Augustus 2021 - Economische vooruitzichten

Post Picture
Post Picture

Publication date

Banner-Blog-Annonce-eco-4

Lees meer over de laatste ontwikkelingen op de valutamarkt en anticipeer op wisselkoersrisico's.
 
EUR/USD
Hoog: 1,1908 Laag: 1,1757 Verschil: +0,25%

Op maandbasis presteerde het EUR/USD-paar +0,25%. De stijging is gering maar verbergt een aanzienlijke volatiliteit aan het eind van de maand. In een tijdsbestek van zeven dagen ging het EUR/USD-paar van een dieptepunt in de maand van 1,1757 naar een piek van 1,1894. Forextraders herpositioneerden zich om het paar te kopen nadat de Fed aangaf dat ze haar ultra-accommodatieve monetaire beleid nog wat langer zou handhaven om de banenmarkt de kans te geven zich volledig te herstellen. Het is dan ook niet zeker dat het voor eind augustus geplande symposium in Jackson Hole, waar de voorzitter van de Fed zal spreken, veel meer bijzonderheden zal verschaffen over de koers van het Amerikaanse monetaire beleid. Voor de middellange termijn verwachten wij dat EUR/USD in een bandbreedte tussen 1,16 en 1,20 blijft. Wat de ECB betreft, wordt volgens recente opmerkingen van de gouverneur van de Banque de France in het najaar een meer gedetailleerde evaluatie van haar programma voor de aankoop van activa (ook bekend als QE) verwacht. In de praktijk betekent dit dat er bij de volgende vergadering van de ECB, die gepland is voor 9 september, waarschijnlijk weinig op het spel zal staan. Het zal die van oktober zijn die belangrijk zal zijn.

 
EUR/GBP
Hoog: 0,8674 Laag: 0,8509 Verschil: -0,74%

Geen verrassing in het paar EUR/GBP, dat al drie maanden lang verankerd blijft in een bereik van 0,85-0,87. Het paar wordt nu al een paar weken aan de onderkant van het bereik verhandeld en heeft onlangs een poging gedaan om zijn support op 0,85 te doorbreken. Dat bleef zonder succes. Op middellange termijn blijft de trend volgens ons dalend. Enkele weken geleden vroegen de deelnemers aan de valutamarkten zich af wat de gevolgen zouden zijn van de nieuwe golf van de pandemie in het Verenigd Koninkrijk. Vanuit economisch oogpunt zou deze nieuwe episode van de Covid de heropleving van de activiteit weinig in de weg mogen staan, te oordelen naar de hoogfrequente indicatoren die sinds maart 2020 op grote schaal door economen worden gebruikt om de mogelijke ontwikkeling van de groei nauwkeurig in te schatten. Noteer dat de Bank of England op 5 augustus bijeenkomt. Verwacht wordt dat het een onopmerkelijke bijeenkomst wordt met handhaving van de status quo in het monetaire beleid (zowel wat de marktopkopen als de beleidstarieven betreft).

 
EUR/JPY
Hoog: 132,44 Laag: 128,88 Verschil: -1,58%

In juli steeg de vraag naar de JPY sterk, vooral in het eerste deel van de maand, waardoor de EUR/JPY naar een dieptepunt in de maand van 128,88 werd gedreven. Forextraders trokken zich terug uit de JPY en andere veilige havens wegens bezorgdheid over de deltavariant en het potentieel voor negatieve economische overloopeffecten. Merk op dat het paar aan het eind van de maand licht opveerde tot rond de 130. Technische indicatoren, die door specialisten op de valutamarkt worden gebruikt, wijzen op een aanhoudende daling van het paar op de korte tot middellange termijn naar 128.

 
EUR/CHF
Hoog: 1,0983 Laag: 1,0739 Verschil: -2,02%

Het paar EUR/CHF verloor in juli aanzienlijk terrein (-2,02% maand-op-maand), vooral door de bezorgdheid over de snelle verspreiding van de deltavariant, die al in meer dan 98 landen aanwezig is. Hoewel het onwaarschijnlijk lijkt dat wij terugkeren naar een algemene lockdown zoals in eerdere golven (met enkele uitzonderingen zoals Australië), hebben de deelnemers aan de valutamarkten de voorkeur gegeven aan veilige havens, hetgeen automatisch de CHF heeft bevoordeeld. Met name veel institutionele beleggers (zoals grote banken en beleggingsfondsen) hebben de CHF de afgelopen weken gekocht.

 
EUR/CAD
Hoog: 1,5101 Laag: 1,4611 Verschil: +0,65%

Het besluit van de Bank of Canada van juli lag geheel in de lijn van de verwachtingen. Het belangrijkste beleidstarief werd gehandhaafd op 0,25%, terwijl het programma voor de aankoop van activa opnieuw naar beneden werd bijgesteld tot CAD 2 miljard per week. Dit is te danken aan de economische verbetering van het land, tegen de achtergrond van een gezondheidssituatie die onder controle is, en aan het feit dat de financieringsvoorwaarden nog steeds zeer goed zijn. In het persbericht van de centrale bank werd optimisme geuit over de vooruitzichten op korte en middellange termijn voor de Canadese economie. Er kan dan ook gemakkelijk worden geconcludeerd dat het activa-aankoopprogramma tegen het einde van het jaar verder zal worden teruggeschroefd. Het effect op de valutamarkt was gering omdat het besluit volledig in overeenstemming was met de consensus.

 
EUR/AUD
Hoog: 1,6190 Laag: 1,5751 Verschil: +1,54%

Een nieuwe vergadering van de Australische centrale bank (RBA) is gepland voor 3 augustus. Als gevolg van de onlangs aangekondigde lockdowns in verschillende grote Australische steden zal de economische activiteit in het derde kwartaal aanzienlijk worden beïnvloed. Onder deze omstandigheden is het zeer waarschijnlijk dat de RBA zal terugkomen op haar besluit om het wekelijkse tempo van de activa-aankopen te verlagen. Wij verwachten dat de activa-aankopen zullen terugkeren naar AUD 5 miljard per week, wat de economische activiteit tijdig zou ondersteunen. Er zal nog tijd zijn om opnieuw te praten over een geleidelijke afschaffing van de steunmaatregelen wanneer de pandemie onder controle is en de economie weer bijna normaal draait. Het is vermeldenswaard dat de valutamarkt de mogelijkheid dat de Australische centrale bank haar activa-aankopen terugschroeft, al volledig heeft ingeprijsd.

 
EUR/CNH
Hoog: 7,7226 Laag: 7,6137 Verschil: +0,12%

Er was veel volatiliteit in het EUR/CNH-paar in juli, maar het eindigde de maand bijna bij zijn beginniveau. De recente turbulentie op de Chinese markt (die rechtstreeks verband houdt met de overname door de overheid van verschillende activiteitensectoren op het gebied van nieuwe technologieën en onderwijs) zou, indien zij aanhoudt, kunnen leiden tot een risico van een sterke waardevermindering van de CNH. Dit scenario is geenszins zeker, maar het wordt steeds meer naar voren geschoven door analisten op de beursvloer. Het is dan ook belangrijk zich hiervan bewust te zijn en de meest geschikte valuta-afdekkingsstrategie te kiezen voor het geval dat.

 
EUR/HUF
Hoog: 362,48 Laag: 350,55 Verschil: +1,46%

De Hongaarse centrale bank heeft de rente in juli sterker verhoogd dan verwacht - met 30 basispunten tot 1,20% tegen een consensus van 1,10%. Dit is zeker nog maar het begin. Aangezien alles erop wijst dat de inflatie ten minste tot het einde van het jaar boven de bovengrens van de doelstelling van de centrale bank zal blijven, is het waarschijnlijk dat de rente in de komende maanden nog een of meer keren zal worden verhoogd. Met name de bijeenkomst van de centrale bank in september moet nauwlettend in het oog worden gehouden voor een actualisering van de economische prognoses. Voorlopig lijkt het proces van verkrapping van het monetaire beleid geen ondersteunend element te zijn voor de HUF. Dat was te verwachten. De verslechtering van de risicobereidheid in juli, als rechtstreeks gevolg van de vrees voor een pandemie, was in het voordeel van de EUR en de USD ten opzichte van de HUF.

 
EUR/HUF
Hoog: 307,77 Laag: 294,94 Verschil: +1,22%

Zoals vermeld in de EUR/HUF, presteerde het USD/HUF-paar zo sterk in juli (+1,22%), voornamelijk als gevolg van een afname van de risicobereidheid in de valutamarkt door de terugkeer van de vrees voor de pandemie en de verschillende varianten. Wij betwijfelen ten zeerste dat wij op korte tot middellange termijn een duurzame ommekeer van de in juli waargenomen trend zullen meemaken. Zelfs indien de risicobereidheid zou toenemen, is het waarschijnlijk dat andere factoren de Amerikaanse dollar verder zullen opdrijven (bv. de sterke Amerikaanse fiscale stimulans, die een duidelijke drijfveer is voor de USD).

Economische kalender :

DATUM VALUTA EVENT
  02/08  USD

ISM Amerikaanse verwerkende industrie

03/08  AUD

Vergadering van de Australische centrale bank

05/08  GBP

Vergadering van de Britse centrale bank

 06/08  USD

Rapport Amerikaanse tewerkstelling in juli

10/08 EUR ZEW-index van het economische vertrouwen in Duitsland in augustus
11/08 USD Amerikaanse consumentenprijsindex voor juli
16/08  JPY Japanse BBP 2e kwartaal
16/08  CNH Industriële productie in China in juli
24/08 HUF Vergadering van de Hongaarse centrale bank
26-28/08 USD Jackson Hole Symposium

 

 

Topics