Welke economische indicatoren moeten in de gaten gehouden worden en hoe moeten ze benaderd worden?

Post Picture
Post Picture

Publication date

Economische indicatoren (zoals BBP, beleidsrente, consumenten prijs index, enz.) worden nauwlettend opgevolgd door forex marktspelers. Maar hun analyse roept een aantal vragen op. Hoe moeten deze indicatoren bijvoorbeeld worden beoordeeld? Welke zijn de belangrijkste en meest relevante? Hoe vaak moeten ze worden gecontroleerd?

 

Veel economische indicatoren worden op regelmatige basis gepubliceerd door openbare of particuliere instellingen. Ze geven een overzicht van de economische situatie en de daarmee samenhangende valutaschommelingen.

 

Door deze indicatoren te analyseren kan er geanticipeerd worden op mogelijke ontwikkelingen op de wisselmarkt. Sommige indicatoren zijn echter meer van invloed dan andere. Het effect ervan hangt af van verschillende variabelen, waaronder de soort indicator, het gewicht van de onderzochte index en het belang van het land of de monetaire zone in kwestie.

 

Wat zijn de verschillende soorten economische indicatoren?

Er zijn drie soorten economische indicatoren: voorlopende, samenvallende en achterlopende indicatoren.

 

De voorlopende indicatoren anticiperen op de reële economische activiteit

 • Ze weerspiegelen de indrukken van consumenten of professionals ten aanzien van de economische trends.
 • Ze zullen naderhand worden bevestigd of ongeldig worden verklaard door vertraagde indicatoren.
 • Voorbeeld: index van het consumentenvertrouwen

De samenvallende indicatoren meten de reële economische activiteit op het moment van publicatie

 • Ze geven een concrete beoordeling van de reële economische activiteit.
 • Voorbeeld: de PMI van de industriesector van een land of economie

De achterlopende indicatoren hebben betrekking op economische activiteiten uit het verleden, die gedurende een bepaalde periode zijn beoordeeld

 • Ze bevestigen of ontkrachten een trend die wordt weergegeven door een leidende indicator.
 • Ze hebben een directe impact op de wisselmarkt.
 • Voorbeeld: het werkloosheidspercentage
 

Welke economische indicatoren hebben de meeste invloed en worden het meest in de gaten gehouden?

Het belang en de betrouwbaarheid van economische indicatoren, net als de regelmaat waarmee ze gepubliceerd worden, verschillen. De spelers op de wisselmarkt zullen naar aanleiding van deze factoren bepalen welke indexen ze nauwlettend zullen observeren.


Maar hoe kunnen we het respectievelijke belang van de economische indicatoren beoordelen?

 

Indicatoren van primair belang

Hoewel elke indicator belangrijk is, hebben bepaalde aankondigingen of publicaties een onmiddellijk effect op de wisselkoersen. Dit geldt voor het BBP, de verslagen over de detailhandel en de beleidsrente van de centrale banken.

 

Indicatoren van secundair belang

Andere indicatoren zijn meer algemeen. Ze geven een schatting van trends die later weerlegd kunnen worden, zoals het consumentenvertrouwen of de woningbouwindexen. De impact van deze indicatoren op de valutamarkt is vaak minder groot vanwege hun voorlopige aard.

 

Indicatoren van primair belang

INDICATOR SOORT DEFINITIE
 Bruto Binnenlands Product (BBP) Samenvallend / Achterlopend
 • Totale economische waarde die in een bepaalde periode in een land wordt geproduceerd: totale waarde van de productie van goederen en diensten binnen dat gebied.
 • Maakt het mogelijk de economische groei en het ontwikkelingsniveau van een land te berekenen.

 
Beleidsrente
 
 •  Rentevoet vastgesteld door een centrale bank.

 • Bepaalt de kredietkosten binnen een land of monetaire unie.

 • Als de beleidsrente laag is, zijn de kredietkosten laag, wat de groei bevordert.

 • De beleidsrente wordt maandelijks door de centrale banken gepubliceerd en kan een zeer grote impact hebben.

 • Wordt nauwlettend in de gaten gehouden door spelers van de financiële markten

Consumenten Prijs Index (CPI) Voorlopend
 • De belangrijkste maatstaf voor de inflatie binnen een economie.

 • Gebaseerd op de prijsontwikkeling van producten die door huishoudens tussen twee periodes geconsumeerd worden.

Werkloosheidspercentage Achterlopend
 • Percentage mensen in de arbeidsgeschikte leeftijd dat geen baan heeft en werkzoekende is
Rapporten over de verkoop in de detailhandel Samenvallend
 • Evalueren de consumentenbestedingen en de detailhandelsactiviteiten.

 

Indicatoren van secundair belang

INDICATOR SOORT DEFINITIE
Consumentenvertrouwen Voorlopend
 • Meet de huidige economische omstandigheden zoals die door de consument worden ervaren.
 PMI industriesector Samenvallend
 • Geeft een indicatie van de productieomstandigheden in een land, op basis van de bevindingen van inkoopmanagers in de industriesector.
 • Houdt rekening met 5 elementen: nieuwe orders, voorraden, werkgelegenheid, levertijden, productie

Economisch klimaate Voorlopend
 • In Europa wordt deze index ZEW (Zentrum für Europaïsche Wirtschaftsforschung) genoemd, naar het Duitse onderzoekscentrum dat de verwachtingen van institutionele beleggers en analisten over de ontwikkelingen in de Duitse economie meet.
 • Beoordeelt het vertrouwen van investeerders in Europa.
 Industriële productie Samenvallend
 • Evalueert de hoeveelheden die alleen in de secundaire sector worden geproduceerd.
Betalingsbalans Achterlopend
 • Berekent alle handel in goederen, diensten en kapitaal tussen een land en de rest van de wereld.
 • Vergelijkt de inkomende stromen uit het buitenland met de uitgaande betalingen naar het buitenland.
 • Maakt het mogelijk om een vergelijking te maken tussen de sterkte van de export en de afhankelijkheid van de import.
Woningbouw Voorlopend
 • Berekent het aantal nieuwe residentiële gebouwen die in aanbouw zijn, over een bepaalde periode.
 • Beoordeelt de toestand van de vastgoedmarkt.
 • Maakt het mogelijk om een positieve of negatieve trend in de sector vast te stellen of te signaleren.

 

Hoe beslist u welke internationale economische indicatoren
in het oog moeten worden gehouden?


Het land, de monetaire zone en de betreffende valutaparen zijn essentiële elementen bij het bepalen van de meest relevante indicatoren die in de gaten moeten worden gehouden. Ze zijn afhankelijk van de activiteit en de internationale aanwezigheid van uw bedrijf.

Sommige landen hebben zeer sterke economieën. Dit is bijvoorbeeld het geval in de Verenigde Staten, Japan en het Verenigd Koninkrijk. Het spreekt voor zich dat hun valuta's ook bijzonder belangrijk zijn.


De Amerikaanse dollar (USD), de euro (EUR) en de Japanse yen (JPY) - met andere woorden de G3 - zijn de meest gewisselde valuta's ter wereld. De indicatoren met betrekking tot deze gebieden kunnen impact hebben op de mondiale wisselmarkt en worden door analisten nauwlettend in de gaten gehouden.

 

De hierboven beschreven indicatoren worden door spelers op de wisselmarkt bijzonder nauwkeurig bestudeerd. Sommige hebben een aanzienlijke impact op het moment dat ze aangekondigd worden. Andere hebben geen duidelijk onmiddellijk effect.


De impact van een indicator op de markt hangt af van verschillende factoren, waaronder de reikwijdte en de nauwkeurigheid van de geanalyseerde gegevens en de betreffende monetaire zone. Een van de belangrijkste factoren blijft het verrassingseffect. Hoe onverwachter de gegevens zijn, hoe groter het effect is op de wisselkoersen.


Om te kunnen anticiperen op valutaschommelingen is het belangrijk om een economische kalender te volgen.

 

Topics