Mei 2021 - Economische vooruitzichten

Post Picture
Post Picture

Publication date

Banner-Blog-Annonce-eco-5

Lees meer over de laatste ontwikkelingen op de valutamarkt en anticipeer op wisselkoersrisico's.
 
EUR/USD
Hoog : 1,2130 / Laag : 1,1713 / Verschil: +3,13%

Dankzij de zeer aanzienlijke verbetering van de economische situatie heeft de euro (EUR) heel wat terrein herwonnen ten opzichte van zijn belangrijkste tegenhangers, en met name ten opzichte van de Amerikaanse dollar (USD) (+3,13% op maandbasis). De laatste Amerikaanse indicator die een sprong vooruit maakt, is uiteraard het bbp over het eerste kwartaal, dat bijna 7% bedraagt. In Europa blijven de vooruitzichten, ook al zijn de indicatoren iets minder goed, zeer positief dankzij de versnelde vaccinatie. Wat de centrale banken betreft, blijven de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank op de automatische piloot werken, althans tot juni, wanneer de nieuwe economische prognoses zullen worden gepubliceerd. We mogen ons met name verwachten aan een sterke opwaartse herziening van de prognoses voor de Verenigde Staten. Op korte termijn zal de risicobereidheid wellicht gunstig blijven voor de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

 
EUR/GBP
Hoog : 0,8724 / Laag : 0,8492 / Verschil: +1,68%

De euro (EUR) heeft een van zijn beste maandelijkse prestaties ten opzichte van de Britse munt geleverd (GBP) (+1,68% in april). Verscheidene factoren verklaren deze stijging. In de eerste plaats is aan Britse zijde al het goede nieuws al verwerkt in de marktprijzen (zoals de economische heropening). Ten tweede haalde de euro voordeel uit de hoop op versnelde vaccinatie. Ten derde begint het vooruitzicht van de Schotse algemene verkiezingen op 6 mei stilaan te wegen op het Brits pond. Bij een overwinning van de Scottish National Party is een nieuw referendum over de Schotse onafhankelijkheid waarschijnlijk, wat de Britse munt nog verder naar beneden zou kunnen duwen. Zodra dit risico is geweken, verwachten wij dat het pond zich weer zal herpakken, met een koersdoel voor het paar op 0.85.

 
EUR/JPY
Hoog : 131,40 / Laag : 129,16 / Verschil: +1,75%

De terugkeer van de risicobereidheid op de valutamarkt, die vooral voortvloeit uit het optimisme over het vaccinatieproces en de komende heropening van de economieën, heeft de euro (EUR) in staat gesteld een sprong te maken tegenover de Japanse yen (JPY) (+1,75% op maandbasis). Het is niet verrassend dat de laatste vergadering van de Bank of Japan uitmondde in een nieuwe status quo voor het monetaire beleid. De centrale bank heeft haar inflatiedoelstelling verlaagd tot 2%. Naar verwachting zal de inflatie in 2023 slechts 1% zal bedragen. Ondanks de vele liquiditeitsinjecties en innovaties in het monetaire beleid (zoals de beheersing van de rendementscurve, yield curve control in het Engels), slaagt de centrale bank er nog steeds niet in de inflatie weer op een voldoende hoog peil te brengen.

 
EUR/CHF
Hoog : 1,1185 / Laag : 1,0974 / Verschil: -0,08%

Na een piek van 1.1185 op 1 april kende het paar euro-Zwitserse frank (EUR/CHF) snel een terugval naar zijn dieptepunt van de maand op 1.0974. Op maandbasis kenden het paar uiteindelijk weinig verandering (-0,08%). Wij handhaven onze bullish view richting 1.15. Op korte termijn mist de euro echter een katalysator om te stijgen. Het proces voor versoepeling, dat midden mei in verschillende Europese landen van start zal gaan en een heropleving in de macro-economische indicatoren zal veroorzaken, zal het paar wellicht uit de zone van 1.10-1.11 halen, waarin het zich nu al meer dan een maand beweegt.

 
EUR/CAD
Hoog : 1,5187 / Laag : 1,4725 / Verschil: +0,90%

Het paar euro/Canadese dollar (EUR/CAD) is in april licht gestegen (+0,90%), grotendeels door een hernieuwde risicobereidheid, die de eenheidsmunt ten goede kwam. Wat de centrale banken betreft, heeft de Bank of Canada, zoals verwacht, de omvang van haar activa-aankopen verminderd (in vaktaal heet dit “tapering”). De terugkoop van staatsobligaties is gedaald van 4 miljard Canadese dollar per week naar 3 miljard. Deze vertraging van de activa-aankopen komt op een moment dat de Canadese economie sterker dan verwacht opveert, ondanks de onzekerheden als gevolg van de pandemie. Ook andere centrale banken in de ontwikkelde wereld zullen de komende maanden wellicht het voorbeeld van de Bank of Canada volgen.

 
EUR/AUD
Hoog : 1,5677 / Laag : 1,5429 / Verschil: +1,01%

De Europese eenheidsmunt (EUR) leverde solide prestaties van +1,01% op maandbasis in april. De euro haalde meer bepaald voordeel uit de versnelde vaccinaties op het oude continent, waardoor kan gehoopt worden op een terugkeer naar nagenoeg het normale leven deze zomer. Volgens de laatste vaccinatiecijfers zal de EU naar verwachting in juli van dit jaar groepsimmuniteit bereiken (70% van de volwassen bevolking gevaccineerd). In Australië bevestigde de meest recente inflatiecijfers (consumentenprijsindex slechts +0,6% gestegen tijdens het eerste kwartaal) dat de Australische centrale bank nog lange tijd haar ultrasoepel monetaire beleid zal blijven hanteren. Een renteverhoging wordt door de valutamarkt niet verwacht vóór 2024.

 
EUR/CNH
Hoog : 7,8494 / Laag : 7,6933 / Verschil: +1,78%

Net als tegenover de grondstoffenvaluta's en het pond sterling is de euro (EUR) in april vrij sterk opgeveerd tegenover de yuan (CNH) (+1,78% op maandbasis). Deze sterke stijging was vooral te danken aan een herschikking van de portefeuilles van de traders wat betreft hun EUR-posities. Nu de vaccinatie binnen de EU is versneld, verwachten velen op de valutamarkt een sneller dan verwachte economische opleving, die op middellange termijn de eenheidsmunt ten goede zou kunnen komen. Maar let wel, de hoop dat Europa het economisch beter zal doen dan de rest van de wereld, draait vaak op niets uit (zoals vorige zomer). Het kan dus niet worden uitgesloten dat deze sterke waardevermeerdering de komende weken zal leiden tot een consolidatie, of zelfs een daling, van de EUR/CNH indien de toestand rond de pandemie verslechtert.

 
EUR/HUF
Hoog : 364,15 / Laag : 356,27 / Verschil: -0,16%

Het euro-forint-paar (EUR/HUF) bleef stabiel op maandbasis (-0,16%). Zoals verwacht door de spelers op de valutamarkten, heeft de Hongaarse centrale bank haar monetair beleid ongewijzigd gelaten tijdens haar vergadering van 27 april. De basisrente blijft op 0,6%, terwijl de depositorente met -0,05% negatief blijft. Het monetair beleid in Hongarije zal naar verwachting ten minste tot het einde van het jaar op de automatische piloot blijven draaien. Er is geen enkele “tapering” in het verschiet. Er wordt geen enkele renteverhoging verwacht. Enkel een ommekeer in het monetair beleid van de Amerikaanse centrale bank, die in dit stadium weinig waarschijnlijk is, zou de situatie kunnen doorbreken en de Hongaarse centrale bank kunnen dwingen haar monetair beleid aan te passen.

 
Economische kalender :

DATUM VALUTA EVENT
03/05  USD

 ISM niet-verwerkende sector

04/05  AUD

Vergadering van de centrale bank

05/05  USD

ADP Private Employment Survey en ISM Non-Manufacturing

 06/05 GBP

vergadering van de Britse centrale bank

06/05 GBP

Algemene verkiezingen in Schotland

07/05  USD

Rapport over de werkgelegenheid in april

11/05  EUR

ZEW-index voor Duitsland

 17/05  CNH

Industriële productie

18/05 JPY

Q1 BBP

 

 

Topics