Тихата революция на тенденциите в B2B плащанията

Post Picture
Post Picture

Publication date

2021 година може да се обобщи с една дума: цифровизация. Въпреки че пандемията от COVID-19 неизбежно действаше като ускорител на тенденцията в това отношение, цифровата трансформация засяга всички сектори. Плащанията не са изключение. Много от нас могат да забележат, че начинът, по който плащаме за нещата, се е развил бързо през последните няколко години. Независимо дали става въпрос за книги, сметки или бургери, все по-голяма част от потребителските плащания вече се извършва през интернет.


Клиентът винаги е прав

Разбираемо е, че клиентите на дребно вече искат удобни, бързи и сигурни опции за плащане. Въпреки че традиционните банки насочват усилията си към посрещане на тези нужди, по-специално чрез предоставяне на набор от опции за международни плащания и прецизни идентификации на банкови сметки, те не са направили много за подобряване на плащанията на бизнеса. И все пак, докато B2C трансакциите (бизнес към потребител) може да са достигнали нови висоти с пандемията, те все още са по-малки от B2B сектора (бизнес към бизнес). Според доклад на UNCTAD (Конференцията на ООН за търговия и развитие) B2C електронната търговия се оценява на 4,9 трилиона долара през 2019 г., докато глобалната B2B електронна търговия достигна 21,8 трилиона долара през същата година[1]. Съответно, новите играчи в областта започнаха да използват този потенциал и възнамеряват да модернизират B2B плащанията.

Място за подобрение
За разлика от потребителските плащания B2B трансакциите обикновено са сложни. Това е така, защото те се влияят от много фактори, включително:
  • Броят на участващите хора — В бизнеса решенията за плащане не се вземат от един човек. Средно 5 до 7 заинтересовани страни трябва да кажат мнението си, преди да се разреши плащане.
  • Забавяния — Включването на средно 5 заинтересовани страни неизбежно води до по-дълго време за вземане на решения. Забавянията в цикъла на плащане представляват основен проблем за приблизително 30 % от МСП на пазара.
  • Обем — Предприятията са склонни да купуват на едро и да продават големи количества с трансакции на стойност няколко хиляди.
  • Честота — Предприятията често предпочитат да установяват трайни взаимоотношения купувач-продавач, тъй като са склонни да правят редовни и повтарящи се трансакции.
  • Индустрия — Всяка индустрия има свои специфични условия на плащане. Изготвянето на договори, съгласуването на процеса и условията на доставка, проверката на качеството, преди да продължите с плащането и фактурирането, всичко това допринася за това B2B плащанията да станат много по-сложни.

Независимо от това нашите очаквания като потребители се пренесоха към полето на B2B разплащанията, като собствениците на фирми и предприемачите вече искат същите подобрени услуги. В резултат на това финансово-технологичните компании преодоляват празнината и предлагат решения на традиционните проблеми. Всъщност, според доклад на Statista от 2021 г., 34 % от компаниите по света са готови да се обърнат към финтех решения[2].


Проблемите при B2B плащанията и как да ги разрешим

Някои от основните проблеми, които засягат B2B плащанията, включват забавяния, ръчна обработка, измами и видимост. Новите решения за разплащания между фирми имат за цел да преодолеят тези проблеми. Ето четири от основните тенденции в B2B плащанията, на които да обърнете внимание през 2021 г.:

  • Преминаване от ръчна обработка към автоматизация

Тъй като много компании все още управляват плащанията ръчно, те са обект на бавни методи за обработка. Цялото време и работна ръка, изразходвани за ръчна обработка на плащания, може да се използват по-добре чрез приемане на решения за автоматизирана обработка.

Автоматизацията на B2B плащанията осигурява контрол и видимост върху плащанията, като същевременно намалява оперативните разходи и спестява време. Интегрирането на интерфейс за програмиране на платежни приложения (API) в софтуер за планиране на корпоративни ресурси осигурява безпроблемно решение за управление на плащанията чрез безопасно споделяне на банкови данни и активиране на електронни плащания. В платежната B2B екосистема електронните плащания променят играта: бързите, ефективни, сигурни, удобни и незабавни електронни плащания са значителна възможност за растеж както за купувачи, така и за доставчици.

  • Управление на риска чрез многофакторна автентификация

Тъй като онлайн трансакциите продължават да растат, рискът от измами с плащания и кибератаки също е все по-реална заплаха за компаниите. Решението за защита на плащанията и осигуряване на повече сигурност е сигурна клиентска автентификация (SCA), изискване на ЕС, което влезе в сила през 2019 г. и постепенно се прилага от държавите членки. Двуфакторната (2FA) и многофакторната автентификация (MFA) се основават на използването на множество методи за удостоверяване, категоризирани като знание (елемент, който само потребителят знае), притежание (използване на устройство, което само потребителят притежава) и присъствие (нещо, което потребителят е). Този допълнителен слой сигурност защитава достъпа до сметки и действа като допълнителна бариера срещу хакери и измамници.

Ползите от многофакторната автентификация са многобройни:

— Осигуряването на сигурността на клиентите насърчава доверието и увереността в бизнеса.

— Предоставянето на допълнителна сигурност за чувствителната информация, преминаваща през дружество, намалява риска от пробиви в системата и неразрешен достъп.

— Допълнителната сигурност намалява риска от обработване на измамни трансакции.

  • Преодоляване на забавянето на плащанията

Според онлайн въпросник 44 % от МСП в САЩ са отбелязали, че забавените плащания представляват предизвикателство, което сериозно засяга техния бизнес. Те оказват влияние върху паричния поток на дружеството, да не говорим за бизнес отношенията и репутацията. Има много причини, които допринасят за забавяне на плащанията, включително недостатъчно налични средства, дълги срокове на плащане и дълго време за обработка в случай на междувалутни плащания. Преминаването към цифрови технологии опростява цялата верига за обработка на плащанията, като дава възможност на компаниите автоматично да изпращат фактури без грешки, да автоматизират графици за плащания и да проследяват закъснели плащания.

  • Подобряване на видимостта

Повечето фирми нямат поглед върху трансакциите си от начало до край, което означава, че могат само да се надяват, че входящите им плащания са навреме и да предполагат кога изходящите им плащания пристигат на местоназначението. Наличието на видимост върху всяко плащане, докато се движи през системата, осигурява по-голяма предвидимост и по-добър контрол върху неща като операции, паричен поток и бизнес отношения.

Като начин за оптимизиране на платежните цикли в B2B света, системата за проследяване на плащанията на iBanFirst осигурява актуална информация за международни плащания в реално време. Възприемайки всички тенденции в B2B плащанията и други, iBanFirst е сред новите играчи, които се стремят да подобрят бъдещето на B2B плащанията. Като лицензирана платежна институция, оторизирана да управлява сметки и да инициира електронни плащания, тя предоставя набор от сигурни банкови услуги, предназначени да помогнат на бизнеса да оптимизира своите международни плащания.

За да разберете как решенията на iBanFirst могат да помогнат на вашия бизнес, свържете се с iBanFirst експерт днес.

 

[1] https://unctad.org/system/files/official-document/tn_unctad_ict4d18_en.pdf

[2] https://www.statista.com/statistics/1084937/future-usage-fintech-vs-bank-payment-solutions-companies-global/

категории