Bescherm uzelf tegen schommelingen op de valutamarkt

Post Picture
Post Picture

Publication date

Oplossingen voor het afdekken van valutarisico's met een hoge mate van flexibiliteit zijn een aantrekkelijke optie voor bedrijven die hun commerciële marges willen veiligstellen. Wij bekijken enkele van de meest aantrekkelijke dynamische FX hedgingoplossingen die worden aangeboden.

 

Meer dan ooit vormt de volatiliteit van de valutamarkten een bedreiging voor uw marges. Prijzen die in een vreemde valuta worden overeengekomen, de tijd die verstrijkt tussen de facturering en de betaling, om nog maar te zwijgen van de repatriëring van valuta, zijn slechts enkele van de redenen om bezorgd te zijn over de gevolgen van wisselkoersschommelingen. Als uw onderneming zaken doet in het buitenland of dochterondernemingen in het buitenland heeft, of als u verkoopt en inkoopt in vreemde valuta, is FX hedging een optie die het onderzoeken waard is.

Bij de ontwikkeling van een geschikte strategie voor de afdekking van valutarisico's is het voor een onderneming bijzonder belangrijk om rekening te houden met de omvang van haar blootstelling en een overeenkomstige referentiekoers vast te stellen.

Er bestaan diverse valuta-afdekkingsproducten die erop gericht zijn de gevolgen van de valutavolatiliteit te beperken, waaronder diverse varianten van FX-termijncontracten. Een klassiek termijncontract legt een vooraf bepaalde wisselkoers vast voor een factuur in een vreemde valuta, waardoor de verkoopmarges van een onderneming op termijn worden beschermd, zonder dat de kasstroom wordt vastgezet.

Er zijn echter verschillende varianten op termijncontracten die nog meer flexibiliteit bieden. Wij hebben het hier over flexibele forwardsdynamische forwards met volledige deelneming en dynamische forwards met activerende deelneming waarvoor een maximum geldt. Deze laatste wordt met name gekenmerkt door een vooraf bepaalde activeringsdrempel, die u hieronder in detail zult aantreffen.

 

Flexibele forwards

  • Bieden het voordeel van een gegarandeerde wisselkoers gedurende een vooraf bepaalde periode voor de vereffening van de facturen van uw onderneming in vreemde valuta's.
  • De voorwaarden van de toekomstige transactie (bedrag, wisselkoers, datum, enz.) worden bepaald bij de opstelling van het termijncontract.

Belangrijkste voordeel: zij bieden bescherming tegen een waardestijging van de betrokken vreemde valuta, zonder instapkosten.

 

Dynamisch termijncontract met volledige deelneming

  • Deze bieden het voordeel van een gegarandeerde wisselkoers en helpen de marges van uw bedrijf veilig te stellen.
  • Wanneer zij tot rijpheid zijn gekomen, stellen zij de contracterende partij in staat te profiteren van potentieel gunstige bewegingen op de valutamarkt in de loop van de geldigheidsduur van het contract.

Belangrijkste voordeel: op de vervaldag heeft de contractant twee mogelijkheden - hij kan kiezen voor de wisselkoers die bij het begin van het contract is vastgesteld (de beschermingskoers) of hij kan profiteren van een potentieel gunstigere marktkoers als gevolg van wisselkoersschommelingen.

 

Dynamic_forwards_full_participation

 

Dynamische termijncontracten met gemaximeerde activerende deelneming

  • Deze bieden het voordeel van een gegarandeerde wisselkoers en helpen de marges van uw bedrijf veilig te stellen.
  • Wanneer zij tot rijpheid zijn gekomen, stellen zij de contractpartij tevens in staat te profiteren van potentieel gunstige bewegingen op de valutamarkt in de loop van de geldigheidsduur van het contract. Dit wordt beperkt door een vooraf bepaalde marktkoers, de activeringsdrempel genoemd.
  • Bij de opstelling van het contract worden drie rentevoeten bepaald, die worden geanalyseerd zodra het contract de vervaldag heeft bereikt. Deze bestaan uit de beschermingskoers (de minimumkoers waarvan het contracterende bedrijf kan profiteren), de deelnemingskoers of de contante koers (een reeks mogelijke wisselkoersen op basis van de fluctuaties tijdens de geldigheidsduur van het contract), en de activeringsdrempel of trigger rate (de vastgestelde drempel voor de wisselkoers - indien de marktkoers op de vervaldag dit niveau overschrijdt, is de contracterende partij onderworpen aan de deelnemingskoers).

Belangrijkste voordeel: als de marktrente op de vervaldag gunstiger is, profiteert de contractant van dit tarief, hoewel het tarief waarop de onderneming een beroep kan doen, beperkt is.

 

Dynamic_forwards_activating_participation

 

 

Topics