Juni 2022 - Economische vooruitzichten

Post Picture
Post Picture

Publication date

07-july-Featured-Blog-Annonce-eco

Lees meer over de laatste ontwikkelingen op de valutamarkt en anticipeer op wisselkoersrisico's.
 

Twee verhalen

De maand mei werd gekenmerkt door twee grote trends. De eerste was de algemene daling van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de G10-valuta's (de belangrijkste economieën ter wereld) vanaf half mei. Dit was vooral te danken aan een algemene verbetering van de risicobereidheid en een verkrapping van de kortetermijnrente op de obligatiemarkt. Wij betwijfelen of de daling van de dollar duurzaam is. Er zijn momenteel te veel factoren die de valutamarkt verontrusten (komt er bijvoorbeeld een recessie?). De dollar zal zich op korte termijn herstellen. Het tweede was de stijging van de euro vanaf half mei. Dit wordt verklaard door het feit dat de Europese Centrale Bank (ECB) blijft volhouden dat zij de rente snel zal verhogen om de inflatie tegen te gaan. Een massale en aanhoudende renteverhoging zal nodig zijn om de euro op middellange termijn te laten stijgen. Wij denken niet dat dit zal gebeuren.

EUR/USD
Hoog: 1,0802 Laag: 1,0350 Verschil: +1,74%
De opleving van de euro, die medio mei begon, is te verklaren door een stijging van de risicobereidheid (die naar onze verwachting niet zal aanhouden) en door de vele uitspraken van leden van de Raad van Bestuur van de ECB ten gunste van een snelle verkrapping van het monetaire beleid. Verwacht wordt dat de eurozone tegen het einde van het derde kwartaal van dit jaar uit de periode van negatieve rentetarieven zal komen. Het is een belangrijk keerpunt dat de euro heeft ondersteund. Bovendien is herhaaldelijk gezegd dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan de wisselkoers (die met name van invloed is op de inflatie): “Een te lage euro zou in strijd zijn met onze doelstelling van prijsstabiliteit”, zei de gouverneur van de Banque de France, François Villeroy de Galhau, twee weken geleden (dit is een invloedrijk lid van de Raad van Bestuur, dichtbij het standpunt van Christine Lagarde). De vraag is nu of de overvloed van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar zal doorgaan. Dit is een mogelijkheid op korte termijn, op voorwaarde dat de economische indicatoren goed georiënteerd blijven (wat niet zeker is). Op langere termijn blijven we ervan overtuigd dat we in een context van sterke dollar zijn beland (bijvoorbeeld vanwege de dreiging van recessie). Het is daarom onwaarschijnlijk dat EUR/USD in de komende maanden boven de 1,10 zal worden verankerd. We zien eerder een paar in de buurt van de zone 1,05-1,07.

EUR/GBP
Hoog: 0,8594 Laag: 0,8377 Verschil: +1,10%
De economische situatie in het Verenigd Koninkrijk is zeer snel verslechterd. Maar het Britse pond is op dit moment veerkrachtig. In een maand tijd heeft het slechts 1,10% verloren, wat redelijk is. Heel wat economen (en dat is het geval bij onze econoom) zijn van mening dat het Verenigd Koninkrijk waarschijnlijk al in recessie is gekomen. De activiteitsindicatoren voor de diensten- en industriesector (de PMI's) zijn in mei ingestort. Het vertrouwen van de Britse consument kwam in april op een historisch dieptepunt (laatste beschikbare gegevens). De kosten van levensonderhoud zijn in korte tijd zo sterk gestegen dat zelfs huishoudens uit de middenklasse moeite beginnen te krijgen om de eindjes aan elkaar te knopen. De door economen gebruikte voorlopende indicatoren (zoals die van de OESO) bevestigen het grote risico van een recessie. Dat betekent niet dat het Britse pond zal instorten. Maar het risico bestaat dat in de komende maanden een herstel van de volatiliteit op de paren in GBP (met name EUR/GBP) optreedt als de economische omstandigheden nog verder verslechteren.

EUR/JPY
Hoog: 138,98 Laag: 132,62 Verschil: +1,27%
Japan begint zich zorgen te maken over de stijgende inflatie (vooral wat de energiecomponent betreft). Maar het land is niet van plan om zijn ultra-soepele monetaire beleid te veranderen. Terecht zijn de Japanse autoriteiten van mening dat de strijd tegen de geïmporteerde inflatie gepaard moet gaan met fiscale maatregelen. Wij verwachten dan ook dat de verzwakking van de Japanse munt op korte tot middellange termijn zal aanhouden. We verwachten dat de paar EUR/JPY in de komende weken met 140 (drie maanden hoog) zal terugkeren. Japan heeft voorlopig afgezien van zijn dreigementen om rechtstreeks in de valutamarkt in te grijpen om de yen te ondersteunen. Het is een risico dat nog steeds aanwezig is.

EUR/CHF
Hoog: 1,0500 Laag: 1,0188 Verschil: +0,12%
De Zwitserse Nationale Bank (SNB) staat bekend om haar interventionisme op de valutamarkt. Maar zij staat ook bekend om haar passiviteit op het gebied van beleidstarieven. Maar zij staat ook bekend om haar passiviteit op het gebied van beleidstarieven. Dit zou op korte termijn kunnen veranderen. Andrea Meachler, een invloedrijk lid van de raad van bestuur van de SNB, heeft aangegeven dat de centrale bank het monetaire beleid zou kunnen verkrappen als de inflatie toeneemt. In april bedroeg de inflatie in de Zwitserse Bondsstaat 2,5% (dit is ongetwijfeld veel minder dan in de eurozone waar de inflatie in dezelfde periode op 7,4% ligt!). Maar het lijkt erop dat de SNB niet wil wachten met reageren. In het kielzog van de geplande renteverhoging door de ECB in juli denken wij dat ook de SNB haar voornaamste beleidsrente (momenteel -0,75%, de laagste ter wereld) zou kunnen verhogen. In tegenstelling tot de eurozone is de beëindiging van de negatieve rentevoeten in Zwitserland niet voor morgen. Voor de EUR/CHF zou een renteverhoging door de SNB het mechanische effect hebben dat de CHF op korte termijn sterker wordt.

EUR/CAD
Hoog: 1,3809 Laag: 1,3392 Verschil: +0,19%
De stijging van EUR/CAD begon half mei (vergelijkbaar scenario voor EUR/USD). Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de toename van de risicobereidheid (die eerder de eenheidsmunt ten goede komt) en vooral aan het vooruitzicht van snelle monetaire verscherping in de eurozone (vanaf juli). Maar deze daling kan van korte duur zijn. Ook de Bank of Canada (BoC) zal de financiële voorwaarden aanzienlijk verscherpen. Een verhoging met 50 basispunten heeft deze week plaatsgevonden. Op korte termijn zal er zeker meer komen om de inflatie af te remmen, die nu een hoogtepunt bereikt van 30 jaar. De Canadese economie bevindt zich in een gecompliceerde positie. Voormalig BoC-gouverneur Stephen Poloz zei vorige week dat hij vreesde dat Canada zou kunnen afglijden naar stagflatie (dit is ook het scenario dat wordt gevreesd voor verschillende landen van de eurozone).

EUR/AUD
Hoog: 1,5279 Laag: 1,4600 Verschil: +0,22%
Sinds medio mei heeft het paar bijna stilgestaan, schommelend in een range van slechts ongeveer 150 punten. Dit is laag, terwijl de volatiliteit in veel valutaparen de laatste tijd is toegenomen De aanstaande renteverhoging door de Australische centrale bank (op 7 juni) is al in de markt ingeprijsd. De consensus verwacht een stijging van 40 basispunten De consensusverwachting is een verhoging met ongeveer 40 basispunten tot 0,75% (in overeenstemming met het scenario dat is geschetst in de notulen van de laatste vergadering van de centrale bank op 3 mei). Verdere verhogingen worden verwacht om de loondruk zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Er komen nog meer stijgingen om de loondruk zo goed mogelijk in te dammen. De markt verwacht dat het belangrijkste beleidstarief in 2023 2,25% zal bedragen. Op lange termijn blijven wij bij Ibanfirst geloven dat de Australische monetaire verstrakking de AUD ten goede zal komen.


EUR/CNH
Hoog: 7,2817 Laag: 6,9878 Verschil: +1,65%
China bevindt zich in een complexe economische situatie. Het land heeft de afgelopen weken een beleid ter ondersteuning van de economie op gang gebracht (via talrijke monetaire maatregelen) om het negatieve effect van het zero-covidebeleid te compenseren. Door de opeenvolgende beperkingen is met name de toegang tot krediet voor bedrijven en huishoudens opgedroogd. Maar een te agressieve (fiscale en/of monetaire) versoepeling is volgens ons uitgesloten omdat dit het risico van kapitaalvlucht zou kunnen vergroten (investeerders die China verlaten op zoek naar betere rendementen). Er bestaat derhalve op korte termijn veel onzekerheid over de reële manoeuvreerruimte van de Chinese autoriteiten om de economie uit de huidige periode van zwakke bedrijvigheid (of zelfs krimp van de bedrijvigheid als wij ons concentreren op de bedrijvigheidsindicatoren voor de dienstensector en de verwerkende industrie) te trekken. Aan de EUR/CNH-zijde was er in mei een duidelijke appreciatie (als gevolg van een bijna algemene opwaartse beweging van de euro op de valutamarkt). Het is waarschijnlijk dat de autoriteiten het niet erg vinden dat de CNH daalt, zolang deze beperkt blijft.

Economische kalender:

DATUM VALUTA EVENT
03/06 USD

Amerikaanse werkgelegenheidscijfer mei

07/06 AUD

Vergadering van de centrale bank

09/06 GBP Vergadering van de centrale bank
10/06 USD Amerikaanse consumentenprijsindex in mei
14/06 USD Afzetprijsindex in de Verenigde Staten in mei
15/06 USD Vergadering van de Federal Reserve en bijstelling van de economische vooruitzichten
28/06 HUF Vergadering van de centrale bank

Topics