December 2021 - Economische vooruitzichten

Post Picture
Post Picture

Publication date

Banner-Blog-Annonce-eco-12

Lees meer over de laatste ontwikkelingen op de valutamarkt en anticipeer op wisselkoersrisico's.

EUR/USD

Hoog: 1,1618 Laag: 1,1186 Verschil: -2,88%

Het valutapaar EUR/USD vertoont sinds eind mei een neerwaartse evolutie (wat overeenstemt met de economische heropening in Europa). De recente test van de supportzone van juni 2020 op 1,1190-86 zette een opleving in gang. Dit verklaart waarom het paar een positieve wekelijkse variatie heeft (+0.27%). Maar deze opleving zal waarschijnlijk van korte duur zijn. De economische horizon binnen de eurozone kleurt donkerder. Oostenrijk kan in een recessie terechtkomen. Duitsland wordt geconfronteerd met een plotse vertraging van de activiteit. Tekorten en stijgende energieprijzen blijven voor ongerustheid zorgen. Daarbij komt nog de wens van de Europese Centrale Bank om haar monetaire beleid op lange termijn ongewijzigd te laten, hetgeen een marginaal effect heeft op de wisselkoers van de euro. Wil de opleving duurzaam zijn en er een trendombuiging komen, dan zou de EUR/USD door de weerstand op 1,1375 moeten breken. We zijn er nog niet.

 

EUR/GBP

Hoog: 0,8596 Laag: 0,8376 Verschil: +0,27%

In november evolueerde het paar EUR/GBP binnen een brede bandbreedte van 200 punten. Volatiliteit was aan de orde van de dag. Tijdens haar vergadering in november verraste de Bank of England (BoE) de valutamarkt door haar monetaire beleid ongewijzigd te laten, ondanks het feit dat zij had laten doorschemeren bereid te zijn haar belangrijkste beleidstarief te verhogen. Ook de bezorgdheid over de Omicron-variant zorgde voor iets meer volatiliteit dan verwacht. Eind november liet de hoofdeconoom van de Bank of England, Huw Pill, verstaan dat hij tijdens de vergadering van de Bank op 16 december voor een renteverhoging zou stemmen. In dit stadium is er geen enkele garantie dat een meerderheid van de leden van het comité voor monetair beleid van de BoE hetzelfde zal doen. Voorzichtigheid is geboden op 16 december, want de volatiliteit in de GBP-paren zou zeer hoog kunnen zijn. De enige zekerheid die wij in dit stadium hebben, is dat de Britse centrale bank overweegt om de beleidsrente in de loop van volgend jaar met ten minste 0,5% te verhogen om zo de inflatie terug te dringen.

 

EUR/JPY

Hoog: 132,93 Laag: 127,49 Verschil: -3,01%

Dit is een perfecte cocktail voor de daling van de euro. Risico's in verband met de nieuwe Omicron-variant, verstoorde productielijnen en een toenemende inflatie doen vrezen voor grote economische gevolgen voor de eurozone in het vierde kwartaal. Dit heeft een directe impact op de prijs van de eenheidsmunt. De deelnemers aan de valutamarkten trekken massaal naar veilige havens, vooral de Japanse yen. Het zal nog weken duren voor we weten of de Omicron-variant gevaarlijker is dan de dominante Delta-variant. In die periode is een verdere waardevermindering van de euro mogelijk. Wat het monetaire beleid betreft, is er niets nieuws. De Bank of Japan heeft in november haar streefcijfer van een consumentenprijsindex van 2% herbevestigd. Deze doelstelling is naar onze mening zeer ambitieus.

 

EUR/CHF

Hoog: 1,0605 Laag: 1,0418 Verschil: -2,16%

Mooie neerwaartse helling voor de EUR/CHF in november. Het paar bevindt zich opnieuw op zijn niveaus van 2015 als gevolg van de toegenomen risicoaversie op de valutamarkt. Er zijn heel wat factoren die zorgen baren: de nieuwe Omicron-variant, de toenemende inflatie in een groot aantal landen, de aanhoudende tekorten en de verstoringen van de bevoorradingsketen. Al deze factoren vormen negatieve schokken voor de groei in de eurozone. Dit is een typische trigger voor bewegingen van de euro naar de Zwitserse frank, die als veilige haven fungeert. Met een wisselkoers van ongeveer 1,05 zou men verwachten dat de Zwitserse Nationale Bank (BNS) haar interventies op de valutamarkt opvoert om de waardestijging van de Zwitserse munt te beperken. Maar daar is op grond van de officiële cijfers op dit moment geen bewijs voor. Het is echter slechts een kwestie van tijd voordat de BNS massaal ingrijpt op de valutamarkt.

 

EUR/CAD

Hoog: 1,4501 Laag: 1,4170 Verschil: +0,32%

Het EUR/CAD-paar vertoonde eind november een sterke opleving. Maar dit is volgens ons een technische beweging. Wij geloven nog steeds dat de trend voor dit paar neerwaarts is op de middellange termijn. Om de inflatie tegen te gaan, heeft de Bank of Canada duidelijk laten verstaan dat een renteverhoging de komende maanden waarschijnlijk is. De markt verwacht dat de eerste verhoging van de kosten van geld in het vroege voorjaar van 2022 zal plaatsvinden. Dit is de eerste factor die de CAD ten opzichte van de euro zou moeten ondersteunen. Bovendien kan de Canadese munt voor haar verdere groei rekenen op een aanhoudende stijging van de grondstoffenprijzen (met name als gevolg van de chronische onderinvesteringen in de olie-infrastructuur vóór de pandemie). Dit is de tweede ondersteunende factor op middellange termijn.

 

EUR/AUD

Hoog: 1,5920 Laag: 1,5357 Verschil: +2,20%

Het paar vertoonde eind november een sterke opleving. Maar het is nog te vroeg om te weten of het om een duurzame beweging gaat. Voorlopig wijzen de belangrijkste technische indicatoren op een overbought-beweging. Winstnemingen op korte termijn zijn dus te verwachten. Op langere termijn zou de Australische dollar logischerwijze moeten profiteren van het door de Reserve Bank of Australia in gang gezette proces van monetaire normalisering. Tijdens haar beleidsvergadering van november heeft de RBA het controlemechanisme op de rentecurve losgelaten. Dit mechanisme stelt de centrale bank in staat op de schuldmarkt in te grijpen om te voorkomen dat de kosten van staatsleningen te hoog oplopen. Bovendien gaat de marktconsensus nu uit van een eerste renteverhoging in 2023, tegenover 2024 voorheen. De Europese Centrale Bank daarentegen beweegt geen millimeter en handhaaft haar monetaire beleid ongewijzigd, ondanks de sterke inflatiedruk. Het verschil in monetair beleid zal het traject van het EUR/AUD-paar beïnvloeden.

 

EUR/CNH

Hoog: 7,4321 Laag: 7,1569 Verschil: -2,78%

De Chinese regering wil een sterke munt om de economische gevolgen van de stijging van ingevoerde energieproducten te beperken. Dit verklaart de daling van de euro ten opzichte van de CNH op maandbasis. Maar gezien de toenemende risico's van stagflatie (dalende groei en hoge inflatie) zou het ons niet verbazen als de autoriteiten volgend jaar een hogere EUR/CNH-wisselkoers tolereren. Bovendien liggen er economische steunmaatregelen op tafel. Verschillende opties zijn mogelijk: een verlaging van de reserveverplichting voor banken en/of een verlaging van de rentevoeten (wat de eerste zou zijn sinds begin 2020).

 

EUR/HUF

Hoog: 371,98 Laag: 358,42 Verschil: +1,37 %

In de periode mei-september werd de EUR/USD verhandeld in een nauwe bandbreedte tussen 350 en 355. Sindsdien is het paar sterker geworden tot een piek in de maand van 371,98. De daling van de Hongaarse munt is te verklaren door het feit dat deelnemers aan de valutamarkten zich in tijden van onzekerheid terugtrekken op valuta's die als sterker worden beschouwd (zoals de euro en de Amerikaanse dollar). Wij blijven ervan overtuigd dat de Hongaarse autoriteiten een sterke forint willen, vooral om de economische gevolgen van de stijgende invoer van energieproducten te beperken. De centrale bank zal daarom op haar vergadering van 14 december agressief moeten optreden om de markt ervan te overtuigen dat ze bereid is op te treden om de inflatiedruk te bestrijden. Bij die gelegenheid zal zij ook haar groei- en inflatievooruitzichten voor 2021 en 2022 bijstellen. Op de korte termijn heeft het EUR/HUF-paar te maken met sterke weerstand op 373,15.

 

 USD/HUF

Hoog: 330,92 Laag: 307,84 Verschil: +4,36%

Zoals alle valuta's van opkomende landen staat de Hongaarse forint onder druk. De deelnemers aan de valutamarkten trekken zich massaal terug op de Amerikaanse dollar vanwege de onzekerheid over Covid en de inflatie. Dit verschijnsel duikt in tijden van crisis regelmatig op. De Amerikaanse dollar is de grote winnaar op de valutamarkten. Een krachtig optreden van de Hongaarse centrale bank tijdens haar vergadering van 14 december zou de wisselkoers USD/HUF tijdelijk kunnen stabiliseren. Maar laten we onszelf niet voor de gek houden. De huidige context is negatief voor de HUF ten opzichte van de USD. Verwacht wordt dat de situatie op korte tot middellange termijn niet zal verbeteren. Het is niet onwaarschijnlijk dat het paar zal terugkeren naar zijn hoogtepunten van drie jaar geleden, rond 340.

 

Economische kalender:

DATUM VALUTA EVENT
  03/12  USD

USD: maandrapport over de werkgelegenheid in de Verenigde Staten voor de maand november

07/12 AUD

Vergadering van de centrale bank

07/12  EUR

Index van het ZEW van het economisch vertrouwen in Duitsland in december

 08/12  CAD

Vergadering van de centrale bank van Canada

10/12 USD Consumentenprijsindex november
14/12 HUF

Vergadering van de centrale bank

14/12 CNH

Producentenprijsindex in november

15/12 USD

Vergadering van de Federal Reserve en bijstelling van de economische vooruitzichten

16/12 CHF

Vergadering van de centrale bank

16/12 GBP

Vergadering van de centrale bank

16/12 EUR

Vergadering van de centrale bank

17/12 EUR

Duitse IFO-index in december en consumentenprijsindex in november

 

Topics