Валутите на страните от Г-7 и защо са толкова важни

Post Picture
Post Picture

Publication date

 

Чували сте за Г-7, но не знаете каква е връзката му с валутите? Отделете пет минути, за да прочетете всичко за най-влиятелния световен форум и неговото въздействие върху най-търгуваните валути на валутния пазар.

 

Валутите на страните от Г-7 („Г-7“ идва от „група от седем“) са валутите на най-важните икономики в света и включват пет от най-търгуваните и най-ликвидни валути на валутния пазар. Тези валути се състоят от щатския долар (USD), еврото (EUR), японската йена (JPY), британската лира (GBP) и канадския долар (CAD).

Г-7 е форум, обединяващ най-влиятелните и индустриализирани страни в света. Основан с цел споделяне на макроикономически инициативи, форумът има значително международно влияние и е в центъра на големи глобални инициативи. Първоначално Г-7 е сформиран през 1975 г. като Г-6 по инициатива на тогавашните германски и френски държавни глави след разпадането на системата Бретън Уудс, енергийната криза от 1970 г. и свързаната с нея глобална рецесия. Последната страна, която се присъедини към форума, беше Канада и след това групата реши да продължи да се среща всяка година. Държавите, които формират Г-7, включват Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Обединеното кралство и Съединените щати и техните пет съответстващи валути: канадски долар (CAD), евро (EUR), японска йена (JPY), британската лира (GBP) и американския долар (USD). Според Международния валутен фонд (МВФ) всяка от петте валути, принадлежащи на страните от Г-7, са резервни валути или „валути котви“, използвани от централните банки по целия свят. Тъй като комбинацията от тези държави представлява 40 % от световния БВП, следенето отблизо на развитието на икономиките на валутите на Г-7 и особено на 5-те съответни валути е важно за всеки, който е повлиян от международната търговия и валутния пазар.

Но какво прави тези пет валути толкова специални? Защо им се придава такова значение?

Какво прави валутите на Г-7 толкова силни?

Държавите или валутните зони с особено ликвидна валута обикновено споделят редица характеристики:

 • Значително икономическо влияние
 • Устойчив растеж
 • Стабилна финансова и банкова система
 • Потвърдена политическа стабилност

За да разберем по-добре доминирането на тези пет валути, нека ги разгледаме по-отблизо.

1. Щатски долар (USD)

На въпроса „Коя е най-важната валута в света?“ има само един очевиден отговор: щатският долар. В резултат на това той се смята за най-важната резервна валута в света.

Според МВФ повече от 60 % от световните валутни резерви са деноминирани в щатски долари. 40 % от световния дълг също е деноминиран в долари.

Но винаги ли е било така?

Доларът през 20-и век

Между 40-те и 70-те години щатският долар беше стандартът, около който се колебаеха обменните курсове на основните световни валути. Споразумението от Бретън Уудс от 1944 г. потвърди доминацията на долара като еталонна валута, поради неговата конвертируемост в злато.

В съответствие със системата на фиксиран обменен курс, произтичаща от тези споразумения, 44 държави обвързаха своите валути към долара, като беше разрешен определен диапазон на колебание около долара.

Икономическите катаклизми от 70-те години обаче принудиха САЩ да девалвират своята валута и конвертируемостта на долара в злато вече не беше обоснована. При тези обстоятелства режимът на плаващ (или гъвкав) обменен курс стана широко разпространен.

Но какво да кажем за долара днес?

Доларът през 21ви век

Днес повечето валути се променят свободно в зависимост от движенията на пазара и вече не са обвързани с долара.

Въпреки това доларът остава най-важната валута в света, което отчасти се дължи на значението на икономиката на САЩ в международен план и на доминирането на американските финансови пазари.

Въпреки значителния бюджетен дефицит и високите нива на външен дълг финансовият и банков свят твърдо вярва в способността на САЩ да изплати дълговете си. Това прави долара най-търгуемата валута на валутния пазар и безопасно убежище за участниците на пазара.

Централната банка на САЩ, Федералният резерв (Fed), определя и изпълнява паричната политика на страната.

Знаете ли, че? 

Доларът е и еталонната валута за глобалния стоков пазар, поради своята стабилност като средство за размяна. Когато стойността на долара намалява, цената на стоките става по-висока в долари и по-ниска в чуждестранни валути. Следователно стоките стават по-евтини, когато доларът е слаб, и по-скъпи, когато доларът е силен.

 

2. Евро (EUR)

Въведена през 1999 г., единната валута влезе първоначално в обръщение в 12 европейски държави от 2002 г. Страните, които са приели еврото, са част от парична зона, обикновено наричана еврозоната. Въпреки че оттогава е прието от общо 19 европейски държави, в централна Европа има още държави, които все още имат свои собствени валути.

Еврото е втората най-търгувана валута на валутния пазар след долара, но се появи съвсем наскоро.

Кратка история на еврото

Дългогодишна амбиция на Европейската икономическа общност (ЕИО), паричният съюз най-накрая започна да набира сила на Европейската среща на върха, проведена в Брюксел през 1978 г. След това бяха създадени Европейската парична система (EMS) и Механизмът на обменните курсове (ERM). Последният предвиждаше фиксирани, но регулируеми обменни курсове, прилагани към всички национални валути в рамките на блока. Със стартирането на програмата Единен пазар през 1985 г. процесът на рационализиране и планиране на сближаване започна да набира скорост.

След подписването на Договора от Маастрихт през 1992 г. започна процесът на Икономическия и паричен съюз (ИПС):

 • 1991–1993 г.
  Прогресивно разрешаване на свободното движение на капитали.
 • 1993–1998 г.
  Постепенно сближаване на икономическите политики между страните в блока.
 • 1999–2002 г.
  Въвеждане на строги бюджетни правила и развитие на обща парична политика.

Откакто еврото е в обръщение от 2002 г., Европейската централна банка (ЕЦБ) отговаря за неговото емитиране. Като единствената централна банка в света, отговорна за паричната политика на няколко държави, ЕЦБ е уникална институция. Тя е отговорна за гарантиране на стойността на еврото като валута и за гарантиране на ценова стабилност в еврозоната.

Но счита ли се еврото за валута убежище?

Еврото след 20 години

Според МВФ еврото представлява около 20 % от световните валутни резерви.

Въпреки това, за разлика от щатския долар, единната валута не се счита за безопасно убежище, въпреки че споделя някои основни характеристики:

 • Дългът на всички страни от еврозоната възлиза на 78 % от БВП на валутната зона
  през 2019 г., процент по-нисък от този на Съединените щати или Япония.
 • Еврозоната има тенденция да поддържа излишък по текущата сметка.
 • 33 % от трансакциите, извършени в световен мащаб, включват евро.

 

Политическите условия обаче, понякога възприемани като нестабилни, означават, че еврото не се счита за валута убежище. По време на криза тези условия обикновено не успокояват участниците на пазара.

Политическите различия и структурните недостатъци на някои страни от еврозоната понякога пораждат страхове относно силата и стабилността на валутата.

Политическото сближаване между държавите членки може да укрепи еврото и да го издигне до статута на валута убежище, но засега това изглежда далечна перспектива, тъй като икономическите модели в блока се различават значително.

Знаете ли, че? 

На европейската среща на върха в Хага през 1968 г. се обсъжда проектът за паричен съюз в рамките на ЕИО, но тези разговори не водят до конкретни предложения. Икономическите кризи от 70-те години на миналия век, белязани от серийни девалвации и края на режима на фиксирания обменен курс, създадоха перспективата за обща валута.
3. Японската йена (JPY)

Йената е третата най-търгувана валута на валутния пазар. Въпреки че може да е изненада, ако някой не е запознат с всички неща на валутния пазар (форекс), йената се счита за сигурно убежище точно като долара.

Въпреки че страната се бори с редица икономически трудности от 90-те години на миналия век, Япония остава третата по големина икономика в света по отношение на БВП през 2019 г. и все още е един от най-големите износители в света.

Но защо нейната валута поддържа привилегирован статус?

Йената, млада валута в една стара страна

Въпреки че Япония е известна със застаряващото си население, валутата на страната е сравнително млада и е в обръщение едва от 1871 г.

Преди този период Япония няма единна валута за цялата страна. Подтикнато от правителството на император Мейджи, въвеждането на национална валута е част от бързия процес на индустриализация, предприет през 19-и век.

Липсата на банкова система, сравнима с тази на западните страни, ограничава икономическата мощ на Япония на международно ниво. В резултат през 1882 г. е основана Централната банка на Япония (BoJ), която да прилага и изпълнява паричната политика на страната.

И така, защо йената е толкова важна днес?

Йената в днешно време

Въпреки че Япония се радва на значително икономическо влияние и политическа стабилност, икономическите ѝ резултати показват някои забележими слабости от 90-те години на миналия век.

След спукването на балона на недвижимите имоти и произтичащата от това финансова криза страната е белязана от:

 • Нисък годишен растеж (рядко надхвърля 2 %).
 • Повтарящ се проблем с дефлацията.
 • Много висок публичен дълг (най-големият в света спрямо БВП).

Това обаче не изглежда да е източник на безпокойство за участниците на валутния пазар и йената запазва статута си на валута убежище.

Благоприятното възприемане на йената се дължи главно на два основни фактора:

 • Значителният търговски излишък
  на Япония, като страната остава специалист в редица високотехнологични износа, от автомобили до нови технологии.
 • Япония е третата по големина икономика в света по отношение на БВП след Съединените щати и Китай.

Ключов показател за глобалното значение на йената е, че японската валута има тенденция да поскъпва във времена на несигурност. Това явление беше особено забележимо през 2010 г., когато кризата в еврозоната предизвика 10 % увеличение на стойността му спрямо еврото. Освен това, през юли 2020 г., когато доларът продължи да спада поради опасения относно управлението на кризата от Covid-19 от страна на САЩ, както и постоянното напрежение между Вашингтон и Пекин, стойността на йената се повиши значително.

Знаете ли, че? 

Япония има най-ниската раждаемост от всички развити страни с коефициент на раждаемост от едва 1,4 през 2019 г. При сегашния темп процентът на японското население на възраст над 65 години ще се увеличи от 26 % понастоящем до 45 % през 2050 г. Свиващата се данъчна основа и вероятното нарастване на социалните разходи може да има сериозни последици за японската икономика в дългосрочен план.
4. Британска лира

Като четвъртата най-търгувана валута на валутния пазар и третия най-голям валутен резерв в света британската лира се нарежда твърдо сред най-важните валути на валутния пазар. Важната ѝ роля на глобалната сцена се дължи отчасти на статута на британската столица като център на финансовата търговия и дългата ѝ история на глобално лидерство.

Въпреки факта, че Обединеното кралство не прие еврото и избра да запази собствената си валута, може да се направи паралел между двете:

 • Европейският съюз е основният търговски партньор на Обединеното кралство.
 • Лирата и еврото се колебаят един спрямо друг и са склонни да останат в рамките на тесен диапазон.
 • Референдумът за Брексит напоследък беше ключов фактор, влияещ върху нестабилността на валутата и нейната стойност спрямо други водещи валути.

Британската лира е популярна сред търговците на валута по няколко причини. Основните сектори, допринасящи за британската икономика, са космическата, фармацевтичната и автомобилната промишленост, както и секторът на услугите. По-специално британската индустрия за финансови услуги играе важна роля: тя представлява най-голямата индустрия износител в страната, най-големият данъчен сектор в страната и един от най-големите работодатели в страната. Освен това Лондон е сред най-големите и натоварени търговски центрове в света; фактор, който допринася за голямото количество търговия с тази валута. След Брексит обаче значението на лирата в износа на Обединеното кралство намалява в полза на долара и пряко засяга конкурентоспособността на износителите от Обединеното кралство.

Знаете ли, че? 

Монетите също са с профила на монарха на власт и посоката, в която е обърнато лицето на монарха, се редува с всеки следващ монарх, традиция, започнала за първи път през 17-и век. Абдикацията на Едуард VIII е единственият път, когато моделът е нарушен. Монетите, изсечени, когато той се възкачва на трона, представят левия му профил, защото той смята, че левият му профил е по-добър от десния. Те обаче не са били пуснати в обръщение преди абдикацията му по-малко от година след възкачването му на престола. Неговият брат Джордж VI решава по същия начин да постави левия си профил върху монетите, когато поема властта, сякаш монетите на неговия предшественик са били с десен профил, както би трябвало да бъде според традицията.

5. Канадски долар

Икономиката на Канада разчита в голяма степен на износа на стоки, особено на енергия и природни ресурси като дървесина, нефт и газ. В резултат на това държавната валута се счита за валута, основана на стоки. Тези валути са по-скоро разпространени в развиващите се страни, но Канада заедно с други по-развити страни като Норвегия са изключение.

Проучване от 2009 г. показва, че обменните курсове на стоковите валути могат да помогнат за прогнозиране на бъдещите цени на суровините.

Наличието на валута, обвързана със стоки, има както положителни, така и отрицателни ефекти:

 • Търсенето на дадена стока от дадена страна естествено подсилва стойността на националната валута и също така допринася за увеличаване на БВП на страната. Износът, свързан със силното външно търсене, обаче води до поскъпване и последващ риск от инфлация.
 • Обратно, намаляването на търсенето може да доведе до дефлация и намаляване на БВП на страната

Поради близостта си със Съединените щати канадската валута също е силно повлияна от валутата на съседната държава и зависимостта на страната от състоянието на икономиката на САЩ е значителна.

Знаете ли, че? 

Канада и нейната стокова валута са особено уязвими към „холандската болест“. Какво представлява „холандската болест“? Възприет през 70-те години, за да опише спада на холандския производствен сектор за сметка на откриването на газово находище, терминът описва причинно-следствената връзка между увеличаването на приходите от даден сектор и отрицателното му въздействие върху другите сектори на нацията. Тъй като даден сектор се развива и генерира търсене, той увеличава стойността на валутата, което води до това, че другият национален износ става по-скъп и по-малко конкурентен. Силната връзка на канадската валута със стоките я прави особено податлива на заразяване с „холандската болест“.

Значението на дадена валута на валутния пазар зависи от множество фактори, вариращи от икономическата сила на дадена държава или валутна зона до тяхната политическа стабилност. Освен тези фактори има и редица икономически показатели в рамките на дадена страна, които допринасят за установяване на значението на валутата на валутния пазар

Икономиката на САЩ е най-мощната в света, а доларът — най-важната международна резервна валута — се счита за сигурно убежище. Еврото е втората най-търгувана валута в света и представлява 20 % от световните валутни резерви. Въпреки неоспоримото икономическо значение на региона, да не говорим за честия му излишък по текущата сметка, еврозоната понякога е отслабена от политическа несигурност, а недостатъците на някои държави членки са причина за безпокойство по време на криза. Въпреки че не се счита за валута убежище, еврото се превръща в силен съперник. Не може да се каже същото за британската лира, която претърпява периоди на значителна нестабилност. Националната валута на третата по големина икономика в света, йената, се поддържа от впечатляващите търговски излишъци на Япония и нейната стойност има тенденция да поскъпва по време на криза, придавайки ѝ статут на валута убежище.

Тези валути, които са най-силните валути в света, са и най-търгуваните на валутния пазар. Въпреки това светът на валутния пазар се променя непрекъснато. Пренебрегваните преди валути, особено в Азия, започват да набират популярност и да привличат вниманието на валутния пазар. За да ги разберете по-добре, прочетете статията ни за развиващите се валути в Азия.

 

категории