Wat is een EORI-nummer en hebt u er een nodig?

Post Picture
Post Picture

Publication date

Invoer en uitvoer spelen een sleutelrol in de geglobaliseerde wereld van vandaag. Naarmate het aantal uitwisselingen toeneemt en deze complexer worden, draagt het volgen van de juiste procedures bij tot een soepel en efficiënt bedrijfsproces. Een van deze procedures zijn de nieuwe EORI-voorschriften die van toepassing zijn op EU-gerelateerde in- en uitvoer.

Wat is een EORI nummer?

Om de in- en uitvoer van goederen in of uit de Europese Unie te kunnen volgen, is bij Verordening (EG) nr. 312/2009 van de Commissie bepaald dat ondernemingen vanaf juli 2009 een EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification) moeten hebben. Dit nummer zou dienen als identificatienummer voor alle douanetransacties van en naar de EU.

 

Om redenen van homogeniteit en praktische uitvoerbaarheid volgen alle EORI-nummers van de EU een soortgelijke structuur die uit twee delen bestaat: twee letters die overeenkomen met de landencode van de lidstaat van afgifte, gevolgd door een reeks cijfers die uniek is voor elke lidstaat en die gewoonlijk geheel of gedeeltelijk verwijst naar de fiscale code of de identificatiecode van de onderneming.

 

Wie heeft een EORI nummer nodig?

Ondernemingen die zich in nieuwe rechtsgebieden willen vestigen, moeten voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen die kunnen verschillen van die waaraan zij in hun eigen land gewend zijn. Het op de hoogte blijven van deze verplichtingen moet een integraal onderdeel zijn van de expansiestrategie. Elk bedrijf dat in- en uitvoert in en uit de EU heeft een EORI-nummer nodig. Het importeren en exporteren van goederen zonder dit nummer wordt als illegaal beschouwd en brengt extra kosten (zoals opslagkosten) en vertragingen met zich mee. Meer in het bijzonder is dit nummer nodig voor bedrijven die een van de volgende zaken indienen:

 

  • het indienen van een douaneaangifte in het douanegebied van de Unie;
  • het indienen van een summiere aangifte bij binnenkomst;
  • het indienen van een summiere aangifte bij uitgang;
  • het indienen van een aangifte voor tijdelijke opslag in het douanegebied van de Unie;
  • wanneer hij optreedt als vervoerder voor vervoer over zee, de binnenwateren of door de lucht;
  • wanneer hij optreedt als vervoerder die op het douanesysteem is aangesloten en een van de in de douanewetgeving voorgeschreven kennisgevingen betreffende de indiening of wijziging van summiere aangiften bij binnenkomst wenst te ontvangen

Hoe kunt u een EORI nummer krijgen?

De procedures voor het verkrijgen van een EORI-nummer verschillen per lidstaat. Contact opnemen met de douane van het land waar de onderneming is geregistreerd zou alle nodige informatie moeten opleveren voor het instellen van een EORI-nummer.

 

Snelle Tip

Om er zeker van te zijn dat het bedrijf waarmee u samenwerkt een geldig EORI-nummer heeft, gebruikt u de EORI number validation checker beschikbaar op de website van de Europese Unie over belastingen en douane-unie.

 

Het EORI nummer na de Brexit

Sommige bedrijven kunnen meerdere EORI-nummers nodig hebben, en dit is het geval voor bedrijven in het Verenigd Koninkrijk. De invoer- en uitvoerprocedures tussen het VK en de EU zijn sinds de brexit veranderd.

 

Vanaf 1 januari 2021 hebben bedrijven in het Verenigd Koninkrijk die uitvoeraangiften doen voor goederen die het Verenigd Koninkrijk verlaten en de EU binnenkomen, of vice versa, voortaan twee EORI-nummers nodig, een voor het Verenigd Koninkrijk en een voor de EU. Het EORI-nummer van de EU begint met de twee letters van het EU-land in kwestie, maar hoe ziet het EORI-nummer van het VK eruit?

 

UK EORI, GB EORI, XI EORI – het juiste EORI prefix

Alle landen in Groot-Brittannië en Noord-Ierland die handel drijven met de EU, zoals een Brits bedrijf met een filiaal in de EU of een bedrijf dat goederen in de EU in consignatie invoert, hebben een EU-EORI-nummer nodig.

 

Als gevolg van brexit zullen zij ook een tweede EORI-nummer nodig hebben: Engelse, Schotse en Welshe ondernemingen die goederen exporteren, hebben een GB EORI-nummer nodig, terwijl ondernemingen die in Noord-Ierland gevestigd zijn of er handel drijven, een XI EORI-nummer nodig hebben. Hoewel de term "UK EORI-nummer" dus overvloedig wordt gebruikt, zal het EORI-nummer van een in het VK gevestigde onderneming in feite beginnen met het voorvoegsel "GB" of het voorvoegsel "XI".

 

Bovendien is door de brexit het Protocol voor Noord-Ierland ingevoerd, een overeenkomst om douanekwesties aan de grens tussen de Republiek Ierland, die deel blijft uitmaken van de EU, en Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het VK, aan te pakken. In een streven om het vredesakkoord van Noord-Ierland van 1998 te beschermen, werd het Protocol voor Noord-Ierland aangenomen om grenscontroles op het eiland te voorkomen. Dit betekent dat bedrijven die in Noord-Ierland zijn gevestigd en handel drijven met de Republiek Ierland, geen EORI-nummer nodig zullen hebben omdat Noord-Ierland binnen de douane- en btw-gebieden van de EU zal blijven. Interessant is dat uit een verslag van het Ierse Centraal Bureau voor de Statistiek (CSO) is gebleken dat de waarde van de grensoverschrijdende handel in Ierland sinds de brexit en deze nieuwe vereisten bijna is verdubbeld, van 145 miljoen euro tot 283 miljoen euro.

 

De beste manier om goederen te vervoeren

Het veilig vervoeren van goederen over de hele wereld is een complexe aangelegenheid en de procedures moeten nauwgezet worden gevolgd om ongewenste kosten en vertragingen te voorkomen. Omdat EORI-nummers een essentieel onderdeel zijn van een goed beheer van de toeleveringsketen, kan een tijdige aanvraag ervan ongewenste toeleveringsrisico's voorkomen die grote gevolgen kunnen hebben voor een internationaal bedrijf.

 

 

Topics