April 2021 - Economische vooruitzichten

Post Picture
Post Picture

Publication date

Banner-Blog-Annonce-eco-4

Lees meer over de laatste ontwikkelingen op de valutamarkt en anticipeer op wisselkoersrisico's.
 
EUR/USD
Hoog : 1,2096 / Laag : 1,1712 / Verschil: -2,54%

De euro maakt een vrije val ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Naar alle waarschijnlijkheid komt er nog geen einde aan de daling, waardoor het valutapaar euro/dollar (EUR/USD) de zone van 1,16 zou kunnen halen. Voor de verandering is dit keer niet het monetair beleid de onderscheidende factor.

Aan beide kanten van de Atlantische Oceaan staat het monetair beleid eerder op de automatische piloot en dit zal nog minstens enkele maanden aanhouden. De snellere en sterkere economische heropleving in de Verenigde Staten, als gevolg van een efficiënte vaccinatiecampagne en een massaal stimuleringsbeleid, zorgt er echter voor dat buitenlands kapitaal massaal geïnjecteerd wordt op de Amerikaanse markt. Dit leidt tot een stijging van de dollar.

De vooruitzichten voor de eurozone blijven daarentegen op korte termijn somber. Hierdoor zijn buitenlandse beleggers eerder geneigd hun activa terug te trekken, wat negatief is voor de wisselkoers van de eenheidsmunt.

 
EUR/GBP
Hoog : 0,8651 / Laag : 0,8490 / Verschil: -1,75%

De neerwaartse trend van de euro ten opzichte van de Britse munt werd in maart eens te meer bevestigd. Een goed aangestuurde Brexit en vooral een goed beheer van de vaccinatie aan de andere kant van het Kanaal (waardoor de Britse economie sneller kan worden opengesteld), zijn de belangrijkste factoren die bijdragen aan de stijging van het Britse pond. Alles wijst erop dat de Britse munt op korte termijn beter zal presteren dan de euro.

Als we uitgaan van het huidige vaccinatietempo in het Verenigd Koninkrijk, zou bijna 75% van de bevolking rond half juni een eerste dosis van het vaccin hebben ontvangen, een doelstelling die het eurogebied maanden later pas zal bereiken. Dit uitstel zal tot uiting komen in groeipunten. Op de valutamarkt zal de daling van het valutapaar euro/Britse pond (EUR/GBP) de komende maanden doorzetten. Laten we hierbij opmerken dat er op korte termijn geen wijzigingen in het monetaire beleid optreden die van invloed zouden zijn op het valutapaar.

Tijdens de vergadering van maart bevestigde de Bank of England dat de beleidsrente gehandhaafd blijft op 0,1% en dat het programma voor de terugkoop van activa voortgezet wordt, met een totaal bedrag van 895 miljard pond.

 
EUR/JPY
Hoog : 130,47 / Laag : 128,28 / Verschil: +0,91%

Het valutapaar euro/Japanse yen (EUR/JPY) maakte de hele maand maart sterke schommelingen mee, door de Amerikaanse begrotingsaankondigingen en het nieuws over de voortgang van de pandemie in Europa.

Wat de centrale banken betreft, publiceerde de Japanse centrale bank enkele weken geleden de conclusies van haar strategische herziening. Dit zijn de belangrijkste beslissingen die genomen zijn: de centrale bank zal massaal ingrijpen op de aandelenmarkt, maar zal de obligatierendementen over tien jaar flexibeler maken. Bovendien is de bank van plan de banksector, die al enkele jaren onder druk blijft staan door een negatieve rente, meer te ondersteunen.

In wezen is er weinig kans dat deze maatregelen de koers van de Japanse yen echt beïnvloeden. De valuta wordt vooral beïnvloed door de evolutie van de risicobereidheid/aversie, die een belangrijke graadmeter blijft voor het inschatten van het EUR/JPY-paar.

 
EUR/CHF
Hoog : 1,1152 / Laag : 1,1003 / Verschil: +0,29%

Gedurende de hele maand maart evolueerde het valutapaar euro/Zwitserse frank (EUR/CHF) met pieken en dalen, binnen nauwe grenzen van slechts ongeveer 150 procentpunten.

Zoals verwacht heeft de Zwitserse Nationale Bank (BNS) haar monetaire beleid ongewijzigd gelaten, met een beleidsrente van -0,75%. Bovendien bevestigde de bank dat de rechtstreekse interventies op de wisselkoersen - om de appreciatie van de Zwitserse frank in toom te houden - op middellange termijn voortgezet zullen worden.

In deze omstandigheden geldt onze doelstelling voor het einde van het jaar van 1,15 voor het paar EUR/CHF, nog steeds. De wereldwijde heropleving van de economie die in de tweede helft van het jaar verwacht wordt - die waarschijnlijk zal leiden tot een grotere terugkeer van de risicobereidheid op de valutamarkt - en de aankopen van euro's door de BNS, zullen de komende maanden naar verwachting leiden tot een sterkere stijging van het EUR/CHF-paar.

 
EUR/CAD
Hoog : 1,5285 / Laag : 1,4720 / Verschil: -3,35%

De Canadese dollar (CAD) werd in maart ondersteund door twee belangrijke factoren. Ten eerste bleef de prijs van energiegrondstoffen stijgen (met een sterke versnelling in de laatste week). Ten tweede was de Canadese Centrale Bank de enige centrale bank van de ontwikkelde landen die een onmiddellijke versoepeling van de maatregelen ter ondersteuning van de economie overwoog, waardoor de lokale munt steeg.

De vicepresident van de centrale bank gaf aan dat de instelling bepaalde programma's voor het verstrekken van liquiditeit op de financiële markten, vanaf begin april tot mei zal opschorten of stopzetten. De centrale bank is van mening dat de economie het goed genoeg doet, wat zeer waarschijnlijk zal leiden tot een geleidelijke intrekking van bepaalde noodmaatregelen. De beleidsrente, die momenteel op 0,25% ligt, zal dit niveau tot minstens eind 2022 aanhouden.

 
EUR/AUD
Hoog : 1,5609 / Laag : 1,5269 / Verschil: -0,13%

Hoge volatiliteit voor het valutapaar euro/Australische dollar (EUR/AUD) in maart, met een waarde van bijna 350 procentpunten. De daling van de euro is hoofdzakelijk te verklaren door de verslechtering van de economische vooruitzichten voor de eurozone op korte termijn, als gevolg van de toenemende besmettingen van COVID-19 op het oude continent.

Wat de centrale banken betreft, heeft de Australische reservebank haar monetaire beleid in maart ongewijzigd gelaten, met een beleidsrente die stevig verankerd blijft op een historisch dieptepunt van 0,1%. De leden van de centrale bank hebben bevestigd dat de rente op dit niveau zal blijven, zolang de inflatie onder de doelstelling van 2% tot 3% ligt. Concreet is het waarschijnlijk dat de rente in het beste geval pas in 2024 zal stijgen. Zoals in veel ontwikkelde landen het geval is, staat de Australische centrale bank op de automatische piloot.

 
EUR/CNH
Hoog : 7,8285 / Laag : 7,7018 / Verschil: -1,02%

Het grote verschil in economische vooruitzichten op korte termijn tussen de eurozone en China, blijft een stuwende kracht achter de daling van de eenheidsmunt. In maart daalde het valutapaar euro/yuan (EUR/CNH) met bijna 1,22% op maandbasis.

Gezien de onzekerheid over de economische dynamiek in de Europese Unie en de beperkingen die zeer waarschijnlijk aangescherpt worden om het hoofd te bieden aan de derde golf van de pandemie, lijkt het duidelijk dat de euro de komende maanden sterk zal blijven dalen.

 
EUR/HUF
Hoog : 369,20 / Laag : 361,05 / Verschil: -0,79%

Het valutapaar euro/forint (EUR/HUF) is bijna teruggevallen naar het startpunt van begin maart. Op maandbasis vertoont het paar een quasi-stabiliteit.

De vergadering van de Hongaarse centrale bank kwam niet met verrassingen voor de operatoren van de valutamarkt. Hij leidde tot een status quo van het monetair beleid, ook al zal de inflatie in het tweede kwartaal tijdelijk stijgen (door onder meer het basiseffect op de energiegrondstoffen). Nadat de Hongaarse regering op een enigszins verwarrende manier omging met de toename van de pandemie, is er een relatief effectieve vaccinatiecampagne opgezet. Deze campagne is de afgelopen weken aanzienlijk versneld, in die zin dat het land de beste leerlingen van de EU-klas is.

Wat de valutamarkt betreft, verwachten we dat het paar in de nabije toekomst zal stabiliseren. Als de Hongaarse munt te zwak wordt ten opzichte van de euro en de inflatie op een moeilijk verdraagbaar niveau komt, zou de centrale bank kunnen besluiten de rente op korte termijn te verhogen. Maar zover is het nog niet.

 
Economische kalender :

DATUM VALUTA EVENT
  05/04  USD

 ISM niet-verwerkende sector

06/04  AUD

Vergadering van de centrale bank

07/04  HUF

Publicatie van het verslag van de laatste vergadering van de centrale bank

 09-11/04  - - -

Voorjaarsvergaderingen van de Wereldbank en het IMF

13/04 EUR

Index van het ZEW van het economische vertrouwen in Duitsland

16/04  CNH

Schatting van het Chinese bbp in het eerste kwartaal

16/04   EUR

Vergadering van de Eurogroep

 21/04  CAD

Vergadering van de centrale bank

22/04 EUR

Vergadering van de centrale bank

27/04 JPY

Vergadering van de centrale bank

27/04 HUF

Vergadering van de centrale bank

28/04 USD

Vergadering van de centrale bank

30/04 EUR

Fitch werkt zijn rating van de overheidsschuld van Duitsland bije

 

 

Topics