Пионерски компании, които завладяват новия свят с местна сметка в USD

Post Picture
Post Picture

Publication date

Ако международният пазар е доказан етап в растежа на всяка компания, то американският пазар, перспективен поради своя размер, много често е заложен в плана на голям брой дружества.

Но износът за Съединените щати има своите предизвикателства. Сред тях: откриване на локална банкова сметка. Стъпките, през които трябва да минете за откриване на локална сметка в американските банки и за репатриране на печалбите, могат бързо да се окажат сложни и отнемащи време.

 

Уводен параграф

 

В зависимост от метода на разширяване, който дружеството избира за разпространение на своите продукти и услуги, то може да се сблъска с различни пречки, особено при събирането на приходите от продажби в USD на американски клиенти, B2B и B2C.

 

И наистина, за да откриете фирмен търговски обект на американска земя, трябва да минете през етапа „отваряне на местна сметка“ в традиционните американски банки. Тази на пръв поглед проста стъпка може бързо да се окаже проблематична поради 3 причини:


  • Времето за обработка на досието ви може да отнеме седмици и да доведе до забавяне в започването на търговските дейности;
  • Негъвкавостта на процесите на интегриране, при които се изискват много гаранции и документи (като различни документи за самоличност и удостоверения за адрес в Съединените щати), и свързаният с тях риск от отхвърляне на досието, който си остава често срещан;
  • Таксите за откриване и поддръжка на сметка са сравнително високи и непрозрачни. Репатрирането на средства в Европа включва скъпи международни преводи, а обменните трансакции, при наличието на такива, обикновено се извършват по прекалено високи курсове.

 

Необходимо е също така да се помисли за дистрибуторската мрежа, която трябва да бъде изградена на обширната американска територия, обхващаща 50 щата. Много често, за да покрият голяма част от този огромен пазар, компаниите решават да отворят множество клонове и да създадат локална мрежа. Това си има своите последствия от банкова гледна точка.

По принцип е необходимо да откриете отделна банкова сметка за всяко дъщерно дружество. Следователно споменатите по-горе ограничения ще се умножат по броя на субектите, които ще създадете там.

 

По този начин колкото по-голяма бъде структурата на дъщерните дружества, толкова повече банкови сметки и вътрешногрупови потоци за управление ще има, което ще усложни счетоводството и ще доведе до генерирането на допълнителни разходи. Освен това със сигурност ще се наложи агрегиране на сметките и репатриране на средствата. Тук отново многобройните транзакции, които трябва да се извършат, няма да бъдат безплатни. 

Особеният случай на електронната търговия и пазарните платформи

 

 

Извън класическия случай на дружествата, които избират да се разширяват чрез дъщерни дружества, останалите предпочитат да заложат на силата на платформите за електронна търговия. Разбира се, веднага се сещаме за Amazon, но също и за Walmart, Ebay, Etsy, Target, Overstock, Mercari и много други...

 

Това наистина е отличен начин да избегнете трудността сами да създавате цяла локална дистрибуторска мрежа, но и това си има своите ограничения.

 

 

Какво се случва с плащанията при продажба през пазарна платформа?

 

В действителност към тези платформи функционират платежни модули, които не са страна по сделката: PayPal, Stripe, AmazonPay… Именно тези доставчици на платежни услуги (ДПУ) позволяват извършването на транзакцията: клиентът плаща в местна валута (американска кредитна карта за плащане в USD например), а продавачът събира приходите от своите продажби (в локална сметка в USD, в сметка в USD в чужбина или в сметка в EUR в чужбина например).

 

И в трите случая продавачът се сблъсква с ограничения, наложени чрез ДПУ:


  • При най-обикновено плащане към локална сметка в USD получаването на средствата може да се забави, а ДПУ начисляват комисиона за плащането.
  • При плащане към сметка в USD в чужбина преводът отнема време, а използването на международната мрежа е скъпо в допълнение към начисляваната комисиона.
  • И накрая, ако продавачът няма сметка в USD, а само сметка в ЕUR в чужбина, към сроковете и разходите за международни плащания ще се добави и друг недостатък — наложеният висок обменен курс (между 2 и 5 %).


Решението е локална сметка в USD в комбинация със силата на мрежата на iBanFirst

 

В iBanFirst ние помагаме на дружествата да се развиват в международен план, като правим лесно и възможно това, което иначе е сложно и възпиращо.

 

Ето защо ние предлагаме възможност на всяко дружество, което желае да се установи на американския пазар, да отвори локални сметки в USD, като същевременно се възползва от силата на мрежата на iBanFirst:


  • за да инкасира средствата от местните си продажби, като използва по-бързата и по-евтина местна разплащателна мрежа;
  • за да прави безплатно преводи и незабавна обмяна между различните си сметки в iBanFirst с цел извършване на вътрешногрупови преводи или репатриране на средства към дружеството майка, базирано в Европа;
  • за да агрегира всичките си сметки в едно пространство с консолидиран баланс, в платформата на iBanFirst;
  • ако е необходима обмяна, например от USD в EUR, бързината на транзакцията и превода ще бъде оптимална, при най-нисък и най-справедлив обменен курс, както винаги гарантираме.

Накратко с локална сметка на iBanFirst в Съединените щати, в допълнение към европейските сметки на iBanFirst, нашите клиенти могат да избегнат затрудненията и разходите, свързани с традиционните решения, и да получат необходимите за реализиране на амбициите им гъвкавост и бързина на изпълнение.

категории