Maart 2020 - Economisch Nieuws

Post Picture
Post Picture

Publication date

Volg de ontwikkelingen op de valutamarkt en anticipeer op koersschommelingen.

EUR/USD
Hoog: 1,1075 Laag: 1,0805 / Verschil: -2,5%

Om te begrijpen wat zich in februari heeft afgespeeld met betrekking tot de wisselkoersen volstaat het om de evolutie te bekijken van de dollarindex die de waarde van de Amerikaanse dollar meet ten opzichte van een mandje belangrijke valuta's. De dollarindex is enkel blijven stijgen en evolueert voortaan in de buurt van het niveau van 100. De risicoaversie die verband houdt met het Chinese coronavirus heeft de markten ertoe aangezet een aankooppositie op de dollar in te nemen en de munten die risicovol worden geacht, zoals de euro, links te laten liggen. Gedurende de maand februari heeft de euro bijna 2,50% ingeleverd en bijna 3,60% sinds het begin van het jaar. Deze daling van de euro, die waarschijnlijk nog zal aanhouden, wordt verklaard door twee factoren: de politieke onzekerheid rond de opvolging van kanselier A. Merkel en vooral de verwachtingen dat Europa zwaar getroffen zal worden door de economische gevolgen van het coronavirus en door de Chinese vertraging. De dalende beweging van de euro is ontegenzeggelijk overdreven maar in dit stadium zien we geen hoop op herstel aan de horizon. Zolang de economische onzekerheid die verbonden is met de wereldwijde epidemie blijft aanhouden, zal de dollar de meest gegeerde munt blijven op de wisselmarkten.

EUR/GBP
Hoog: 0,8536 / Laag: 0,8333 / Verschil: -1,5%

De euro heeft de afgelopen weken ook een zwarte reeks neergezet ten opzichte van het Britse pond met een maandelijkse daling van ongeveer 1,50%. De goede Britse indicatoren voor de maand januari, die sterk in contrast staan met de nog altijd zorgwekkende indicatoren in Duitsland, alsook de hervonden visibiliteit rond de Brexit hebben een stijging van de Britse munt bevorderd. De volgende echte test voor het Britse pond zal 11 maart zijn met de voorstelling door de nieuwe minister van Financiën van de begroting. De markt rekent op een relancebegroting die met name gericht is op de infrastructuren, iets wat de Britse economie in deze overgangsperiode nog meer zou kunnen stimuleren. Gelet op de recente Britse statistieken rekenen we niet op een volgende rentedaling van de Bank of England.

EUR/JPY
Hoog: 121,35 / Laag: 119,03 / Verschil: -0,8%

De euro heeft in januari 1,5% verloren ten opzichte van de Japanse yen. De eenheidsmunt heeft zijn verliezen in februari nog verder uitgediept met een daling van ongeveer 0,8%. De yen heeft ten volle geprofiteerd van zijn status als vluchtwaarde in deze periode van onzekerheid, ondanks de economische tegenslagen die de Japanse archipel heeft moeten doorstaan. Uit de meest recente statistieken blijkt dat de stijging van de btw, waartoe in de loop van de afgelopen herfst werd beslist, de economische activiteit heeft doen teruglopen, waardoor wordt gevreesd dat het land in 2020 in een recessie zal belanden. Zoals algemeen geweten hebben de Japanse statistieken over het algemeen evenwel weinig impact op de wisselkoers van de yen. Het is voornamelijk de evolutie van de risicoperceptie die primeert voor deze munt. Zoals de zaken er nu voor staan, kan niemand betwisten dat de wisselmarkten in risicoaversiemodus verkeren.

EUR/CHF
Hoog: 1,0727 / Laag: 1,0627 / Verschil: -1,10%

De Zwitserse nationale bank (ZNB) heeft zijn laatste woord nog niet gezegd. Sinds de maand januari heeft ze haar interventies op de wisselmarkten sterk benadrukt, zoals we kunnen vaststellen door te verwijzen naar de zichtdeposito's bij de ZNB, om de waardestijging van de Zwitserse frank te beperken. De euro heeft gedurende de maand februari evenwel nog terrein verloren (-1,10%), maar deze daling zou nog veel sterker geweest zijn zonder de tussenkomsten van de ZNB. Op dit moment lijkt het paar EUR/CHF zich te stabiliseren rond een niveau van 1,06, maar de neerwaartse druk zou de koers naar 1,05 kunnen leiden zolang de risico's op internationaal niveau talrijk zijn.

EUR/CAD
Hoog: 1,4714 / Laag: 1,4313 / Verschil: -1,10%

De euro heeft in februari ook afgesloten met een negatieve noot ten aanzien van de Canadese dollar met een daling van 1,10%. De goede cijfers van de Canadese arbeidsmarkt alsook de inflatie die vastgeklonken blijft in de buurt van de doelstelling van de centrale bank blijven net zoals in januari de CAD ondersteunen op de wisselmarkt. Gelet op de Canadese conjunctuur lijkt een daling van de rentevoeten door de Bank of Canada, die een tijdje geleden ter sprake kwam, uitgesloten. We verwachten dat de centrale bank haar rente tijdens haar vergadering van 4 maart eerstkomende ongewijzigd houdt.

 

Economische kalender:
DATIM VALUTA GEBEURTENIS
3 maart USD  "Super Tuesday"
4 maart CAD

Vergadering van de centrale bank van Canada

11 maart GBP Voorstelling van de begroting
12 maart EUR Vergadering van de Europese Centrale Bank
18 maart USD Vergadering van de Amerikaanse centrale bank
26-27 maart GBP Top EU/Verenigd Koninkrijk

 

Contacteer ons voor meer informatie

 

Topics