September 2021 - Economische vooruitzichten

Post Picture
Post Picture

Publication date

Banner-Blog-Annonce-eco-9

Lees meer over de laatste ontwikkelingen op de valutamarkt en anticipeer op wisselkoersrisico's.

 

EUR/USD

Hoog: 1,1897 Laag: 1,1665 Verschil: -0,59%

De bijeenkomst in Jackson Hole - waar veel van verwacht werd door de marktdeelnemers - heeft uiteindelijk geen aanvullende informatie opgeleverd over het monetaire beleid van de VS. De centrale bank zal haar activa-aankopen (ook wel tapering genoemd) tegen het einde van het jaar afbouwen, maar heeft geen begindatum genoemd en heeft evenmin informatie gegeven over de samenstelling van de tapering. Het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank staat op de automatische piloot. Er staan geen wijzigingen van de beleidsrente en van de activa-aankopen (met inbegrip van het Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) op de agenda. Daarbij wijzen wij erop dat op 26 september de federale verkiezingen in Duitsland plaatsvinden. Het valt niet uit te sluiten dat er geen onmiddellijke winnaar zal zijn, aangezien de twee belangrijkste partijen (SPD en CDU-CSU) nek aan nek liggen in de peilingen. Dit zou betekenen dat gedurende meerdere weken of maanden, intensief moet worden onderhandeld om een regeringscoalitie te vormen. De Duitse verkiezingen hebben echter weinig invloed op de wisselmarkt. De onderliggende trend voor de euro op middellange termijn is nog steeds dalend. Voorlopig blijft de euro evolueren in de maandelijkse range van 1,17 tot 1,19.

EUR/GBP

Hoog: 0,8595 Laag: 0,8456 Verschil: +0,39%

Het monetaire beleid zal op korte termijn geen onderscheidende factor zijn voor het valutapaar. De Europese Centrale Bank overweegt geen onmiddellijke wijzigingen in haar monetaire beleid. Ook de Bank of England handhaaft de status quo. De Britse centrale bank verwacht dat de inflatoire druk de komende maanden zal toenemen (de consumptieprijsindex zou in november of december 4% kunnen bereiken), maar overweegt momenteel niet om in te grijpen. Net als de Amerikaanse Federal Reserve beschouwt de Bank of England de inflatoire druk als tijdelijk. Dat is ook onze visie. Het valutapaar EUR/GBP blijft weinig fluctueren. Begin augustus kwam het paar over de psychologische drempel van 0,85 heen, die al meerdere maanden als basis diende. Sindsdien krabbelt het valutapaar op naar de 0,86. Op middellange termijn verwachten wij nog steeds een neerwaartse trend voor het paar.

 EUR/JPY

Hoog: 130,51 Laag: 127,92 Verschil: +0,04%

Het valutapaar EUR/JPY blijft op lange termijn neerwaarts evolueren, zolang het onder de zone van 131,00-131,50 blijft. Met name de euro werd begin augustus afgestraft door een plotselinge toename van de risicoaversie in verband met de situatie in Afghanistan. Het effect was echter van korte duur. Wij wijzen er tevens op dat de in Azië heersende bezorgdheid over de deltavariant ook tot een grotere vraag naar JPY heeft geleid. Wat betreft de Bank van Japan wordt er geen wijziging van het monetaire beleid verwacht. Het is echter waarschijnlijk dat het instituut dat het geld in omloop brengt, zijn groeiprognoses naar beneden zal bijstellen wegens het opnieuw uitbreken van de pandemie in de Japanse archipel.

 EUR/CHF

Hoog: 1,0847 Laag: 1,0699 Verschil: +0,60%

Op maandbasis stagneerde het valutapaar EUR/CHF in augustus. In werkelijkheid was er sprake van grote variaties. Het paar doorbrak kortstondig de basis van 1,07, die door sommige marktdeelnemers wordt beschouwd als drempel waarboven de Zwitserse Nationale Bank haar valuta-interventies intensiveert. Tot dusver is er geen bewijs dat dit scenario bevestigt. Uit de laatste gepubliceerde gegevens blijkt dat de valuta-interventies minimaal blijven, wat reeds verscheidene maanden het geval is. Wij denken dat de Zwitserse centrale bank haar valuta-aankopen zal intensiveren als het valutapaar EUR/CHF dicht bij de psychologische waarde van 1,05 zal komen. Zo ver is het nog lang niet.

EUR/CAD

Hoog: 1,5115 Laag: 1,4664 Verschil: +0,40%

Van de belangrijkste valutaparen was de EUR/CAD het meest volatiel in augustus. De fluctuatiemarge van het paar was bijna 450 pips! Op korte termijn moet de drempel van 1,51 - die als grens dient en systematisch heeft geleid tot een scherpe daling van het paar telkens wanneer deze werd doorbroken - nauwlettend in de gaten worden gehouden. Op politiek gebied heeft de Canadese premier Justin Trudeau, vervroegde parlementsverkiezingen aangekondigd voor 20 september. Hij hoopt op deze manier een solide meerderheid in het parlement te krijgen. De laatste peilingen bewijzen het tegendeel. Zijn partij bevindt zich in een crisis. Er moet goed nagedacht worden over de afdekking van valutarisico’s in de aanloop naar de verkiezingen, want deze zouden kunnen leiden tot een verhoogde volatiliteit van de EUR/CAD.

 EUR/AUD

Hoog: 1,6437 Laag: 1,5897 Verschil: +0,13%

Ondanks de verschillende lockdowns in Australië en de daaruit voortvloeiende economische onrust, lijkt de Australische centrale bank vastbesloten te zijn om het taperingproces voort te zetten. Naar verwachting zullen de activa-aankopen vanaf 1 september afnemen tot 4 miljard AUD per week, in tegenstelling tot 5 miljard AUD voorheen. Tijdens de vergadering van de centrale bank in augustus liet men zich zeer optimistisch uit over het vermogen van de economie om weer aan te trekken zodra de lockdowns voorbij zijn. Het is namelijk zeer waarschijnlijk dat in het derde kwartaal de bedrijvigheid sterk zal aantrekken en de werkloosheid verder zal dalen. Op middellange termijn verwachten wij nog steeds een opwaartse trend voor het valutapaar EUR/AUD.

 EUR/CNH

Hoog: 7,6840 Laag: 7,5821 Verschil: -0,64%

De valutamarkt lijkt te anticiperen op de komende aankondiging van de maatregelen door de Chinese autoriteiten om de economie te ondersteunen. Dit zou ook gunstig kunnen zijn voor de CNH. Volgens de officiële pers (in het Engels) overwegen de autoriteiten een verdere verlaging van de reserveverplichting voor banken in het vierde kwartaal (waardoor met name voor bedrijven goede financieringsvoorwaarden worden gegarandeerd) en de handhaving van open-markttransacties om liquiditeit te verschaffen.

EUR/HUF

Hoog: 358,96 Laag: 347,28 Verschil: -2,36%

Van de paren die wij volgen, toont de EUR in augustus de grootste daling ten opzichte van de Hongaarse munt. De Hongaarse centrale bank heeft haar monetaire beleid sneller dan verwacht verstrakt en in sterkere mate dan door de markt werd verwacht. Tijdens haar laatste bijeenkomst heeft de Hongaarse centrale bank niet alleen haar belangrijkste beleidsrente opnieuw verhoogd (met 30 basispunten tot 1,50%), maar ook de aanzet gegeven tot kwantitatieve verkrapping (door haar activa-aankopen met 10 miljard HUF per week te verminderen tot 50 miljard HUF). Naar alle waarschijnlijkheid zal de centrale bank haar monetaire beleid op korte termijn opnieuw verkrappen, gezien de aanhoudend hoge inflatie in het land. Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de volgende vergadering op 21 september. Tijdens deze vergadering zal een bijgewerkte versie van de economische prognoses van het instituut dat het geld in omloop brengt, worden besproken.

 USD/HUF

Hoog: 302,66 Laag: 293,94 Verschil: -1,70%

Het wekt geen verbazing dat de snelle normalisering van het monetaire beleid in Hongarije om de inflatiedruk te bestrijden, de Hongaarse munt de afgelopen weken aanzienlijke steun heeft geboden. Wij zijn getuige van een volledige ommekeer in de trend ten opzichte van mei/juni vorig jaar. Let op: het taperingproces dat in de komende weken of maanden door de US Federal Reserve zal worden aangekondigd, zou opnieuw kunnen leiden tot een koerswijziging van het valutapaar USD/HUF. Het is bekend dat valuta's van opkomende landen het in het algemeen afleggen tegen de Amerikaanse dollar, in geval van tapering door de Amerikaanse centrale bank.

Economische kalender :

DATUM VALUTA EVENT
  03/09  USD

Rapport Amerikaanse tewerkstelling voor de maand augustus

07/09  AUD

Vergadering van de centrale bank

07/09  EUR

Duitse ZEW-index

 08/09  JPY

JPY Japanse BBP 2e kwartaal

08/09 CAD Vergadering van de centrale bank
09/09 EUR Vergadering van de centrale bank
14/09  USD Inflatie VS in augustus
20/09  CAD Algemene verkiezingen
21/09 HUF Vergadering van de centrale bank
22/09 USD Vergadering van de centrale bank
26/09 EUR Federale verkiezingen in Duitsland

 

 

Topics