."

 

Hoe goed beheert u uw FX-risico?

Het negeren van valutarisico's zou u wel eens duur kunnen komen te staan. Daarom is het voor alle bedrijven die in meerdere valuta's handelen essentieel om de tijd te nemen om inzicht te krijgen in hun valutarisico's voordat ze beslissen hoe ze deze kunnen beperken.

 

Weet u niet zeker welke tactieken en tools het beste bij uw bedrijf passen? Neem contact met ons op! We helpen u graag verder. Ons team van FX-experts werkt met u samen om een aanpak op maat te maken die perfect aansluit bij uw bedrijfsdoelen en risicobereidheid.

 

Veelgestelde Vragen

 

Wat is het FX-risico?

Het FX-risico, of wisselkoersrisico, verwijst naar de potentiële financiële verliezen als gevolg van schommelingen in wisselkoersen. Dit risico ontstaat wanneer transacties in andere valuta dan de eigen valuta plaatsvinden en wisselkoersschommelingen de waarde van activa, passiva of kasstromen kunnen beïnvloeden.

 

Wat is een voorbeeld van een transactieblootstelling?

Een voorbeeld van een FX-transactierisico: een bedrijf dat is gevestigd in de EU boekt inkomsten in EUR, maar ontvangt betalingen van zijn klanten in USD.

 

Als de EUR/USD-wisselkoers ongunstig beweegt, dan zou dit bedrijf lagere inkomsten en een verlies kunnen boeken. In dit geval bevat elke transactie waarbij het bedrijf USD omzet in EUR een FX-blootstelling en -risico.

 

Wat zijn de meest voorkomende soorten FX-risico? 

De meest voorkomende soorten FX-risico zijn:

 

 • Het transactie risico - Dit risico komt voort uit het uitvoeren van zakelijke transacties in verschillende valuta's, waardoor potentiële verliezen ontstaan door wisselkoersschommelingen.
 • Het conversierisico - Bedrijven met dochterondernemingen in het buitenland hebben hiermee te maken wanneer ze de resultaten van hun dochterondernemingen omrekenen naar de rapporteringsvaluta van de moedermaatschappij. Dit kan leiden tot winsten of verliezen door wisselkoersschommelingen.
 • Het economisch risico - Dit risico ontstaat wanneer de marktwaarde en kasstromen van een bedrijf worden beïnvloed door schommelingen in wisselkoersen, meestal als gevolg van verschuivingen in macro-economische omstandigheden.

 

Wat is valutarisicobeheer?

Valutarisicobeheer is het minimaliseren van de FX-blootstelling van een bedrijf door middel van innovatieve oplossingen. Enkele tactieken voor risicobeheer zijn:

 • Matching en netting van valutastromen.
 • Zoveel mogelijk handelen in lokale valuta.
 • Onderhandelen over FX-bescherming in contracten.
 • Gebruik maken van financiële oplossingen zoals FX-termijncontracten.

 

Topics