Het belang van centrale banken voor de wisselmarkt

Post Picture
Post Picture

Publication date

 

Wat doet een centrale bank precies? En welke invloed hebben ze op de valutamarkt? Ontdek alles wat je moet weten over centrale banken in minder dan 5 minuten.

De centrale banken zijn belangrijke spelers op de valutamarkt en grijpen in om te grote en snelle prijsschommelingen van hun valuta's te voorkomen. Zo verzekeren zij zich ervan dat hun valuta's niet te lang onder- of overgewaardeerd worden.

De belangrijkste interventiemethoden van centrale banken zijn: het uitgeven en onttrekken van liquiditeiten in nationale valuta of de massale omwisseling van valuta's in een relatief korte periode.


Wat is de rol van de centrale banken?

Centrale banken hebben drie belangrijke functies:

1. De markt reguleren

 • Een van de belangrijkste functies van centrale banken is het reguleren van de economische activiteit door het vaststellen van rentevoeten.

Beleidsrente

De door de centrale banken vastgestelde rentevoet wordt meestal de beleidsrente genoemd. Beleidsrente wordt gebruikt om banken te herfinancieren met liquiditeit en is de belangrijkste indicator voor de kredietkosten binnen een economie. Een lage beleidsrente geeft aan dat de kredietkosten laag zijn en bevordert de groei.

2. Beheer van hun reserves in valuta's

 • Een andere functie van centrale banken is het beheren van hun reserves in valuta's.
 • Afhankelijk van hun reserves kunnen zij besluiten om vreemde valuta's te kopen of de lokale valuta te verkopen om de waarde ervan te beïnvloeden.
 • Op deze manier proberen ze de wisselkoers van hun valuta te beheersen om onder- of overwaardering te voorkomen.

3. Controle van de hoeveelheid geld die in omloop is

 • Om de hoeveelheid vreemde valuta's die in omloop is te reguleren, kan een centrale bank besluiten om liquiditeiten in de nationale valuta uit te geven of op te nemen.
 • Alle centrale banken hebben een essentiële rol. Het gewicht van de valuta en de economie die zij vertegenwoordigen, zorgen er echter voor dat een aantal van hen een internationale dimensie heeft.

De belangrijkste centrale banken

Tot de belangrijkste centrale banken behoren de ECB, de Fed, de Bank of England, de Bank of Japan, de Zwitserse Nationale Bank en de Bank of Canada.

De spelers op de wisselmarkten besteden bijzondere aandacht aan de aankondigingen en interventies van deze banken, aangezien hun beslissingen van invloed zijn op de meest verhandelde valutaparen.

 

1. Europese Centrale Bank (ECB)

De Europese Centrale Bank draagt zorg voor de goede werking van de economische en monetaire unie van de landen die de eenheidsmunt hebben ingevoerd.

 • Deze bank staat aan het hoofd van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB), dat uit zowel de centrale banken van de eurozone bestaat, als uit de banken van landen die de eenheidsmunt nog niet hebben ingevoerd.
 • De ECB zorgt voor prijsstabiliteit en staat garant voor het goede verloop van de valutatransacties en voor de goede werking van betaalsystemen.
 • Hij stelt de rentevoeten voor de monetaire unie vast en verstrekt leningen aan commerciële banken volgens het geldende beleidsrente, waardoor het geld dat in omloop is, wordt gereguleerd en er controle wordt gehouden op de inflatie.
 • Hij beheert de reserves van vreemde valuta's van de eurozone en koopt of verkoopt vreemde valuta's om te zorgen voor evenwichtige wisselkoersen.
 • De ECB geeft ook toestemming voor de uitgifte van eurobankbiljetten (EUR) door landen van de eurozone.

Wist u dit? 

De ECB is uniek, omdat het de enige centrale bank ter wereld is die verantwoordelijk is voor het monetaire beleid van verschillende landen, ondanks de verscheidenheid aan economische modellen die in de eurozone aanwezig zijn. Hij is volledig onafhankelijk ten opzichte van de EU-instellingen.

 

2. La Federal Reserve (Fed)

 • De Fed is opgericht in 1913 en is de poortwachter van de Amerikaanse economie en de meest invloedrijke centrale bank ter wereld. Hij houdt toezicht op de in omloop zijnde dollars (USD) en, gezien zijn belangrijk rol, op de internationale liquiditeit.
 • Hij stelt de rentevoeten vast via een commissie die de Federal Open Market Committee genoemd wordt en die acht keer per jaar bijeenkomt om beslissingen te nemen over het monetaire beleid en het bankwezen van de VS.
 • Zoals elke centrale bank beheert de Fed de valutareserves van het land.

Wist u dit? 

In tegenstelling tot de meeste centrale banken, wordt de Fed gekenmerkt door zijn gedecentraliseerde structuur. Op federaal niveau wordt hij beheerd door de Board of Governors, terwijl er op regionaal niveau 12 Federal Reserve Banks zijn die als private entiteiten functioneren.

 

3. De Bank of England (BoE)

 • De Bank of England is sinds 1997 een onafhankelijke instantie.
 • Hij is eigendom van de Britse regering en wordt gereguleerd door de Financial Service Authority (FSA) van het Verenigd Koninkrijk.
 • Net als de Fed en de ECB stelt de Bank of England de rentevoeten van het land vast en probeert hij de inflatie terug te brengen tot 2%.
 • Hij zorgt voor prijsstabiliteit en voor een evenwichtig bancair en financieel systeem van het Verenigd Koninkrijk.
 • De BoE beheert de goud- en valutareserves.
 • Al meer dan 300 jaar geeft hij tevens Britse Pond biljetten (GBP) uit en houdt hij zich bezig met het beheer van de geldhoeveelheid die in omloop is.

Wist u dit? 

Het Verenigd Koninkrijk was tussen 1990 en 1992 lid van het WKM (Europees wisselkoersmechanisme), de voorloper van de EMU (Europese Monetaire Unie). Op 16 september 1992, ook bekend als "Zwarte Woensdag", werd het land echter gedwongen om uit het WKM te stappen. De devaluatie van de Britse pond werd namelijk niet beperkt, terwijl de invoering van de eenheidsmunt stabilisatie van de Europese valuta's vereiste. Dit was de voorbode van het behoud van de nationale munt van het Verenigd Koninkrijk.

 

4. La Banque du Japon (BoJ)

 • De Bank of Japan werd in de 19e eeuw opgericht met de creatie van de yen (JPY) en is sinds 1998 onafhankelijk.
 • De Bank of Japan beheert de uitgifte van bankbiljetten en zorgt voor de financiële stabiliteit van het land.
 • Net als andere centrale banken in de wereld draagt hij bij aan de prijsstabiliteit en bepaalt hij de rentevoeten om te zorgen voor relatief stabiele kredietkosten en een liquide markt.

Wist u dit? 

Als reactie op het uiteenspatten van de vastgoedzeepbel en de daaruit voortvloeiende financiële crisis aan het einde van de jaren negentig, heeft de Bank of Japan het voortouw genomen door het nemen van bepaalde monetaire beleidsmaatregelen, die sindsdien op grotere schaal zijn ingevoerd:

- Nulrentebeleid om de deflatie te beteugelen (1999).
- Beleid van massale kwantitatieve versoepeling of in het Engels van quantitative easing (2001).

 

5. De Zwitserse Nationale Bank (SNB)

De Zwitserse Nationale Bank (SNB) is de centrale bank van de Zwitserse Bondsstaat. Hij stelt het monetaire beleid van het land vast en geeft de nationale munteenheid, de Zwitserse frank (CHF), uit.

 • De belangrijkste functie van de SNB is het waarborgen van de prijsstabiliteit op de Zwitserse markt.
 • Hij geeft tevens bankbiljetten in Zwitserse frank uit en stelt de rentevoeten vast om de inflatie in toom te houden.
 • De SNB beheert de valuta- en goudreserves van het land.

Wist u dit? 

In tegenstelling tot de meeste grote centrale banken geeft de Zwitserse Nationale Bank aandelen uit aan particuliere investeerders. In 2017 bezaten de individuele aandeelhouders 23,6% van de bank.

 

6. De Bank of Canada (BoC)

De Bank of Canada (BoC) is de centrale bank van het land, die verantwoordelijk is voor het monetaire beleid van Canada.

 • Hij stelt de geldende rentevoeten in Canada vast en houdt toezicht op de geldhoeveelheid die in omloop is.
 • Hij beheert daarbij de valutareserves van het land en geeft biljetten uit in de nationale valuta, de Canadese dollar (CAD).

Wist u dit? 

De Bank of Canada is lid van de Four Nations Group, die bestaat uit vijf leden: de Amerikaanse Federal Reserve, de Bank of England, de Reserve Bank of Australia en de Bank of Mexico. Deze instellingen werken samen op het gebied van onderzoek en innovatie.

 

Hoewel alle centrale banken een essentiële rol spelen, hebben sommige - afhankelijk van de economie en de valuta die zij vertegenwoordigen - een grotere invloed op de valutamarkt.

Ze hebben allemaal een gemeenschappelijk doel: het waarborgen van prijsstabiliteit binnen een land of een monetaire unie. Om hun doelen te bereiken, gebruiken ze verschillende interventiemethoden.

Door de aankondigingen en interventies van centrale banken nauwlettend in de gaten te houden, kunnen de ontwikkelingen op de wisselmarkt beter worden begrepen.

 

Categorie