Schijnwerpers op de Europese Centrale Bank

Post Picture
Post Picture

Publication date

Vorige week heeft de euro de symbolische grens van 1,10 dollar per euro doorbroken. Deze psychologische drempel werd recent al meerdere keren overschreden, maar telkens slechts voor kortere tijd. De positieve verrassing van het herstelplan van de Europese Commissie voor 750 miljard euro, een hoger dan verwacht bedrag, was een doorslaggevende factor voor het verbeterde sentiment tegenover de eenheidsmunt. Het herstel blijft echter zwak en het zou dus ook kunnen zijn dat het eerste gevoel van enthousiasme voor het Europese herstelplan al snel verdwijnt wanneer het besef groeit dat er een grote kans op een herziening van dit cijfer naar onderen bestaat.

Er zijn namelijk twee problemen. Ten eerste moeten budgettaire kwesties op Europees niveau unaniem door de lidstaten worden goedgekeurd. Hoewel de vertegenwoordigers van de “zuinige vier” (Zweden, Oostenrijk, Nederland en Denemarken) het voorstel van de Commissie niet radicaal hebben afgewezen, zullen ongetwijfeld concessies moeten worden gedaan (een reductie van het totale bedrag, de invoering van een systeem voor budgettaire controle voor de zuidelijke landen enz.). Ten tweede speelt Europa een race tegen de klok. De politieke onderhandelingen zouden volgens kanselier Angela Merkel nog minstens tot juli duren, mogelijk zelfs nog tot de herfst. Dat betekent niet veel goeds en deze lange onderhandelingen tonen opnieuw hoe moeilijk het voor Europa is om in tijden van crisis snel te reageren. Terwijl de Europese Unie nog steeds haar eerste herstelplan bespreekt, heeft Singapore vorige week al haar vierde herstelplan voorgesteld!

Eén ding is duidelijk: hoe meer tijd Europa nodig heeft om te reageren en miljarden vrij te maken voor de meest getroffen landen, hoe trager het herstel zal zijn. Dat wordt op lange termijn een bezwarende factor voor de wisselkoers van de euro.

Een andere factor die op de euro kan wegen is het groeiende geopolitieke risico.  We hadden het er al over in onze analyse van vorige maandag. Sindsdien zijn de spanningen tussen China en VS alleen maar toegenomen, vooral wegens de situatie in Hongkong. De Amerikaanse regering heeft de speciale handelsstatus van Hongkong opgeheven, omdat het Hongkong niet meer als een autonoom gebied beschouwt. De reactie van China: dit is een “uiterst barbaarse, onredelijke en schaamteloze beslissing”. Tot nu toe heeft de valutamarkt amper gereageerd, waarschijnlijk omdat alle aandacht momenteel naar de coronacrisis gaat. Een eventuele en niet-onverwachte uitbreiding van het geschil naar de kwestie-Taiwan zou de spanningen tussen Washington en Beijing verder kunnen opvoeren, wat op zijn beurt zou kunnen leiden tot een vlucht naar de veilige waarden (met name de Amerikaanse dollar en de Japanse yen). Ons pessimistische scenario is dat we deze zomer een brutale escalatie van de geopolitieke spanningen zullen zien - wat wel vaker in de maanden juli en augustus gebeurt wanneer de volumes op een laag pitje staan. Dat zou China ertoe kunnen verleiden om de wisselkoers van de yuan los te laten, met massale gevolgen voor de valutamarkten.

Op korte termijn gaat de aandacht van de marktspeler de volgende dagen uit naar de centrale banken. De Bank of Canada zal waarschijnlijk haar monetaire beleid ongewijzigd laten. De Europese Centrale Bank daarentegen zal donderdag vermoedelijk een versterking van de economische steun aankondigen. Wij verwachten dat het opkoopprogramma van de ECB in het kader van de coronacrisis met 500 miljard euro zal worden verhoogd van 750 miljard naar 1.250 miljard euro, om ervoor te zorgen dat de ECB in staat is om alle nieuwe staatsschulden door de coronacrisis te absorberen. De looptijd van het programma zijn waarschijnlijk ook tot midden 2021 in plaats van eind 2020 worden verlengd. De wisselkoersen houden reeds rekening met een aankondiging in deze zin. Elke maatregel die donderdag namiddag onverwacht wordt aangekondigd, bijvoorbeeld wat betreft het verlenen van krediet aan banken, kan echter de volatiliteit van de valutaparen van de euro opnieuw doen opflakkeren.

Economische kalender :
DATUM VALUTA GEBEURTENIS
1 juni USD

ISM Amerikaanse verwerkende industrie

3 juni USD

ADP-verslag over de evolutie van de particuliere werkgelegenheid in de VS

3 juni CAD

Vergadering van de centrale bank van Canada

4 juni EUR

Vergadering van de Europese Centrale Bank

5 juni USD

Maandrapport Amerikaanse tewerkstelling (NFP)

 

________________

Over iBanFirst

iBanFirst is een internationale betalingsinstelling die een online platform aanbiedt voor transacties in vreemde valuta. Als alternatief voor de traditionele bank biedt iBanFirst een unieke betalingservaring en een pakket aan financiële diensten.

Dankzij iBanFirst kunnen financiële departementen betalingen uitvoeren in elke valuta, valutarisico’s afdekken en hun internationale groei financieren.

In 2019 hebben onze klanten gezamenlijk meer dan 50 miljoen euro bespaard op hun internationale betalingen. Benieuwd hoeveel uw bedrijf kan besparen op bankkosten? Bereken het zelf met onze besparingscalculator:

Bereken uw besparing

 

Topics