Moet u uw handelspartners in hun plaatselijke valuta betalen?

Post Picture
Post Picture

Publication date

Als u zaken doet met buitenlandse bedrijven en bankoverschrijvingen in vreemde valuta moet uitvoeren, hebt u zich de volgende vraag ongetwijfeld al gesteld: “Moet ik in dollars betalen of in de eigen valuta van mijn handelspartner?". In de wereld van de internationale handel komt deze vraag regelmatig aan de orde. Een van de vele aspecten waarover u moet nadenken is de vraag hoe om te gaan met wisselkoersen.

 

Wat internationale B2B-betalingen betreft, lijkt het gebruik van dollars overal ter wereld gebruikelijk. De dollar is immers al lang een dominante valuta, of reservevaluta, en vertegenwoordigt een veilige waarde, nog afgezien van het feit dat hij bijna overal wordt aanvaard. Daardoor gaan velen er vaak ten onrechte van uit dat buitenlandse leveranciers graag in dollars worden betaald.

 

Sommige bedrijven met rekeningen in USD denken ook dat zij door in dollars te betalen hun eigen valutarisico uitsluiten en de netelige kwestie van hoe om te gaan met verandering overlaten aan hun buitenlandse handelspartners. Op die manier externaliseert uw onderneming het wisselkoersrisico naar uw handelspartners en hun lokale bank. Hier hangt een prijskaartje aan. Immers, tenzij uw leveranciers ook rekeningen in dollars hebben, zullen zij uw dollars uiteindelijk in hun eigen valuta moeten omwisselen en zullen zij te maken krijgen met wisselkoersen

 

Omdat wisselkoersen volatiel zijn, bestaat het risico dat zij veranderen tussen de datum waarop u de transactie aangaat en de valutadatum. Om deze onzekerheid te overwinnen en dit risico tegen te gaan, zullen uw handelspartners hun facturen verhogen om hun winst veilig te stellen in geval van een waardedaling van de dollar. Bovendien weten uw handelspartners dat hun banken transactiekosten aanrekenen voor het ontvangen en verwerken van betalingen in vreemde valuta. Zij zullen ook een marge toevoegen om deze wisselkosten te compenseren. De echte vraag is dus hoe u de FX-kosten in uw voordeel kunt beheren?

 

Denk eraan:

Of deze extra kosten nu wel of niet expliciet worden vermeld op de facturen van uw leveranciers, u kunt er zeker van zijn dat zij ze aan u doorrekenen. Door uw handelspartners te vragen hun facturen zowel in dollars als in hun eigen valuta op te stellen, kunt u meer inzicht krijgen in de wijze waarop zij zich indekken.

 

U zult misschien verbaasd zijn te ontdekken dat betalen in de plaatselijke valuta van uw handelspartner aanzienlijke voordelen kan hebben. In feite kan het uw leven en dat van hen makkelijker maken, en hier is waarom:

 

Fewer fees

Door uw handelspartners rechtstreeks in hun munteenheid te betalen, vergrendelt u de waarde van het contract en bevrijdt u hen van de rompslomp van wisselkosten. Dit bespaart uw handelspartners de extra kosten voor mogelijke wisselkoersschommelingen en stelt u in staat concurrerende wisselkoersen en betere transactiekosten te bedingen. Uit een onderzoek van de Aite Group blijkt dat 60% van de Amerikaanse middenklasse-importeurs een gemiddelde korting van 1% tot 2% krijgen wanneer zij bankhun buitenlandse leveranciers in hun munteenheid betalen. Door u te wenden tot een financiële instelling als iBanFirst kunt u dezelfde financiële diensten ontvangen die grote multinationale ondernemingen van traditionele banken ontvangen en hebt u toegang tot real-time wisselkoersen, zodat u geld kunt besparen.

 

Meer controle

Als u uw handelspartners in dollars betaalt en zij geen rekeningen in die valuta hebben, zal uw geld worden omgerekend tegen een koers die ofwel door uw bank, ofwel door de ontvangende bank wordt bepaald. Dit betekent dat noch u noch uw handelspartner enige zekerheid of controle hebben over de toegepaste wisselkoers . Bovendien is het mogelijk dat uw bank niet in staat is de valuta van uw handelspartner rechtstreeks om te rekenen en dat u een beroep moet doen op een intermediaire bank. Door de wisselkoers op voorhand te bepalen, hebt u meer zicht op het resultaat. Als u het valutarisico onder controle hebt, kunt u instrumenten en strategieën voor valutarisicobeheer toepassen. Hedging is er daar één van. Er zijn vele soorten oplossingen voor het afdekken van valutarisico's. Uw bank of betalingsdienstaanbieder kan u helpen te bepalen welke oplossing het beste bij uw behoeften past.

 

Betere betrekkingen met de klanten

Als u ermee instemt de wisselkoers te regelen, bewijst u uw handelspartners een dienst: het betalingsproces verloopt vlotter, de kopers kennen de exacte kostprijs op voorhand en de leveranciers hoeven niet na te denken over de berekening van het juiste bedrag. Vereenvoudiging van het financiële aspect van een zakenrelatie kan uw bedrijf een concurrentievoordeel geven en kan een lange weg banen naar het bevorderen van goede, langdurige klantrelaties.

 

Kan uw bank u helpen?

Niet alle banken zijn geschikt om grensoverschrijdende betalingen in vreemde valuta's te verrichten. Sommigen aanvaarden geen omwisseling van valuta's tussen minder gangbare valuta's en moeten noodzakelijkerwijs gebruikmaken van een intermediaire valuta en een intermediaire bank. Hier zijn enkele vragen die u zichzelf moet stellen: ondersteunt mijn bank de valuta van mijn handelspartner? Beschikt mijn bank over specialisten die mij kunnen helpen bij het opzetten van internationale betalingsstrategieën? Biedt mijn bank hedgingoplossingen? In sommige gevallen zijn betalingsdienstaanbieders die gespecialiseerd zijn in grensoverschrijdende betalingen, beter toegerust om in te spelen op de valutabehoeften en kunnen zij betere diensten aanbieden dan de traditionele banken.

 

Ten slotte wil uw onderneming misschien ook nadenken over de manier waarop zij haar internationale betalingen afhandelt. Wanneer een internationaal bedrijf moet betalen, zijn er verschillende manieren om grensoverschrijdende betalingen te optimaliseren, zodat u meer speelruimte hebt om in groei te investeren. Van het kiezen voor realtime wisselkoersen tot het aannemen van hedgingstrategieën, er zijn verschillende manieren waarop u uw uitgaven kunt beperken om een sterke bedrijfsuitbreidingsstrategie uit te bouwen.

 

[1]De voordelen van het betalen van niet-Amerikaanse leveranciers en zakenpartners in hun lokale munteenheid," Aite Group, februari 2011.

 

 

 

Topics