De nieuwe checklist voor CFO's: de eerste 90 dagen

Post Picture
Post Picture

Publication date

 

Er was een tijd dat de bijdrage van een chief financial officer aan een bedrijf bestond uit cijfers en getallen, die de rest van het management dan kon gebruiken om strategische beslissingen te nemen. Maar tegenwoordig is een chief financial officer (CFO) zo veel meer dan dat. “Moderne CFO's worden sterk betrokken bij de groeistrategie van hun onderneming en hebben de verantwoordelijkheid om de prestaties te verbeteren,” zegt Arnaud de la Porte, de CFO van iBanFirst.

 

CEO's verwachten heel wat van hun financieel directeur: financiële rapportage, visie en bewustzijn, flexibiliteit en betrouwbaarheid, risicobeheer, maar ook commercieel inzicht en goede communicatievaardigheden zijn de meest voorkomende eigenschappen die een moderne CFO nodig heeft. Een CFO wordt verondersteld te waken over sterke en stabiele financiële resultaten, samen te werken met verschillende collega's om de vlotte werking van de onderneming te ondersteunen, contacten te onderhouden met investeerders en beleggers en de toekomst van het bedrijf mee uit te tekenen.

 

Kortom, een heel veeleisende rol. Een beginnend chief financial officer staat met andere woorden voor een zware opdracht. De eerste maanden in een nieuwe functie zijn doorslaggevend, en de eerste negentig dagen van een nieuwe CFO zitten dan ook boordevol nieuwe verantwoordelijkheden, maar ook gouden kansen om zijn stempel te drukken en het pad te effenen voor toekomstig succes.

 

In deze gids geven we een algemeen overzicht en loodsen we elke nieuwe CFO stap voor stap door de eerste negentig dagen, voor een optimale start!

 

Stap 1 - Verzamel informatie en beoordeel prestaties

Of u nu voor het eerst als CFO aan de slag gaat of al eerder ervaring hebt in die functie en nu overstapt naar een andere sector, de eerste stap naar succes is weten wat u kunt verwachten en anticiperen op mogelijke uitdagingen.

 

In uw eerste dagen hoeft u nog niet meteen tot actie over te gaan. Dat komt pas later. Leer eerst eenvoudigweg alles wat er te leren valt over de bedrijfscultuur, de globale visie, de korte- en langetermijndoelstellingen van de onderneming en haar sterke en zwakke punten. Die kennis zal u effectiever maken in uw functie en zal ook helpen om de doelstellingen van de financiële afdeling uit te tekenen.

 

In deze fase moet u ook een goed zicht krijgen op de cijfers. Door de actuele situatie en de financiële positie van uw onderneming te onderzoeken, krijgt u een duidelijker beeld van de globale uitgangssituatie, wat er van de financieel directeur wordt verwacht en welke acties u grosso modo zult moeten ondernemen.

 

Om te weten waar uw onderneming naartoe wil en waar ze vandaan komt, zijn er twee domeinen waar u zich op moet concentreren:

 

  • Historische cijfers: vergelijk de cijfers uit het verleden met de actuele, en begrotingen met de eigenlijke resultaten. Welke trends komen naar voren uit de financiële rekeningen? Behaalt de onderneming haar doelstellingen? Beschikt u over alle cijfers en financiële gegevens? Beschikt u over alle ondersteunende documenten?
  • Prognoses: Wat zijn de groeiprognoses? Hoe verwacht de onderneming die prognoses te realiseren?

Om een volledig beeld te krijgen van de financiële gezondheid en het management van een onderneming, kunnen deze adviezen van de Boston Consulting Group bijzonder nuttig zijn:

 

  • Boekhoudpraktijken. Ga bij het accountantskantoor van de onderneming na of er geen juridische kwesties of boekhoudkundige praktijken zijn die aandacht vereisen.
  • Audit. Neem contact op met het auditcomité van de onderneming om de auditpraktijken van de onderneming, de interne controles en de omgang met cyberbeveiliging onder de loep te nemen. Misschien zijn er aspecten in die domeinen die dringend moeten worden aangepakt.
  • Cashflow. Ga na of er geen liquiditeitsproblemen zijn die de onderneming snel moet oplossen.[2]

Stap 2 - Bouw relaties op

We kunnen niet genoeg benadrukken dat u als pas benoemd CFO van sterke relaties binnen de onderneming opbouwen een van uw topprioriteiten moet maken.

 

Dat zal u niet alleen helpen om uw beslissingen bij te sturen op basis van de feedback over wat werkt, wat beter moet en wat wordt verwacht van de financiële afdeling, maar snel geloofwaardigheid en vertrouwen opbouwen bij de belangrijkste partijen waar u mee samenwerkt, zal ook heel bepalend zijn voor uw efficiëntie in de verdere toekomst. U zult al snel de steun nodig hebben van de rest van uw collega's in de directie, bestuursleden en andere belangrijke managers om uw visie te realiseren.

 

Vergeet niet dat u als CFO uiteindelijk ook een naaste adviseur van de CEO bent. Een sterke relatie met die chief executive officer die steunt op vertrouwen, nauwe samenwerking en een gedeelde visie moet dan ook absoluut een van uw doelstellingen zijn. Dat vraagt uiteraard tijd, en meer dan negentig dagen, maar de basis legt u door de werkwijze en de communicatiestijl van uw CEO te leren kennen en regelmatig met die CEO te overleggen om uw prioriteiten af te spreken.

 

Stap 3 - Evalueer de processen, de technologie en de mogelijkheden van de afdeling

Nu is de tijd gekomen om inzicht te krijgen in de middelen die u ter beschikking hebt. In uw rol als CFO moet u de tijd nemen om de structuur, de procedures en de systemen van uw nieuwe werkgever te evalueren.  Bekijk hoe het geld wordt besteed en probeer alle procedures te stroomlijnen, van boekhoudkundige verwerking tot valutarisico, om overbodig werk te vereenvoudigen of zelfs volledig te schrappen, en om de efficiëntie te verbeteren.

 

Nadat u de tijd hebt genomen om iedereen in uw team te leren kennen, is het goed om het personeel van de financiële afdeling te evalueren en na te gaan waar hun sterktes en zwaktes liggen. Is het team uitgerust om uw doelstellingen te behalen? Zo niet, bestaat er dan een mogelijkheid om daar wel toe te komen of hebt u nieuwe mensen of middelen nodig? Ga niet zomaar nieuwe medewerkers aanwerven als u er niet rotsvast van overtuigd bent dat die ook echt nodig zijn.

 

Waar u in deze fase ook naar moet kijken, zijn de tools en procedures die worden gehanteerd. Met de opkomst van nieuwe technologieën gaan ondernemingen steeds vaker digitale oplossingen en flexibele praktijken inzetten om een concurrentievoordeel te behalen en een positieve impact te hebben. Investeren in de juiste tools en de juiste financiële software draagt rechtstreeks bij tot een betere efficiëntie van de financiële afdeling en van de onderneming als geheel.  Of uw onderneming nu haar boekhouding, haar betalingsproces of haar budgettering moet verbeteren, zorgvuldig de juiste financiële software uitkiezen die de prestaties van uw onderneming kan verbeteren, is een van de grootste strategische beslissingen die u in de eerste negentig dagen moet nemen.

 

Stap 4 - Prioriteer uw acties

Terwijl u de eerste dertig dagen hebt gebruikt om u in te werken, informatie te verzamelen en aan de nieuwe collega's te wennen, hebt u ook de tijd gehad om een lijst te maken van de maatregelen die u wilt nemen en de problemen die u moet aanpakken.

 

Hebt u het gevoel dat u wat veel hooi op de vork neemt? Een eenvoudige, maar nuttige tool die u kan helpen uw werkpunten te bepalen en te prioriteren, is de impact-/inspanningsmatrix.

 

U kunt kosten afwegen tegen waarde, en inspanning tegen tijd, en op die manier kunt u vier categorieën onderscheiden:

_________________________

Over iBanFirst

iBanFirst is een internationale betalingsinstelling die een online platform aanbiedt voor transacties in vreemde valuta. Als alternatief voor de traditionele bank biedt iBanFirst een unieke betalingservaring en een pakket aan financiële diensten.

 

Dankzij iBanFirst kunnen financiële departementen betalingen uitvoeren in elke valuta, valutarisico’s afdekken en hun internationale groei financieren.

 

In 2021 hebben onze klanten gezamenlijk meer dan 50 miljoen euro bespaard op hun internationale betalingen. Benieuwd hoeveel uw bedrijf kan besparen op bankkosten? Bereken het zelf met onze besparingscalculator:

Topics