februari 2021 - Economisch Nieuws

Post Picture
Post Picture

Publication date

Krijg inzicht van de laatste ontwikkelingen op de valutamarkt en anticipeer op fluctuatierisico's met betrekking tot de Amerikaanse verkiezingen, de Covid-19-crisis en Brexit.

 
EUR/USD

Hoog: 1,2350 / Laag: 1,2000 / Verschil: -1,93%

Terreinverlies voor het EUR/USD-paar, op maandbasis gezien, nu de Europese economie te kampen heeft met nieuwe, strikte lockdown-maatregelen om de nieuwe varianten van het coronavirus in te perken. Dit leidt in het eerste kwartaal van dit jaar waarschijnlijk tot een nieuwe krimp in de economische activiteit in de eurozone. Ondanks het feit dat de ECB tijdens zijn laatste vergadering zijn groeiprognose voor 2021 van +3,9% opnieuw heeft bevestigd, vinden veel analisten dat dat cijfer te optimistisch is. Voeg daarbij de aanhoudende onzekerheid over het vermogen van Europa om zijn bevolking snel te vaccineren (afhankelijk van het land wegens een tekort en/of logistieke problemen) en je hebt een perfecte cocktail voor een daling van de eenheidsmunt. Het lijkt er steeds meer op dat de consensus eind 2020 te optimistisch was over de vooruitzichten op een herstel van de activiteiten in 2021. De Verenigde Staten daarentegen zal, ondanks de moeilijke situatie door de pandemie, waarschijnlijk profiteren van het massale fiscale stimuluspakket van 1900 miljard dollar (USD). Over de grote lijnen van dit pakket zal de komende weken worden gestemd.

EUR/GBP

Hoog: 0,9086 / Laag: 0,8795 / Verschil: -2,13%

Zoals ook het geval is tegenover de Amerikaanse dollar, verliest de euro ook heel wat terrein tegenover de pond sterling, op maandbasis. De moeilijkheden rond de vaccinatie in Europa - terwijl het Verenigd Koninkrijk op dat vlak een schoolvoorbeeld lijkt te zijn - en ook de nieuwe lockdown-maatregelen in meerdere Europese landen, liggen grotendeels aan de basis van deze daling van de eenheidsmunt. Wat betreft het monetaire beleid, verwachten de valutamarkten dat de volgende vergadering van het Bank of England op 4 februari zal uitmonden in een verlenging van het huidige beleid, m.a.w. een referentierentevoet van 0,10% en een voortzetting van het opkoopprogramma (QE, quantitative easing) voor een bedrag van 875 miljard pond sterling (GBP). Enkele weken geleden werd even gesproken over een mogelijke negatieve rente (met name door Silvana Tenreyro, een lid van het comité voor monetair beleid van de Bank of England) maar deze optie lijkt weer van de tafel geveegd.

EUR/JPY

Hoog: 127,50 / Laag: 125,08 / Verschil: +0,02%

Het EUR/JPY-paar schommelde op maandbasis binnen een vork van bijna 250 punten. De markt blijft reageren op de Europese nieuwsberichten over de pandemie, en het risico op een nieuwe recessie in Europa ligt aan de basis van de zwakke resultaten van de euro tegenover de Japanse yen. Het monetaire beleid vormde de laatste weken geen doorslaggevende factor, want het loopt op automatische piloot, zowel in Japan als in de eurozone. Opvallend was wel het optreden van de Japanse bankenlobby, met een pleidooi aan de Bank of Japan om geen nog lagere negatieve rentevoeten in te voeren, want dit zou de rentabiliteit van de hele sector kunnen aantasten.

EUR/CHF

Hoog: 1,0869 / Laag: 1,0738 / Verschil: +0,15%

Zelfs nu het duidelijk is dat de Banque Nationale Suisse liever een hogere EUR/CHF-wisselkoers zou zien dan de huidige 1,10, zorgt de actuele klim waarschijnlijk niet voor koude rillingen in Bern. Het paar blijft binnen de marge van 1,07-1,08 zonder massieve tussenkomst van de centrale bank op de valutamarkten. De afwezigheid van enig geopolitiek risico is, ondanks de slechte coronasituatie in de eurozone, een van de redenen van de stabiliteit van het valutapaar. Wanneer Europa uit de pandemie komt, waarschijnlijk in of voor het derde kwartaal, verwachten we een groter herstel van het paar.

EUR/CAD

Hoog: 1,5681 / Laag: 1,5267 / Verschil: -1,76%

De sterke daling van het valutapaar de laatste weken is te wijten aan de constante stijging van de olieprijzen in januari (+8% voor de Brent en de WTI op maandbasis) - wat over het algemeen ten goede komt van de Canadese dollar - en de moeilijkheden rond de pandemie en de vaccinatiecampagne in Europa. Wat betreft het monetair beleid, heeft de Bank of Canada de referentierentevoet ongewijzigd gelaten (op 0,25%) terwijl het opkoopprogamma wordt voorgezet tegen een ritme van 4 miljard Canadese dollar (CAD) per week. Zelfs nu de activiteit in Canada naar verwachting in het eerste kwartaal zal krimpen, met een daling van de groeivooruitzichten naar 4% voor dit jaar, vindt de centrale bank het niet nodig om zijn strategie aan te passen. Daarmee volgt de Bank of Canada dezelfde rechte lijn als de andere centrale banken van ontwikkelde landen, die volgens ons nog tot midden 2021 op automatische piloot blijven rijden.

EUR/AUD

Hoog: 1,6031 / Laag: 1,5993 / Verschil: -1,38%

De verrassing begin februari komt uit Australië, waar de centrale bank heeft beslist om zijn opkoopprogramma te verlengen wanneer het huidige programma in april afloopt. Deze beslissing versterkt waarschijnlijk de maatregelen die zijn getroffen om een stijging van de werkloosheid te beperken, zelfs nu deze lager blijkt te zijn dan in deze context werd verwacht. Volgens de analisten bestaat er een grote kans dat het huidige opkooppramma nog zal worden verlengd tot in 2024.

EUR/CNH

Hoog: 7,9535 / Laag: 7,8184 / Verschil: -1,01%

De laatste weken is ook een algemene daling van de euro tegenover de CNH te merken. Het is duidelijk dat het verschil wat betreft het beheer van de coronacrisis maar ook het verschil in de groeivooruitzichten een groter voordeel voor de CNH dan voor de euro is. Terwijl de eurozone waarschijnlijk in een nieuwe recessie is gezakt, blijft de Chinese economie klimmen, met een groei van 2,3% vorig jaar die - volgens de meest optimistische vooruitzichten - dit jaar tot 8% zou kunnen stijgen. Dit verschil zal de komende maanden duidelijk een beslissende factor blijven om de EUR/CNH-wisselkoers te kunnen doorgronden.

EUR/HUF

Hoog: 365,29 / Laag: 354,67 / Verschil: -1,69%

Begin 2020 zakte het EUR/HUF-paar onder de 330 maar met de komst van de pandemie is de waarde van de Hongaarse munt ineengezakt tegenover de euro, meer bepaald tot 370. Begin 2021 zien we een lichte daling van de eenheidsmunt - bijna over de hele lijn - als gevolg van de onzekerheid over het beheer van de pandemie in de eurozone. Wat betreft het monetair beleid, blijft het status quo behouden, zowel door de ECB als door de Hongaarse centrale bank. Deze laatste zal waarschijnlijk zijn soepel beleid nog op middellange termijn aanhouden. De referentierentevoet zal vermoedelijk niet stijgen, en als er al een verschuiving in het monetair beleid zou plaatsvinden, zal dat waarschijnlijk op het vlak van de depositorentevoet zijn. Bovendien is het kans groot dat de Hongaarse centrale bank de huidige wisselkoers van het EUR/HUF-paar als een voordeel beschouwd, want een zwakke munt vormt een belangrijke troef voor de strategie van de Hongaarse regering om in te zetten op de uitvoer om de economie te herstellen.

Economische kalender:
 
DATUM VALUTA EVENT
03/02  USD 

maandrapport over de werkgelegenheid in de Verenigde Staten voor de maand januari

04/02 GBP

vergadering van de Britse centrale bank

05/02 USD

maandrapport over de Amerikaanse tewerkstelling voor de maand januari (NFP)

 12/02 CNH

Nieuwjaar in China

14/02 USD

stemming van Amerikaans congres over het herstelplan van de regering-Biden (voor 1.900 miljard dollar).

 

 

 

Topics