Februari 2022 - Economische vooruitzichten

Post Picture
Post Picture

Publication date

Blog_article_Annonce_eco_02

Lees meer over de laatste ontwikkelingen op de valutamarkt en anticipeer op wisselkoersrisico's.

 

EUR/USD

Hoog: 1,1482 Laag: 1,1122 Verschil: -1,54%

De pandemie had geen bijzondere invloed op het valutapaar EUR/USD. Dat is goed nieuws en betekent dat het virus endemisch aan het worden is. De vergadering van de Amerikaanse Federal Reserve heeft echter voor heel wat turbulenties gezorgd. De centrale bank heeft haar planning voor de normalisering van het monetaire beleid niet gewijzigd: de eerste renteverhoging vindt plaats in maart, het einde van de tapering gebeurt tevens in maart en het begin van de afbouw van de balans staat geprogrammeerd voor de zomer (juni-juli). De voorzitter Jerome Powell nam daarentegen een zeer hawkish toon aan (d.w.z. positief ten opzichte van een monetaire verkrapping) en verraste daarmee tijdens de persconferentie van het FOMC. Analisten verwachten dit jaar vijf renteverhogingen in de Verenigde Staten. Dit ondersteunt de koers van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een groot aantal valuta's en vooral van de euro. Aan deze kant van de Atlantische Oceaan zal de bijeenkomst van de Europese Centrale Bank deze week wellicht een betekenisloos evenement zijn. De markt verwacht dat het persbericht min of meer gelijk zal zijn aan dat van de vergadering van december. De volatiliteit zal vervolgens naar alle waarschijnlijkheid beperkt zijn. In deze omstandigheden denken wij dat de neerwaartse trend van het valutapaar EUR/USD zal aanhouden. Het lijdt geen twijfel dat het paar binnenkort de psychologische drempel van 1,10 zal bereiken.

 

EUR/GBP

Hoog: 0,8439 Laag: 0,8300 Verschil: -1,22%

Zie hier ons scenario voor het valutapaar EUR/GBP voor de komende maanden. We verwachten drie renteverhogingen tot en met het einde van de zomer: in februari, mei en augustus. We verwachten telkens een verhoging van ongeveer 25 basispunten. Waarschijnlijk zal het Monetair Beleidscomité van de Bank of England proberen te voorkomen om de belangrijkste basisrente te verhogen met meer dan 1%. Zo zal de rentevoet nog altijd betaalbaar blijven en de economische activiteit kunnen ondersteunen. Een eventuele discussie over de verkorting van de balans is volgens ons niet actueel. Op kortere termijn zou de verwachte verhoging van de beleidsrente in februari ertoe kunnen leiden dat het valutapaar EUR/GBP de supportzone van 0,82 haalt. Voorlopig hebben de tumultueuze politieke gebeurtenissen in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot de toekomst van premier Boris Johnson, geen enkel effect op de wisselkoers van het valutapaar EUR/GBP. Maar het is een punt dat we op korte termijn in de gaten moeten houden.

 

EUR/JPY

Hoog: 131,60 Laag: 128,24 Verschil: -0,90%

Door de toenemende risicoaversie op de valutamarkt in de afgelopen weken is het valutapaar EUR/JPY in januari fors gedaald (daling van 0,90% in één maand tijd). Er zijn heel wat factoren die van invloed zijn op de risico-aversie, zoals de toename van de pandemie in sommige landen, onzekerheid over de evolutie van het monetaire beleid (met name in de Verenigde Staten) en een verdere stijging van de inflatie. In deze context kunnen we zeker anticiperen op een langere daling van het valutapaar. Het volgende langetermijndoel dat door de technische analyse wordt benadrukt, is de supportzone van 126,72. Gezien de huidige situatie van de valutamarkt wordt er momenteel geen duurzaam herstel verwacht.

 

EUR/CHF

Hoog: 1,0506 Laag: 1,0333 Verschil: +0,10%

Het valutapaar EUR/CHF kende in januari vrijwel geen variatie (+0,10%). De sterkere daling van het paar is voorlopig stopgezet. Dit is waarschijnlijk het gevolg van een toename van de interventies van de Zwitserse Nationale Bank op de valutamarkt. Volgens onze schattingen heeft de centrale bank in de eerste week van januari 1,86 miljard Zwitserse frank uitgegeven om de stijging van de CHF te beperken. Indien nodig (bijvoorbeeld als de risicoaversie sterk toeneemt), kan de bank het volume van de interventies vergroten. Op korte termijn verwachten wij niet dat het paar duurzaam zal dalen naar 1,02. Het doel van een terugkeer naar pariteit voor het valutapaar EUR/CHF - dat vaak genoemd wordt op de beursvloer - lijkt ons onwaarschijnlijk. Het zou leiden tot een sterkere daling van het valutapaar EUR/CHF, die door de Zwitserse Nationale Bank bijzonder moeilijk te stoppen en zeer kostbaar zou zijn. We gaan eerder uit van een stabilisering van het paar op korte termijn, tussen 1,03 en 1,04.

 

 

 

EUR/CAD

Hoog: 1,4556 Laag: 1,4099 Verschil: -1,72%

De CAD wordt nog altijd ondersteund door de uitgesproken stijging van de olieprijs (+14,70% voor WTI en +13,36% voor Brent over een maand) en het vooruitzicht op een verdere verhoging van de beleidsrente door de Canadese centrale bank. Sommige analisten anticipeerden al in januari op een stijging. Uiteindelijk gebeurde dat niet, met name vanwege de onzekerheid over de macro-economie in verband met Omikron. Maar deze stijging werd alleen maar uitgesteld. De monetaire markt verwacht voortaan een renteverhoging vanaf de maand maart (van ongeveer 25 basispunten). Het verschil in het monetaire beleid tussen Canada en de eurozone (waar de rente blijvend laag zal blijven) zal naar verwachting een duurzame ondersteuningsfactor zijn voor de CAD op middellange en lange termijn. We zien momenteel niet in hoe het valutapaar EUR/CAD zou kunnen dalen.

 

EUR/AUD

Hoog: 1,5947 Laag: 1,5587 Verschil: +2,06%

Het paar evolueerde een groot deel van de maand januari opwaarts en neerwaarts. Het eindigde echter met een sterke stijging op maandbasis (+2,06%). De opleving van het valutapaar EUR/AUD kan voornamelijk worden verklaard door winstnemingen vóór de bijeenkomst van de Australische centrale bank. De markt heeft in haar prijzen al rekening gehouden met het feit dat de centrale bank haar monetaire beleid in snel tempo zal normaliseren, gezien de goede economische resultaten op het gebied van groei en werkgelegenheid. Het is waarschijnlijk dat een renteverhoging eerder zal plaatsvinden in Australië (vanaf dit jaar) dan in de eurozone. En dat zou op termijn de Australische dollar moeten bevorderen ten opzichte van de Europese eenheidsmunt. Ten slotte zal de Australische economie ook rechtstreeks profiteren van de budgettaire en monetaire stimuleringsmaatregelen in China. Naar onze mening kan dit beschouwd worden als een andere steunfactor voor de Australische munt.

 

EUR/CNH

Hoog: 7,2974 Laag: 7,0935 Verschil: -1,53%

Na het bereiken van een piek van 7,2974 op 14 januari, is het valutapaar EUR/CNH de weken daarna fors gedaald. De daling van de euro is waarschijnlijk de uiting van een algemeen fenomeen (de eenheidsmunt viel in januari ten opzichte van veel munten terug). Op middellange termijn gaan we nog altijd uit van een daling van de wisselkoers van de CNH, die China in staat zou stellen om haar exportindustrie snel en goedkoop te ondersteunen. Deze daling van de wisselkoers zou gepaard moeten gaan met andere steunmaatregelen voor de economie, in het bijzonder de verdere verlaging van de beleidsrente door de Chinese centrale bank. De huidige rente bedraagt 2,85%. We verwachten dat de rente eind 2022/begin 2023, 2,5% zal zijn. Het herstel van de Chinese economie blijft kwetsbaar, vooral door de vele controlemaatregelen die nog steeds gelden vanwege de pandemie. Dit heeft een zeer merkbare negatieve invloed op het midden- en kleinbedrijf. China zal in de komende maanden zeker geen andere keuze hebben dan de kredietkraan verder open te draaien.

 

EUR/HUF

Hoog: 370,83 Laag: 351,56 Verschil: -2,85%

Op dit moment wordt het optreden van de Hongaarse centrale bank door de markt als geloofwaardig beschouwd. De bank heeft de beleidsrente opnieuw verhoogd tot 2,9%. Na deze beslissing benadrukte de centrale bank in het persbericht van eind januari, dat ze verwacht dat de inflatiedruk zal aanhouden in verband met de congestie van de internationale handel en de stijging van de energie- en voedselprijzen. Ze heeft geen ongelijk. Onlangs werden in China strategische terminals voor internationale handel vanwege Covid gesloten, met name de terminal van Yantian (derde haven van het land). De Hongaarse centrale bank ziet de inflatie als structureel. Om de inflatie tegen te gaan, zal ze de rente de komende maanden zeker nog een paar keer verhogen. Hierdoor kon de wisselkoers van de HUF ten opzichte van de euro gestabiliseerd worden. In januari steeg de Hongaarse munt met 2,85% ten opzichte van de euro. De strategie van de centrale bank is momenteel vrij succesvol.

 

USD/HUF

Hoog: 328,08 Laag: 306,19 Verschil: -1,63%

Het geloofwaardige monetaire beleid van de Hongaarse centrale bank zorgde in januari voor een stijging van de HUF ten opzichte van de USD (+1,63%). Deze stijging is echter misschien niet van lange duur. De combinatie van een snelle monetaire normalisering in de Verenigde Staten en een toename van de risicobereidheid die al merkbaar was op de valutamarkt, zou op termijn de Amerikaanse munt normaal gezien ten goede moeten komen. Oplettendheid is dus vereist. Op korte termijn kan dit valutapaar te maken krijgen met veel volatiliteit. De volgende vergadering van de Hongaarse centrale bank vindt plaats op 22 februari aanstaande.

 
Economische kalender:

 

DATUM VALUTA EVENT
01/02 CNH Chinees Nieuwjaar
01/02 AUD Vergadering van de centrale bank
02/02 USD Niet-agrarische werkgelegenheid ADP in de Verenigde Staten in januari
03/02 EUR

Vergadering van de centrale bank

03/02 GBP

Vergadering van de centrale bank

04/02 USD

Rapport over de werkgelegenheid in de Verenigde Staten voor de maand januari

10/02 USD Amerikaanse consumentenprijsindex in januari
15/02 EUR ZEW-index van het economische vertrouwen in Duitsland in februari
15/02 USD

Afzetprijsindex in de Verenigde Staten in januari

21/02 USD Feestdag - Presidents' Day
22/02 HUF Vergadering van de centrale bank

Topics