September 2022 - Economische vooruitzichten

Post Picture
Post Picture

Publication date

09-september-img-Featured-blog-annonce-ecoKrijg een overzicht van de laatste ontwikkelingen op de valutamarkt en anticipeer op fluctuatierisico's.

Hoogseizoen voor de dollar

Ook in juli en augustus heeft de inflatie geen respijt gegeven. Aan beide kanten van de Atlantische Oceaan blijft het cijfer abnormaal hoog. Dat heeft de centrale banken ertoe aangezet om agressiever op te treden. Voor deze maand ligt een renteverhoging met 75 basispunten op tafel (onder andere bij de Amerikaanse Federal Reserve, Bank van Canada, Europese Centrale Bank). De verslechtering van het economische klimaat, met een toenemend risico op een recessie in de ontwikkelde wereld, is een gunstige factor voor de risicoaversie. Het blijft dan ook hoogseizoen voor de Amerikaanse dollar. Sinds het begin van het jaar stijgt hij ten opzichte van zijn belangrijkste tegenpartijen, met name: +11,9% tegenover de euro, +9,4% tegenover de Canadese dollar, +7,7% tegenover de Australische dollar enz. Op middellange termijn wordt geen omkering van de tendens verwacht, ondanks het feit dat de Amerikaanse munt zich in een gebied van overaankoop bevindt (dit kan meestal wijzen op een terugval op korte termijn).


EUR/USD
Hoog: 1,0365 Laag: 0,9926 Verschil: -2,75%

Op de grote meeting van de centrale bankiers in Jackson Hole heeft Isabel Schnabel, een vooraanstaand lid van de directie van de Europese Centrale Bank, gepleit voor een agressieve actie tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur op 8 september aanstaande. Traders rekenen nu op een stijging van de rente met 75 basispunten in de eurozone. Dit zal volgens ons echter niet volstaan om de trend van de EUR/USD te keren. De aanhoudende daling blijft actueel. Ons eindejaarsdoel bleef ongewijzigd op 0,96. Dit zal zeker worden bereikt wanneer de energiecrisis vanaf de herfst (oktober/november) zal verergeren, waardoor de eurozone in een recessie kan belanden. De Amerikaanse dollar blijft ondersteund door een agressiever monetair beleid in de Verenigde Staten (de cyclus van monetaire verstrakking is vroeger begonnen dan in de eurozone), de risicoaversie op de markten en het feit dat de inflatiepiek in de VS waarschijnlijk al voorbij is (wat duidelijk niet het geval is in de eurozone).


EUR/GBP
Hoog: 0,8510 Laag: 0,8339 Verschil: +1,41%

De marge van 0,3339-40 is een belangrijke ruggensteun voor het valutapaar. Die is twee maanden geleden ingevoerd. Telkens wanneer die marge werd bereikt, heeft dit geleid tot een opvering van het paar. Deze marge moet de komende weken nauwlettend in de gaten worden gehouden. Als hij wordt doorbroken, kunnen we een aanzienlijke waardevermindering van de euro ten opzichte van het pond sterling zien. In dit stadium is dit echter niet ons basisscenario. We verwachten eerder een behoud in een grote speelruimte van iets meer dan 150 pips (tussen de 0,8340 en de 0,8500). Het vooruitzicht van een nieuwe premier in het Verenigd Koninkrijk is geen belangrijke gebeurtenis voor de valutamarkt. De naam ervan zal op 5 september a.s. worden bekendgemaakt. Op het moment dat we dit schrijven, lijkt het erop dat Liz Truss, de huidige staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, de voorkeur geniet om Boris Johnson op te volgen (ondanks haar onconventionele economische ideeën).

EUR/JPY
Hoog: 149,51 Laag: 133,40 Verschil: -1,16%

In een economisch klimaat dat hoogstwaarschijnlijk zal verslechteren (energiecrisis in Europa, vastgoedcrisis in China, inflatie overal, toename van het geopolitieke risico), denken we dat het verstandig is om een short-positie aan te houden (verkoper) in EUR/JPY. Het monetair beleid maakt voor dit valutapaar waarschijnlijk geen groot verschil uit. De euro wordt weinig ondersteund door het vooruitzicht op een agressievere actie van de Europese Centrale Bank in september (verhoging met 75 basispunten van de basisrente). Het Japanse monetaire beleid is ongewijzigd gebleven en blijft uiterst soepel, hoewel de gouverneur van de Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, heeft erkend dat de archipel een einde zou moeten maken aan de inflatie (verwachte prijsstijging van 2,5-3,0% tegen het einde van het jaar).

EUR/CHF
Hoog: 0,9804 Laag: 0,9569 Verschil: -1,72%

Het marktklimaat van de valuta's is gunstig voor de Zwitserse frank, die in tijden van onzekerheid dient als veilige haven (vandaar een waarschijnlijk blijvende daling onder pariteit). Twee andere factoren verklaren de sterke CHF: 1) de Zwitserse Nationale Bank heeft duidelijk aangegeven dat ze voorstander is van een versterking van de Zwitserse munt om de invoerkosten te beperken en dus om de ingevoerde inflatie te verminderen; en 2) in tegenstelling tot de eurozone is Zwitserland niet blootgesteld aan een ernstige energiecrisis. De Confederatie overweegt zelfs terug te komen op het besluit om alle kerncentrales tegen 2027 te sluiten - een beslissing die was genomen in de nasleep van het kernongeval van Fukushima in Japan in 2011. We verwachten op middellange termijn een daling in de EUR/CHF, met een doelkoers van 0,9420.

EUR/CAD
Hoog: 1,3193 Laag: 1,2876 Verschil: -0,93%

De daling van de euro tegenover de Canadese dollar houdt aan (-9,7% sinds het begin van het jaar). Dat is ongetwijfeld slechts een begin. De Canadese dollar wordt ondersteund door de nog altijd hoge energieprijzen (de WTI-prijs is sinds januari bijvoorbeeld met 23% gestegen) en door een agressiever monetair beleid in Canada dan in de eurozone. De vergadering van de Bank of Canada op 7 september zou moeten leiden tot een renteverhoging met minstens 50 basispunten (een stijging met 75 basispunten is niet uitgesloten). We zijn van mening dat de beleidsrente aan het einde van het jaar 3,5% zou kunnen bedragen (tegenover 2,5% nu). Dit zal een beslissende factor zijn die de daling van de EUR/CAD zal versterken. Ons doel op middellange termijn bevindt zich op 1,2447.

 

EUR/AUD
Hoog: 1,4778 Laag: 1,4281 Verschil: -0,64%

De trend voor dit valutapaar is nog altijd neerwaarts. In augustus werd ons vorige doelcijfer van 1,4409 behaald. Onze nieuwe prijsdoelstelling bevindt zich op 1,4000 (symbolische drempel die op korte termijn tot een herstel van het valutapaar zou kunnen leiden). Vanuit technisch oogpunt gezien (zoals gevolgd door sommige marktspelers), bevindt het paar zich nog niet in een fase van oververkoop. Dat lijkt dus de neerwaartse bias te bevestigen. De fundamentele analyse is ook gunstig voor de Australische dollar (met name een stijging van de grondstoffenprijzen en een restrictief monetair beleid). We verwachten dat de beleidsrente van de Australische centrale bank in 2023 dicht bij de 4% zal liggen, tegenover 1,85% momenteel (na een verhoging van 50 basispunten in augustus).

EUR/CNH
Hoog: 6,9831 Laag: 6,8098 Verschil: +0,21%

De valutamarkt gonst van de geruchten over een volgende devaluatie (niet te verwarren met waardevermindering!) van de CNY. Dat is verre van zeker. Momenteel blijft de EUR/CNH-paar binnen de marge die we deze zomer hebben vermeld, namelijk tussen de 6,80 en 7,00. Het lijkt erop dat dit het ideale niveau is voor de autoriteiten van Peking op korte termijn. Naar onze mening lijkt een devaluatie van het CNY net voor het XXe Congres van de Communistische Partij (en de verlenging van de ambtstermijn van president Xi Jinping met vijf jaar), een vreemde hypothese. Dit zou duidelijk de verkeerde boodschap naar buitenlandse beleggers sturen. Dit zou ook indruisen tegen de recente uitlatingen van de Chinese centrale bank, die bevestigde dat ze bereid is om de wisselkoers stabiel te houden.

 

EUR/HUF
Hoog: 416,85 Laag: 393,21 Verschil: +2,94%

In twee maanden tijd heeft de Hongaarse centrale bank haar belangrijkste beleidstarief met 200 basispunten verhoogd tot 11,75%. Dit is nog maar het begin. De onlangs aangekondigde maatregelen zullen het liquiditeitsoverschot op de markten verminderen, wat de transmissie van het monetaire beleid zou moeten verbeteren. Dat is positief. Wij betwijfelen echter of dit genoeg zal zijn om de HUF in de komende weken ten opzichte van de EUR te ondersteunen. De trend is nog steeds bullish voor het pair. Er is nog steeds geen oplossing voor het geschil tussen Boedapest en Brussel over de vrijgave van EU-fondsen. Dit is een element dat de HUF blijvend verzwakt. De Hongaarse autoriteiten hoopten dat er tegen eind augustus een compromis zou worden gevonden. Dit is niet het geval gebleken. Zolang deze situatie aanhoudt, valt te verwachten dat de HUF structureel zwak zal staan ten opzichte van de Europese eenheidsmunt.

USD/HUF
Hoog: 414,52 Laag: 373,98 Verschil: +5,76%

Een ommekeer van de USD/HUF trend is op korte termijn uitgesloten. We hebben te maken met een valutamarkt waar de US-dollar koning is (vanwege zijn status van veilige haven). De verstrakking van het monetaire beleid in Hongarije (ook al is die aanzienlijk) volstaat niet om de HUF in deze marktomgeving te ondersteunen. Wij verwachten dat de depreciatie van de HUF op korte tot middellange termijn zal aanhouden. Bovendien zijn er verschillende risico's voor de Hongaarse economische dynamiek: de netelige kwestie van de EU-fondsen, de nog steeds hoge inflatie, de Europese energiecrisis enz. Wij denken dat het USD/HUF-paar tegen het einde van het jaar het niveau van 425,00 zou kunnen bereiken.

Economic calendar

Datum Valuta Evenement
02/09 USD

Arbeidsverslag van het ministerie van Arbeid voor de maand augustus

05/09 GBP

De naam van de nieuwe Britse premier zal worden bekendgemaakt

06/09 AUD Vergadering van de centrale bank
07/09 CAD Vergadering van de centrale bank
08/09 EUR Vergadering van de centrale bank
13/09 USD Consumptieprijsindex in de Verenigde Staten in augustus (eerste raming)
21/09 USD

Vergadering van de centrale bank en update van de macro-economische projecties

27/09 HUF Vergadering van de centrale bank

Topics