De iBanFirst Blog

Blijf op de hoogte van de laatste updates over de valutamarkt, het recentste economische nieuws en krijg inzicht in de financiële en fintech sector.

Populaire onderwerpen

Welke internationale economische indicatoren moeten in de wereld van forex worden opgevolgd?

17 mrt 2022

indicateurs-economique-1

Economische indicatoren (zoals BBP, beleidsrente, consumenten prijs index, enz.) worden nauwlettend opgevolgd door forex marktspelers. Deze indicatoren hebben in sommige landen een grotere impact op de valutamarkt dan in andere landen.  Maar welke landen en welke indicatoren zijn de belangrijkste en hebben het meeste impact? 

 

De economische indicatoren zijn onderverdeeld in drie categorieën: leidende, samenvallende en vertraagde.

Bepaalde soorten indicatoren hebben een onmiddellijke invloed op de wisselmarkt, zoals het BBP en de beleidsrente van de centrale banken. Voor anderen, zoals de indexen van het consumentenvertrouwen, is de invloed minder groot.

Aangezien sommige economieën en valuta's zeer belangrijk zijn, kunnen de bijbehorende economische indicatoren een wereldwijde impact genereren. Naast het analyseren van de verschillende soorten indicatoren is het dus aan te raden om deze geografisch, per land of per monetaire zone te interpreteren.

Met dit in het achterhoofd verdienen vier gebieden speciale aandacht:

 • De Verenigde Staten 
  De VS is de grootste economie ter wereld in termen van BBP en de Amerikaanse dollar wordt beschouwd als een veilige haven.
 • De eurozone 
  Met meer dan 340 miljoen inwoners in 2019 is de eurozone een bijzonder belangrijke economische zone. Het EUR/USD-paar is het meest verhandelde paar ter wereld.
 • Japan 
  Internationaal staat de Japanse economie op de derde plaats in termen van BBP. De Japanse yen (JPY) is één van de valuta's van de G7, de meest verhandelde valuta's op de wisselmarkt.
 • Het Verenigd Koninkrijk 
  Als zesde grootste economie ter wereld in 2019 hebben het Verenigd Koninkrijk en het Britse pond (GBP) een grote invloed op de valutamarkt.

Binnen deze economische zones zijn er veel indicatoren die door de spelers op de wisselmarkt worden gemonitord. Dit brengt ons bij de vraag: op welke indicatoren moeten we ons richten?

 
Welke indicatoren moeten in de Verenigde Staten worden opgevolgd?

De Verenigde Staten blijven de grootste economie ter wereld en de Amerikaanse dollar wordt beschouwd als een veilige haven.

Gezien de aanzienlijke invloed van dit land zijn de spelers op de wisselmarkt zeer geïnteresseerd in de indicatoren met betrekking tot de Amerikaanse economie.

Welke Amerikaanse indicatoren verdienen uw aandacht?

 • Het  Nonfarm Payrolls rapport – Maandrapport waarin het aantal gecreëerde banen buiten de landbouwsector wordt vastgesteld.
 • De ISM – Maandelijkse index die de evolutie van de verwerkende sector evalueert en een maatstaf is voor de expansie of de recessie van de economie.
 • De Chicago PMI – Index die vergelijkbaar is met de ISM maar alleen de Midwest

 • Het consumentenvertrouwen – Enquête onder de consumenten die hun indrukken ten aanzien van de economische situatie en de vooruitzichten voor de huishoudens weerspiegelt.

Belangrijkste indicatoren in de Verenigde Staten

INDICATOR SOORT DEFINITIE PUBLICATIE BELANG
 Het Nonfarm Payrolls rapport Vertraagd
 • Maakt een lijst van de werknemers buiten de landbouw, voor de telling van het aantal gecreëerde banen.
 • 95% van de respondenten heeft gereageerd, maar het rapport heeft een aantal beperkingen.
 •  Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen voltijdse en deeltijdse banen.
 • Slechts 60% van de antwoorden werd op tijd gepubliceerd, wat talrijke herzieningen en een relatief hoge foutmarge impliceert.
Maandelijks Primair
Het ISM (Institute for Supply Management) Samenvallend
 • Meet de ontwikkeling van de verwerkende sector aan de hand van 5 criteria: Productie, Nieuwe orders, Werkgelegenheid, Levertijden, Voorraden
 • Maakt het mogelijk om de evolutie van de activiteit te beoordelen en om veranderingen in de cycli te detecteren.
 • Indexniveau:
  - +50 duidt op groei
  - -50 wijst op een recessie
Maandelijks Primair
De Chicago PMI (Purchasing Managers Index) Samenvallend
 • Index bijna identiek aan de ISM.
 • Enige verschil: bestrijkt alleen de verwerkende ondernemingen in de Midwest.
Maandelijks Secundair
Het Consumenten vertrouwen (Consumer Price Index) Leidend
 • Beoordeelt het algemene vertrouwen van de consumenten, hun huidige omstandigheden en hun vooruitzichten.
 • Bestudeert de financiële situatie van de huishoudens door hun perceptie van de economische evolutie van het land te beoordelen.
 • Biedt een langetermijnanalyse van de consumententrends, maar is sterk afhankelijk van de huidige politieke omstandigheden.
Half-maandelijks Secundair

 

Welke indicatoren moeten in de eurozone worden opgevolgd?

Aangezien Duitsland goed is voor 30 % van het BBP van de eurozone, hebben de meeste Europese indicatoren betrekking op dit land.

Ze zijn niet helemaal representatief voor de economische prestaties van de regio, maar geven wel inzicht in de prestaties van de eenheidsmunt.

Welke indicatoren van de eurozone verdienen uw aandacht?

 • Het IF – Duitse enquête over de huidige situatie en de economische vooruitzichten van bedrijven.
 • Het ZEW – Vergelijkbaar met het IFO-onderzoek, maar alleen gericht op de banksector.
 • De PMI voor de verwerkende sector in de eurozone – Enquête onder de inkoopmanagers van de eurozone om het vertrouwen te weerspiegelen.
 • De CPI in de eurozone – Maandelijkse index die een algemeen beeld geeft van de inflatie in de eurozone.
 • De CPI in Frankrijk – Maandelijkse index vergelijkbaar met de CPI van de eurozone, maar alleen voor Frankrijk.

Belangrijkste indicatoren in de eurozone

INDICATOR SOORT DEFINITIE PUBLICATIE BELANG
het IFO (Institut für Wirtschaftsforschung) Leidend
 • Maandelijks bijgewerkt door het Duitse Economisch Instituut.
 • Gebaseerd op de huidige situatie en de economische vooruitzichten voor bedrijven in termen van productieniveaus, prijzen, orders en voorraden.
 • Geeft een vrij betrouwbaar beeld van de industriële productie.
Maandelijks Primair
Het ZEW (Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung) Leidend
 • Vergelijkbaar met het IFO-onderzoek, maar alleen gericht op de banksector.
 • De vragen hebben alleen betrekking op de volgende punten: Rentekoers, Inflatie, Beursindexen, Wisselmarkt, Potentiële zakelijke voordelen per bedrijfstak
Maandelijks Primair
De PMI voor de verwerkende industrie in de eurozone (Purchasing Managers Index) Samenvallend
 • Geeft het vertrouwen van de inkoopmanagers van de eurozone weer.
 • Betreft de productie, orders en werkgelegenheid.
Maandelijks Secundair
De CPI in de eurozone (consumer price index) Leidend
 • Geeft een raming van de inflatie in de eurozone op basis van alle prijsprognoses.
 • Gegevens worden maandelijks gepubliceerd; sommige producten zijn uitgesloten.
Maandelijks Primair
De CPI in Frankrijk Leidend
 • Maakt het mogelijk om het inflatiepercentage in het land te evalueren.
 • Verschijnt eenmaal per maand in het Publicatieblad van het Franse instituut voor de statistiek (INSEE).
 • Dient als referentie voor de indexering van de OAT's en het SMIC, en wordt gebruikt om de koers van het livret A vast te stellen.
 • De publicatie is laat in vergelijking met andere landen van de eurozone.
Maandelijks Primair

 

De indicatoren die in Japan moeten worden opgevolgd

In termen van BBP is Japan de op twee na grootste economie ter wereld, ondanks een relatief lage groei sinds een aantal jaren.

Zijn valuta, de yen (JPY), maakt deel uit van de G7; de zeven meest verhandelde valuta's ter wereld. De spelers op de wisselmarkt blijven aandacht besteden aan de Japanse indicatoren.

Welke Japanse indicatoren verdienen uw aandacht?

 • De Tankan-enquête – Door de Bank van Japan uitgevoerde enquête onder particuliere bedrijven in de verwerkende sector, en een maatstaf voor de expansie of de recessie van de economie.
 • De nationale CPI – Maandelijkse enquête onder bedrijven in de tertiaire sector voor de beoordeling van de vooruitzichten voor deze sector.

Belangrijkste indicatoren in Japan

INDICATOR SOORT DEFINITIE PUBLICATIE BELANG
Tankan Enquête (Bank of Japan) Samenvallend
 • Enquête onder particuliere bedrijven in de verwerkende sector.
 • Betreft het niveau van de activiteit en de productie, de werkgelegenheidsvooruitzichten en de orders.
 • Maakt een eenvoudige analyse van de economische prestaties van deze sector mogelijk.

  Indexniveau:

  - +50 duidt op groei
  - -50 wijst op een recessie
Driemaandelijks Secundair
Nationale CPI Leidend
 • Enquête onder bedrijven in de tertiaire sector.
 • Betreft, onder meer, de groeivooruitzichten en de werkgelegenheid.
Maandelijks Primair

 

De indicatoren die in het Verenigd Koninkrijk moeten worden opgevolgd

Het Verenigd Koninkrijk is de zesde meest geavanceerde economie in termen van BBP, na India (2019).

Het belang van het Britse pond (GBP) op wereldschaal is aanzienlijk, en de Britse economische indicatoren kunnen een grote invloed uitoefenen.

Welke Britse indicatoren verdienen uw aandacht?

 • De PMI voor de verwerkende industrie – Enquête onder particuliere bedrijven in de verwerkende sector om de economische prestaties van deze sector weer te geven.
 • De PMI voor de diensten – Maandelijkse enquête onder bedrijven in de tertiaire sector voor de beoordeling van de vooruitzichten voor deze sector.
 • De CPI – Maandelijkse index die de inflatie in het Verenigd Koninkrijk meet.
 • De RPI – Index van de kleinhandelsprijzen.

Belangrijkste indicatoren voor het Verenigd Koninkrijk

INDICATOR SOORT DEFINITIE PUBLICATIE BELANG
PMI voor de verwerkende industrie (Purchasing Managers Index) Samenvallend
 • Enquête onder particuliere bedrijven in de verwerkende sector.
 • Betreft het niveau van de activiteit en de productie, de werkgelegenheidsvooruitzichten en de orders.
 •  Maakt een eenvoudige analyse van de economische prestaties van deze sector mogelijk.

  Indexniveau:

  - +50 duidt op groei
  - -50 wijst op een recessie
Maandelijks Secundair
PMI voor de diensten  Samenvallend
 • Enquête onder bedrijven in de tertiaire sector.
 • Betreft, onder meer, de groeivooruitzichten en de werkgelegenheid.
Maandelijks Secundair
CPI (Consumer Price Index) Leidend
 • Index die de inflatie in het Verenigd Koninkrijk meet.
 • De Bank of England heeft een streefcijfer voor de jaarlijkse CPI-inflatie van 2 %. Het beïnvloedt de uitvoering van het monetaire beleid.
Maandelijks Primair
RPI (Retail Price Index) Samenvallend
 • Index van kleinhandelsprijzen
Halfmaandelijks Secundair

 

Elke regio heeft dus haar eigen indicatoren. De hierboven gepresenteerde voorbeelden geven een overzicht van de belangrijkste indicatoren die internationaal moeten worden opgevolgd voor de beoordeling van de ontwikkelingen op de wisselmarkt die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsactiviteit.

Om een eerlijke analyse te kunnen maken, moeten twee elementen in gedachten worden gehouden: het type indicator dat wordt bestudeerd en het land of de monetaire zone waarop deze betrekking heeft. Bepaalde economieën en valuta's hebben een grotere mondiale invloed en de economische indicatoren met betrekking tot deze gebieden worden met name door de spelers op de wisselmarkt bijzonder nauwkeurig bestudeerd. De schommeling van de dollar of de euro zal onvermijdelijk de waarde van minder verhandelde valuta's beïnvloeden. Elke aankondiging of publicatie die dergelijke wijzigingen kan veroorzaken, verdient bijzondere aandacht, aangezien de impact op de commerciële activiteiten aanzienlijk kan zijn.

Om een uitgebreide analyse uit te voeren, moet een volledige economische kalender worden gevolgd op basis van alle publicaties in de loop van dat jaar die van invloed zijn op de internationale wisselkoersen.

 

 

Populair