5 stappen om als MKB uw valutarisico's te beheren

Post Picture
Post Picture

Publication date

Fluctuerende wisselkoersen hebben een potentiële impact op de cashflow van een organisatie door waardevermindering of de impact op de liquiditeit als gevolg van cash dat ‘vaststaat’ in vreemde munten en uiteindelijk dus ook op de bedrijfsresultaten. Een goed risicobeheer van uw valuta is dus cruciaal voor CFO’s, treasurers, accountants enzovoort. Zelfs de grootste internationals zijn niet immuun voor de effecten van negatieve volatiliteit, laat staan de kleinere of middelgrote organisaties.

Een opkomende focus op FX-risico's

Het kan voor veel bedrijven, met name middelgrote en kleinere bedrijven, moeilijk zijn om een ​​FX-strategie voor risicobeheer te ontwikkelen en implementeren die past bij hun bedrijf. Uiteindelijk is het de bedoeling om de onderliggende onderneming te beveiligen, maar het is niet altijd duidelijk hoe dit moet worden vertaald in een ‘valuta-afdekkingsstrategie.’ Daarnaast is het bij kleinere organisaties, die niet één persoon als verantwoordelijke hebben, niet altijd duidelijk waar de verantwoordelijkheid voor strategie of uitvoering ligt.

Dus wat zijn de stappen naar een effectieve en duurzame FX-risicobeheerstrategie voor een MKB?

 

# 1. Stel een verantwoordelijke aan of laat u bijstaan

Naarmate bedrijven van elke omvang hun activiteiten internationaal uitbreiden, wordt hun FX-risico vaak moeilijker te beheren, bijvoorbeeld wanneer dochterondernemingen in vreemde valuta kopen en verkopen of wanneer de volumes van internationale betalingen jaar per jaar toenemen.

 

Grotere multinationals overwinnen deze groeiende schaal en complexiteit van valutarisico's door FX-risicobeheer te centraliseren in een treasury-departement met gespecialiseerde systemen en specifieke expertise. Maar, voor kleinere en middelgrote bedrijven is dit vaak een grotere uitdaging. Dit omdat het proces van marktinformatie verzamelen, het maken en het uitvoeren van een afdekkingsstrategie en het implementeren van passende controles hun aanzienlijk wat tijd, geld en middelen kost. Om ervoor te zorgen dat MKB’s zich kunnen focussen op hun business en hun internationale groei, raden wij aan om u in deze fase van uw organisatie te laten bijstaan met expertise en te kiezen voor een gespecialiseerd platform. U bepaalt de strategie, al dan niet in samenspraak met experts, maar wordt op de hoogte gehouden van mogelijke marktfluctuaties, en krijgt een globaal beeld van de mogelijkheden om uw valutarisico’s te beheren.

 

# 2. Informatie beheren

De volgende uitdaging is hoe bedrijven informatie samenbrengen om hun valutarisico's te monitoren en te beheren.

 

Hoewel de meeste bedrijven een gedetailleerd budget voor hun eigen valuta hebben, is dit minder vaak het geval voor vreemde valuta. Naarmate hun valutarisico's toenemen, proberen ze nauwkeuriger te worden, met name bij het voorspellen van de cashflow in vreemde valuta en het verminderen van de volatiliteit, zowel op korte als middellange termijn.

 

Dit is zelden eenvoudig: grote bedrijven zijn vaak gegroeid door acquisitie en hebben meerdere bronnen van blootstellingsinformatie uit de hele groep; kleinere bedrijven daarentegen bewaren deze informatie vaak in spreadsheets en kleinere lokale systemen. In beide gevallen kan het moeilijk zijn om blootstellingsinformatie in een gemeenschappelijk formaat te verzamelen, zelfs wanneer een treasurybeheersysteem (TMS) of ERP aanwezig is.

 

Er zijn tal van digitale oplossingen beschikbaar om informatie te verzamelen of om valutablootstellingen te identificeren en te monitoren. Dit wordt het best bereikt met behulp van gespecialiseerde TMS- of ERP-functionaliteit, maar accountants of boekhouders van veel kleinere bedrijven hebben deze investering nog niet kunnen rechtvaardigen, ondanks de potentiële risico's voor hun bedrijf. Naast de kosten, de opleidingen om ermee te leren werken, en de tijd om deze oplossingen te integreren, is er bovendien ook een schat aan marktinformatie en analyses om risico's te evalueren.

 

Door samen te werken met een partner die in staat is om veel informatie, hulpmiddelen en deskundig advies te leveren, kan je informatie op een eenvoudige manier beheren. Het probleem is echter vaak hoe deze inzichten en analyses op een zinvolle manier kunnen worden geïntegreerd in hun eigen systemen en rapporten . Een partner met platform voorzien van een open-API is hier noodzakelijk.


# 3. Strategie definiëren

De vorige twee stappen zijn waarschijnlijk de meest uitdagende, maar ze zijn eigenlijk slechts de voorloper van het beheren van FX-risico's. De volgende stap is het definiëren van een FX-strategie die voldoet aan de doelstellingen van de aandeelhouders en de risicobereidheid van het bedrijf.

 

Vroeger kozen sommige bedrijven er bewust voor om niet-gehedged te blijven en zo mogelijk te profiteren van gunstige bewegingen met betrekking tot volatiliteit; dit is echter tegenwoordig veel minder gebruikelijk. Over het algemeen nemen treasurers en CFO's een meer conservatieve benadering aan dan we in de jaren negentig en het begin van de jaren 2000 zagen. Naast economisch voorbehoud, komt dit bijvoorbeeld door internationale standaarden voor jaarrekeningen. Deze hebben ook invloed op het type instrument dat wordt gebruikt: de meeste treasurers zullen bijvoorbeeld kiezen voor eenvoudigere instrumenten zoals FX-forwards, flexibel forward of dynamische forwards om hun risico’s te beperken.


# 4. Uitvoering en controle

De uitvoering van het vastgestelde risicobeleid brengt echter wel enkele uitdagingen met zich mee, met name ervoor  zorgen dat alle transacties worden geregistreerd, gewaardeerd en aan de nodige administratie wordt voldaan. Bovendien is het over het algemeen de beste praktijk om de koersen op valutatransacties constant te monitoren zodat dat de beste prijzen worden verkregen. Een platform waar u de nodige meldingen kan instellen (email/sms/telefonisch) kan hierbij helpen. Een persoonlijke accountmanager is natuurlijk nog beter.

 

Tegenwoordig zijn er verschillende onafhankelijke, multi-bank online dealing platforms beschikbaar. Hiermee kunnen gebruikers een transactie opzetten, een rekening selecteren of zelf geld automatisch laten overschrijven. De transactiegegevens kunnen vervolgens automatisch worden doorgegeven via een API aan een TMS of ERP zonder opnieuw te hoeven worden gecodeerd, waardoor het risico van fouten of fraude tot een minimum wordt beperkt voor de boekhouding.

 

De combinatie van functionaliteit die via deze online platformen wordt aangeboden en het gemak van goedkeuring en implementatie, maakt ze zeer wenselijk. Niet alleen voor grotere bedrijven die profiteren van de mogelijkheid voor straight-through processing (STP), maar ook voor kleinere bedrijven die mogelijk een TMS of ERP missen, maar nog steeds een efficiënte, zeer gecontroleerde uitvoering van hun FX-strategie moeten demonstreren.

 

# 5. Outsourcing van het proces

 

Online handelen is niet de enige manier om de uitvoering van FX-deals te stroomlijnen. Sommige bedrijven, met name die met beperkte FX-vereisten of met weinig middelen om het FX-risico te beheren, kiezen ervoor om deze hele activiteit uit te besteden aan hun bank of betalingsprovider.

“online valutaplatformen worden steeds populairder bij bedrijven van verschillende groottes, aangezien tools die door banken worden aangeboden vaak niet dezelfde functionaliteiten hebben en qua pricing niet kunnen tippen aan deze platformen door de vele kosten die ze maken. ”

Een bedrijf kan er effectief voor kiezen om rekeningen in de belangrijkste valuta's aan te houden en hiervoor automatische meldingen in te stellen of beroep te doen op een externe accountmanager. Dit verlaagt de overhead die nodig is voor risicobeheer, evenals het aantal accounts dat moet worden bijgehouden, terwijl ook de verwerking van transacties wordt gestroomlijnd.

 

De FX-conversie gebeurt met een overeengekomen marge die zo staat ingesteld dat CFO’s, treasurers en accountants, constant zicht hebben op pricing. Hoewel dit niet de meest geschikte optie is voor grotere bedrijven, zijn er aanzienlijke voordelen voor kleinere bedrijven of bedrijven zonder een gedefinieerd treasury-departement.

 

Hoewel het beheren van FX-risico's een uitdaging kan zijn, door de complexiteit te verminderen en de transparantie te vergroten, kunnen treasurers en CFO's zowel met meer zelfzekerheid beslissingen nemen en het vertrouwen op directieniveau stimuleren. Het definiëren van de FX-strategie en operationele processen is geen eenmalige taak, maar moet regelmatig worden herzien in het licht van veranderende marktomstandigheden, het risicoprofiel en de risicobereidheid van aandeelhouders.

Topics