Oktober 2021 - Economische vooruitzichten

Post Picture
Post Picture

Publication date

Banner-Blog-Annonce-eco-10-2

Lees meer over de laatste ontwikkelingen op de valutamarkt en anticipeer op wisselkoersrisico's.

 

EUR/USD

Hoog: 1,1909 Laag: 1,1562 Verschil: -2,35%

Aan weerszijden van de Atlantische Oceaan staat het monetaire beleid op de automatische piloot. In de eurozone zal de ECB bespreken welk gevolg gegeven moet worden aan de ultra-accommodatieve maatregelen. Dit zal op zijn vroegst echter niet gebeuren vóór de vergaderingen van november of december. In de VS heeft de Federal Reserve eenvoudigweg bevestigd dat de vermindering van de activa-aankopen om het hoofd te bieden aan de pandemie, binnenkort zal worden aangekondigd. De consensus gaat er unaniem vanuit dat deze aankondiging in november plaatsvindt en dat de tapering daadwerkelijk in december zal beginnen. Zoals u zult begrijpen worden er in oktober geen grote verrassingen met betrekking tot het monetaire beleid verwacht. De inflatoire druk, die naar verwachting zal toenemen, moet daarentegen zeer nauwlettend in de gaten worden gehouden. De knelpunten in de internationale handel blijven bestaan. Bovendien zijn de energieprijzen zeer sterk gestegen, wat al een effect heeft op de producenten- en consumentenprijzen. Als men in Europa dit jaar een strenge winter kent, voorspellen sommige analisten al een energiecrisis, met in sommige landen rantsoenering van elektriciteit en verwarming. Het spreekt vanzelf dat dit negatieve gevolgen zou hebben voor de economische activiteit en zou kunnen leiden tot een daling van de eenheidsmunt.

 

EUR/GBP

Hoog: 0,8662 Laag: 0,8497 Verschil: -0,38%

Op maandbasis kende het valutapaar EUR/GBP bijna geen variatie met -0,38%. Er is de laatste maanden weinig volatiliteit voor dit paar geweest. Wij verwachten niet dat de volatiliteit op korte termijn een sprong zal maken. Wat het monetaire beleid betreft, heeft de Bank of England haar rentetarief en haar programma voor de aankoop van activa ongewijzigd gelaten. Een minderheid van de MPC-leden begint zich zorgen te maken over de inflatiedruk. De centrale bank verwacht dat de inflatie dit jaar meer dan 4% zal bedragen. De inflatie zou de komende maanden zelfs kunnen stijgen als gevolg van de acute energiecrisis in het Verenigd Koninkrijk. Voorlopig heeft dit geen veranderingen tot gevolg voor het monetaire beleid. Maar men moet voorzichtig zijn.

 

EUR/JPY

Hoog: 130,71 Laag: 127,98 Verschil: -1,37%

In september veranderden de fluctuatiemarges van het valutapaar EUR/JPY weinig ten opzichte van augustus. Het paar is weer in de supportzone geraakt op 127,98 waardoor het op korte termijn de zone van 131,00 zou kunnen halen. De perikelen van Evergrande in China leidden begin september tot een stijging van de vraag naar JPY. Maar deze trend hield geen stand. Net als de meeste andere centrale banken, draait de Bank of Japan op de automatische piloot. Tijdens haar laatste bijeenkomst handhaafde de Bank haar streefcijfer voor de rentevoet op korte termijn op -0,1% en haar streefcijfer voor de rente op tienjarige staatsobligaties op ongeveer 0%. Voor de komende maanden worden geen wijzigingen van het monetaire beleid verwacht. Tenslotte heeft de centrale bank openlijk haar bezorgdheid geuit over de toenemende verstoringen in de toeleveringsketen, die de groeivooruitzichten voor de Japanse archipel dit jaar zouden kunnen beperken.

 

EUR/CHF

Hoog: 1,0941 Laag: 1,0770 Verschil: -0,68%

Er is geen nieuws met betrekking tot de Zwitserse Bondsstaat. De Zwitserse nationale bank staat op de automatische piloot en is van plan haar negatieve rentebeleid (op -0,75%) zo lang als nodig voort te zetten. De bank is ook van mening dat het niveau van de CHF overgewaardeerd is ten opzichte van de euro. In de afgelopen weken hebben wij echter geen toename van de interventies van de centrale bank op de wisselmarkt waargenomen. Vanuit een technisch analyseperspectief heerst er op korte termijn onzekerheid voor het valutapaar EUR/CHF. Er is een duidelijke doorbraak nodig van de grens van 1,0950 om te hopen dat de waarden 1,10 en vervolgens 1,11 bereikt kunnen worden. Voorlopig lijkt het erop dat het valutapaar EUR/CHF binnen een brede range van ongeveer 100 pips evolueert. Een verslechtering van de economie of van de volksgezondheid zou ertoe kunnen leiden dat het paar aangewakkerd wordt en weer een duidelijk trend hervat.

 

EUR/CAD

Hoog: 1,5099 Laag: 1,4646 Verschil: -1,60%

Op korte termijn lijkt de Canadese dollar te profiteren van de maatregelen tot normalisering van het monetaire beleid. Tijdens de vergadering van 8 september heeft de Bank of Canada de rente en haar programma voor de aankoop van activa, ongewijzigd gelaten. Het belangrijkste beleidstarief staat op 0,25%, terwijl de wekelijkse hoeveelheid aangekochte activa CAD 2 miljard bedraagt. Wij verwachten dat het taperingproces (verlaging van de aankoop van activa) in oktober zal worden voortgezet. Wij verwachten dat de Bank of Canada op de vergadering van 27 oktober het volume van de activa-aankopen zal verminderen tot CAD 1 miljard per week. Dit zou op korte termijn de CAD kunnen blijven ondersteunen. Er zijn veel argumenten die pleiten voor een normalisering van het monetaire beleid, zoals de toenemende inflatie en een zorgwekkende vastgoedzeepbel.

 

EUR/AUD

Hoog: 1,6225 Laag: 1,5945 Verschil: -0,45%

Op maandbasis is de euro in september met 0,63% gedaald ten opzichte van de Australische dollar. Maar deze daling kan van korte duur zijn. De Australische economie heeft met verschillende problemen te maken. De centrale bank wees op de risico's voor de financiële stabiliteit die voortvloeien uit de snel stijgende schuldenlast van de huishoudens en de vastgoedzeepbel. Bovendien zou de Australische economie, die een belangrijke exporteur van grondstoffen - met name ijzererts - naar China is, schade kunnen ondervinden van de Chinese vertraging als gevolg van de herstructurering van vastgoedgigant Evergrande. Dit zou kunnen resulteren in een lagere wisselkoers van de Australische dollar.

 

EUR/CNH

Hoog: 7,6705 Laag: 7,4462 Verschil: -2,40%

De tegenslagen van de Chinese vastgoedgigant Evergrande hebben vooralsnog geen druk gelegd op de CNH. Dit is verrassend aangezien China afhankelijker is van de vastgoedsector dan Ierland en Spanje vóór de wereldwijde financiële crisis, en een stuk afhankelijker is dan de VS op het hoogtepunt in 2005. Het feit dat het een gereguleerde markt is verklaart waarschijnlijk de recente ontwikkeling van de wisselkoers van de CNH ten opzichte van de euro. Wij verwachten nog steeds nieuwe steunmaatregelen voor de economie in het vierde kwartaal, te beginnen met een verlaging van de verplichte reserveratio voor banken.

 

EUR/HUF

Hoog: 361,25 Laag: 346,80 Verschil: +2,50%

De Hongaarse centrale bank zet haar agressieve monetaire verkrappingsbeleid voort. Zoals door de wisselmarkt werd verwacht, heeft de Bank tijdens haar bijeenkomst in september haar belangrijkste beleidstarief opnieuw verhoogd tot 1,65%. Andere renteverhogingen zijn waarschijnlijk op komst. De centrale bank verwacht dat de inflatoire druk zal aanhouden. Verwacht wordt dat de inflatie de komende maanden zal oplopen tot ongeveer 5%. Het monetaire normalisatiebeleid lijkt de Hongaarse munt echter niet langer ten goede te komen. Op maandbasis is de HUF in september met bijna 2,50% gedaald ten opzichte van de euro. Het lijkt erop dat de deelnemers aan de valutamarkten - die zich zorgen maken over de ontwikkeling van de inflatie en de vertraging van de Chinese economie - de voorkeur geven aan veilige waarden, zoals de euro en vooral de Amerikaanse dollar.

 

USD/HUF

Hoog: 312,08 Laag: 291,82 Verschil: +5,00%

Het lijkt duidelijk dat de Amerikaanse dollar de afgelopen weken ten volle geprofiteerd heeft van zijn status van ‘veilige haven’ ten opzichte van de Hongaarse munt. In een context waarin de volatiliteit weer enigszins is toegenomen en de bezorgdheid over de economische dynamiek toeneemt, doen deelnemers aan de valutamarkten er goed aan zich weer te keren naar veilige waarden. Dit komt rechtstreeks ten goede aan de Amerikaanse dollar. Op korte termijn zou deze trend kunnen aanhouden. Steeds meer statistieken lijken er immers op te wijzen dat de groeipiek achter ons ligt. De risico's in de komende maanden zijn talrijk: Evergrande in China, de energiecrisis in Europa en de prijsstijging waarvan niemand echt weet waar hij zal eindigen.

Economische kalender:

DATUM VALUTA EVENT
  01/10  EUR

Consumentenprijsindex eurozone in september

05/10  AUD

Vergadering van de centrale bank

06/10  USD

ADP-onderzoek naar de particuliere werkgelegenheid in de VS in september

 08/10  USD

Rapport Amerikaanse tewerkstelling in september

12/10 EUR ZEW-Index van het economische vertrouwen in Duitsland in oktober
14/10 USD

Producentenprijzen in de Verenigde Staten in september

18/10 CNH

BBP 3e kwartaal in China

19/10  HUF Vergadering van de centrale bank
27/10 CAD Vergadering van de centrale bank
28/10 EUR Vergadering van de centrale bank
28/10 JPY Vergadering van de centrale bank

 

 

Topics