De iBanFirst Blog

Blijf op de hoogte van de laatste updates over de valutamarkt, het recentste economische nieuws en krijg inzicht in de financiële en fintech sector.

Populaire onderwerpen

Januari 2022 - Economische vooruitzichten

7 jan 2022

Banner-Blog-Annonce-eco-1-2022

Lees meer over de laatste ontwikkelingen op de valutamarkt en anticipeer op wisselkoersrisico's.

EUR/USD

Hoog: 1,1376 Laag: 1,1235 Verschil: +0,31%

Het belangrijkste paar van de valutamarkt evolueerde in december binnen nauwe grenzen, met slechts 130 pips. Dat is weinig. Normaal gesproken is er aan het einde van het jaar sprake van meer volatiliteit met betrekking tot dit paar. De verschillen tussen het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank en de Amerikaanse Federal Reserve lijken op korte termijn niet gunstig te zijn voor de dollar. Maar daar kan snel verandering in komen. Het zal de komende weken en maanden de grote vraag zijn of de Europese Centrale Bank zal blijven vasthouden dat de inflatoire druk tijdelijk is, terwijl alles erop wijs dat deze blijvend is. Enkele leden van de Raad van Bestuur (met name de Nederlander Klaas Knot) hebben vorige week gesuggereerd dat het Monetair Instituut eerder dan verwacht een einde zou kunnen maken aan haar activa-aankoopprogramma (ook wel QE genoemd) tegen de pandemie, als de inflatie blijft stijgen. Er moet ook aandacht worden besteed aan de economische gevolgen van de verspreiding van de variant Omikron. Het is een gegeven dat in aanmerking zal worden genomen door de Europese Centrale Bank om haar monetaire beleid, indien nodig, aan te passen.

 

EUR/GBP

Hoog: 0,8600 Laag: 0,8330 Verschil: -1,73%

In december was volatiliteit aan de orde van de dag wat betreft het valutapaar EUR/GBP met schommelingen van ongeveer 270 pips. Het paar sloot het jaar af met een waarde die dicht bij het dieptepunt van 2021 lag. De monetaire markt verwacht dat de Bank of England de beleidsrente in 2022 opnieuw zal moeten verhogen om de inflatiedruk in te dammen. In december verhoogde de bank de rente met 0,25%, in plaats van met 0,10% daarvoor. De inflatie is in november gestegen tot 5,1%. Het cijfer voor de maand december is nog niet bekend, maar is waarschijnlijk rampzalig. De energieprijzen bereikten recordniveaus. De centrale bank verwacht dat de inflatie verder zal blijven stijgen en een piek zal bereiken in april van 6%. Tegelijkertijd werd de economische activiteit in december abrupt stopgezet door de variant Omikron, volgens voorlopige cijfers. De Bank of England wordt geconfronteerd met een ingewikkelde situatie. Maar in eerste instantie is het waarschijnlijk dat de voorkeur uitgaat naar inflatiebestrijding (wat normaal gezien de prioriteit is) ten koste van de ondersteuning van de economische activiteit. De BoE zal haar monetaire beleid in 2022 echter voorzichtig moeten verstrakken.

 

EUR/JPY

Hoog: 131,60 Laag: 127,37 Verschil: +2,25%

De valutamarkt maakt zich momenteel geen zorgen over de variant Omikron. Dat verklaart de stijging van de euro ten opzichte van de Japanse yen, die traditioneel als veilige haven fungeert in tijden van onzekerheid. Wat het monetaire beleid betreft, is er niets nieuws te melden. De Europese Centrale Bank komt pas in februari bijeen. De Japanse centrale bank handhaaft haar soepele monetaire beleid in een context van lage inflatie. De consumptieprijsindex in de archipel steeg in oktober met slechts 0,1% over één jaar. Dit kan niet vergeleken worden met de situatie in de eurozone of in de Verenigde Staten. Tijdens de persconferentie in december was de gouverneur Haruhiko Kuroda duidelijk: “Ik denk niet dat de Bank of Japan haar monetaire beleid binnenkort zal normaliseren”.

 

EUR/CHF

Hoog: 1,0398 Laag: 1,0326 Verschil: -0,56%

Gedurende een groot deel van december evolueerde het valutapaar EUR/CHF opwaarts en neerwaarts. De verkoopdruk werd eind december echter versterkt op een markt zonder volumes. Tijdens zijn laatste toespraak meldde de gouverneur van de Zwitserse Nationale Bank, Thomas Jordan, dat de Zwitserse munt op "een hoog niveau staat" en sprak hij over de mogelijkheid van een "noodzakelijke” interventie op de wisselmarkt. Momenteel hebben we geen enkele informatie die bevestigt dat de centrale bank aan het ingrijpen is op de FX. Maar het is een kwestie van tijd voordat dit gebeurt. Sinds half 2021 heeft het paar bijna 4,9% verloren. De Zwitserse frank staat nu op een niveau dat de Zwitserse exportindustrie zwaar onder druk zet. Het zou ons niets verbazen dat de centrale bank beslist om in januari massaal euro's op te kopen om de stijging van de CHF te proberen af te remmen.

 

EUR/CAD

Hoog: 1,4647 Laag: 1,4210 Verschil: +0,25%

Op maandbasis is het valutapaar EUR/CAD bijna stabiel gebleven. Maar verwacht wordt dat de opwaartse trend van de Canadese dollar in 2022 zal aanhouden. In 2021 is de CAD met bijna 7.6% gestegen ten opzichte van de eenheidsmunt. Twee belangrijke factoren verklaren de stijging van de CAD: de sterke stijging van de energieprijzen de afgelopen maanden en het verschil tussen het monetaire beleid van de eurozone en in Canada. Terwijl de ECB een soepel monetair beleid handhaaft, is Canada al begonnen met het normaliseren ervan. In oktober heeft de Bank of Canada haar uitzonderlijke programma voor de aankoop van activa (ook wel QE genoemd) stopgezet om de pandemie tegen te gaan. Nu wordt er op de monetaire markt een volgende renteverhoging verwacht. Volgens de beleggers is er 50% kans dat de eerste renteverhoging plaatsvindt tijdens de vergadering van eind januari. 100% van hen denkt dat de rente in maart zal stijgen. De door de Canadese centrale bank gestarte monetaire verstrakking zou sneller kunnen gaan dan die van de Amerikaanse Federal Reserve, wat ook gevolgen zal hebben voor het valutapaar USD/CAD. Bovendien zijn de experts uit de grondstoffensector het er unaniem over eens dat de energieprijzen aanhoudend hoog zullen blijven, met name van de olie. Dit is voor een groot deel het gevolg van een gebrek aan investeringen in de jaren voordat we met de pandemie te maken kregen en zal ook een belangrijk ondersteunend element zijn voor de CAD op middellange termijn.

 

EUR/AUD

Hoog: 1,6180 Laag: 1,5574 Verschil: -1,31%

Net als voor veel andere valutaparen verklaart het verschil in het monetaire beleid voor een groot deel de evolutie van de wisselkoers. Enerzijds zal de Reserve Bank of Australië binnenkort een einde maken aan haar beleid voor de aankoop van activa (QE). Dit zal waarschijnlijk het geval zijn in februari, uitgaande van wat er in het verslag van de laatste vergadering van 7 december staat. Anderzijds blijft de Europese Centrale Bank vrij soepel, met het behoud van een dosis QE na 2022. In het Engels wordt er gesproken over QE infinity. Op korte termijn zal dit verschil een impact blijven hebben op de wisselkoers. Op langere termijn weet men heel goed dat dit minder effect heeft. De andere ondersteunende factor in de komende maanden voor de AUD zou de aanhoudende stijging van de grondstoffenprijzen kunnen zijn, met name door de verwachte stijging van de Chinese vraag.

 

EUR/CNH

Hoog: 7,2397 Laag: 7,1574 Verschil: +0,58%

Het valutapaar EUR/CNH evolueerde in december opwaarts en neerwaarts. Verschillende elementen wijzen erop dat de Chinese autoriteiten de tendens van het paar in 2022 willen omkeren ten opzichte van 2021. In de loop van vorig jaar had de euro de neiging tot depreciatie ten aanzien van de CNH. De economische doelstellingen van Peking zijn anders voor 2022. De prioriteit is het ondersteunen van de economische activiteit en de eenvoudigste manier om dat te doen is het stimuleren van de export. Daarvoor is onder andere een zwakke munt nodig. We verwachten dat het valutapaar EUR/CNH in de komende weken en maanden aanzienlijk zal stijgen. Bovendien hebben de autoriteiten onlangs verschillende maatregelen genomen om de groei te ondersteunen, met name door de banken te vragen opnieuw te lenen aan spelers op de vastgoedmarkt. Dit alles gaat in de richting van een liquiditeitstoename in de Chinese economie in 2022, terwijl het monetaire en begrotingsbeleid eerder als restrictief werd beschouwd in 2021.

 

EUR/HUF

Hoog: 371,85 Laag: 359,37 Verschil: -1,51%

In de afgelopen weken is de euro licht gedaald ten opzichte van de HUF, met ongeveer 1,51% over een maand. De Hongaarse centrale bank zet haar monetaire verkrappingsbeleid voort. Op 15 december heeft de Commissie haar belangrijkste beleidsrente nogmaals verhoogd tot 2,40% om de inflatie te bestrijden, die al dertien jaar hoog is. De vooruitzichten zijn matig voor 2022. De centrale bank verwacht dat de inflatie tussen 4,7% en 5,1% zal bedragen. Verwacht wordt dat de prijzen voor benzine en tabak zullen dalen. Maar de prijzen van industriële producten en diensten zullen naar verwachting aanzienlijk toenemen. Het groeipercentage van de voedselprijzen zou zelfs kunnen verdubbelen! Dit betekent dat er andere renteverhogingen op komst zijn. De Hongaarse centrale bank zal waarschijnlijk geen andere keuze hebben dan zich nog agressiever op te stellen om de koopkracht van Hongaren op enkele maanden van de parlementsverkiezingen - die in de lente gehouden worden - te beschermen.

 

 USD/HUF

Hoog: 339,35 Laag: 317,10 Verschil: -1,75%

De Hongaarse munt is in de afgelopen sessies licht opgeveerd, maar de onderliggende trend blijft in het voordeel van de US-dollar. De USD bouwt voort op de afbouw van het monetaire normaliseringsproces in de Verenigde Staten. De afgelopen zes maanden is het valutapaar USD/HUF met 6,40% gestegen. Dat is een indrukwekkende prestatie. De verschuiving die 2021 van start ging, zal zich naar verwachting in 2022 voortzetten. De Amerikaanse Federal Reserve heeft de rentevoeten verhoogt en dat zorgt ervoor dat buitenlandse kapitaal eerder gerecycleerd zal worden op de Amerikaanse markt - waar de rendementen hoger liggen - met een lager risico dan op markten in opkomende landen, zoals Hongarije.

 

Economische kalender:

DATUM VALUTA EVENT
  04/01 AUD

Vergadering van de centrale bank

04/01 EUR

Start van het verkiezingsproces om een nieuwe voorzitter voor Italië aan te stellen. De stemming door de afgevaardigden zou pas in de derde week van januari moeten plaatsvinden.

05/01 USD

Enquête over de niet-agrarische particuliere tewerkstelling in december in de Verenigde Staten

 07/01 USD

Rapport van het Ministerie van Arbeid over de werkgelegenheid in de Verenigde Staten voor de maand december

07/01 EUR Consumentenprijsindex van de eurozone in december
12/01 USD

Consumentenprijsindex in de Verenigde Staten in december

13/01 USD

Afzetprijsindex in de Verenigde Staten in december

18/01 JPY

Vergadering van de centrale bank

25/01 HUF

Vergadering van de centrale bank

26/01 USD

Vergadering van de centrale bank

26/01 CAD

Vergadering van de centrale bank

31/01 CNH

Chinees Nieuwjaar

 

 

Populair