De iBanFirst Blog

Blijf op de hoogte van de laatste updates over de valutamarkt, het recentste economische nieuws en krijg inzicht in de financiële en fintech sector.

Populaire onderwerpen

Hoe krijgt u de controle over uw zeevrachtvervoer?

2 dec 2021

Plan view of a loaded container ship in a seaport

Aangezien zeevrachtvervoer een belangrijke rol speelt in de bevoorradingsketen, kan elke verstoring snel een domino-effect hebben. Zeevrachtvervoer is een wispelturige sector, waar bedrijven hun containercapaciteit willen veiligstellen en hun uitgaven willen beperken. Maar hoe kunnen verzenders, wanneer het aanbod laag is, aan hun vrachtbehoeften voldoen en tegelijk de kosten en de betrouwbaarheid beheren?

Voor bedrijven die internationaal actief zijn, kan zeevracht een complexe aangelegenheid zijn. Om hun import- en exportactiviteiten met succes uit te voeren, moeten mkb's en mid-caps die met buitenlandse verkopers en leveranciers te maken hebben, de verzending gerelateerde problemen waarmee zij vaak worden opgezadeld, zorgvuldig monitoren en beheren.

In deze grillige sector kunnen de omstandigheden snel veranderen, en daardoor tarieven opdrijven en de winstmarges beïnvloeden. Factoren zoals de beschikbaarheid van containers en de bunkertoeslagen (als gevolg van de veranderende olieprijzen) hebben een directe invloed op de verzendkosten van bedrijven. Verzenders zullen dus op de hoogte moeten blijven en marktintelligentie moeten ontwikkelen als zij de vele uitdagingen van de logistieke industrie het hoofd willen bieden. Natuurlijk zijn de tarieven niet de enige doorslaggevende factor voor verzenders; ook andere - soms tegenstrijdige - overwegingen spelen een rol, met name bij de keuze van een vrachtpartner. Er moet rekening gehouden worden met kosten, capaciteit en betrouwbaarheid.

Zoals bij alle bedrijfsactiviteiten zijn er vele manieren om de vele onzekerheden die hierbij komen kijken te verzachten. Het is essentieel de juiste containerverzendingsstrategie te ontwikkelen, de juiste partners te kiezen en de best practices toe te passen om zich te wapenen tegen fluctuerende overheadkosten. Met een groot aantal internationale vrachtvervoerders, expediteurs en zeevervoerders om uit te kiezen, waar moet een van de scheepvaart afhankelijke onderneming nu precies beginnen?

 

De eb en vloed van de hedendaagse scheepvaart

Tot voor kort waren de zeevrachttarieven vrij concurrerend, zodat verzenders zich in een comfortabele positie bevonden rond te kunnen shoppen voor de prijs en service die het best paste bij hun containerbehoeften. Vanaf 2017 begon met het faillissement van enkele grote maatschappijen en de vorming van nieuwe allianties de situatie enigszins te veranderen. De COVID-19-pandemie en de aanhoudende gevolgen daarvan voor de handel hebben niet alleen de recente uitdagingen voor verzenders in de voortdurend veranderende zeevrachtvervoersector verergerd, maar zijn deze ook begonnen met het vormgeven van een nieuwe toekomst voor de wereldwijde bevoorradingsketens. De redenen voor de stijgende kosten zijn divers, maar het huidige verschijnsel komt neer op de eenvoudige realiteit van een groeiende vraag en een krapper aanbod.

Aan de kant van de transporteurs is de concurrentie inderdaad afgenomen. Sinds het faillissement van 's werelds op zeven na grootste zeetransporteur, het Zuid-Koreaanse vrachtbedrijf Hanjin, in 2016, wordt er druk gespeculeerd over de volgende reus die zal kapseizen onder de druk van de stijgende getijden. In een poging om hun resources te bundelen en de financiële druk af te wenden, hebben veel vaarlijnen grote, mondiale allianties gevormd. In 2017 ontstonden twee grote allianties van vervoerders, THE Alliance en Ocean Alliance. Voor de verzenders hebben deze consolidaties één onmiddellijk gevolg gehad, namelijk minder leverage en ruimte voor tariefonderhandelingen.


De drie grote scheepvaartallianties van vandaag:

 • The Alliance

  Hapag-Lloyd, Yang Ming Line, NYK Line, "K" Line en MOL.

 • Ocean Alliance
  CMA CGM, Evergreen Line, OOCL, APL en China Cosco Shipping.

 • 2M Alliance
  Maersk en MSC.

Grootschalige alliantievorming en economische omwentelingen hebben ook geleid tot een radicale vermindering van de capaciteit, waarbij sommige scheepvaartroutes nu duidelijk worden bevoordeeld ten opzichte van andere omdat de beschikbaarheid van containers beperkt is. Toen eind 2019 de COVID19-pandemie in China uitbrak, reageerde het land met drastische maatregelen: hele steden en regio's werden gesloten, waardoor veel fabrieken niet meer konden draaien. Tegen maart 2020 werden ook in vele andere delen van de wereld, waaronder Europa en Noord-Amerika, lockdownmaatregelen genomen, wat leidde tot een onmiddellijke en aanzienlijke inzakking van de vraag. De maatschappijen probeerden hun capaciteit te maximaliseren en de kosten te dekken, en annuleerden uiteindelijk sommige vaarten volledig.

Een golfbeweging in de vraag heeft de zaken er voor de verzenders niet beter op gemaakt. Toen de ingehouden vraag naar invoer in juni van hetzelfde jaar weer aantrok, reageerden de vervoerders niet met dezelfde gedrevenheid en bleven zij in feite vaarten annuleren. Dit bracht verzenders in de weinig benijdenswaardige positie dat zij moesten worstelen om vrachtopties te vinden in een verkopersmarkt. Een tekort aan containers heeft westerse verzenders in een nadelige positie gebracht, omdat vervoerders de voorkeur geven aan containerroutes die goederen van het Verre Oosten naar het Westen vervoeren, in plaats van omgekeerd. Sinds het begin van de pandemie zijn de prijzen acht keer zo hoog geworden door vertragingen, sluitingen en een niet aflatende vraag. Sommige bedrijven hebben zelfs hun toevlucht genomen tot het charteren van hun eigen vrachtschepen in een poging om de crisis in de bevoorradingsketen te beperken en Kerstmis 2021 te redden. Volgens economen zullen de prijsstijgingen en de tekorten aan goederen als gevolg van de COVID-19-pandemie waarschijnlijk niet worden opgelost vóór ver in 2022.

Wist u dat? 

...volgens de wereldwijde marktaandeelranking op basis van een data-gedreven onderzoekstool Alphaliner Ocean Alliance, 2M en THE Alliance goed zijn voor ongeveer 80% van de wereldmarkt voor containervervoer?

 
Wat kunnen bedrijven doen om de verzendkosten te beperken?

In een omgeving waar het containeraanbod beperkt is en de vraag naar zeetransport is toegenomen, wordt het bieden op zee beslist concurrerend. Dit is precies wat er de laatste tijd is gebeurd, waardoor de verzenders in een benarde situatie terecht zijn gekomen. Maar er zijn nog steeds manieren voor verzenders om de kosten te beheersen.

Zo beheerst u de zeevrachtkosten:

 

1. Freight cost benchmarking

 • Geduld is een belangrijke troef voor verzenders die actief zijn op een verkopersmarkt. Schaarste betekent niet dat er concessies moeten worden gedaan als het gaat om het verkrijgen van een eerlijk tarief, dus moeten verzenders op de hoogte blijven van de heersende markttarieven en zich verzetten tegen blinde aanvaarding.

 • Het ontwikkelen van marktkennis is de sleutel tot benchmarking. Ondernemingen kunnen de tarieven die concurrenten betalen niet kennen, tenzij zij toegang krijgen. Verscheidene dienstverleners bieden instrumenten voor marktonderzoek en -analyse aan om te helpen bij het doen van data-gedreven beoordelingen.

 • Gedetailleerde analyses van de contante koers van zeevracht en de gecontracteerde tarieven op lange termijn verschaffen het inzicht dat nodig is om beter te onderhandelen en effectievere budgetprognoses te maken.

2. Volumeconsolidatie en partnerschappen

 • Consolidatie van vrachtvolumes biedt doorgaans bepaalde voordelen, en stelt bijvoorbeeld vervoerders gerust met een gegarandeerde basislading, waardoor het gemakkelijker wordt te onderhandelen over een langere looptijd voor tarieven en contracten.

 • Niet alle verzenders hebben stabiele, toereikende volumes om consolidatieprocessen na te streven. Het vormen van een consortiumpartnerschap met andere verzenders kan dan ook helpen deze voordelen te ontsluiten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de collectieve onderhandelingspositie van meerdere verzenders.

 • Verzendpartners met eerdere ervaring en contracten met zeevrachtvervoerders kunnen hiervan gebruik maken om betere tarieven of voorwaarden te verkrijgen. De mogelijkheid om verschillende vervoerders en containerstroommogelijkheden tegen elkaar af te wegen vergemakkelijkt de onderhandelingen.

3. Overweeg een vrachtvervoerder/NVOCC

 • Indien de volumes van een verzender beperkt zijn, maar hij toch van voordelige tarieven wil profiteren, kan het verstandig zijn een beroep te doen op een vrachtvervoerder of NVOCC (non-vessel-operating common carrier). Zij werken met een groot aantal vervoerders en zullen de beste oplossingen zoeken.

 • Vaarlijnen werken graag met vrachtvervoerders omdat zij zich verbinden tot gegarandeerde vrachtvolumes. De vrachtkosten voor de verzender zijn echter wel hoger. Zij kunnen de basis van de zeetransporteurs uitbreiden, waardoor de verzenders meer leverage krijgen.

 • Vrachtvervoerders kunnen verzenders meer flexibiliteit bieden. Een verzender die met één enkele vervoerder werkt, kan tot de bevinding komen dat er geen containercapaciteit beschikbaar is. In dergelijke gevallen zal een verzender een beroep doen op een andere vrachtvervoerder waarmee hij zaken doet. Zij exploiteren echter geen eigen schepen, zodat zij geen capaciteitsgaranties kunnen bieden in tijden van grote vraag.

4. Vermijd verborgen kosten

 • Onderhandelen over tarieven is essentieel, maar er kunnen verborgen kosten zijn. Vaak komen deze pas aan het licht wanneer er een probleem is in de haven van laden (POL) of haven van lossing (POD). De reden hiervoor is vaak te vinden in de contractvoorwaarden, zodat het van vitaal belang is de kleine lettertjes te lezen.
 • Zodra een container de kade heeft bereikt, wordt hij gewoonlijk een paar dagen gratis vastgehouden, maar er worden overliggelden of aanhoudingskosten in rekening gebracht bij de verzenders wanneer deze periode wordt overschreden. Redenen voor vasthouding zijn onder meer onvolledige documentatie of de traagheid van de geadresseerde om de douaneafhandeling uit te voeren. Er kunnen ook willekeurige douaneinspecties plaatsvinden.
 • Verzenders moeten zich bewust blijven van havenvoorschriften en douaneprocedures voor het rechtsgebied waarmee zij te maken hebben. Het overliggeld en de aanhoudingskosten zijn vastgesteld in het verzendcontract. Het is van essentieel belang de lokale processen te kennen en te weten hoe deze de waarschijnlijkheid van deze situaties beïnvloeden.

5. Verken valuta- en indekkingsopties

 • Over zeevrachttarieven wordt meestal onderhandeld in Amerikaanse dollars (USD). Het wisselkoersrisico is derhalve een belangrijke factor bij het onderhandelen over tarieven en het betalen van vaarlijnen of verzenders. Betaling in dollars kan verzenders blootstellen aan wisselkoersschommelingen.

 • Sommige betaaldienstaanbieders bieden onmiddellijke, multi-valuta betaalopties, met wisselkoersen die in realtime beschikbaar zijn and full transparency over transaction-related fees.

 • Indekkingsopties zijn ook een mogelijkheid. Dankzij termijncontracten kunnen gunstige wisselkoersen worden vergrendeld en gegarandeerd worden voor toekomstige betalingen. Dynamische hedgingopties bieden deze zekerheid, maar bieden tevens de mogelijkheid om in te spelen op potentieel voordelige ontwikkelingen op de valutamarkten.

In de huidige markt moeten verzenders al hun opties in overweging nemen. Hoewel het vervelend of duur kan lijken, kan het uiteindelijk lonen om de contractvoorwaarden in de gaten te houden en contact op te nemen met externe dienstverleners. Het is belangrijk om alert te blijven en alle potentiële kosten in overweging te nemen, waarbij marktintelligentie en creatieve oplossingen zich als natuurlijke bondgenoten aandienen voor verzenders die op zoek zijn naar waarde en ROI.

 

Ontdek de hedgingopties van iBanFirst

 

Wist u dat?

...in december 2020 wereldwijd iets minder dan 45% van de containerschepen op schema arriveerde, vergeleken met meer dan 76% een jaar eerder, aldus de bevindingen van Sea-Intelligence, de in Kopenhagen gevestigde dienst voor gegevens, analyse en advies over zeevracht?

 
Wat kunnen bedrijven doen om hun capaciteit en betrouwbaarheid te verbeteren?

De tarieven zijn niet het enige probleem waarmee de verzenders te kampen hebben. Wanneer de vraag naar containers groot is en vaarlijnen belangrijke vaarten hebben opgeschort, wordt het een probleem om capaciteit voor zendingen te vinden en neemt de druk op de doorlooptijden voor vervoerders aanzienlijk toe. Een van de belangrijkste effecten is een verminderde betrouwbaarheid van de zeevracht. Dus, hoe gaat dit precies in zijn werk? En wat kunnen verzenders doen om de impact te verlichten?

Veel voorkomende problemen waarmee verzenders worden geconfronteerd:

 • Niet-geladen lading

  Dit is het geval wanneer een container niet op het schip wordt geladen waarop hij zou moeten worden geladen als gevolg van problemen zoals overboeking, tegenslag van de douane of onvolledige documentatie.

 • Haven overslaan
  Wanneer een vaarlijnen niet stopt in een geplande haven, wordt dit "overslaan" genoemd. Dit kan te wijten zijn aan problemen met de planning en tot gevolg hebben dat de vracht niet op tijd wordt geleverd of in een andere haven wordt afgeleverd.
 • Leeg varen
  Dit is wanneer een zeetransporteur een geplande vaart annuleert, waarbij hij ofwel verschillende havens langs de route of de hele route overslaat. Dit kan gebeuren als gevolg van een zwakke vraag naar vrachtvervoer, waardoor de lijnvaart onrendabel is geworden.
 • Aanlegvertragingen
  Hiervan is sprake wanneer een schip zijn lading niet op tijd kan lossen, meestal als gevolg van opstopping in havens en terminals.

Zoals blijkt uit een aantal van de vaak ondervonden problemen, zijn vaarlijnen gewoonlijk bezorgd dat hun vaarten op maximale capaciteit verlopen, terwijl verzenders moeten zorgen voor betrouwbaarheid, zodat de zendingen op tijd aankomen en de klanten niet teleurgesteld worden. Zeevrachtcontracten zijn van oudsher vaak eerder intentieverklaringen dan bindende afspraken. Vervoerders laden regelmatig zendingen niet en er is zelden een sanctie voor. Evenzo worden de kosten voor het niet opvullen van de capaciteit die verzenders bij een vervoerder hebben gereserveerd zelden bij hen in rekening gebracht. In deze situatie is de laatste tijd echter verandering gekomen, nu beide partijen meer afvloeiing en geruststelling zoeken.

 

Zo verbetert u de capaciteit/betrouwbaarheid:

 

1. Wederzijdse verbintenissen

 • Voortgekomen uit een parallelle frustratie - van niet-geladen lading aan de kant van de verzender, en onvervulde capaciteit aan de kant van de vervoerder - is er een nieuwe tendens naar meer bindende contracten, met een grotere handhaving van wederzijdse verbintenissen.

 • In grote lijnen bestaan deze contracten erin dat verzenders zich verbinden tot een bepaald vrachtvolume voor vervoerders, terwijl laatstgenoemden zich ertoe verbinden vracht te vervoeren tegen een overeengekomen tarief, met daaraan verbonden boetes die het risico van rollende vracht of het overslaan van havens verminderen.

 • Ondernemingen die gespecialiseerd zijn in het aanbieden van deze zeevervoerscontracten in beide richtingen, hebben de laatste tijd de vraag van verzenders zien toenemen.

2. Trapsgewijze tarieven en geïndexeerde tarieven

 • De laatste tijd zien we ook enige op tarieven gebaseerde innovatie, omdat veel verzenders zijn gaan inzien dat vaste tarieven van een jaar hun bij veel vaarlijnen niet de gewenste capaciteit garanderen.

 • Trapsgewijze contracten bieden meer flexibiliteit. Voor vaste volumes op een specifieke scheepvaartroute wordt één tarief gerekend, maar er is ook een optie met een hoger tarief. Deze optie biedt meer flexibiliteit voor de uiteindelijke capaciteit, afhankelijk van hoe de containerbehoeften van de verzender zich ontwikkelen.

 • Geïndexeerde tarieven werken anders. Ze schommelen het hele jaar door, maar niet op willekeurige wijze, aangezien de schommelingen gekoppeld zijn aan bekende indexen, zoals Drewry's World Container Index of de Shanghai Containerized Freight Index.

3. Samenwerking tussen havens

 • De keuze voor deze strategie bestaat er uiteindelijk in de vervoerders meer keuze en flexibiliteit te bieden. In plaats van zich te beperken tot één POL of POD wijzen verzenders verschillende potentiële havens aan van waaruit vracht kan worden verzonden of ontvangen.

 • Het aanwijzen van één specifieke haven wegens de nabijheid of de praktische aspecten met betrekking tot latere vracht over de weg kan kortzichtig zijn. Daarbij wordt geen rekening gehouden met factoren zoals de planning van de schepen en het eventueel overslaan van havens in geval van congestie, hetgeen een invloed kan hebben op de totale kosten.

 • Door de vervoerders tegemoet te komen en de havenmogelijkheden open te stellen, kunnen de verzenders ook kiezen uit een ruimer aanbod van scheepvaartmaatschappijen. Dit kan mogelijkheden creëren op het gebied van kosten, capaciteit en planning.

Net als bij de kosten zijn er tal van manieren om de betrouwbaarheid van de zeevervoerders te verbeteren, maar de belangen van de verzenders en de vaarlijnen kunnen soms botsen. Wederzijdse verbintenissen en nieuwe tariefmodellen trachten deze tegenstellingen beter op te vangen, in het voordeel van beide partijen. Ondertussen is het een verstandige strategie om vervoerders een zekere mate van flexibiliteit te geven in een tijd van beperkte middelen.

Wist u dat? 

...volgens verzamelde gegevens van Ocean Insights, een specialist op het gebied van scheepvaartanalyses, meer dan 20% van de overgeslagen containers hun geplande vertrek in de tweede helft van 2019 niet heeft gehaald?

Zeevracht is een onvoorspelbare sector, waar veranderende omgevingsfactoren snel invloed kunnen hebben op de prestaties van een bedrijf op het gebied van verzending. De laatste tijd is de concurrentie tussen de zeevervoerders minder geworden en is het moeilijker geworden containers te krijgen. Dit beperkt de leverage van de verzenders en hun vermogen om over gunstige tarieven te onderhandelen, zodat zij intelligente strategieën moeten volgen om enerzijds de kosten te drukken en anderzijds de betrouwbaarheid en de capaciteit van de dienstverlening te waarborgen.

Om de kosten te drukken, kunnen bedrijven tal van strategieën volgen, van consortiumpartnerschappen met andere verzenders en het gebruik van vervoerders tot het diversifiëren van de opties van zeetransporteurs en het consolideren van vrachtvolumes. Wat de betrouwbaarheid betreft moeten de verzenders er rekening mee houden dat hun behoefte aan betrouwbaarheid soms botst met de eisen van de vervoerders als het gaat om de vervulling van de capaciteit. Door deze schijnbaar tegenstrijdige belangen zijn nieuwe oplossingen zoals contracten met wederzijdse toezeggingen en innovatieve tariefmodellen een welkom compromis voor beide partijen.

Uiteindelijk moeten verzenders creatief zijn. In een verkopersmarkt is het belangrijk flexibel en meegaand te zijn, maar er zijn nog steeds mogelijkheden om de verzendactiviteiten te optimaliseren. Wat kostenbesparingen betreft, is FX-hedging een optie die vaak over het hoofd wordt gezien. In een wispelturige sector die door één wereldvaluta wordt gedomineerd, kan het echter de strategie zijn die het verschil maakt en de marges van een onderneming veilig stelt.

 

 

Populair