Развийте своето МСП като използвате обменни курсове в реално време

Post Picture
Post Picture

Publication date

Всяко МСП или дружество със средна капитализация, разчитащо на своята банка за валутни трансакции и по-специално международни трансфери, може да свидетелства, че въведената система е непрозрачна и скъпа. С малко или никаква информация за обменните курсове, прилагани към техните трансакции, малките и средни предприятия понякога могат да бъдат изненадани, когато открият, че техните преводи са довели до неочаквани такси за обмяна на валута и надценки. Днес обаче редица иновативни и прозрачни решения предоставят на МСП и дружествата със средна капитализация обменни курсове в реално време, което им позволява да извършват международни плащания във времето, което е най-разумно за тях от гледна точка на пазарната стойност.

 

 

Какво кара обменните курсове да се колебаят толкова много?

Валутните курсове в крайна сметка са свързани с относителната сила на основната икономика. По същество принципите на търсене и предлагане управляват цената на валутата и те се определят от няколко променящи се фактора, които допринасят за поддържането на курсовете в постоянно променящо се състояние. Тези фактори включват:

 • Нива на внос и износ
 • Геополитическа стабилност
 • Инфлация
 • Лихвени проценти

Тъй като валутата е необходима на банките и предприятията по целия свят през цялото време, валутният пазар е отворен денонощно от неделя до петък. Докато един пазар се затваря, друг се отваря или вече е отворил и продължава да търгува. Търсенето и международният обхват на валутната търговия означава, че търговците купуват и продават валути по всяко време, което обяснява защо стойността на валутите е в постоянни колебания.

 

Кой печели от обменните курсове в реално време?

Благодарение на обема им на търговия, големите мултинационални компании, чуждестранните банки, инвеститорите и частните търговци получават набор от благоприятни финансови услуги от своите банки. Услуги като достъп до зали за валутна търговия им позволяват да се възползват от активните валутни курсове, наред с други. 


За разлика от това, тъй като малките и средни предприятия обикновено нямат критичния обем от валутни трансакции, който би им осигурил достъп до тези търговски зали, те трябва да се задоволяват с дневния обменен курс. Тази ставка, която отразява средната дневна стойност, често включва неразкрити вградени такси, тъй като банките прилагат маржове от 3–5 %, за да останат конкурентоспособни, ако обменният курс се колебае от предлагания курс.


Тъй като получават ежедневни обменни курсове, МСП често плащат значителни такси за своите международни преводи и остават с малка или никаква прозрачност на плащанията. Всъщност, когато извършват трансгранични плащания, те обикновено не знаят кога точно е извършена трансакцията и следователно курса, по който се извършва обменът, или маржа, приспаднат от банката. МСП, които искат да разширят дейността си в чужбина, трябва сериозно да обмислят включването на обменни курсове в реално време като част от стратегията си за растеж на бизнеса, за да оптимизират възможностите за спестяване на разходи.

 

Предимствата на обменните курсове в реално време 

Тъй като са по-точни и прозрачни от дневните курсове, обменните курсове в реално време стават все по-популярни сред запознатите компании. Възможността да се възползват от обменния курс в реално време предлага на компаниите четири конкретни предимства:

 • Знание

  Да се знае предварително обменния курс, по който ще бъде извършена трансакцията, е първото предимство. Това осигурява прозрачност при валутните трансакции и усещане за повишено доверие в институцията, която извършва тези трансакции, нещо, което обикновено пропускат МСП и дружествата със средна капитализация.

 • Избор

  Като се възползват от данните в реално време, представени по прозрачен начин, компаниите могат да решат кога да извършат трансакциите си според най-подходящия за тях начин. Платформата на iBanFirst е достъпна през целия ден, всеки ден, докато пазарът е отворен, като предоставя на нашите клиенти безпрецедентна гъвкавост да организират трансакциите си, когато им е удобно.

 • Информация

  С тази допълнителна прозрачност компаниите могат да търсят информация от посреднически институции, като iBanFirst, които предоставят фактическа информация и им позволяват да вземат информирано решение по отношение на своите международни плащания.

 • Спестявания

  Снабдени с цялата информация, необходима за извършване на техните трансакции в точното време, компаниите могат да я използват, за да спестяват редовно пари от своите трансакции. С достъп до обменните курсове в реално време те дори могат да отидат крачка напред и да направят по-големи спестявания, като предложат да плащат на своите доставчици в техните местни валути.

Как може iBanFirst да предложи на МСП и предприятията със средна капитализация достъп до обменни курсове в реално време, когато банките не могат?

Технологичното развитие демократизира достъпа до финансови услуги, свързани с обмена на валута, включително обменни курсове в реално време. В iBanFirst комбинираме нашия опит на валутния пазар и използваме най-съвременните технологии, за да предложим по-прозрачна услуга и отлично клиентско обслужване. Благодарение на обема на трансакциите на нашите клиенти, ние можем да им предложим достъп до зали за търговия и да им позволим да се възползват от подобни обменни курсове в реално време като големите компании. 


Нещо повече, тъй като институция за платежни услуги като нашата не е обременена от фиксираните исторически разходи на традиционната банка, ставките, наложени върху валутните трансакции, са значително по-ниски от тези, прилагани от банките. Ние обаче гарантираме същото ниво на сигурност и отчетност като банките и гарантираме, че трансакциите, които извършваме за нашите клиенти, са сигурни, поверителни и най-вече регулирани от европейски регулатор.

 

Колко време е валиден обменният курс в реално време?

Тъй като валутният пазар непрекъснато се променя, същото правят и валутните курсове. Банките и компаниите разполагат със собствен набор от данни за изчисляване на курсовете, които прилагат, и в резултат на това обикновено те варират леко. В iBanFirst ние фиксираме валутните курсове за до 10 секунди, за да можете да заключите трансакция по курса, който ви устройва.

 

Кой се нуждае от обменни курсове в реално време?

Ние в iBanFirst предоставяме на нашите клиенти директен достъп до валутни курсове в реално време директно през нашата платформа. Ние помагаме на собствениците на компании, корпоративните финансисти и финансовите екипи в рамките на МСП, като предоставяме по-голяма видимост на валутния пазар чрез прозрачни и точни валутни курсове, които им помагат да ограничат валутния риск, да подобрят паричния поток и да намалят валутната експозиция. Тъй като знаем, че служителите в повечето МСП изпълняват различни функции или задачи и имат малко време, за да се посветят на една задача, нашата платформа е създадена, за да бъде възможно най-лесна и ясна за използване, а нашите специализирани мениджъри на акаунти предоставят персонализирана поддръжка, за да разберат най-добре проблемите, свързани с валутния обмен, които засягат всеки наш клиент.

 

За повече информация относно нашите инструменти и услуги се свържете с нашите акаунт мениджъри, за да разберете как iBanFirst може да помогне за оптимизиране на вашите валутни трансакции.

 

категории