Internationale handel: uitdagingen aanpakken bij import/export

Post Picture
Post Picture

Publication date

 

Binnenlandse markten bieden veel groeimogelijkheden, maar in de sterk geglobaliseerde wereld van vandaag hebben bedrijven hun grenzen over verschillende landen uitgebreid. Er zijn verschillende soorten internationale handel (handel tussen bedrijven, handel binnen een bepaalde sector, handel binnen bedrijven, handel tussen diverse sectoren) en ze krijgen allemaal te maken met import en export. Van grondstoffen tot gefabriceerde goederen en immateriële goederen zoals telecommunicatie, financiële diensten en toerisme.[1] Sinds de jaren zeventig is de wereldwijde exportwaarde van de handel in goederen exponentieel gegroeid, tot 19 biljoen dollar in 2019.[2] Hoewel voorspellingen moeilijk te maken zijn met de huidige COVID-19-situatie en ondanks de daling in 2020, wordt verwacht dat de export van wereldwijde goederen in 2021 met 8% zal toenemen.[3]

 

 

Internationaal handelen kan een game changer zijn, wat enorm veel mogelijkheden voor expansie en groei oplevert. De taak kan echter ontmoedigend zijn en handel op het internationale toneel is geen gemakkelijke opgave. Bij internationale handel moet u rekening houden met veel elementen, zoals exportstrategieën, risico's in de toeleveringsketen, internationale betalingen, en niet te vergeten het juridische aspect en het aspect vervoer.

Waar moet u op letten bij het internationaal importeren en exporteren van goederen en diensten? Hoe kunnen bedrijven hun proces optimaliseren om hun concurrentievoordeel te verbeteren? Deze gids voor internationale handel is bedoeld om een uitgebreid overzicht te bieden van de valkuilen waar u op moet letten bij internationaal handelen.

 

De uitdagingen van importeren en exporteren

In de huidige geglobaliseerde economie doen vrijwel alle landen aan internationale handel. Export- en importactiviteiten beïnvloeden de economie van een land op vele manieren. Wisselkoersen, inflatie en rentetarieven worden allemaal beïnvloed door het evenwicht tussen de import en export van een land. Terwijl hoge importniveaus wijzen op een gezonde binnenlandse vraag en een groeiende economie, stimuleert een hoge export de werkgelegenheid en een geldstroom naar het land, wat leidt tot hogere consumentenbestedingen. Het handhaven van een goede balans tussen import en export draagt bij aan een gezonde en stabiele economie.

 

Import-Export-1

 

Landen hebben de neiging goederen te importeren die ze simpelweg niet kunnen produceren en goederen die elders goedkoper kunnen worden geproduceerd. Hierdoor kunnen ze hun vaardigheden richten op goederen en diensten die ze beter kunnen produceren, een concept genaamd comparatief voordeel. In 2020 was de VS het belangrijkste importland ter wereld in waarde.[4] Het land importeerde goederen variërend van machines, grondstoffen, medische apparatuur tot consumptiegoederen. Door de vervaardiging van deze producten uit handen te geven en uit het buitenland te importeren, kan de VS zijn inspanningen op andere domeinen concentreren en loopt het voorop in export zoals financiële diensten, geavanceerde technologieën, intellectueel eigendom en entertainmentproducten.

 

Internationale expansie biedt een bedrijf het perspectief om nieuwe markten te bereiken, hogere winsten te boeken en meer zichtbaarheid te genereren. Export draagt bij aan het opbouwen van een betrouwbaar en gerenommeerd bedrijfsimago, het promoten van de industrie van een land bij het importerende publiek en het deelnemen aan de economische groei van een land. Er zijn verschillende manieren om export te benaderen, zowel direct (het bedrijf verkoopt zijn producten of diensten) als indirect (het bedrijf vertrouwt op een tussenpersoon die verantwoordelijk is voor de verkoop van de goederen of diensten op de buitenlandse markt). De methoden en kanalen waarvoor een bedrijf kiest, moeten binnen een duidelijke strategie vallen om succesvol te zijn. Daarom is de eerste stap om internationaal te gaan de ontwikkeling van een sterke exportstrategie.

 

Hoewel de uitbreiding van de handel, in combinatie met globalisering en digitalisering, veel nieuwe kansen kan bieden voor grote en kleine bedrijven, is de import- en exportsector ook bezaaid met uitdagingen. Vooral midden- en kleinbedrijven hebben doorgaans minder capaciteit om dergelijke obstakels het hoofd te bieden. Of het nu gaat om het in staat te zijn contact te leggen met buitenlandse partners en sterke relaties te ontwikkelen, het beheer van internationale betalingen of de tijd en de middelen te hebben om de wet- en regelgeving van andere landen te begrijpen, mkb’s worden geconfronteerd met een reeks uitdagingen die binnen drie hoofdcategorieën vallen:

 

Omdat elk mkb anders en uniek is, is er geen pasklaar model om deze uitdagingen aan te gaan. Voor een goede start is het belangrijk inzicht te krijgen in de meest voorkomende problemen bij het importeren en exporteren. Beroep doen op gespecialiseerde hulp kan bedrijven helpen hun behoeften en de verbeterpunten die specifiek zijn voor hun bedrijf en branche te achterhalen om vervolgens opnieuw goede resultaten te boeken.

 

Wet- en regelgeving

De midden- en kleinbedrijven zijn weliswaar allemaal verschillend en uniek, maar ze moeten niettemin allemaal voldoen aan een reeks wetten en voorschriften die voor iedereen gelden. Bedrijven die zich bezighouden met wereldhandel moeten zich bewust zijn van het wettelijke en regelgevende kader dat bestaat voor import en export. Internationale handel is een complexe aangelegenheid geworden en tegenwoordig gaat het in ongeveer 70% van de gevallen om wereldwijde waardeketens, wat betekent dat grondstoffen, onderdelen, componenten en diensten meerdere keren de grens oversteken voordat ze in eindproducten worden verwerkt.[5]

 Laws-regulations

 

Internationale handelsregels en -beperkingen

Om principes en richtlijnen vast te stellen, worden handelsovereenkomsten gesloten die op drie niveaus doorsijpelen: multilateraal, bilateraal en unilateraal. Als toegewijde organisatie die verantwoordelijk is voor het reguleren van de internationale handel, regelt de Wereldhandelsorganisatie (WHO) de internationale handel. Door middel van multilaterale overeenkomsten stelt de organisatie de leidende principes vast waaraan moet worden voldaan als het gaat om handel in goederen, diensten en intellectueel eigendom, evenals de procedures die moeten worden gevolgd voor het beslechten van geschillen.

 

Op een tweede niveau worden regionale overeenkomsten ondertekend door groepen landen die gewoonlijk per geografisch gebied zijn georganiseerd om de handel tussen hen te regelen. Handelsovereenkomsten zijn bedoeld om de groei en ontwikkeling van de handel tussen landen te vergemakkelijken. Ze kunnen op dit niveau multilateraal of bilateraal zijn en kunnen zekerheid bieden aan importeurs, exporteurs en investeerders in alle betrokken landen. Regionale afspraken zijn er in alle soorten en maten. Terwijl de meeste van deze afspraken alle partijen gemakkelijk tevreden lijken te stellen, zijn andere moeilijker afdwingbaar. Een van die overeenkomsten is het Trans-Pacifisch Partnerschap. Het heeft een belangrijke lidstaat zien vertrekken (de VS) en is in gesprek om een nieuwe te accepteren: het VK. Over het VK gesproken, de geschiedenis leert dat afspraken ook verbroken kunnen worden. Als gevolg van de brexit, trok het VK zich officieel terug uit de Europese Unie en de handelsovereenkomsten die van toepassing zijn op de 27 lidstaten om een nieuwe bilaterale overeenkomst te ondertekenen: Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK.

 

Ten slotte kunnen landen op een derde niveau unilaterale handelsovereenkomsten opleggen. Deze eenzijdige handelspreferenties die een land aan anderen oplegt, komen meestal in de vorm van handelsbelemmeringen. Handelsbelemmeringen – die voornamelijk tot doel hebben de nationale industrieën te beschermen door verschillende middelen te gebruiken om geïmporteerde producten minder aantrekkelijk te maken dan binnenlandse producten – kunnen verschillende vormen aannemen:

 

 • Valutadevaluatie
 • Embargo
 • Exportvergunningen
 • Importvergunningen
 • Importquota’s
 • Vereisten voor lokale inhoud
 • Niet-tarifaire handelsbelemmeringen
 • Subsidies
 • Tarieven
 • Handelsbeperking
 • Vrijwillige exportbeperkingen

Handelsvoorschriften naleven

Handelsbelemmeringen, in al hun verschillende vormen, kunnen positieve en negatieve gevolgen voor bedrijven hebben, waardoor het makkelijker of moeilijker wordt om grensoverschrijdend handel te drijven. Overheden hebben de afgelopen decennia gewerkt aan het verminderen van belemmeringen, maar de complexiteit van regelgevingsprocedures brengt nog steeds complicaties met zich mee. Voor mkb's die over minder middelen beschikken dan multinationals, kan het screenen van de regelgeving en het werken met normen bijzonder tijdrovend zijn. 38% van de mkb’s met een digitale aanwezigheid zei zelfs dat de verschillende regelgevingen in andere landen een grote uitdaging waren om te exporteren.[6]

 

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in internationale handel, moeten de tijd nemen om belangrijke regelgevingskwesties aan te pakken voordat ze zelfs maar beginnen importeren of exporteren. Wat zijn de specifieke nalevingsvereisten van een bepaald land voor import en export? Moeten er douanerechten worden betaald of moet er aanvullende bescherming van intellectueel eigendom worden nagestreefd? Moeten er registratie- en identificatienummers worden aangevraagd zoals de Europese BTW of EORI nummers of het ECCN-nummer in de Verenigde Staten? Wanneer is een exportvergunning nodig? Dit zijn enkele van de vragen die bedrijven die hun perspectieven willen verbreden, zich moeten stellen.

 

Zodra ze een internationale aanwezigheid hebben gevestigd, mogen bedrijven het belang niet over het hoofd zien om op de hoogte te blijven van het nationale economische beleid in andere landen en de internationale politiek. Overheden passen hun economische beleid regelmatig aan en deze aanpassingen hebben directe gevolgen voor bedrijven via belastingen, rentetarieven, wisselkoersen en overheidsuitgaven. Evenzo kunnen overeenkomsten tussen landen worden opgeschort of zelfs beëindigd in geval van geschillen, wat kan leiden tot complicaties en dure aanpassingen voor bedrijven. Beroep doen op gespecialiseerde hulp kan helpen om de concurrentie een stap voor te blijven en omslachtige administratieve procedures te vermijden die van invloed zijn op de nettowinst en tijd en die inspanningen vergen die anders besteed zouden kunnen worden.

 

Naast handelsregelgeving zijn er nog andere regelgevende risico's en nalevingsmaatregelen die groeiende bedrijven moeten aanpakken. Corruptie, milieu-, sociale en corporate governance, financiële fraude en cyberbeveiliging zijn belangrijke zorgen voor alle bedrijven, vooral voor bedrijven die afhankelijk zijn van buitenlandse partners. Bedrijven kunnen er immers naar streven om de regels te volgen en zich aan de regels te houden, maar doen hun partners en leveranciers dat ook? Het vinden van de juiste leverancier in de zee van opties van vandaag kan overweldigend zijn, maar de keuze van een leverancier moet een belangrijke strategische beslissing zijn. Een goede handelspartner kan een grote bijdrage leveren aan het helpen van een bedrijf om aan de wettelijke normen te voldoen, de vraag van klanten te stimuleren en een sterke merkreputatie op te bouwen. 

 

De toeleveringsketen

Het leveren van goederen en diensten van punt A naar punt B (en soms de punten C, D en E) is afhankelijk van een breed netwerk van belanghebbenden. De toeleveringsketen verbindt de leverancier van de leverancier effectief met de klant van de klant en bestaat uit de verschillende fasen en logistieke stromen die direct of indirect betrokken zijn bij het leveren van producten en diensten tot bij hun klanten. Bevoorrading, planning en distributie zijn de drie belangrijkste componenten in de keten.

 

How-identify-reduce-supply-chain

 

In de sterk geglobaliseerde economie van vandaag kan het importeren en exporteren van goederen een lastige aangelegenheid zijn. Sommige bedrijven hebben toegewijde import-/exportprofessionals die bedreven zijn in het navigeren door de complexe ins en outs van een toeleveringsketen, terwijl andere de taak uitbesteden aan externe logistieke dienstverleners. Het aannemen van een duidelijk beheer van de toeleveringsketen is essentieel om het proces zo efficiënt mogelijk te stroomlijnen. Het gaat uit van een juiste afhandeling van de grote stromen in de keten. Op zijn best kan een gedegen beheerstrategie voor de toeleveringsketen bedrijven helpen geld te besparen, klanttevredenheid te garanderen en hun positie op de markt te versterken. 57% van de bedrijven is zelfs van mening dat goed beheer van de toeleveringsketen hen een concurrentievoordeel kan geven.[7] Wanbeheer van de toeleveringsketen kan een bedrijf daarentegen ernstig schaden en zelfs het einde van het bedrijf betekenen. Omdat elke belanghebbende nauw verbonden is met een andere, kan een gebroken spaak in het wiel snel een domino-effect hebben. Volgens een onderzoek uit 2018 is de grootste uitdaging in de toeleveringsketen het zorgen voor transparantie en zichtbaarheid.[8] Dat is waarom het kunnen identificeren en beperken van de verschillende risico's in een toeleveringsketen essentieel is voor alle internationaal opererende bedrijven die niet overrompeld willen worden. 

 

De zeer complexe en internationale toeleveringsketens van vandaag bieden veel voordelen voor een breed scala aan belanghebbenden. Maar hun complexiteit maakt ze ook kwetsbaar en vatbaar voor bedrijfsonderbrekingen. Soms, zelfs met alle voorbereiding en ervaring in de wereld, kunnen sommige verstoringen gewoon niet worden voorzien. Het is immers niet altijd mogelijk om de volle omvang van natuurrampen, politieke omwentelingen en andere gevallen van overmacht te voorzien. De COVID-19-pandemie is daar een perfect voorbeeld van. De toeleveringsactiviteiten over de hele wereld zijn als nooit tevoren door de pandemie verstoord en de effecten hebben bedrijven ertoe aangezet zich aan te passen. Door hun toeleveringsketens veerkrachtiger, samenwerkingsgerichter en netwerkingsgerichter te maken, geven bedrijven vorm aan de toeleveringsketen van de toekomst. Aangezien mogelijke verstoringen zich in elk stadium van de toeleveringsketen kunnen voordoen, moet rekening worden gehouden met de risico's die verband houden met transport- en logistieke activiteiten op de weg naar het ontwikkelen en laten groeien van een succesvol internationaal bedrijf. Goed plannen en weten hoe het de grote risico's in de internationale handel te identificeren, zijn cruciaal voor internationale bedrijven. De eerste stap in het risicobeheer is immers risico-identificatie. Het tot stand brengen van een strategisch risicobeheerplan kan helpen bij het vinden van de juiste transportpartners en zorgen voor een probleemloze doorvoer van goederen naar hun bestemming.

 

Door zowel de taal- en cultuurbarrières als de handelsbeperkingen en -vereisten kan het werken met buitenlandse leveranciers een lastige aangelegenheid zijn. Door enkele best practices te volgen om een sterke leveranciersrelatie te bevorderen, kan bedrijven helpen inkooprisico's te beperken, te vertrouwen op een ononderbroken toeleveringsketen en te voldoen aan hun KPI's. In de zoektocht naar een succesvolle internationale expansie is het vinden van de juiste leverancier essentieel om de hele toeleveringsketen goed te laten functioneren. Met elk radertje in het traject van de leveranciersketen gekoppeld door een distributeur, is het kiezen van de juiste distributiemethode de volgende uitdaging.

 

Distributie

Goederen op de juiste plaats en op het juiste moment afleveren is een uitdaging waar alle internationale bedrijven mee te maken hebben. Ongeacht wat er wordt vervoerd en welke grenzen worden overschreden, het opzetten van een sterk distributienetwerk is van vitaal belang om winstgevend te blijven en een voorspelbare verzendervaring te creëren voor alle betrokken partijen, van de fabrikant tot de eindkoper. Om nieuwe markten te betreden en daar de beste klantervaring te bieden en tegelijkertijd voorspelbare transacties te garanderen, is knowhow vereist. Alleen het identificeren van een transportpartner is niet voldoende om een goede productpositionering en beleggingsrendement te garanderen. Hoewel er veel kant-en-klare wereldwijde distributie-opties zijn, begint het kiezen van het distributiekanaal dat overeenkomt met het bedrijf met het begrijpen van het klantenbestand. Het juiste distributiemodel vinden, of het nu gecentraliseerd of gedecentraliseerd is, zal het merkimago helpen versterken en het succes van een bedrijf op lange termijn beïnvloeden.

 

Vervoer

In de wereld van logistiek zijn er 4 verschillende categorieën vrachtvervoerdiensten en talloze vrachtvervoerders. Het identificeren van de juiste vervoerder die het beste past bij de behoeften van een bedrijf is een belangrijke drijfveer bij het opzetten van het distributiemodel. Jaarlijks wordt er zo'n 11 miljard ton goederen over de hele wereld verscheept[9], waardoor zeevracht een van de meest gebruikte vervoerswijzen is.[10] Maar met een wereldwijde vraag die nog nooit zo sterk is geweest, staat de sector onder grote druk. Er zijn veel uitdagingen in verband met zeevracht en de meest getroffen bedrijven zijn meestal midden- en kleinbedrijven. Mkb's die begrijpen hoe ze op deze uitdagingen moeten anticiperen en ze het hoofd kunnen bieden, zullen hun kansen vergroten om gezonde winstmarges te behouden en succesvolle import-/exportactiviteiten uit te voeren. De wereldwijde verzendkosten stijgen elk jaar. Hoewel ze sinds het begin van de COVID-19-pandemie enorm zijn gegroeid, zijn er verschillende redenen waarom ze zullen blijven stijgen. Moeite hebben om gelijke tred te houden met deze kosten kan gevolgen hebben voor de prijs van een eindproduct en de winstmarges van een bedrijf. Ontwikkelingen volgen, trends een stap voor blijven en alternatieven zoeken kan het verschil maken. Het optimaliseren van de transportkosten, die vaak een groot deel van de uiteindelijke prijs van een product uitmaken, wordt vaak over het hoofd gezien door bedrijven. Maar of de toeleveringsketen van een bedrijf nu eenvoudig of complex is, het vinden van het beste vrachtverzendtarief kan deze kosten helpen drukken.

 

Opslag

In sommige gevallen kan het gebruik van internationale opslagruimte een efficiënte manier zijn om de verzendkosten en -tijden te verlagen en tegelijkertijd een concurrentievoordeel te behouden. Volledige controle over voorraad en verzending kan meer beschikbaar werkkapitaal en een hogere cashflow betekenen. In feite zijn er drie veelvoorkomende voorraadbeheermodellen die de meeste bedrijven gebruiken om ervoor te zorgen dat ze een duidelijke visie hebben over hoe ze soepel met voorraad kunnen omgaan om de operationele kosten te beperken, de opslagkosten te verlagen en uiteindelijk geld te besparen. Midden- en kleinbedrijven kunnen aanzienlijke voordelen halen uit het gebruik van voorraadbeheersystemen om georganiseerd te blijven en problemen te voorkomen. Weten hoe u de juiste opslagoplossing in het buitenland kunt implementeren, vereist vaardigheid en tijd. Het kiezen van de juiste locatie, het aanpakken van taal- en cultuurbarrières, het beheersen van kosten en lokale regelgeving en het hebben van basiskennis van opslagprocedures, kan bedrijven ervan weerhouden te kiezen voor internationale opslagoplossingen. Als gevolg hiervan geven sommige er de voorkeur aan om samen te werken met een derde logistieke partij om hun toeleveringsketen te optimaliseren.

 

Van transportmogelijkheden tot distributiekanalen en opslagoplossingen, de mogelijkheden om de beste manier te vinden om goederen snel, efficiënt en veilig van punt A naar punt B te verplaatsen, kunnen overweldigend zijn. Uiteindelijk is er geen pasklaar distributiemodel en met veranderende trends en groeiende bedrijven is het belangrijk om regelmatig opnieuw de belangrijkste factoren te evalueren en het distributiemodel aan te passen met het oog op langetermijnoptimalisatie. Naast de verschillende andere aspecten waarmee rekening moet worden gehouden, kunnen grensoverschrijdende betalingen ook een probleem zijn voor internationaal opererende bedrijven. Een sterke betaalstrategie kan bijdragen aan een goede relatie met de verschillende partners van het toeleveringsecosysteem. Weten hoe internationale leveranciers te betalen is een goed begin om leveranciersbetalingen aan te pakken.

 

Verwerking van internationale betalingen

Naast het betalen van buitenlandse leveranciers, salarissen van werknemers, opslagdiensten en meer, moeten mkb’s met een internationale aanwezigheid regelmatig geld naar of op internationale rekeningen verzenden of ontvangen. Bij internationale betalingen, ook wel grensoverschrijdende betalingen genoemd, zijn ten minste twee verschillende landen en meer dan één bank betrokken. Hoewel zakelijke activiteiten en handelsomgevingen van invloed zijn op de keuze van dienstverleners en betaalmethoden die het beste bij een bepaald bedrijf passen, moeten alle bedrijven rekening houden met verschillende factoren bij het overboeken van geld tussen landen.

 

Handling-international-payments

 

Naarmate de internationale handel omhoogschoot, zijn internationale betalingen eenvoudiger, sneller en veiliger geworden. Dit gezegd zijnde, er is nog ruimte voor verbetering. Bovendien blijven internationale betalingen duur. Van verborgen kosten zoals valutaomrekeningskosten, ongunstige wisselkoersen en overschrijvingskosten, kunnen internationale betalingen een hoge prijs hebben voor iedereen die niet voorbereid is. Best practices implementeren voor betalingenen in het buitenland kan import- en exportbedrijven helpen om kosteneffectiever en efficiënter te werken.

 

Veel bedrijven klagen over lange transactietijden en gebrek aan zichtbaarheid als het gaat om internationale betalingen. Internationale betalingen zijn immers per definitie complexer dan binnenlandse. Valutaomrekeningen en intermediaire banken spelen een rol en als gevolg daarvan is het volledige traject van een internationale betaling niet altijd een rechte lijn. Inzicht in het proces kan bedrijven helpen efficiëntere betalingsstrategieën te ontwikkelen, zoals het adopteren van betalingen in lokale valuta.

Met grensoverschrijdende B2B-transacties die naar verwachting in 2022 tot 150 biljoen dollar zullen vertegenwoordigen vormt de kwestie van internationale betalingen een belangrijke groeifactor in de import- en exportsector.[11] Multinationale ondernemingen worden over het algemeen goed bediend door grote banken, maar midden- en kleinbedrijven hebben niet altijd zoveel geluk. Ze vertegenwoordigen weliswaar 95% van de wereldeconomie, maar de MKB’s hebben traditioneel doorgaans beperkte toegang tot financiële diensten en risicobeperkende strategieën. Gezien de groeivooruitzichten van de markt kan de behoefte aan financieringsoplossingen en betaalmogelijkheden specifiek op het mkb-gebied niet over het hoofd worden gezien. Sommige spelers hebben deze kans zelfs gezien en veel mkb’s keren zich nu af van traditionele banken om nieuwe en innovatieve oplossingen te vinden.

 

De laatste jaren is een toenemend aantal fintechs ten tonele verschenen die de hegemonie van de traditionele banken hebben doorbroken en slimme oplossingen bieden voor problemen die banken niet hebben kunnen oplossen. In een poging om financiële inclusie aan te moedigen en het gebruik en de levering van financiële diensten te verbeteren, zijn fintechs sterk afhankelijk van technologiegedreven innovatie. Door financiën en technologie samen te brengen, willen fintechs de bedrijfsprestaties verbeteren en een handiger alternatief bieden voor traditionele financiële producten. Tot nu toe hebben ze zich gericht op het bedienen van de behoeften van de P2P- en C2B-betalingsmarkten, waarbij ze de B2B-betalingsmarkt grotendeels in de steek lieten. Nu belanghebbenden in de sector de waarde van digitalisering inzien en gezien de exponentiële groei die de komende jaren wordt verwacht, is de sector van de grensoverschrijdende betalingen die biljoenen dollars waard is, bijzonder rijp voor innovatie. Deze kans maakt de B2B-sector voor grensoverschrijdend betalingsverkeer tot een bijzonder aantrekkelijk speelveld voor digitale disruptors.

 

Er zijn veel redenen waarom een bedrijf zou profiteren van een fintech-oplossing om zich enkele problemen te besparen. Verbetering van de cashflow, verlaging van de kosten en verbetering van de algehele bedrijfsvoering zijn de drie belangrijkste gebieden waarop bedrijfsvoerders zich richten om hun prestaties te optimaliseren en aan concurrentiekracht te winnen. Fintechs kunnen zowel vanuit financieel als operationeel standpunt helpen. Toegang krijgen tot betalings-, financierings- en investeringsmogelijkheden, het verbeteren van de betalingsbeveiliging en het verbeteren van de verwerkingstijd behoren tot de belangrijkste voordelen van fintech-oplossingen om de financiële prestaties en betalingsstrategie van een bedrijf te optimaliseren. Daarnaast versnellen fintechs de digitalisering van processen. Tools voor workflowautomatisering behoren eigenlijk tot de nieuwste innovaties in fintech.

 

Uit een onderzoek van US Bank is gebleken dat slecht cashflowbeheer één van de belangrijkste uitdagingen is waarmee kleinbedrijven worden geconfronteerd en een van de belangrijkste redenen waarom kleinbedrijven falen. Afhankelijk van de sector en de levenscyclusfase van een bedrijf, verschilt het aantal factoren waarmee rekening moet worden gehouden, maar voor iedereen is de bottom line altijd hetzelfde: ervoor zorgen dat de onderste lijn zwart is. Omdat cashflowbeheer draait om het timen van in- en uitstroom, kunnen vertraagde en ontbrekende betalingen ernstige gevolgen hebben voor een internationaal bedrijf. Volgens een onderzoek van Deloitte meldt 47% van de leveranciers te laat betaald te worden en het probleem is verergerd sinds het begin van de COVID-19-pandemie.[12] Vertraagde betalingen zijn vaak een bron van financiële stress voor kleinbedrijven, waardoor groeiperspectieven en het vermogen om een nauwkeurige cashflowprognose op te stellen, worden belemmerd.

 

Het leren hoe je cashflowprognoses maakt en het beschermen van winstmarges is essentieel om cashflowproblemen te voorkomen. Wisselkoersschommelingen kunnen soms over het hoofd worden gezien, zowel bij verkoop- als aankooptransacties, maar kunnen een groot effect hebben op de winstmarges. Er is misschien geen manier om flexibele wisselkoersen te voorspellen en een mogelijk wisselkoersrisico te elimineren, maar er zijn manieren om de impact van wisselkoersschommelingen te minimaliseren. Het volgen van realtime wisselkoersen is daar één van. Technologische innovaties die realtime wisselkoersen bieden waren traditioneel voorbehouden voor grotere bedrijven die profiteren van een reeks financiële diensten, maar die worden nu beschikbaar voor mkb's. Door mkb's toegang te geven tot realtime wisselkoersen en hen in staat te stellen hun transacties op het juiste moment uit te voeren, verbeteren hun winstmarges direct. In feite zijn er 4 voordelen van realtime wisselkoersen voor MKB's en midcaps. De wereld van betalingen en verwerking, net als alle andere aspecten die ertoe bijdragen dat internationale bedrijven groeien en bloeien, evolueert om gelijke tred te houden met de veranderende tijden. Door gespecialiseerde media te volgen en op de hoogte te blijven van toonaangevende ontwikkelingen en innovaties in deze sector, kunnen ondernemers beter voorbereid zijn op het onverwachte. Schrijf u in voor de maandelijkse iBanFirst-nieuwsbrief voor alle laatste informatie in de sector, direct in uw inbox.

 

Wat is het volgende?

In een constant veranderende wereld moeten bedrijven de reflex hebben om hun situatie regelmatig opnieuw te beoordelen. Het aannemen van een efficiënte import-/exportstrategie kan tijd en ervaring vergen. Goed geïnformeerde beslissingen en vooral gespecialiseerde expertise en begeleiding dragen bij aan het leggen van een stevig fundament, het heroriënteren van foutieve beslissingen in de goede richting en het optimaliseren van bestaande strategieën.

 

Gezien hoe complex toeleveringsketens kunnen zijn, is het essentieel om een goede controle op het proces te hebben. Toeleveringsnetwerken blijven groeien in omvang en schaal en om concurrerend te blijven is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de toeleveringsketen soepel blijft lopen. Van software voor toeleveringsketenbeheer (supply chain management software (SCMS)) tot de verschillende beschikbare tools en technieken, er zijn veel manieren om een toeleveringsketen te optimaliseren. Een ‘end-to-end’ optimalisatie van de toeleveringsketen streeft naar maximale waarde en minimale kosten. Daarom is het van cruciaal belang om op de hoogte te zijn van alle opties en te begrijpen wat het beste is voor uw bedrijf.

 

Doelstellingen, bedrijfsmodellen en geografische locaties hebben allemaal invloed op de betalingsstrategie van een bedrijf. Daarom is er geen pasklaar model. Het definiëren van een betalingsstrategie en het vaststellen van de belangrijkste stappen om deze concurrerend te maken, zijn van cruciaal belang voor het succes van een bedrijf. Om uw financiële strategie te helpen optimaliseren en te profiteren van gespecialiseerde hulp, neem contact met ons op en onze experts zullen u onze diensten voorstellen en uitleggen wat de voordelen ervan zijn.

 CTA-Meer

 

Back to the top ↑


[1] https://www.oecd.org/newsroom/international-trade-statistics-trends-in-second-quarter-2021.htm

https://www.businesswire.com/news/home/20200811005332/en/Global-Trade-in-Services-to-Increase-by-2trn-Over-Next-Five-Years-According-to-New-Report-by-Western-Union-and-Oxford-Economics

[2] https://www.statista.com/statistics/264682/worldwide-export-volume-in-the-trade-since-1950/

[3] https://www.wto.org/english/news_e/pres21_e/pr876_e.htm

[4] https://www.statista.com/statistics/268184/leading-import-countries-worldwide/

[5] https://www.oecd.org/trade/topics/global-value-chains-and-trade/

[6] https://www.oecd.org/cfe/smes/ministerial/documents/2018-SME-Ministerial-Conference-Parallel-Session-1.pdf

[7] https://geodis.com/sites/default/files/2019-03/170509_GEODIS_WHITE-PAPER.PDF

[8] https://www.statista.com/statistics/829634/biggest-challenges-supply-chain/#:~:text=A%202018%20survey%20found%20that,was%20lowest%20with%201,3%20percent.

[9] https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2019_en.pdf

[10] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_trade_in_goods_by_mode_of_transport

[11] https://www.ey.com/en_gl/banking-capital-markets/hoe-nieuwe-toetreders-herdefiniëren-grensoverschrijdende-betalingen

[12] https://www2.deloitte.com/us/en/pages/financial-services/articles/b2b-payments-for-the-middle-market.html

Topics