April 2022 - Economische vooruitzichten

Post Picture
Post Picture

Publication date

04-april-img-blog-Banner-Blog-Annonce-eco

Lees meer over de laatste ontwikkelingen op de valutamarkt en anticipeer op wisselkoersrisico's.
 

De valutamarkt heeft een bladzijde omgeslagen

De oorlog in Oekraïne is voor de valutamarkt al een verre herinnering. De deelnemers richten hun aandacht op de inflatie en de gevolgen daarvan, met name wat betreft de positionering van de centrale banken. Dit is een onderwerp dat centraal zal blijven staan tijdens de besprekingen in het hele jaar 2022 en misschien zelfs daarna. Er zijn steeds meer tekenen die lijken aan te geven dat het risico van stagflatie in de eurozone toeneemt. De inflatie is niet tijdelijk, maar deels structureel. We zullen ermee moeten leren leven.

EUR/USD

Hoog: 1,1171 Laag: 1,0806 Verschil: +0,26 %

De EUR/USD evolueerde een groot deel van de vorige maand opwaarts en neerwaarts. Het geopolitieke risico in verband met Oekraïne heeft uiteraard invloed gehad op de wisselkoers, maar minder dan men had kunnen denken. Het centrale thema voor het paar blijft de ontwikkeling van de inflatie en het monetair beleid. Voorlopig lijkt de Europese Centrale Bank terughoudend om haar monetaire beleid sneller te normaliseren dan verwacht, ondanks de opleving van de inflatie (5,8% in februari in de eurozone). Omgekeerd bereidt de Amerikaanse Federal Reserve de valutamarkt voor op een renteverhoging met 50 basispunten begin mei, na een eerste verhoging met 25 basispunten in maart. De inflatie in de Verenigde Staten ligt ruim boven die van de eurozone en bedroeg in februari 7,9%. Dit verklaart zeker de haast van de Amerikaanse centrale bank. Op lange termijn zal de verkrapping in de VS de Amerikaanse dollar ten goede komen. Op korte termijn denken wij dat de EUR/USD in een brede range tussen 1,10 en 1,13 zou kunnen blijven.

EUR/GBP
Hoog: 0,8504 Laag: 0,8294 Verschil: +1,54 %

De euro vertoonde in maart een solide opwaartse tendens ten opzichte van het Britse pond. Maar de toekomst is onzeker. Een aanhoudende doorbraak van de psychologische zone van 0,85 zal nodig zijn om te hopen op een voortzetting van de stijging. In dit geval zou het volgende niveau om in de gaten te houden rond 0,8604 liggen. De recente renteverhoging door de Bank of England (met 25 basispunten) heeft het Britse pond niet echt geholpen. De deelnemers aan de valutamarkten zijn sceptisch over het proces van monetaire verkrapping in het Verenigd Koninkrijk. De Britse centrale bank wordt geconfronteerd met een gecompliceerde macro-economische situatie: een sterk toenemende inflatie (die de komende maanden naar verwachting rond de 8% zal liggen) en duidelijke tekenen van een economische vertraging. Andere renteverhogingen zijn op komst. Dat is duidelijk. Maar het normalisatieproces kan korter duren dan aanvankelijk verwacht. Dit verklaart waarom het Britse pond gedurende maand een terugval kent ten opzichte van de euro.

EUR/JPY
Hoog: 137,54 Laag: 124,39 Verschil: +6,12 %

De EUR/JPY evolueerde in maart in een zeer brede range van fluctuaties vanwege de vrees in verband met de oorlog in Oekraïne die een opleving van de volatiliteit veroorzaakten. De maandelijkse tendens was echter stijgend. Toen het verrassingseffect van de Russische inval in Oekraïne eenmaal was weggeëbd, herwon de euro aanzienlijk terrein. Zoals gewoonlijk op de beursvloer wordt gezegd, is de gebeurtenis voortaan “ingeprijsd” (ofwel in de koersen geïntegreerd). Het paar evolueert momenteel nabij zijn hoogste punt in vijf jaar (met een piek van 137,54). Wij verwachten dat deze prijsrange voorlopig niet zal worden doorbroken. We zouden eerder een consolidatie van het paar moeten hebben, op de korte termijn.

EUR/CHF

Hoog: 1,0403 Laag: 1,0017 Verschil: +0,92 %

De euro heeft zich in maart hersteld ten opzichte van de Zwitserse frank. Twee factoren verklaren dit: de afname van de risicoaversie in verband met de oorlog in Oekraïne (de marktdeelnemers op de valutamarkten zijn zich gewoon gaan bezighouden met andere zaken) en de interventies van de Zwitserse nationale bank om de waardestijging van de Zwitserse frank te beperken. Afgaande op de ontwikkeling van de zichtdeposito's bij de Zwitserse centrale bank is er de laatste weken duidelijk sprake van een toename van interventies. Geconfronteerd met een stijgende inflatie overweegt de Zwitserse Bondsstaat een geleidelijke stopzetting van de ultra-accommodatieve maatregelen (in dit geval negatieve rentevoeten). Maar dit zal naar onze mening pas over enkele maanden of kwartalen gebeuren. De urgentie is niet dezelfde in de eurozone als in Zwitserland. De Zwitserse inflatie bedroeg in februari 2,2%, tegen 5,8% in de eurozone over dezelfde periode.

EUR/CAD

Hoog: 1,4228 Laag: 1,3691 Verschil: -1,57 %

In februari verloor het EUR/CAD-paar 1,53%. In maart daalde het met 1,57% (bijna evenveel). De tendens is structureel neerwaarts om twee belangrijke redenen: 1) De Bank of Canada verstrakt haar monetaire beleid sneller dan de Europese Centrale Bank. Dit is een feit; 2) de Canadese dollar wordt ondersteund door de algemene stijging van de prijzen van grondstoffen, met name fossiele brandstoffen. Dit zal niet snel veranderen. Al verscheidene jaren is er sprake van een structureel tekort aan investeringen in de olie-infrastructuur. Dit zal de prijs van een vat zwart goud in de komende maanden en jaren ondersteunen. Wij zijn daarom nog steeds lager gepositioneerd op dit valutapaar.

EUR/AUD

Hoog: 1,5333 Laag: 1,4585 Verschil: -2,90 %

De voortdurende daling van de euro ten opzichte van de Australische dollar in de afgelopen maanden is tamelijk indrukwekkend. Dit was toe te schrijven aan zowel de marktverwachting van een eerste renteverhoging door de Reserve Bank of Australia (waarschijnlijk in de zomer) als aan de stijgende grondstoffenprijzen. Verwacht wordt dat beide factoren op korte tot middellange termijn zullen aanhouden. Met andere woorden, wij blijven in de baissetendens voor het paar met een middellangetermijndoel op 1,4620.

EUR/CNH

Hoog: 7,1095 Laag: 6,8419 Verschil: -0,07 %

In maart was het EUR/CNH-paar vrijwel stabiel (-0,07%). Wij denken dat de Chinese autoriteiten alles in het werk stellen om een stabiele wisselkoers voor hun munt te handhaven en dat een EUR/CNH-paar rond 7,00 hen voorlopig goed lijkt te uitkomen. Vanuit economisch oogpunt verslechtert de situatie in China snel (zoals blijkt uit de inkrimping van de laatste PMI-indicatoren). De oorlog in Oekraïne, maar vooral het kostbare nul-covid-beleid dat Peking voert (en dat intern ter discussie begint te staan), zullen zeker verhinderen dat de Chinese economie dit jaar zo sterk groeit als verwacht. Wij zien niet in hoe de groei in 2022 miraculeus rond de 5% - 5,5% zou kunnen liggen. Dit is onmogelijk.

EUR/HUF

Hoog: 399,59 Laag: 366,28 Verschil: -1,95 %

De daling van de euro is niet verrassend. Het zou zelfs op korte en middellange termijn kunnen aanhouden. De Hongaarse centrale bank is er tot dusver in geslaagd de deelnemers aan de valutamarkten te overtuigen van haar vastberadenheid om de inflatie te bestrijden. Wij verwachten dat de monetaire verkrappingscyclus in de komende maanden zal versnellen, wat de HUF-wisselkoers verder zou kunnen ondersteunen. De parlementsverkiezingen van komend weekend zullen naar verwachting geen grote invloed hebben op het valutapaar. De Russische invasie in Oekraïne overschaduwde de campagne volledig. Alle peilingen wijzen erop dat Fidesz, de partij van premier Viktor Orbán, aan de leiding staat. Het gemiddelde van de door Europe Elects gepubliceerde opiniepeilingen plaatst Fidesz bijvoorbeeld iets boven de 50%. Dat is meer dan in 2014 en 2018. De volgende regering zal geen gemakkelijke taak hebben. De hoge inflatie holt langzaam maar zeker de sterke loonstijging uit.

USD/HUF

Hoog: 368,34 Laag: 327,95 Verschil: -1,80 %

Het is niet echt verrassend dat de USD in maart wat terrein verloor ten opzichte van de Hongaarse munt, na in februari met 8,66% te zijn gestegen. Deze daling is zowel te verklaren door de verminderde risicoaversie (in verband met de oorlog in Oekraïne) als door winstnemingen. De neerwaartse beweging kan op korte tot middellange termijn aanhouden als de oorlog in Oekraïne op de achtergrond blijft. Wij denken namelijk dat de Hongaarse centrale bank in de komende maanden geen andere keuze zal hebben dan haar monetaire beleid verder te verstrakken. Deze vastbeslotenheid om de inflatiedruk te bestrijden zou een rechtstreeks effect kunnen hebben op de wisselkoers van de HUF.

 

Economische kalender:

 

DATE VALUTA EVENT
03/04 HUF Parlementsverkiezingen
04-05/04 CNH CNH Nationale feestdag in China
05/04 AUD

Vergadering over het monetaire beleid van de centrale bank

10/04 EUR Eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk
12/04 USD

Consumentenprijsindex in de Verenigde Staten in maart (eerste raming)

13/04 USD Afzetprijsindex in de Verenigde Staten in maart (eerste raming)
14/04 EUR Vergadering over het monetaire beleid van de centrale bank
18/04 CNH

BBP 1e kwartaal voor China

24/04 EUR Tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk
26/04 HUF

Vergadering over het monetaire beleid van de centrale bank

Topics