Hoe dekt u zich in tegen valutarisico's?

Post Picture
Post Picture

Publication date

Meer dan ooit vormt de volatiliteit op de valutamarkten een bedreiging voor uw winstmarges. Prijzen die in een vreemde valuta worden verhandeld, vertragingen tussen facturering en betaling, evenals de repatriëring van vreemde valuta zijn slechts enkele voorbeelden van redenen waarom u en uw bedrijf zich zorgen kunnen maken over sterke wisselkoersschommelingen.

Met hedginginstrumenten kunt u beter inspelen op deze schommelingen en de marges van uw bedrijf veiligstellen. Grote multinationals zijn zich hier maar al te goed van bewust en weten hoe ze van deze strategieën gebruik kunnen maken. Maar bent u dat ook? Bij iBanFirst zijn we van mening dat alle bedrijven dezelfde kwaliteit van dienstverlening verdienen die over het algemeen voorbehouden is aan multinationale ondernemingen. Daarom bieden wij een breed gamma van oplossingen voor het hedgen (afdekken) van valutarisico's om uw winstmarges te beschermen en de nauwkeurigheid van uw budgetten te verbeteren.

 

Wat is hedging?

 

In de financiële wereld verwijst hedging naar het minimaliseren van het risico door de blootstelling te compenseren. Het doel is mogelijke verliezen te beperken. Alle bedrijven hebben te maken met budgettaire problemen, en hedgingoplossingen zijn slechts één manier om die druk te verlichten. Wereldwijde onderzoeksbureaus zoals Gartner hebben gerapporteerd over de toenemende belangstelling van financiële professionals voor het verminderen van marge-erosie. Deze kwestie werd genoemd als een van de grootste uitdagingen van 2019 in de meest recente peiling van het bedrijf.

 

Als uw bedrijf bedrijfsactiviteiten of dochtermaatschappijen in het buitenland heeft, of als uw bedrijf zich bezighoudt met inkoop of verkoop in vreemde valuta, dan is dit een invalshoek waar u beslist rekening mee moet houden.

 

Waarom hedgen?

 

Het afdekken van valutarisico biedt een internationale onderneming een aantal voordelen, waaronder:

 

  • Verliezen beperken
  • Meer liquiditeit
  • Moeilijke marktperiodes overwinnen
  • Tijd besparen door de markt niet dagelijks in de gaten te moeten houden

 

Wat zijn de verschillende soorten hedginginstrumenten?

 

Er zijn een aantal opties voor CFO's en ondernemers die de beperkingen en uitdagingen willen verminderen waar ze tegenaan lopen bij transacties in vreemde valuta:

 

  • Met een termijncontract kunt u bijvoorbeeld het bedrag van een factuur in vreemde valuta bevriezen, en zo uw marges beschermen en uw kasstroom behouden.
  • Flexibele forwards zijn een andere oplossing om te overwegen, omdat ze u in staat stellen een deviezenreserve aan te houden tegen een vaste wisselkoers gedurende maximaal 24 maanden.
  • Bedrijven kunnen ook gebruik maken van dynamische forwards, die het valutarisico volledig neutraliseren en de mogelijkheid bieden om in te spelen op gunstige evoluties op de valutamarkt.
  • Geldmarkten zijn een andere optie die het gelijktijdig lenen en ontlenen in twee verschillende valuta's omvat om de waarde in de eigen valuta van een valutatransactie vast te zetten.

Multinationals moeten niet de enige zijn die hun voordeel kunnen doen met hedgingstrategieën. Ook kleine en middelgrote internationale bedrijven kunnen hun praktijken voor het beheersen van valutarisico's aanzienlijk verbeteren door een duidelijke hedgingstrategie toe te passen. Onze vier stappen voor het invoeren van een effectieve hedgingstrategie zullen u helpen om beter inzicht te krijgen in de specifieke behoeften van uw bedrijf op het gebied van vreemde valuta's en hoe u deze kunt aanpakken.

 

iBanFirst-infographie-couverture-change-ENG-V3

Ontdek de oplossingen van iBanFirst

 

 

Topics