Wat is een flexibel termijncontract?

Post Picture
Post Picture

Publication date

Er zijn verschillende oplossingen die bedrijven helpen zichzelf te beschermen tegen volatiliteit op de valutamarkten. Een flexibel termijncontract is bijvoorbeeld een oplossing dat de contracterende partij in staat stelt de aan- of verkoopkoers van een valutapaar vast te leggen op een bepaald tijdstip, tussen twee vastgestelde data, voor een specifiek bedrag. Bovendien, en afhankelijk van de activiteiten van de contracterende partij, kunnen zij de volledige of gedeeltelijke bedragen op elk moment tijdens de looptijd van het contract omrekenen tegen de vooraf overeengekomen koers. 

Winstmarges beschermen, valutarisico beheersen, flexibiliteit verwerven

 

Bedrijven maken gebruik van flexibele termijncontracten om het valutarisico af te dekken en te beheren wanneer ze een reeks betalingen moeten verrichten of ontvangen op onzekere data of voor nog niet nader bepaalde bedragen. De flexibele termijncontracten kunnen in de loop van de overeengekomen periode geheel of gedeeltelijk worden gebruikt om een of meer betalingen in vreemde valuta te verrichten, of om een of meer ontvangen betalingen om te rekenen tegen een gegarandeerde wisselkoers. 

 

Use cases voor flexibele termijncontracten:

 • U bent importeur en u wilt de kosten van uw aankopen in een of meer vreemde valuta's beheersen.
 • U bent exporteur en wilt de prijs van uw verkopen in vreemde valuta's veiligstellen.
 • U bent onzeker over de afwikkelingsdata met uw klanten en leveranciers.
 • U wilt één enkele wisselkoers voor verschillende valutatermijntransacties.

Kenmerken flexibele termijncontracten

Kenmerken Guideline
  Beveiliging Dek uw winstmarges af door te profiteren van een gegarandeerde wisselkoers op toekomstige betalingen in vreemde valuta's
  Flexibiliteit Maak gebruik van uw deviezenreserve en de flexibiliteit die het biedt, in overeenstemming met de vervaldagen van uw facturen
  Aankoopvaluta Elk van de 25 valuta's aangeboden door iBanFirst, exclusief EUR
  Verkoopvaluta Enkel EUR
  Valuta van het nominale bedrag Aankoopvaluta
  Minimumbedrag €15.000
  Vereffeningsdatum Van 1 tot 12 maanden
  Begindatum opnameperiode Variabele afhankelijk van het valutapaar; de eerst mogelijke opnamedatum wordt automatisch berekend en weergegeven op het platform
  Opnameperiode Vanaf het begin van de opnameperiode tot de vereffeningsdatum
  Minimumbedrag opname €1500
  Minimaal of maximaal opnamecijfer Geen

 

Risico's

 • In gevallen waarin de aangekochte valuta in waarde daalt, kan er sprake zijn van een kansverlies, aangezien de gegarandeerde termijnkoers niet kan worden gewijzigd.
 • De flexibele wisselkoers is een vaste toezegging, dus het is niet bedoeld om onzekere transacties, zoals offertes, aanbestedingen enz. te dekken.

 
Een geïllustreerd voorbeeld van hoe flexibele termijncontracten werken

 

Container-holder

 

U bent een in Europa gevestigd importeur en op 15 januari komen zowel u als uw Amerikaanse leverancier tot een overeenstemming over de totale hoeveelheid aan te kopen goederen voor het lopende jaar.

U verwacht producten te kopen voor een totale waarde van $ 450.000. In dit stadium hebt u echter geen duidelijk zicht op de benodigde hoeveelheid producten of de datum waarop u uw bestellingen zult plaatsen, zodat u in het ongewisse blijft over de verdeling van de te factureren betalingen.

 

Om valutarisico's te vermijden en uw winstmarge veilig te stellen, met name omdat u de verkoopprijs van de betrokken goederen niet kunt wijzigen, wilt u een flexibel termijncontract kopen bij iBanFirst, zodat u het hele jaar door op verschillende tijdstippen EUR kunt omrekenen in USD tegen een vaste wisselkoers.

 

U neemt contact op met uw iBanFirst Account Manager en u stemt in met het kopen van een flexibel termijncontract met de volgende kenmerken:

 • Aankoopvaluta: USD
 • Verkoopvaluta: EUR
 • Nominaal bedrag: $ 450.000
 • Vereffeningsdatum: 15 december
 • Begindatum opnameperiode: 1 februari
 • Opnameperiode: 1 februari tot en met 15 december. 
 • Overeengekomen gegarandeerde wisselkoers: 1 EUR = 1.2500 USD

Capture d’écran 2023-07-07 à 17.51.58

Levenscyclus van de flexibele termijnkoers


Capture d’écran 2023-07-07 à 18.04.25

 

15 januari
U koopt een flexibel termijncontract bij iBanFirst. De nominale waarde wordt vastgesteld op $ 450.000 tegenover de euro, tegen een garantieprijs van € 1 = $1.2500, te gebruiken voor 15 december. 

 

Capture d’écran 2023-07-07 à 18.03.57

 

3 april 
U doet een betaling voor een factuur van $ 260.000, tegen een gegarandeerde prijs van € 1 = $ 1.2500, wat overeenkomt met € 208.000.

Indien u de spotprijs van die dag had gebruikt (€ 1 = $ 1.1000), dan zou het bedrag dat u zou hebben uitgegeven € 236.363 zijn geweest. In theorie hebt u dus een positief valuta-effect van € 28.363 euro door gebruik te maken van uw flexibel termijncontract.

 

Capture d’écran 2023-07-07 à 18.04.08

 

15 juli
U doet een betaling voor een factuur van $ 130.000, tegen een gegarandeerde koers van €1 = $1.2500, wat overeenkomt met € 104.000.

Indien u de spotprijs van die dag had gebruikt (€ 1 = $ 1,3000), dan zou het bedrag dat u zou hebben uitgegeven € 100.000 zijn geweest. In theorie hebt u dus een negatief valuta-effect van € 4000 euro door gebruik te maken van uw flexibel termijncontract.

 

Capture d’écran 2023-07-07 à 18.04.46

 

15 december
U doet een laatste betaling voor een factuur van $ 60.000, tegen een gegarandeerde koers van € 1 = $ 1.2500, wat overeenkomt met € 48.000.

Indien u de spotprijs van die dag had gebruikt (€ 1 = $ 1.2000), dan zou het bedrag dat u zou hebben uitgegeven € 50.000 zijn geweest. In theorie hebt u dus een positief valuta-effect van €2000 euro door gebruik te maken van uw flexibel termijncontract.

 

Conclusie

Gedurende het hele jaar kon u profiteren van dezelfde wisselkoers en uw valutarisico's afdekken. U wist vanaf 15 januari dat u € 360.000 nodig zou hebben om de kosten van uw in de VS gevestigde leverancier te dekken. Daarom kon u de totale kosten van uw factoren in USD begroten en uw verkopen met de juiste winstmarge instellen, zonder zich zorgen te maken over de schommelingen van het EUR/USD-valutapaar.

 

Topics