Januari 2020 - Economisch Nieuws

Post Picture
Post Picture

Publication date

top-banner-annonces-eco-blog

Volg de ontwikkelingen op de valutamarkt en anticipeer op koersschommelingen.


EUR/USD

De sterke prestatie van de euro in december (stijging van ruim 1 %) is vooral te danken aan een toename van de risicobereidheid. Vier factoren zorgden ervoor dat beleggers bereid waren om meer risico te nemen: een stabilisering van de wereldwijde groei; een gunstige ontwikkeling van de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China; het soepele monetaire beleid, dat de reële rente extreem laag houdt en de financiële markten voorziet van liquiditeiten; de verkiezingsoverwinning van de Britse Conservatieven, die een brexit op 31 januari 2020 garandeert. Nadat de euro al enkele weken tegen de grens van 1,1150 duwde, is de eenheidsmunt uiteindelijk door die weerstand gebroken. De klim stopte echter abrupt op 1,1200. Hoewel de hogere risicobereidheid de euro de laatste dagen heeft ondersteund, staat de eenheidsmunt nog altijd onder druk door het sombere economische klimaat in Europa en het hoge economische risico voor Duitsland. Het is dan ook bijzonder onwaarschijnlijk dat de euro in de komende weken ver boven 1,1200 dollar uitstijgt. Bovendien is de volatiliteit de meeste dagen laag. De persconferentie van de nieuwe voorzitter van de ECB Christine Lagarde had in tegenstelling tot die van haar voorganger nauwelijks effect op de wisselkoers van de euro. De volatiliteit van de markt blijft fundamenteel laag ten opzichte van het langetermijngemiddelde.

EUR/GBP

Zoals we vorige maand voorspelden, is de euro verder teruggevallen tegenover het Britse pond (-1,10 % sinds het begin van de maand). Beleggers grepen de grote overwinning van de Conservatieve Partij aan om hun portefeuille aan te passen en in de Britse valuta te beleggen. Ze waren daarmee al in november begonnen, en die trend werd in de aanloop naar de verkiezingen nog sterker. De liefde van de markt voor het Britse pond was echter van korte duur. De Britse valuta leverde sinds de verkiezingen van 12 december nagenoeg haar volledige winst tegenover de euro weer in door nieuwe onzekerheid over de overgangsperiode na de brexit. De Britse regering wil een verlenging van die overgangsperiode, die één jaar zal duren en eind januari 2020 ingaat, bij wet onmogelijk maken. Daardoor duikt het doembeeld van een brexit zonder akkoord weer op. Alle rechtsgeleerden zijn het erover eens dat meer dan een jaar nodig is om een nieuw handelsakkoord met de EU te sluiten. Als het politieke risico de komende weken groot blijft, vrezen we voor een grotere correctie van het Britse pond.

EUR/JPY

De Japanse valuta heeft wat van zijn glans verloren door de gunstige ontwikkeling van het conflict tussen China en de Verenigde Staten. De euro is sinds het begin van de maand tegenover de yen met meer dan 1,6 % gestegen. Zoals we eerder al zo vaak zeiden, is de yen de barometer van de voortgang van de onderhandelingen tussen Peking en Washington. De aankondiging van een akkoord, waarvan we nog niet alle details kennen, heeft beleggers zich doen terugtrekken uit de Japanse yen.

EUR/CHF

Wat de koers van de euro tegenover de Zwitserse frank betreft, was de situatie enigszins anders, omdat de Zwitserse nationale bank (BNS) blijft ingrijpen. Haar interventies zijn sinds midden september echter sterk verminderd door de daling van de risicoaversie. We gaan ervan uit dat de koers de komende maanden tussen 1,0850 en 1,1150 zal blijven schommelen.

EUR/CAD

De winst van de euro tegenover de Canadese dollar (CAD) bleef beperkt tot 0,50 % ten opzichte van het begin van de maand. De situatie bleef nagenoeg ongewijzigd, aangezien zowel de Canadese nationale bank als de Europese Centrale Bank hun rentebeleid ongemoeid lieten. De stijging van de energieprijzen bood evenwel ruime steun aan de Canadese dollar, waardoor de klim van de euro beperkt bleef.

Economische kalender:
DATUM VALUTA GEBEURTENIS
10/01 USD Amerikaanse werkgelegenheidscijfers voor december 2019
21/01 JPY Vergadering van de nationale bank van Japan
22/01 CAD

Vergadering van de nationale bank van Canada

23/01 EUR Vergadering van de Europese Centrale Bank
29/01 USD

Vergadering van de Amerikaanse nationale bank

 

Contacteer ons voor meer informatie

of Log in

Topics