November 2021 - Economische vooruitzichten

Post Picture
Post Picture

Publication date

img-annonces-eco-2bis

Lees meer over de laatste ontwikkelingen op de valutamarkt en anticipeer op wisselkoersrisico's.

 

EUR/USD

Hoog: 1,1704 Laag: 1,1524 Verschil: -0,65%

Zoals verwacht was de vergadering van de Europese Centrale Bank niet van groot belang. De vergadering van de Amerikaanse Federal Reserve op 02 en 03 november zal wel belangrijk zijn voor het valutapaar EUR/USD. Binnen de Amerikaanse centrale bank bestaat een consensus over de noodzaak om het monetaire beleid te normaliseren door de aankoop van activa af te bouwen (dit proces wordt in het Engels ‘tapering’ genoemd). Elke maand koopt de centrale bank gemiddeld voor 120 miljard dollar aan activa terug op de financiële markten. Vanaf medio november of uiterlijk begin december zou het volume van de activa-aankopen met 15 miljard dollar per maand moeten afnemen. In dat tempo zou de centrale bank vanaf juni 2022 geen activa meer opkopen. De valutamarkt verwacht dat een eerste renteverhoging in september 2022 zou kunnen plaatsvinden, als de inflatie hoog blijft. De aankomende vergadering is belangrijk. Elk commentaar op de ontwikkeling van de inflatie zal aandachtig worden bestudeerd. Het is te verwachten dat er veel volatiliteit zal zijn op 03 november voor de USD-valutaparen.

 

EUR/GBP

Hoog: 0,8662 Laag: 0,8396 Verschil: -2,31%

Het valutapaar EUR/GBP is definitief uit de range van deze zomer van 0,85 en 0,86 gekomen. Het Britse pond sterling is op maandbasis in oktober met 2,31% gestegen. De verwachting dat de Bank of England (BoE) de rente al tijdens de vergadering van donderdag 04 november zal verhogen, is de belangrijkste factor die de versterking van het Britse pond verklaart. Nu de inflatiedruk toeneemt en begin volgend jaar mogelijk meer dan 5% zou kunnen bedragen op jaarbasis, verwacht de wisselmarkt dat de centrale bank haar belangrijkste beleidsrente in november met 15-25 basispunten zal verhogen. Het komt zeer zelden voor dat de Bank of England besluit eerder te handelen dan de Amerikaanse Federal Reserve. Maar de stijging van de inflatie in het Verenigd Koninkrijk laat de BoE weinig keus. Opgelet: de stijging van de rente is niet gegarandeerd. Oplettendheid is vereist. De enige zekerheid die we in dit stadium hebben, is dat er in de eerste week van november volatiliteit zal zijn ten opzichte van de GBP-valutaparen.

 

EUR/JPY

Hoog: 133,49 Laag: 128,54 Verschil: +1,08%

Naar onze mening was de stijging van de euro ten opzichte van de Japanse yen in oktober voornamelijk het gevolg van een technische opleving. De kortetermijnvooruitzichten voor de wereldeconomie, en in het bijzonder voor de ontwikkeling van de inflatie, zouden de deelnemers aan de valutamarkten er logischerwijze toe moeten brengen hun toevlucht te zoeken in veilige waarden (Amerikaanse dollar, Zwitserse frank en uiteraard de Japanse yen). Dit wordt de ‘vlucht naar kwaliteit’ genoemd. Een terugkeer van het paar naar de 130-129 zone kan op korte termijn niet worden uitgesloten. Wat het monetaire beleid betreft, blijft Japan op de automatische piloot werken. Wij verwachten niet dat de centrale bank in de komende maanden haar koers zal wijzigen.

 

EUR/CHF

Hoog: 1,0887 Laag: 1,0647 Verschil: -1,77%

Het valutapaar EUR/CHF bereikte eind oktober op de valutamarkt het laagste niveau in elf maanden. De versterking van de Zwitserse frank is ook merkbaar ten opzichte van de Amerikaanse dollar bijvoorbeeld. De bezorgdheid van de deelnemers aan de valutamarkten over het inflatietraject brengt hen terug naar vluchtwaarden, waaronder de Zwitserse frank. Gezien de onzekerheden in de wereldeconomie zal de Zwitserse frank op korte termijn waarschijnlijk blijven stijgen. Sinds medio september is de Zwitserse munt bijna met 2,6% in waarde gestegen ten opzichte van de euro. De Zwitserse nationale bank, die de CHF nauwlettend in het oog houdt, heeft zich sinds het begin van het jaar afzijdig gehouden van de markt. We hebben slechts een kleine valuta-interventie opgemerkt vorige week - de eerste in zes weken. In dit stadium betwijfelen wij of de interventie van de Zwitserse centrale bank op Forex zal toenemen.

 

EUR/CAD

Hoog: 1,4843 Laag: 1,4293 Verschil: -3,20%

Het valutapaar EUR/CAD werd gekenmerkt door volatiliteit. Eind oktober steeg de Canadese dollar tot een hoogtepunt in 20 maanden ten opzichte van de euro. De stijging kon voornamelijk worden toegeschreven aan de toon van de Bank van Canada die nogal ‘hawkish’ (d.w.z. positief ten opzichte van een verkrapping van de monetaire voorwaarden) was. Daar komt nog bij dat de prijzen van de grondstoffen de afgelopen weken aanzienlijk zijn gestegen. De Canadese centrale bank heeft de valutamarkt verrast met de stopzetting van haar QE-programma (Quantitative Easing) voor de aankoop van activa en - wat nog belangrijker is - met de aankondiging dat de eerste renteverhoging waarschijnlijk rond medio 2022 zal plaatsvinden. De marktconsensus gaat ervan uit dat de renteverhoging al in maart of april volgend jaar kan plaatsvinden. Alles wijst erop dat de stijging van de Canadese dollar ten opzichte van de euro nog in de kinderschoenen staat. Er zijn nog steeds deelnemers aan de valutamarkten die inzetten op een daling van de Canadese dollar. Maar dat zal niet lang duren. Wanneer deze posities worden gesloten, valt een zeer sterke versnelling van de Canadese munt te verwachten.

 

EUR/AUD

Hoog: 1,6184 Laag: 1,5397 Verschil: -4,21%

In oktober was het duidelijk in welke richting het valutapaar EUR/AUD evolueerde. De eenheidsmunt is op maandbasis met bijna 4,21% gedaald. Dit weerspiegelt voornamelijk een appreciatie van de Australische dollar. Twee factoren waren van cruciaal belang: de aanhoudende stijging van de prijzen van grondstoffen in een steeds krapper economisch klimaat en het vooruitzicht van een vroeger dan verwachte renteverhoging door de Australische centrale bank. De wisselmarkt verwacht een eerste renteverhoging medio 2022, mogelijk in september of november in tegenstelling tot, zoals eerder werd verwacht, 2023. Ook hier leidt de intensivering van de inflatoire druk tot een versnelling van het tijdschema voor de normalisering van het monetaire beleid. Gezien de sterke stijging van de AUD in de afgelopen weken, kunnen winstnemingen op korte termijn niet worden uitgesloten.

 

EUR/CNH

Hoog: 7,5607 Laag: 7,3912 Verschil: -1,79%

De Chinese munt blijft sterk. Dit heeft te maken met de wens van de autoriteiten in Peking om koste wat het kost, de energievoorziening veilig te stellen. Met een sterke munt kunnen de kosten van ingevoerde energie immers worden verminderd. Bovendien moet worden opgemerkt dat de tegenslagen op de Chinese vastgoedmarkt een zeer beperkt effect lijken te hebben op de CNH, zoals men zou kunnen verwachten. Zolang de energiecrisis aanhoudt, zal de waardedaling van het valutapaar EUR/CNH waarschijnlijk doorzetten.

 

EUR/HUF

Hoog: 367,15 Laag: 355,26 Verschil: +0,95%

Naar onze mening is de stijging op maandbasis van de euro ten opzichte van de HUF te verklaren door enerzijds een technische opleving en anderzijds de onzekerheid over het tempo van de verkrapping van het monetaire beleid in Hongarije. Deze laatste factor zou echter van invloed zijn op korte termijn. De Hongaarse centrale bank was één van de meest agressieve centrale banken van de opkomende markten bij het bestrijden van de inflatiedruk. Andere renteverhogingen zijn op komst. De omvang ervan is echter onzeker. Eind oktober heeft de vicegouverneur van de centrale bank, Barnabas Virag, aangegeven dat het land een langdurige periode van hoge inflatie tegemoet gaat en dat tegen het einde van het jaar verdere renteverhogingen te verwachten zijn, mogelijk in de orde van grootte van 15 basispunten per keer.

 

USD/HUF

Hoog: 316,52 Laag: 305,39 Verschil: +1,67%

In het huidige geval wordt de waardestijging van het valutapaar USD/HUF verklaard door een zeer eenvoudig verschijnsel: de ‘vlucht naar kwaliteit’. In een onzekere economische wereld, die in veel landen gekenmerkt wordt door een hogere inflatie, lijkt de Amerikaanse dollar een veilige haven te zijn. Beleggers over de hele wereld trekken hun geld terug uit risicovolle activa en zetten het in op de Amerikaanse markt, traditiegetrouw in Treasury bills. Dit ondersteunt de wisselkoers van de dollar. Dit verschijnsel zal zich waarschijnlijk op korte termijn voortzetten.

 

Economische kalender:

DATUM VALUTA EVENT
  02/11  AUD

Vergadering van de centrale bank

03/11  USD

Vergadering van de centrale bank

04/11  GBP

Vergadering van de centrale bank

 05/11  USD

Officieel rapport over de Amerikaanse tewerkstelling voor de maand oktober (ook wel NFP genoemd)

08/11 CNH Zesde plenaire zitting van het 19e Centrale Comité van de Chinese Communistische Partij
09/11 USD

Producentenprijzen in de Verenigde Staten in oktober

10/11 CNH

Amerikaanse consumentenprijsindex in oktober

16/11  HUF Vergadering van de centrale bank
25/11 USD

Thanksgiving

 

 

Topics