Juli 2021 - Economische vooruitzichten

Post Picture
Post Picture

Publication date

blog-articleFX-Market-juillet

Lees meer over de laatste ontwikkelingen op de valutamarkt en anticipeer op wisselkoersrisico's.

EUR/USD

Hoog: 1,2267 Laag: 1,1847 Verschil: -2,78%

De vrees voor "tapering" in de VS had een enorme impact op de EUR/USD in juni, waarbij de euro scherp daalde ten opzichte van de dollar in de nasleep van het Federal Open Market Committee (FOMC). Het is echter nog te vroeg om te weten of de Amerikaanse centrale bank haar activa-aankopen daadwerkelijk zal verminderen. Er zullen zeker meer gegevens over de ontwikkeling van de inflatie nodig zijn voordat een besluit over deze kwestie kan worden genomen. De marktconsensus is dat de centrale bank eind augustus in Jackson Hole beleidsaankondigingen zou kunnen doen. Tot dan is het opletten voor verschillende cijfers en gebeurtenissen die tot een heropleving van de volatiliteit in het valutapaar kunnen leiden, waaronder de Amerikaanse inflatie (13/07), de ECB-vergadering (22/07) en de Fed-vergadering (28/07). Vanuit het perspectief van een technische analyse zit het valutapaar vast tussen twee belangrijke niveaus: support op 1,1804 en resistance op 1,2160. Gezien het gebrek aan duidelijkheid over het monetaire beleid van de VS, kan de EUR/USD nog een groot deel van de zomer in deze brede range blijven evalueren.

EUR/GBP

Hoog: 0,8678 Laag: 0,8529 Verschil: -0,37%

Het EUR/GBP-paar bewoog gedurende de maand juni op en neer maar binnen een smalle range. Op de korte termijn wijst alles erop dat de cross rond 0,85-86 zal blijven bewegen bij gebrek aan katalysatoren. Tijdens de meest recente vergadering van de Britse centrale bank werd de monetaire status quo bevestigd (sleutelrente op 0,1% en handhaving van het pakket maatregelen voor de aankoop van activa). Sommige analisten verwachtten een toon die eerder "hawkish" is (ten gunste van de geleidelijke afschaffing van steunmaatregelen), maar dat was ten onrechte. Voorlopig blijft aan beide zijden van het Kanaal het monetaire beleid op de automatische piloot lopen, zoals wij reeds eerder hebben aangegeven. Bovendien lijken de oplopende spanningen tussen Londen en Brussel over de Brexit de marktdeelnemers geen zorgen te baren.

EUR/JPY

Hoog: 134,02 Laag: 130,59 Verschil: -1,92%

De afgelopen weken heeft de EUR/JPY verschillende pogingen gedaan om uit de range van 133-134 te breken. Dat bleef zonder succes. Het valutapaar is daarom begonnen aan een consolidatieproces, wat de daling van de maandelijkse variatie met 1,92% verklaart. Wij blijven geloven dat de risicobereidheid in Forex dominant blijft, wat uiteindelijk de euro ten opzichte van de Japanse yen ten goede zou moeten komen. De enige gebeurtenis die in juli in de gaten moet worden gehouden, is de vergadering van de Europese Centrale Bank op 22 juli, maar die zal waarschijnlijk weinig verrassingen inhouden. De technische analyse zal naar verwachting een van de belangrijkste drijfveren voor het valutapaar zijn in de komende weken.

EUR/CHF

Hoog: 1,1001 Laag: 1,0869 Verschil: -0,16%

Het zal niemand verbazen dat de volatiliteit in de EUR/CHF in juni erg laag bleef (de bandbreedte bedroeg slechts 130 punten - heel laag over zo'n lange periode). Het gebrek aan volatiliteit is te verklaren door het feit dat de risicoaversie vrijwel van de valutamarkt is verdwenen als gevolg van de economische heropening die zich overal ter wereld voordoet, hetgeen heeft geleid tot een golf van optimisme die in vele activaklassen waarneembaar is. Uit de laatste gegevens van de Zwitserse Nationale Bank blijkt ook dat de interventies op de valutamarkt in de tweede helft van het jaar in dit verband aanzienlijk zijn verminderd. Voorlopig wijst alles erop dat de volatiliteit erg laag zal blijven, wat betekent dat de EUR/CHF in de nabije toekomst waarschijnlijk verankerd zal blijven rond 1,09-1,10.

EUR/CAD

Hoog: 1,4803 Laag: 1,4655 Verschil: -0,07%

Het EUR/CAD-paar beleefde in juni een achtbaanrit. De euro verloor terrein ten opzichte van de Canadese dollar, die opnieuw werd gestimuleerd door de sterke stijging van de energieprijzen (Brent +9,8% en WTI +13,4% in juni). Gezien de economische heropening die aan de gang is, is er alle reden om aan te nemen dat de grondstoffen de komende drie tot zes maanden zullen blijven stijgen, wat logischerwijs gunstig zou moeten zijn voor grondstoffenvaluta's zoals de CAD ten opzichte van de EUR.

EUR/AUD

Hoog: 1,5872 Laag: 1,5688 Verschil: -0,23%

Het Australische werkgelegenheidsrapport van mei bevestigde dat het herstel op schema ligt. Australië lijkt zich thans te bevinden in een herstelfase die autonoom stand houdt, waardoor de behoefte aan verdere noodstimuleringsmaatregelen (zowel in verband met het begrotingsbeleid als het monetair beleid) aanzienlijk wordt verminderd. Op korte termijn zal de aandacht vooral uitgaan naar de bijeenkomst van de Australische centrale bank op 6 juli, die volgens sommige analisten zou kunnen leiden tot een aanpassing van de bestaande regeling. Dit zou kunnen leiden tot een verhoogde volatiliteit van het EUR/AUD-paar, vandaar de noodzaak om een passende valuta-afdekkingsstrategie te plannen.

EUR/CNH

Hoog: 7,8539 Laag: 7,6551 Verschil: -1,43%

De neerwaartse beweging van de EUR/CNH is grotendeels toe te schrijven aan de economische dynamiek in China. Het land ligt vóór op de eurozone in de economische cyclus. Het tweede kwartaal kan worden beschouwd als het hoogtepunt van de groei in China, wat binnen enkele weken leidde tot een aanzienlijke versterking van de CNH. Het zal echter nodig zijn waakzaam te blijven met betrekking tot dit valutapaar, dat vaak in de zomer een opleving van volatiliteit vertoont.

EUR/HUF

Hoog: 356,49 Laag: 345,64 Verschil: +1,12%

Zoals verwacht heeft de Hongaarse centrale bank haar monetaire beleid verkrapt om het hoofd te bieden aan een inflatieniveau dat veel hoger lag dan het door de uitgevende instelling getolereerde streefcijfer. Het is duidelijk dat voor het einde van het jaar verdere renteverhogingen zullen plaatsvinden. Het belangrijkste beleidstarief is niet hoog genoeg (0,9%) om de inflatoire druk echt te temperen. De HUF had aanvankelijk geprofiteerd van de verwachtingen inzake een monetaire verstrakking, maar zoals zo vaak het geval is, was er sprake van winstnemingen, hetgeen de goede prestatie van de euro ten opzichte van de Hongaarse munt in de maandelijkse variatie verklaart. Voorlopig verwacht de markt dat het monetaire verkrappingsproces in Hongarije niet agressief zal zijn (althans veel minder dan in bijvoorbeeld Tsjechië), wat het vermogen van de HUF om op middellange termijn te appreciëren, zou moeten beperken.

USD/HUF

Hoog: 300,70 Laag: 282,72 Verschil: +4,00%

Het USD/HUF-paar is teruggekeerd naar het niveau van begin mei (net voordat de Hongaarse centrale bank haar voornemen kenbaar maakte om het monetaire beleid te verkrappen, wat leidde tot een "bullish rally" in de HUF). Naast winstnemingen, die de HUF onlangs uiteindelijk benadeelden, waren het vooral de zorgen over tapering door de Amerikaanse centrale bank die de US-dollar aanzienlijke steun gaven. Op korte termijn wijst alles erop dat tapering - of beter gezegd, het gepraat over tapering in de trading room - zal dienen als een "bullish driver" voor de dollar ten opzichte van veel opkomende valuta's, waaronder de HUF.

 

Economische kalender :

DATUM VALUTA EVENT
01/07  USD

PMI-index niet-industrieel voor de maand juni

02/07  USD

Rapport Amerikaanse tewerkstelling

06/07  AUD

Vergadering van de centrale bank

 06/07 EUR

Economische vertrouwensindex van het ZEW in Duitsland

13/07 USD

Consumentenprijsindex voor juni

15/07  CNH

Bbp in het tweede kwartaal

22/07 EUR

Bijeenkomst centrale bank en persconferentie

27/07 HUF

Vergadering van de centrale bank

28/07 USD

Vergadering van de centrale bank en persconferentie

 

 

Categorie