April 2020 - Economisch Nieuws

Post Picture
Post Picture

Publication date

Volg de ontwikkelingen op de valutamarkt en anticipeer op koersschommelingen.

EUR/USD
Hoog: 1,1454 / Laag: 1,0825 / Verschil: -1,5%

De EUR/USD ondervond gedurende de hele maand maart een hoge volatiliteit, als logisch gevolg van de onzekerheid in verband met de COVID-19-crisis. Aan beide zijden van de Atlantische Oceaan hebben de centrale banken snel gehandeld. De ECB maakte voornamelijk gebruik van de hefboomwerking van de terugkoop van activa (of kwantitatieve versoepeling, QE) om de economische activiteit te ondersteunen. In totaal zal er tussen nu en het einde van het jaar bijna 1050 miljard euro op de financiële markten worden geïnjecteerd. Aan de kant van de Amerikaanse Federal Reserve verlaagde zij haar belangrijkste tarief in een marge tussen 0% en 0,25% en kondigde zij een onbeperkte QE aan (met inbegrip van zowel de inkoop van staatsobligaties als bedrijfsobligaties). Gezien de uitgebreide maatregelen die deze twee centrale banken hebben genomen, is het weinig waarschijnlijk dat er in de komende weken nog meer mededelingen zullen worden gedaan.

EUR/GBP
Hoog: 0,9435 / Laag: 0,8675 / Verschil: +1,4%

De euro steeg in maart met bijna 1,4% ten opzichte van het pond sterling. De daling van de Britse munt is niet alleen te wijten aan de coronaviruscrisis en heeft een structurele onderbouwing. We identificeren drie factoren die deze daling verklaren: het zeer hoge tekort op de lopende rekening van de handelsbalans (het grootste in procenten van het bbp onder de G10-landen), de grote blootstelling aan een banksector die verzwakt is door de huidige crisis en ook een verminderde aantrekkelijkheid van het Britse pond (GBP) als internationale reservevaluta door de onzekerheid rond de brexit. Zolang deze structurele factoren aanhouden, is het waarschijnlijk dat de Britse munt verder zal dalen op de valutamarkt.

EUR/JPY

Hoog: 121,03 / Laag: 118,13 / Verschil: -1,7%

Het EUR/JPY-paar bleef in maart in een marge tussen 118 en 121. Gezien de internationale context is het niet verwonderlijk dat de yen als een veilige haven heeft gediend. De komende weken zal waakzaamheid geboden zijn, aangezien een aanhoudende appreciatie van de Japanse munt een stimulans zou kunnen zijn voor de autoriteiten om in te grijpen op de valutamarkten. Tokio heeft de afgelopen weken al een beetje over dit scenario gesproken.

EUR/CHF
Hoog: 1,0708 / Laag: 1,0556 / Verschil: -0,8%

De EUR/CHF verloor in maart slechts 0,8%. De Zwitserse Nationale Bank (BNS) heeft haar interventie op de valutamarkt geïntensiveerd door euro's te kopen om de waardevermeerdering van de Zwitserse frank te beperken. Uit de ontwikkeling van de zichtdeposito's bij de centrale bank blijkt dat het volume van de interventies sinds 2014 nog nooit zo hoog is geweest. Er wordt aan herinnerd dat de BNS enkele maanden later gedwongen werd de bodemprijs van 1,20 EUR/CHF op te geven vanwege de sterke druk van de markt. Voorlopig lijkt de niet officiële bodemkoers van 1,05 te handhaven, maar de kans is groot dat de koopdruk op het CHF door de economische achteruitgang in de komende maanden zal toenemen.

EUR/CAD
Hoog: 1,5875 / Laag: 1,4918 / Verschil: +5,4%

De euro heeft een van de beste maandelijkse prestaties ten opzichte van de Canadese dollar geleverd. De Canadese munt is getroffen door een combinatie van factoren: de ineenstorting van de olieprijs, die volgens analisten kan oplopen tot $10 per vat, en de expansieve maatregelen van de Bank of Canada. De centrale bank heeft haar belangrijkste beleidstarief in de afgelopen maand verlaagd van 1,75% naar 0,25% en kondigde tevens een programma voor de terugkoop van activa aan (ook wel QE genoemd) voor een minimum van C$ 5 miljard per week tot de economische crisis voorbij is. Hierdoor is de Bank of Canada de zestiende internationale centrale bank die dit jaar aan een soortgelijk programma begint.

Economische kalender:
DATIM VALUTA GEBEURTENIS
3 april USD maandrapport Amerikaanse tewerkstelling
7 april EUR

Vergadering van de centrale bank van Canada

21 april EUR ZEW Economische Sentiment Index in Duitsland
29 april USD Vergadering van de Amerikaanse centrale bank

 

Contacteer ons voor meer informatie

 

Topics