De iBanFirst Blog

Blijf op de hoogte van de laatste updates over de valutamarkt, het recentste economische nieuws en krijg inzicht in de financiële en fintech sector.

Populaire onderwerpen

Juli 2022 - Economische vooruitzichten

6 jul 2022

blog_articlenews_finale

Lees meer over de laatste ontwikkelingen op de valutamarkt en anticipeer op wisselkoersrisico's.
 
 

Een recessie?

In slechts zes maanden tijd zijn we van een stagflatierisico (hoge inflatie ten opzichte van de historische normen en een lage groei) naar een recessierisico (twee opeenvolgende kwartalen van bbp-krimp) gegaan. Deze situatie is indrukwekkend. De stagflatie pakte goed uit voor de Amerikaanse dollar. De recessie zal zeker ook gunstig zijn voor de Amerikaanse dollar, gezien de ontwikkeling van de kapitaalstromen op de valutamarkt. We noteren uitgaande stromen uit Europa en Japan die gerecycled zullen worden op de Amerikaanse markt (de grootste consumentenmarkt van de rijke landen), wat de koers van de dollar ondersteunt. Het is niet verwonderlijk dat de dollar de voorbije maanden goed heeft gepresteerd tegenover verschillende tegenpartijen. De dollar bereikte bijvoorbeeld twee weken lang een hoogtepunt ten opzichte van de euro. En dit is nog maar het begin. De stijging van de dollar veroorzaakt de verzwakking van verschillende economische zones (de valuta's van de Aziatische landen storten in, ondanks de interventie van de centrale banken van de regio). De verwachting is dat de volatiliteit in een groot deel ervan deze zomer aanzienlijk zal zijn. Een recessies in Europa is onwaarschijnlijk. In de Verenigde Staten is het risico groter, maar tot nu toe werd dit door geen enkele indicator bevestigd (de bestellingen van duurzame goederen die vorige week werden gepubliceerd, zijn bijvoorbeeld beter dan verwacht).

 

EUR/USD

Hoog: 1,0802 Laag: 1,0435 Verschil: -2,91%

De wisselmarkt bevindt zich in de modus "vlucht naar kwaliteit". Dit betekent dat de operatoren inzetten op veilige waarden en met name op de Amerikaanse dollar. Als we de kapitaalstromen op de valutamarkt nader bekijken, stellen we vast dat de longposities op de dollar toenemen. Maar er is geen sprake van "overbought" (wat in theorie een teken kan zijn van een ommekeer van de trend).

Drie belangrijke factoren verklaren de stijging van de dollar (die naar onze mening duurzaam is): het risico op een recessie waar we in de inleiding naar verwezen (ongeacht het feit of deze op dit moment wel of niet reëel is), het opvallende verschil in het monetaire beleid aan beide kanten van de Atlantische Oceaan (de Verenigde Staten zullen in juli de huur van het geld met 75 basispunten verhogen, terwijl de eurozone in principe een eerste bescheiden verhoging van 25 basispunten zal doorvoeren) en de grotere dynamiek van de Amerikaanse groei in vergelijking met die van de eurozone. In deze context is het duidelijk dat de Amerikaanse dollar beter zal blijven presteren dan de euro. Het is moeilijk om te voorzien of de pariteit dit jaar bereikt zal worden (veel analisten van de valutamarkt verwachten dat dit doel op middellange termijn wordt gehaald). Het is echter zeker dat de daling zal aanhouden. Ons eerste doel ligt op 1,0257 (dat als ondersteuning fungeert).

 

EUR/GBP

Hoog: 0,8716 Laag: 0,8485 Verschil: +1,12%

De inflatie blijft actueel. Laten we het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk nemen. Ondanks vijf renteverhogingen ziet het ernaar uit dat de inflatie 11% zal overschrijden. Zelfs de Bank of England (BoE) lijkt niet te weten waar de grens ligt. De zwaarste periode komt misschien nog. Volgens de OESO zal de bbp-groei dit jaar naar verwachting 3,6% bedragen. Dat is een uitstekende prestatie. De impact van de inflatie, gecombineerd met de verstrakking van de monetaire voorwaarden, zal waarschijnlijk echter leiden tot een stagnatie van de economie in 2023. We weten dat renteverhogingen enige tijd in beslag nemen voordat ze effect hebben op de reële economie. Ook het risico van een recessie is niet uitgesloten. De vele problemen van de Britse economie verklaren deels de daling van het Britse pond in juni. Daar komt nog bij dat er in 2023 een referendum gehouden wordt over het lidmaatschap van Schotland van het Verenigd Koninkrijk. Het is een toekomstige politieke risicofactor (de wisselmarkten houden nog geen rekening met dit risico). Maar het zal zeker negatief zijn voor het Britse pond op lange termijn.

 

EUR/JPY

Hoog: 144,47 Laag: 136,05 Verschil: +3,30%

Japan wil een sterke munt (om de kosten van geïmporteerde energie te verlagen). En het land laat dit weten. Maar dat is niet echt gelukt. De yen (JPY) is in juni met bijna 3,30% gedaald ten opzichte van de euro. Er is slechts één oplossing om de yen duurzaam te versterken: de stijging van het rendement van de Japanse overheidsobligaties, waardoor er kapitaal aangetrokken wordt op zoek naar rendementen in het land. De koers van de JPY wordt zo indirect ondersteund. Maar dit lijkt niet snel te gebeuren. We gaan daarom uit van een verdere verzwakking van de yen op de valutamarkt. Japan zou kunnen proberen om direct in te grijpen op de wisselkoersen (op de beursvloer is er al enkele weken sprake van dit scenario). Wij denken dat dit weinig succes zal opleveren.

 

EUR/CHF

Hoog: 1,0494 Laag: 0,9940 Verschil: -3,23%

De inflatie is grotendeels gerelateerd aan energie (die in de meeste landen geïmporteerd wordt). Om de ingevoerde inflatie te bestrijden, is een sterke munt nodig. En om een sterke munt te krijgen, kan er geprobeerd worden om direct in te grijpen op de valutamarkt. Dat is vaak kostbaar en zelden effectief op middellange termijn. Men kan ook beslissen om de beleidsrente te verhogen. Dat heeft de Zwitserse Nationale Bank (BNS) gedaan door haar belangrijkste beleidsrente met 50 basispunten te verhogen. Het effect op de wisselkoers was onmiddellijk. De Zwitserse frank is sindsdien fors gestegen. Het valutapaar EUR/CHF is eind juni zelfs onder de pariteit gekomen. Op dit moment is dit een groot succes voor de BNS.

 

EUR/CAD

Hoog: 1,3716 Laag: 1,3392 Verschil: -1,28%

Tijdens de laatste monetaire beleidsvergadering verhoogde de Bank of Canada (BoC) haar basisrente met 50 basispunten tot 1,50%, in plaats van 1,00% daarvoor. Sindsdien is de inflatie fors gestegen. In mei bedroeg de inflatie 7,7% op jaarbasis (tegenover 6,8% in april). Dit is in veertig jaar niet gebeurd. Om de inflatoire druk in stand te houden, zal de BoC volgens analisten geen andere keuze hebben dan voet bij stuk houden. Ze gaan ervan uit dat de bank op 13 juli aanstaande een stijging van 75 basispunten zal doorvoeren! Deze anticipatie verklaart voor een groot deel de daling van de euro ten opzichte van de Canadese dollar in de afgelopen twee weken. Op middellange en lange termijn blijft ons standpunt ten opzichte van het paar ongewijzigd. Het paar blijft waarschijnlijk dalen.

 

EUR/AUD

Hoog: 1,5332 Laag: 1,4762 Verschil: +1,21%

We betwijfelen of de euro zal stijgen ten opzichte van de Australische dollar (AUD). De daling van de AUD is te wijten aan een technisch herstel (verkoop van de euro) en een daling van de grondstoffenprijzen (die volgens ons niet duurzaam is). Bovendien zou het verschil in monetair beleid tussen de eurozone en Australië op middellange termijn de AUD moeten ondersteunen. De gouverneur van de Reserve Bank of Australia (RBA), Philip Lowe, heeft onlangs een nieuwe renteverhoging van 50 basispunten aangekondigd (de door de FX-analisten aangekondigde verhoging van 75 basispunten is volgens hem uitgesloten). Hij verwacht dat de inflatoire druk nog lange tijd hoog zal blijven (gedeeltelijk door loonstijgingen). Australië is (door de vastgoedzeepbel) een van de ontwikkelde landen waar het risico van een sterke economische vertraging het hoogst is. Het Verenigd Koninkrijk baart ons ook zorgen. Maar de situatie heeft op dit moment echter geen effect op de valuta.

 

EUR/CNH

Hoog: 7,1896 Laag: 6,9736 Verschil: -2,37%

Bijna alle belangrijkste mondiale centrale banken nemen een agressiever monetair beleid aan. Maar dat is niet het geval voor de Chinese centrale bank (PBoC). De bank zet haar versoepelingsfase voort om de economie te ondersteunen die blijvend benadeeld wordt door het nul-Covid-beleid (dat minstens zal aanhouden tot het Congres in de herfst en verlengd zal worden door de Chinese president). Afgelopen 15 april had de PBoC de verplichte reserverente voor banken met 25 basispunten verlaagd voor grote entiteiten en met 50 basispunten voor de kleine banken. Op 15 mei liet de bank de minimale onroerende rentevoet voor de starters op de woningmarkt met 20 basispunten dalen. Ten slotte kondigde de PBoC op 20 mei een verlaging van 15 basispunten aan van de voordeelrente op vijfjaarslening. Op korte termijn zullen er nog andere maatregelen komen. Bij Ibanfirst verwachten we een verlaging van de verplichte reserverente voor banken van minstens 75 basispunten tegen het einde van het jaar. Voorlopig lijkt de PBoC zich eerder goed aan te passen aan de ontwikkeling van de Chinese munt op de valutamarkt. We verwachten dat de drempel van 7,00 voor het valutapaar EUR/CNH stand houdt.

 

EUR/HUF

Hoog: 404,72 Laag: 393,21 Verschil: +0,62%

Vorige week bereikte de Hongaarse forint (HUF) een nieuw historisch dieptepunt ten opzichte van de Europese eenheidsmunt. De HUF heeft te maken met twee grote interne problemen: Viktor Orban en zijn centrale bank. Een jaar geleden verwelkomden alle analisten het preventieve optreden van de Hongaarse centrale bank (het was een van de weinige centrale banken in Europa die duidelijk maakte dat de inflatie niet tijdelijk is). Met het optreden van de bank kon de inflatie echter niet ingedamd worden en werd de wisselkoers van de HUF niet ondersteund. Bijna telkens als de voorzitter van de centrale bank of een minister zich uitspreekt over het monetair beleid en/of de forint, daalt de nationale munt. De centrale bank heeft een geloofwaardigheidsprobleem. Er moet echter gezegd worden dat de bank geconfronteerd wordt met een zware taak. Hongarije is een kleine, open economie die onderhevig is aan internationale economische en financiële fluctuaties (de oorlog in Oekraïne, vrees voor een recessie in de Verenigde Staten). Daar komt bij dat er een machtsspel gespeeld wordt tussen Brussel en Hongarije met betrekking tot de rechtsstaat. De betaling door de Europese Commissie van 15,5 miljard euro aan subsidies en leningen staat op spel in het kader van het Europees herstelfonds (goedgekeurd tijdens Covid). Veel handelaars zijn bang dat deze fondsen op zijn minst gedeeltelijk kunnen worden geblokkeerd als Hongarije niet besluit om zich in overeenstemming te brengen met de Europese normen op het gebied van de eerbiediging van de rechtsstaat. Op dit moment lijkt de situatie geblokkeerd. Het is een extra risicofactor die de HUF benadeelt. Veel spelers op de valutamarkt hebben de afgelopen weken aangegeven dat dit een echt probleem is. Als de situatie niet verandert (en de centrale bank blijft kampen met een geloofwaardigheidsprobleem) kan men vrezen voor een voortdurende depreciatie van de HUF.

 

USD/HUF

Hoog: 386,71 Laag: 361,06 Verschil: +3,64%

De configuratie voor het valutapaar USD/HUF is vrij eenvoudig te begrijpen. De valutamarkt zit in een risico-aversiemodus (vooral door de vrees voor een recessie in de Verenigde Staten en de terugkeer van Covid in Europa). Om zich hier tegen te beschermen, zullen de operatoren hun activa in USD recyclen. Dit gebeurt bijna altijd in crisisperiodes. Kleine open economieën, die deel uitmaken van een opkomend blok, worden in dat kader vaak afgestraft. De munt van een dergelijke economie neigt te dalen. Dat is precies wat er gebeurt voor de HUF, die sinds het begin van het jaar bijna 16% van zijn waarde tegenover de USD verloor. Daar komt nog bij dat het politieke risico dat samenhangt met het beleid van de regering van premier Viktor Orban (zie ons vorige punt over de spanningen tussen Boedapest en Brussel over de vrijgave van Europese fondsen) een perfecte cocktail is voor een sterkere waardevermindering van de HUF in de komende maanden. Het is waarschijnlijk dat de recente piek van 386,71 op korte termijn zal worden overschreden. We zien niet in wat de opwaartse trend van het valutapaar USD/HUF in de nabije toekomst zou kunnen keren.

 
Economische calender:
 
DATE DEVISE ÉVÉNEMENT
05/07 AUD Vergadering van de centrale bank
07/07 USD

ADP-rapport over de Amerikaanse tewerkstelling voor de maand juni

08/07 USD Maandrapport over de werkgelegenheid in de Verenigde Staten voor de maand juni
13/07 USD Consumentenprijsindex (eerste raming voor juni)
13/07 CAD Vergadering van de centrale bank
15/07 CNH China bbp tweede kwartaal
19/07 EUR

Consumentenprijsindex (eerste raming voor juni)

 

21/07

 

JPY

 

Vergadering van de centrale bank

21/07

EUR

Vergadering van de centrale bank

26/07

HUF

Vergadering van de centrale bank

27/07

USD

Vergadering van de centrale bank

 

 

Populair